TRATAT*) din 29 iunie 2000referitor la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 23 decembrie 2011    ------- Notă *) Traducere.Regatul Belgiei, Republica Federală Germania, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Ţărilor de Jos, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, denumite în continuare părţi contractante,considerând că este în interesul autorităţilor centrale responsabile cu înregistrarea datelor referitoare la vehicule şi permise de conducere să contribuie la prevenirea, investigarea şi urmărirea actelor ilegale comise împotriva reglementărilor din fiecare stat,recunoscând necesitatea unui schimb reciproc eficient al informaţiilor referitoare la permisele de conducere cu scopul de a se garanta faptul că persoanele sunt calificate să conducă vehicule, în conformitate cu reglementările la nivel naţional şi internaţional,recunoscând totodată necesitatea unui schimb reciproc eficient al informaţiilor asupra datelor referitoare la vehicule, cu scopul de a se garanta că acestea din urmă sunt corect înmatriculate şi/sau înregistrate în vederea admiterii lor în trafic,conştiente de importanţa deţinerii de date exacte cu privire la vehicule şi permise de conducere care să poată fi utilizate în cazul investigaţiilor şi urmăririi infracţiunilor,considerând că siguranţa publică este serios ameninţată prin creşterea nivelului criminalităţii transfrontaliere cu privire la vehicule,convinse fiind că această cooperare între autorităţile centrale responsabile cu înregistrarea datelor privind vehiculele şi permisele de conducere trebuie să fie întărită prin stabilirea unor proceduri care să permită acestor autorităţi atât coordonarea activităţilor lor, cât şi schimbul datelor proprii fiecăreia dintre ele, precum şi a altor informaţii referitoare la înmatricularea vehiculelor şi la înregistrarea permiselor de conducere, cu ajutorul unui nou sistem de gestionare a datelor şi de transmitere a acestora,luând în considerare normele de protecţie a datelor cuprinse în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995,au convenit următoarele:  +  Capitolul 1 Definiţii  +  Articolul 1În acest tratat, termenii: (1) parte desemnează orice parte a tratatului, fie parte contractantă, fie parte care a aderat la tratat; (2) autorităţi centrale desemnează autorităţile părţilor care sunt responsabile cu gestionarea băncilor de date centrale referitoare la vehicule şi permise de conducere; (3) dispoziţii naţionale desemnează toate dispoziţiile juridice şi administrative ale unei părţi pentru a căror executare sunt responsabile autorităţile centrale ale acestei părţi, în mod integral sau parţial, în materie de: a) înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor; şi b) eliberarea şi înregistrarea permiselor de conducere; (4) date cu caracter personal desemnează orice informaţie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă.  +  Capitolul 2 Instituirea unui sistem european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere (EUCARIS)  +  Articolul 2 (1) Autorităţile centrale stabilesc şi întreţin un sistem comun de schimb de date referitoare la vehicule şi permise de conducere, denumit în continuare Sistem european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere, cunoscut sub numele de EUCARIS. (2) Scopul Sistemului european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere este:(i) de a garanta exactitatea şi fiabilitatea băncilor de date centrale ale părţilor cu privire la vehicule şi permise de conducere;(îi) de a contribui la prevenirea, investigarea şi urmărirea actelor ilegale împotriva reglementărilor din fiecare stat în domeniul permiselor de conducere, al înmatriculării vehiculelor şi a altor fraude şi acte criminale cu privire la vehicule; şi(iii) de a schimba rapid informaţii în vederea creşterii eficacităţii măsurilor administrative întreprinse de autorităţile competente, în conformitate cu dispoziţiile juridice şi administrative ale părţilor.  +  Capitolul 3 Gestionarea şi utilizarea Sistemului european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere  +  Articolul 3În cadrul Sistemului european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere, autorităţile centrale permit accesul reciproc la o anumită parte din datele înregistrate în băncile de date centrale referitoare la vehiculele şi permisele de conducere ale părţilor.În acest sens, fiecare autoritate centrală dispune de hardware, care, datorită utilizării softului comun, permite accesul la propriile bănci de date centrale referitoare la vehicule şi permise de conducere, în vederea realizării scopului tratatului, şi permite totodată accesul la băncile de date centrale referitoare la vehiculele şi permisele de conducere ale celorlalte părţi.  +  Articolul 4În vederea realizării scopului definit în art. 2 alin. (2), autorităţile centrale trebuie, dând curs procedurilor informatizate prevăzute în art. 3 şi 5 din tratat, să extragă datele din băncile de date centrale cu privire la vehicule şi permise de conducere, având în vedere următoarele: a) banca de date centrală referitoare la vehicule:Dacă o cerere de înmatriculare a unui vehicul este prezentată în zona de responsabilitate a unei autorităţi centrale şi dacă acest vehicul a fost înmatriculat anterior în zona de responsabilitate a unei alte autorităţi centrale, datele furnizate de către solicitant trebuie să fie comparate cu cele din banca de date centrală referitoare la vehiculele părţii pe teritoriul căreia vehiculul a fost înmatriculat anterior.Dacă datele furnizate de către solicitant permit stabilirea faptului că vehiculul fusese înmatriculat anterior pe teritoriul naţional al unei alte părţi, datele furnizate de către solicitant vor fi comparate cu cele din banca de date centrală referitoare la vehiculele acestei părţi. b) banca de date centrală referitoare la permisele de conducere:Dacă o cerere pentru eliberarea unui permis de conducere este prezentată în zona de responsabilitate a unei autorităţi centrale, aceasta din urmă este autorizată să verifice, examinând datele puse la dispoziţie în băncile de date centrale cu privire la permisele de conducere ale altor părţi, în situaţia în care solicitantului i s-a eliberat în trecut un permis de conducere care este încă valabil.Aceeaşi procedură se aplică dacă prin cererea respectivă se solicită înlocuirea sau schimbarea unui permis de conducere care a fost eliberat în zona de responsabilitate a unei alte autorităţi centrale.Dacă un permis de conducere care a fost eliberat în zona de responsabilitate a unei alte autorităţi centrale este prezentat unei autorităţi centrale pentru înregistrare, trebuie să se realizeze compararea datelor cu cele din banca de date centrală referitoare la permisele de conducere ale părţii pe teritoriul căreia a fost eliberat permisul de conducere.  +  Articolul 5 (1) Următoarele date trebuie să fie disponibile în vederea recuperării lor prin procedura informatizată utilizată de autorităţile centrale: a) banca de date centrală referitoare la vehicule:(i) constructorul (şi modelul, dacă este disponibil);(îi) numărul de identificare al vehiculului;(iii) numărul de înmatriculare;(iv) data primei înmatriculări;(v) tipul de combustibil şi/sau felul propulsiei;(vi) confirmarea furtului; b) banca de date centrală referitoare la permisele de conducere:(i) numărul documentului şi/sau numărul permisului de conducere;(îi) numele sau numele de naştere, prenumele;(iii) data şi locul naşterii;(iv) categorii;(v) condiţii şi restricţii;(vi) termenul de valabilitate;(vii) suspendarea, retragerea, interdicţii de conducere, confiscarea şi reţinerea;(viii) data eliberării. (2) Nu vor fi lezate acordurile cu privire la recuperarea altor date de către autorităţile centrale, în cadrul reglementărilor lor naţionale.  +  Articolul 6Pentru realizarea scopului definit în art. 2 alin. (2), autorităţile centrale vor lua, în conformitate cu dispoziţiile naţionale ale părţilor, toate măsurile necesare clarificării situaţiei înainte de a întreprinde alte măsuri administrative, în cazul în care există îndoieli asupra situaţiei reale sau juridice a vehiculelor şi a permiselor de conducere.Aceste măsuri trebuie luate în următoarele cazuri: a) banca de date centrală cu privire la vehicule:(i) dacă datele furnizate de solicitant în cadrul procedurii de înmatriculare nu pot fi găsite în banca de date centrală referitoare la vehiculele părţii pe teritoriul căreia se presupune că a fost înmatriculat anterior vehiculul;(îi) dacă datele furnizate de solicitant în cadrul procedurii de înmatriculare diferă de cele din banca de date centrală referitoare la vehiculele părţii pe al cărei teritoriu naţional vehiculul a fost anterior înmatriculat;(iii) dacă, în conformitate cu informaţiile din banca de date centrală referitoare la vehiculele uneia dintre părţi, vehiculul a cărui înmatriculare a fost cerută este declarat furat; b) banca de date centrală cu privire la permisele de conducere:(i) dacă, în cadrul procedurii de înlocuire, schimbare sau înregistrare a unui permis de conducere, s-a stabilit că, în conformitate cu indicaţiile din banca de date centrală cu privire la permisele de conducere ale unei părţi, un permis de conducere valabil a fost deja eliberat pe numele solicitantului;(îi) dacă, în cadrul procedurii de înlocuire, schimbare sau înregistrare a unui permis de conducere, datele furnizate de către solicitant nu pot fi găsite în banca de date centrală referitoare la permisele de conducere ale părţii pe al cărei teritoriu naţional permisul de conducere a fost eliberat sau dacă ele diferă de cele menţionate acolo;(iii) dacă, în cadrul procedurii de înlocuire, schimbare sau înregistrare a unui permis de conducere, s-a stabilit că, în conformitate cu informaţiile din banca de date centrală cu privire la permisele de conducere ale uneia dintre părţi, titularului permisului i-a fost retras permisul de conducere, a primit o interdicţie şi/sau permisul a fost suspendat, confiscat ori reţinut.  +  Articolul 7Dacă un vehicul care a fost înmatriculat anterior pe teritoriul naţional al unei părţi este înmatriculat pe teritoriul naţional al altei părţi, autoritatea centrală va informa imediat autoritatea centrală a părţii pe al cărei teritoriu naţional a fost anterior înmatriculat vehiculul. Datele privitoare la vehicul menţionate în art. 5 trebuie să fie comunicate în acelaşi timp cu data înmatriculării.Dacă un permis de conducere eliberat pe teritoriul naţional al unei părţi este înlocuit, schimbat sau înregistrat pe teritoriul naţional al unei alte părţi, autoritatea centrală va informa imediat autoritatea centrală a părţii care a eliberat permisul de conducere. Datele privitoare la permisul de conducere menţionate în art. 5 trebuie să fie comunicate în acelaşi timp cu data înlocuirii, schimbării sau înregistrării.  +  Articolul 8 (1) Dreptul de acces direct la datele disponibile, în vederea utilizării lor în cadrul Sistemului european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere, este rezervat autorităţilor centrale ale părţilor. (2) Aceste autorităţi sunt responsabile, în numele părţii pe care o reprezintă, de funcţionarea corectă a Sistemului european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere şi întreprind toate măsurile care se impun pentru a asigura respectarea dispoziţiilor tratatului.  +  Articolul 9Datele comunicate în cadrul Sistemului european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere nu pot fi comunicate de către autorităţile centrale autorităţilor administrative responsabile cu înmatricularea vehiculelor, eliberarea permiselor de conducere şi înregistrarea acestora decât în conformitate cu reglementările naţionale ale părţilor, exclusiv pentru a se realiza scopul definit în art. 2 alin. (2).În conformitate cu dispoziţiile naţionale ale părţilor şi pentru realizarea scopului definit în art. 2 alin. (2), aceste date nu pot fi comunicate decât poliţiei, autorităţilor vamale, judecătoreşti şi din domeniul siguranţei naţionale. Aceste date nu pot fi în niciun caz transmise altor entităţi sau organizaţii.  +  Articolul 10Autorităţile centrale garantează că toate documentele primite din partea altor autorităţi centrale responsabile cu înmatricularea vor fi invalidate, distruse sau restituite autorităţilor interesate, în conformitate cu dispoziţiile naţionale ale părţilor.  +  Capitolul 4 Protecţia datelor  +  Articolul 11 (1) Părţile nu pot utiliza datele comunicate în cadrul Sistemului european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere decât în vederea realizării scopului definit în art. 2 alin. (2). (2) Utilizarea datelor nu poate fi făcută decât conform dispoziţiilor naţionale ale părţilor, cu condiţia ca tratatul să nu conţină prevederi mai restrictive.  +  Articolul 12Dacă datele sunt schimbate între autorităţile centrale în cadrul Sistemului european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere, autoritatea centrală care furnizează datele trebuie, la cererea sa, să fie informată de modul în care sunt utilizate datele transmise, precum şi de măsurile întreprinse în continuare.  +  Articolul 13Autoritatea centrală care comunică informaţiile este obligată să verifice exactitatea datelor pe care le va comunică, precum şi necesitatea şi proporţionalitatea acestei comunicări în raport cu scopul urmărit. Reglementările naţionale specifice care se aplică privind comunicarea datelor trebuie să fie respectate.Dacă s-a constatat că au fost furnizate date inexacte sau date care nu ar fi trebuit să fie comunicate, autoritatea centrală destinatară trebuie să fie informată imediat. Autoritatea centrală destinatară este atunci obligată să distrugă sau să corecteze datele cu caracter personal primite.  +  Articolul 14Persoana vizată trebuie să fie informată, la cererea sa, despre datele cu caracter personal care au făcut obiectul unei comunicări, precum şi cu privire la finalitatea acestei prelucrări. Nu este obligatoriu să se furnizeze o astfel de informaţie dacă se consideră că, în conformitate cu reglementările naţionale, interesul public cerut de a nu comunică informaţia primează asupra dreptului persoanei interesate care solicită comunicarea acesteia. În plus, dreptul oricărei persoane vizate de a fi informată cu privire la datele sale cu caracter personal este guvernat de reglementările naţionale ale părţii pe al cărei teritoriu naţional a fost făcută cererea.  +  Articolul 15În situaţia în care reglementările naţionale aplicabile autorităţii centrale care comunică datele prevăd anumite termene restrictive în legătură cu datele cu caracter personal care fac obiectul comunicării, autoritatea centrală care va comunică datele îl informează în consecinţă pe destinatarul datelor despre acestea. Independent de aceste termene, datele cu caracter personal care fac obiectul comunicării trebuie să fie distruse îndată ce nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost comunicate.  +  Capitolul 5 Securitatea Sistemului european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere  +  Articolul 16 (1) Autorităţile centrale responsabile cu înmatricularea vor lua toate măsurile tehnice şi organizatorice cerute de asigurarea securităţii datelor, în conformitate cu prevederile tratatului. (2) În particular, vor fi luate următoarele măsuri destinate:(i) să împiedice accesul persoanelor neautorizate la echipamentul de procesare a datelor;(îi) să împiedice ca aceste date să fie citite, copiate, modificate sau suprimate de către persoane neautorizate;(iii) să împiedice consultarea sau comunicarea neautorizată a datelor;(iv) să împiedice lectura sau copierea neautorizată a datelor în timpul comunicării lor.  +  Articolul 17Autorităţile centrale naţionale trebuie să se asigure ca înregistrările să fie transcrise şi ca aceste înregistrări deţinute de ele asupra datelor recuperate de la autorităţile centrale ale părţilor să fie conforme cu dispoziţiile naţionale privind protecţia datelor.Înregistrările trebuie:(i) să se refere la motivul recuperării, să conţină indicaţii detaliate asupra datelor recuperate, precum şi data şi ora recuperării;(îi) să nu poată fi utilizate decât în scop de audit;(iii) să fie protejate adecvat împotriva oricărei utilizări greşite şi împotriva oricărei forme de abuz şi să fie distruse după 12 luni.  +  Capitolul 6 Supravegherea protecţiei datelor  +  Articolul 18Fiecare parte desemnează, în conformitate cu prevederile Directivei 95/46/CE, autorităţile sale naţionale de control care vor fi însărcinate să supravegheze, într-o manieră total independentă, respectarea normelor de protecţie a datelor cuprinse în tratat.Autorităţile de control realizează supravegherea verificărilor efectuate şi controale independente, în conformitate cu dispoziţiile lor legale naţionale speciale, în vederea garantării faptului că drepturile persoanelor interesate nu sunt lezate prin procedurile de recuperare şi utilizare a datelor. În acest scop, autorităţile de supraveghere vor avea acces la Sistemul european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere.  +  Capitolul 7 Organizare  +  Articolul 19 (1) Se instituie un Comitet constituit din reprezentanţi ai autorităţilor centrale ale părţilor. Independent de numărul reprezentanţilor desemnaţi în Comitet de către părţi, fiecare autoritate dispune de un vot.Rezoluţiile Comitetului referitoare la dispoziţiile alin. (2) lit. a) sunt luate în unanimitate, iar cele privind dispoziţiile alin. (2) lit. b) sunt luate cu o majoritate de patru cincimi.Comitetul hotărăşte în unanimitate regulamentul său interior iniţial; amendamentele ulterioare sunt adoptate cu o majoritate de patru cincimi. (2) Comitetul este responsabil cu: a) punerea în practică şi aplicarea corectă a dispoziţiilor tratatului; b) funcţionarea corectă a Sistemului european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere, din punct de vedere tehnic şi operaţional; vor fi supravegheate în special măsurile luate de către autorităţile centrale în conformitate cu art. 16 alin. (2), în scopul garantării securităţii datelor.(3 ) Voturile vor fi considerate sub rezerva confirmării lor ulterioare într-un termen de maximum două luni. (4) Rezoluţiile luate în unanimitate angajează părţile în cadrul reglementărilor lor naţionale. (5) Rezoluţiile luate cu o majoritate de voturi au caracter de recomandare pentru acele părţi care au votat împotriva rezoluţiei.  +  Articolul 20Cheltuielile impuse de gestionarea şi utilizarea Sistemului european de informaţii privind vehiculele şi permisele de conducere de către părţi pe teritoriul lor naţional sunt în sarcina părţii interesate.Sub rezerva acordului prealabil al Comitetului, cheltuielile comune generate de punerea în practică a tratatului vor fi suportate de părţi în mod egal.  +  Capitolul 8 Responsabilităţi  +  Articolul 21 (1) Dacă o persoană a fost prejudiciată ca urmare a unui mod discriminatoriu de prelucrare a datelor la care se face referire în tratat, partea autorităţii centrale destinatare va fi responsabilă faţă de aceasta, conform legislaţiei sale naţionale. Ea nu se va putea sustrage de la răspunderea faţă de persoana lezată pe motiv că prejudiciul a fost cauzat de autoritatea care a comunicat datele. (2) Dacă partea autorităţii centrale destinatare repară prejudiciul cauzat ca urmare a utilizării unor date incorecte sau a furnizării necorespunzătoare a datelor, această parte va solicita părţii autorităţii centrale care a furnizat datele să suporte indemnizaţia respectivă. (3) Partea autorităţii centrale care a furnizat datele poate să fie exonerată total sau parţial de răspundere, dacă dovedeşte că nu este responsabilă.  +  Capitolul 9 Dispoziţii finale  +  Articolul 22Pentru părţile contractante care au depus instrumentele lor de ratificare, de acceptare sau de aprobare, tratatul intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează datei la care depozitarul a primit cel de-al patrulea instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare.Pentru a cincea parte contractantă, tratatul intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează datei la care depozitarul a primit instrumentul său de ratificare, de acceptare sau de aprobare.  +  Articolul 23Fiecare parte va notifica depozitarului autorităţile sale naţionale centrale de înmatriculare responsabile cu gestionarea băncilor de date centrale în ceea ce priveşte vehiculele şi permisele de conducere.  +  Articolul 24 (1) Orice stat care aplică dispoziţiile privind protecţia datelor cuprinse în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 octombrie 1995 poate solicita aderarea sa la tratat. (2) O astfel de cerere de aderare trebuie să fie adresată în scris depozitarului şi este supusă aprobării unanime a părţilor. (3) Instrumentele de aderare se transmit depozitarului. (4) Pentru fiecare stat care aderă la acesta, tratatul intră în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni care urmează datei la care a fost depus instrumentul de aderare de către acel stat.  +  Articolul 25Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului este depozitarul tratatului.Acesta va informa părţile contractante sau cele care aderă despre: a) fiecare semnătură; b) fiecare cerere de aderare, conform art. 24; c) fiecare depunere a unui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare; d) data intrării în vigoare pentru fiecare parte; e) fiecare notificare prin care se solicită denunţarea tratatului; f) autorităţile centrale naţionale notificate în conformitate cu art. 23.  +  Articolul 26 (1) Fiecare parte poate denunţa în orice moment tratatul, după un termen de 2 ani începând de la data intrării în vigoare a tratatului pentru acea parte. (2) Denunţarea va fi făcută în scris depozitarului. (3) O astfel de denunţare intră în vigoare în termen de un an de la data primirii notificării respective de către depozitar.Drept care subsemnaţii, fiind autorizaţi în mod corespunzător pentru aceasta, au semnat prezentul tratat.Semnat la Luxemburg în data de 29 iunie 2000 în limbile germană, engleză, franceză şi olandeză, cele patru texte fiind egal autentice, într-un exemplar original, care este depus în arhiva Guvernului Marelui Ducat de Luxemburg, care va transmite o copie autorizată fiecărei părţi contractante sau care aderă.Pentru Regatul Belgiei,Pentru Republica Federală Germania,Pentru Marele Ducat al Luxemburgului,Pentru Regatul Olandei,Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,------