ORDIN nr. 291 din 21 decembrie 2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 28 decembrie 2011    Având în vedere prevederile art. 50 alin. (3) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, ale Hotărârii Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Comandanţii/Şefii unităţilor/structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor cu atribuţii în domeniu vor lua măsuri de însuşire şi de aplicare întocmai a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşBucureşti, 21 decembrie 2011.Nr. 291.  +  AnexăNORMA 21/12/2011