ORDIN nr. 1.755 din 27 decembrie 2011privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.755 din 27 decembrie 2011
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 1.000 din 27 decembrie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 din 29 decembrie 2011  Văzând Referatul de aprobare nr. R.L. 4.461/2011 al Serviciului pentru programe de sănătate din cadrul Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 4.206 din 27 decembrie 2011 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,având în vedere prevederile:- art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările ulterioare;- Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2011 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2011,în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 şi 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La secţiunea A "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii", capitolul II "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2011" va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IIBugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2011
  *Font 7*
                                                                                                - mii lei -
  ┌────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┐│Denumirea │ Bugetul de stat │ Venituri proprii │ Bugetul total │ Din care transfer CNAS ││programului ├──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼────────────┬────────────┼────────────┬─────────────┤│ │Credite │Credite de│Credite │Credite de│Credite │Credite de │Credite │Credite de ││ │bugetare │angajament│bugetare │angajament│bugetare │angajament │bugetare │angajament │├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│I. Programele │ │ │ │ │ │ │ │ ││naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ ││privind bolile │ │ │ │ │ │ │ │ ││transmisibile │ 76.857,00│ 76.857,00│ 51.216,00│ 51.119,00│ 128.073,00│ 127.976,00│ 97,00│ 0,00│├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│II. Programul │ │ │ │ │ │ │ │ ││naţional de │ │ │ │ │ │ │ │ ││monitorizare │ │ │ │ │ │ │ │ ││a factorilor │ │ │ │ │ │ │ │ ││determinanţi │ │ │ │ │ │ │ │ ││din mediul de │ │ │ │ │ │ │ │ ││viaţă şi muncă │ 0,00│ 0,00│ 4.858,00│ 4.858,00│ 4.858,00│ 4.858,00│ 0,00│ 0,00│├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│III. Programul │ │ │ │ │ │ │ │ ││naţional de │ │ │ │ │ │ │ │ ││hematologie │ │ │ │ │ │ │ │ ││şi securitate │ │ │ │ │ │ │ │ ││transfuzională │ 32.655,00│ 32.655,00│ 63.615,00│ 63.615,00│ 96.270,00│ 96.270,00│ 0,00│ 0,00│├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│IV. Programele │ │ │ │ │ │ │ │ ││naţionale │ │ │ │ │ │ │ │ ││privind bolile │ │ │ │ │ │ │ │ ││netransmisibile │564.817,83│554.967,24│726.179,17│680.739,76│1.290.997,00│1.235.707,00│1.065.432,00│ 1.010.142,00│├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│V. Programul │ │ │ │ │ │ │ │ ││naţional de │ │ │ │ │ │ │ │ ││evaluare şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││promovare a │ │ │ │ │ │ │ │ ││sănătăţii şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││educaţie pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││sănătate │ 0,00│ 0,00│ 7.726,00│ 7.726,00│ 7.726,00│ 7.726,00│ 0,00│ 0,00│├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│VI. Programul │ │ │ │ │ │ │ │ ││naţional de │ │ │ │ │ │ │ │ ││sănătate a │ │ │ │ │ │ │ │ ││femeii şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││copilului │ 31.847,00│ 31.847,00│ 9.965,00│ 9.965,00│ 41.812,00│ 41.812,00│ 0,00│ 0,00│├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│VII. Programul │ │ │ │ │ │ │ │ ││naţional de │ │ │ │ │ │ │ │ ││tratament în │ │ │ │ │ │ │ │ ││străinătate │ 31.850,00│ 31.850,00│ 0,00│ 0,00│ 31.850,00│ 31.850,00│ 0,00│ 0,00│├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│VIII. Programul │ │ │ │ │ │ │ │ ││naţional pentru │ │ │ │ │ │ │ │ ││compensarea cu │ │ │ │ │ │ │ │ ││90% a preţului │ │ │ │ │ │ │ │ ││de referinţă al │ │ │ │ │ │ │ │ ││medicamentelor │ 58.972,17│ 68.822,17│ 61.027,83│ 61.027,83│ 120.000,00│ 129.850,00│ 120.000,00│ 129.850,00│├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│MS acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ ││centralizate │ │ │ 447│ 447│ 447│ 447│ │ │├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│Credite reţinute│ │ │ │ │ │ │ │ ││în programele │ │ │ │ │ │ │ │ ││naţionale de │ │ │ │ │ │ │ │ ││sănătate │ │ 0,59│ │ 45.536,41│ 0,00│ 45.537,00│ │ 45.537,00│├────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┤│TOTAL Programe │ │ │ │ │ │ │ │ ││naţionale de │ │ │ │ │ │ │ │ ││sănătate │796.999.00│769.999.00│925.034,00│925.034,00│1.722.033,00│1.722.033,00│1.185.529,00│1.185.529,00"│└────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┘2. La secţiunea B "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate", capitolul VII "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2011" va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIIBugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2011
  *Font 8*
                                                                                         - mii lei -
  Denumirea programelor naţionale de sănătate Credite de angajament aprobate în anul 2011 Total credite bugetare aprobate în anul 2011, din care: Din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
  1 2 3 4
  I. Programe naţionale de sănătate cu scop curativ, din care: 3.553.664,00 2.627.264,00 1.185.529,00
  1. Programul naţional de boli transmisibile, din care: 248.996,00 213.040,91 97,00
  1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor cu infecţie HIV/SIDA, şi tratamentul postexpunere 235.080,00 201.429,00
  1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză 13.916,00 11.611,91 97,00
  2. Programul naţional de boli cardiovasculare*) 37.268,07 37.268,07
  3. Programul naţional de oncologie 1.259.628,31 824.988,83 336.963,00
  3.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, din care: 1.249.628,31 814.988,83 326.963,00
  - medicamente eliberate în anul 2010 309.132,31
  3.2. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET - CT 10.000,00 10.000,00 10.000,00
  4. Program naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive) 5.560,00 5.269,35 5.269,35
  5. Program naţional de diabet zaharat, din care: 923.590,03 480.241,58 432.205,58
  - medicamente eliberate în anul 2010 188.909,15
  - materiale sanitare eliberate în anul 2010 28.224,88
  6. Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare 170.055,25 179.544,00 179.544,00
  - medicamente eliberate în anul 2010 361,25
  7. Programul naţional de diagnostic şi tratament al sepsisului sever*) 8.136,00 8.136,00
  8. Programul naţional de boli endocrine 4.833,00 3.950,73
  9. Programul naţional de ortopedie 32.871,37 31.127,90
  10. Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană 75.092,41 66.046,00 66.046,00
  - medicamente eliberate în anul 2010 9.046,41
  11. Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică 656.303,00 656.303,00
  12. Programul naţional de terapie intensivă a insuficienţei hepatice 1.347,63 1.347,63
  Sume reţinute în total programe naţionale de sănătate cu scop curativ 45.537,00
  Programul pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor**) 129.850,00 120.000,00 120.000,00
  ------------ Notă *) Creditele bugetare alocate Programului naţional de boli cardiovasculare, în sumă de 37.268,07 mii lei, şi cele alocate Programului naţional de diagnostic şi tratament al sepsisului sever, în sumă de 8.136 mii lei, se utilizează pentru stingerea obligaţiilor de plată înregistrate la 31 decembrie 2010. Notă **) În fondurile aferente Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate, aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, sunt cuprinse şi:- suma de 120.000 mii lei aferentă Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, care se regăseşte la paragraful «Medicamente cu şi fără contribuţie personală» în cadrul creditelor bugetare;- suma de 129.850 mii lei aferentă Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor, care se regăseşte la paragraful «Medicamente cu şi fără contribuţie personală» în cadrul creditelor de angajament."
   +  Articolul IIDirecţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ritli Ladislaup. Preşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Dorin Ionescu-------