HOTĂRÂRE nr. 1.257 din 21 decembrie 2011pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 29 decembrie 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (1) din Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 786/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum și componența, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 24 februarie 1994.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Valeriu Tabără
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul apărării naționale,
  Gabriel Oprea
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 21 decembrie 2011.Nr. 1.257.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcționareași atribuțiile comisiilor de specialiști, constituite pentru delimitarea perimetrelorde ameliorare