HOTĂRÂRE nr. 1.221 din 14 decembrie 2011pentru aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 ianuarie 2012    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 lit. f) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2012-2020, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.---------- Notă *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Secretarul general al Guvernului,Ştefan Gatip. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Romi,Alina Ene,consilier personalMinistrul educaţiei, cercetării,tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul sănătăţii,Ritli LadislauMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul dezvoltării regionale şi turismului,Elena Gabriela UdreaMinistrul culturii şi patrimoniului naţional,Kelemen HunorMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Sulfina BarbuMinistrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyMinistrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul afacerilor europene,Leonard OrbanMinistrul afacerilor externe,Teodor Baconschip. Ministrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru Drăgoi,secretar de statBucureşti, 14 decembrie 2011.Nr. 1.221.  +  AnexăSTRATEGIE 14/12/2011