LEGE nr. 299 din 21 decembrie 2011pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 22 decembrie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICAlineatul (2) al articolului 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIVASILE BLAGABucureşti, 21 decembrie 2011.Nr. 299.--------