ORDIN nr. 53 din 16 decembrie 2011privind stabilirea termenului-limită de transmitere a ofertelor în ziua de tranzacţionare anterioară zilei de livrare, pe Piaţa pentru ziua următoare de energie electrică
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 922 din 27 decembrie 2011    Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi h) şi ale art. 29 alin. (1) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.428/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, cu completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Piaţa pentru ziua următoare de energie electrică reprezintă cadrul organizat de desfăşurare a tranzacţiilor cu energie electrica pentru vânzarea şi cumpărarea energiei electrice în ziua de livrare care urmează imediat după ziua de tranzacţionare, între diverşi operatori economici, denumiţi în continuare participanţi la această piaţă, intermediate de Societatea Comercială "Opcom" - S.A. în calitate de contraparte centrală, pe baza unor reguli specifice, aprobate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul 2Un participant la piaţa pentru ziua următoare de energie electrică poate transmite oferte pentru ziua de livrare la Societatea Comercială "Opcom" - S.A. înainte de ora de închidere a acestei pieţe, respectiv până la ora 11,15 în ziua de tranzacţionare anterioară zilei de livrare.  +  Articolul 3Participanţii la piaţa pentru ziua următoare de energie electrică şi Societatea Comercială "Opcom" - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor cuprinse în prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu prima zi a lunii următoare publicării acestuia.Preşedintele Autorităţii Naţionale deReglementare în Domeniul Energiei,Iulius Dan PlavetiBucureşti, 16 decembrie 2011.Nr. 53.-------