ACORD din 13 septembrie 2011între România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 910 din 21 decembrie 2011    PREAMBULRomânia şi Statele Unite ale Americii (denumite în continuare "părţi"),luând în considerare parteneriatul strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii şi dezvoltarea în continuare a acestuia şi recunoscând că un pilon foarte important al relaţiei româno-americane este solidaritatea, consacrată în articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, România şi Statele Unite recunosc importanţa întăririi securităţii lor naţionale individuale şi colective prin cooperarea în cadrul Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (denumită în continuare "NATO"), Organizaţiei Naţiunilor Unite şi al altor organizaţii internaţionale, în conformitate cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi dreptul internaţional,reafirmând voinţa lor puternică de a lucra împreună pentru a contribui, în conformitate cu principiul indivizibilităţii securităţii NATO şi cu principiul solidarităţii NATO, la capabilitatea de apărare antirachetă a NATO, ca o misiune cheie a Alianţei, cu scopul de a asigura protecţie şi acoperire complete pentru toate populaţiile, teritoriile şi forţele europene ale NATO, precum şi de a edifica rolul central al NATO în apărarea antirachetă în Europa,recunoscând viziunea lor comună a unui parteneriat strategic mai extins şi mai profund între România şi Statele Unite, inclusiv dezvoltarea în continuare a mecanismelor consolidate de consultări politice şi militare pentru a ameliora securitatea lor reciprocă, în cadrul articolului 3 al Tratatului Atlanticului de Nord,recunoscând aplicarea prevederilor Tratatului Atlanticului de Nord, semnat la Washington la 4 aprilie 1949, Acordului între statele părţi la Tratatul Atlanticului de Nord cu privire la statutul forţelor lor, semnat la Londra la 19 iunie 1951 (denumit în continuare "NATO SOFA"), Acordului între România şi Statele Unite ale Americii privind statutul forţelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001 (denumit în continuare "SOFA Suplimentar"), Acordului dintre România şi Statele Unite ale Americii privind activităţile forţelor Statelor Unite staţionate pe teritoriul României, semnat la Bucureşti la 6 decembrie 2005 (denumit în continuare "Acord de cooperare în domeniul apărării"), Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii referitor la măsurile pentru protecţia informaţiilor militare secrete de stat, semnat la Washington la 21 iunie 1995 (denumit în continuare "Acordul privind informaţiile militare clasificate") şi Acordului dintre părţile la Tratatul Atlanticului de Nord pentru securitatea informaţiilor, adoptat la Bruxelles la 6 martie 1997 (denumit în continuare "Acordul de securitate NATO"),recunoscând că proliferarea armelor de distrugere în masă şi a vectorilor pentru transportul lor la ţintă, inclusiv a rachetelor balistice, prezintă o ameninţare gravă şi în creştere pentru pacea şi securitatea internaţionale şi pentru populaţiile, teritoriul şi forţele părţilor, ale aliaţilor şi partenerilor lor,reconfirmând natura exclusiv defensivă a Sistemului din Europa al Statelor Unite de apărare împotriva rachetelor balistice realizat într-o abordare adaptivă în etape şi conformitatea sa cu Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite,recunoscând de asemenea necesitatea de a conjuga şi spori eforturile lor în vederea legitimei apărări individuale şi colective, de a menţine pacea şi securitatea internaţionale şi de a dezvolta în continuare capacităţile lor de răspuns adecvat la ameninţări şi atacuri, inclusiv cele de natură teroristă,reafirmând că amplasarea pe teritoriul României de interceptori pentru apărarea împotriva rachetelor balistice reprezintă o contribuţie importantă a României la construirea şi consolidarea în continuare a sistemului de apărare antirachetă al Statelor Unite, ca şi la capacitatea de apărare antirachetă a NATO,recunoscând că este importantă cooperarea cu aliaţii şi partenerii NATO, în ce priveşte apărarea împotriva ameninţării cu rachete balistice, şi că amplasarea interceptorilor pe teritoriul României întăreşte relaţia de securitate existentă între România şi Statele Unite şi contribuie la pacea şi securitatea internaţionale şi la securitatea României, a Statelor Unite şi a NATO,luând în considerare interesele lor comune de apărare şi recunoscând cooperarea în domeniul apărării împotriva rachetelor balistice ca reprezentând unul dintre elementele unei cooperări bilaterale mai largi în materie de securitate, menite să contribuie la întărirea securităţii părţilor,recunoscând cooperarea lor solidă, de succes şi de lungă durată în conformitate cu Acordul de cooperare în domeniul apărării,recunoscând intenţia părţilor de a evalua aplicarea efectivă a SOFA Suplimentar şi a Acordului de cooperare în domeniul apărării şi, în cazul unui acord reciproc, de a actualiza aceste acorduri,au convenit următoarele:  +  Articolul IObiective şi domeniu de aplicare1. Prezentul acord reglementează drepturile şi obligaţiile părţilor în privinţa amplasării unui sistem de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite pe teritoriul României în baza Deveselu.2. Toate prevederile SOFA Suplimentar şi ale Acordului de cooperare în domeniul apărării se vor aplica prezentului acord, dacă prezentul acord nu prevede altfel. Pentru aspectele neacoperite de prezentul acord sau de SOFA Suplimentar ori de Acordul de cooperare în domeniul apărării, în măsura în care astfel de aspecte sunt acoperite de NATO SOFA, se va aplica NATO SOFA.  +  Articolul IIDefiniţiiPentru scopurile prezentului acord, următorii termeni sunt definiţi mai jos:1. "Sistemul de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România" include interceptorii nonnucleari, precum şi acele componente necesare pentru operarea acestor interceptori, identificate în articolul V alineatul (1), şi echipamentul şi infrastructura aferente misiunii şi sprijinirii misiunii de apărare împotriva unui atac cu rachete balistice.2. "Bază" înseamnă zona militară din localitatea Deveselu, utilizată de forţele Statelor Unite în conformitate cu prevederile prezentului acord şi pe durata de aplicare a acestuia, în scopul amplasării şi operării Sistemului de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România, în conformitate cu articolul I alineatul (5) al Acordului de cooperare în domeniul apărării şi conform cu articolul I alineatul (2) al prezentului acord.3. "Facilitate" înseamnă zona situată în cadrul Bazei unde sunt amplasate sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România şi infrastructura de sprijin şi în privinţa cărora Statele Unite controlează accesul, în conformitate cu articolul I alineatul (5) al Acordului de cooperare în domeniul apărării şi conform cu articolul I alineatul (2) al prezentului acord.4. "Spaţiu aerian restricţionat" este o zonă identificată, supusă anumitor restricţii din cauza existenţei unor riscuri pentru aeronave şi luând în considerare necesitatea securităţii operaţionale în vecinătatea bazei române.  +  Articolul IIINATO şi Sistemul de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite1. Părţile vor sprijini coordonarea strânsă în cadrul NATO şi vor lucra împreună pentru dezvoltarea capacităţilor de apărare antirachetă ale NATO.2. Statele Unite au intenţia fermă ca sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite să fie interoperabil cu capacitatea de apărare antirachetă în dezvoltare a NATO şi să reprezinte o contribuţie la aceasta.3. Suplimentar participării continue a României şi Statelor Unite la programele NATO, părţile intenţionează să dezvolte în continuare cooperarea bilaterală în materie de securitate, inclusiv prin îndeplinirea principiilor şi obiectivelor prezentului acord.4. În contextul şi în conformitate cu Tratatul Atlanticului de Nord şi cu parteneriatul strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii, Statele Unite sunt angajate în mod ferm pentru securitatea României şi, în cadrul angajamentului NATO în acest sens, să apere România, împreună cu populaţiile, teritoriul şi forţele europene ale NATO, prin intermediul sistemului lor de apărare împotriva rachetelor balistice, contra ameninţării în creştere reprezentate de proliferarea rachetelor balistice şi împotriva unui potenţial atac cu rachete balistice.  +  Articolul IVBaza1. Baza este sub jurisdicţia suverană română şi proprietatea României. România va păstra proprietatea şi titlul asupra bazei în conformitate cu prevederile aplicabile ale Acordului de cooperare în domeniul apărării. Forţelor Statelor Unite le vor fi autorizate accesul în bază şi utilizarea acesteia cu respectarea deplină a legislaţiei române în conformitate cu prevederile aplicabile ale Acordului de cooperare în domeniul apărării şi pot utiliza baza pentru a găzdui facilitatea.2. În conformitate cu articolul IV din Acordul de cooperare în domeniul apărării, toate clădirile, inclusiv cele construite, utilizate, modificate sau îmbunătăţite de forţele Statelor Unite, sunt proprietatea României, în timp ce obiectele şi instalaţiile mobile rămân proprietatea forţelor Statelor Unite sau a contractorilor Statelor Unite, după caz.3. Legile aplicabile pe teritoriul României se vor aplica în perimetrul bazei, conform prevederilor prezentului acord. Este obligaţia forţelor Statelor Unite şi a componentei civile şi a membrilor acestora, ca şi a dependenţilor lor să respecte legile României şi să se abţină de la orice activitate neconformă cu spiritul prezentului acord.4. Forţele Statelor Unite vor utiliza baza fără a aduce prejudicii suveranităţii şi legislaţiei României.5. Operaţiunile din bază se desfăşoară cu luarea corespunzătoare în considerare a sănătăţii şi a siguranţei publice.6. România şi Statele Unite se vor coordona şi vor coopera cu privire la securitatea transportului elementelor sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice în timpul transportului pe teritoriul României în afara bazei. România recunoaşte dreptul Statelor Unite de a proteja aceste elemente. Procedura aplicabilă va fi stabilită într-un aranjament de implementare.7. România va asigura, conform legislaţiei române în vigoare, ca folosirea suprafeţelor de teren din jurul bazei să fie conformă cu operarea facilităţii şi a sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România. Statele Unite vor furniza informaţiile relevante pentru ca România să reglementeze modul de folosire a suprafeţelor de teren din jurul bazei. Parametrii specifici şi limitările folosirii terenului vor fi stabilite într-un aranjament de implementare.8. România va stabili un spaţiu aerian restricţionat deasupra şi în jurul bazei. România va stabili restricţii de trafic aerian. Parametrii detaliaţi pentru zonele menţionate, precum şi principiile stabilirii şi operării lor şi ale cooperării între autorităţile competente ale României şi Statelor Unite privind utilizarea spaţiului aerian românesc vor fi prevăzute într-un aranjament de implementare. Statele Unite vor furniza informaţiile relevante pentru ca România să reglementeze utilizarea spaţiului aerian de deasupra şi din jurul bazei.9. Numărul membrilor forţei Statelor Unite şi ai componentei civile desfăşuraţi în bază după ce faza de construcţie este finalizată şi operaţiunile încep nu va depăşi 500. Numărul membrilor forţei Statelor Unite desfăşuraţi în bază în mod obişnuit va fi de aproximativ 150 de persoane.10. Statele Unite pot, după obţinerea autorizării necesare, prevăzută în alineatele (11) şi (12), să întreprindă măsuri de construcţie şi să facă modificări majore şi îmbunătăţiri şi să menţină, să întreţină şi să opereze instalaţii şi elemente de infrastructură pentru apărarea împotriva rachetelor balistice în bază. În cursul unor astfel de activităţi, Statele Unite pot:(a) să utilizeze, să modifice sau să demoleze instalaţii şi elemente existente de infrastructură în facilitate;(b) să înlăture vegetaţia existentă; şi(c) să excaveze solul în facilitate, cu luarea în considerare corespunzătoare a legislaţiei române privind protejarea siturilor arheologice.11. Anterior începerii unei activităţi de construcţie referitoare la bază, Statele Unite vor furniza României o planificare a activităţii de construcţie. Statele Unite vor transmite de asemenea toată documentaţia de construire relevantă înainte de a solicita autorizarea României. România va răspunde solicitării Statelor Unite pentru autorizare în treizeci de zile de la transmiterea oficială a documentelor relevante. În cazul unor construcţii în interiorul bazei, dacă România nu emite autorizaţia în treizeci de zile, Statele Unite pot să înceapă activităţile de construcţie planificate.12. România va obţine autorizaţia necesară pentru construire în conformitate cu legislaţia română şi prevederile Acordului de cooperare în domeniul apărării şi cu aranjamentele de implementare aplicabile. În cazul construcţiilor în interiorul Bazei, această autorizaţie va permite Statelor Unite să înceapă construirea după ce treizeci şi cinci la sută din proiect este transmis României, în timp ce în cazul construcţiilor în afara Bazei şi în legătură cu ea, această autorizaţie va permite Statelor Unite să înceapă construirea după ce sută la sută din proiect este transmis României.13. Forţele Statelor Unite vor utiliza, în măsura posibilului, persoane fizice şi juridice locale ca furnizori de bunuri şi servicii pentru realizarea unor contracte, în măsura în care ofertele unor astfel de furnizori sunt competitive şi sunt cele mai avantajoase.14. În măsura posibilului, forţele Statelor Unite vor acorda contractorilor cetăţeni români şi persoane juridice înregistrate în România un tratament nu mai puţin favorabil ca acela acordat contractorilor care nu sunt cetăţeni români şi persoane juridice înregistrate în România.15. Baza şi personalul militar şi civil român aflat în bază vor fi sub comandă română exercitată de către un reprezentant al forţelor armate române (denumit în continuare "Comandantul român").16. Comandantul român va fi desemnat în treizeci de zile de la intrarea în vigoare a prezentului acord. Comandantul român sau persoanele desemnate de acesta vor reprezenta punctul de contact român pentru activităţile legate de operaţiunile din bază. Punctul de contact român va avea un birou în bază.17. Comandantul român, inter alia:(a) va consilia în legătură cu relaţionarea cu instituţiile guvernamentale şi locale române şi va facilita contactele cu astfel de instituţii;(b) va participa la coordonarea sprijinului logistic reciproc pentru personalul militar şi civil aflat în bază;(c) va participa la coordonarea asigurării securităţii în incinta bazei;(d) va participa la coordonarea instruirii comune în incinta bazei; şi(e) va consilia reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite cu privire la legislaţia română relevantă pentru operarea bazei.18. Comandantul român va notifica reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite cu privire la acţiunile forţelor Statelor Unite, dependenţilor, contractorilor Statelor Unite şi angajaţilor contractorilor Statelor Unite care apar ca neconforme cu legislaţia română. Comandantul român şi reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite vor coopera pentru a preveni şi gestiona astfel de situaţii.19. Comandantul român şi reprezentanţii săi autorizaţi vor avea acces în întregul perimetru al bazei, conform prevederilor articolului V alineatul (6).20. Comandantul român, în cooperare cu reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite, va stabili procedurile de acces în bază, inclusiv măsurile adecvate de siguranţă şi securitate care vor fi aplicate pentru intrarea în bază, şi va emite permisele corespunzătoare de acces în bază.21. România va fi responsabilă pentru asigurarea securităţii şi protecţiei bazei în afara perimetrului facilităţii.22. În aplicarea Acordului de cooperare în domeniul apărării, a SOFA Suplimentar şi a aranjamentelor lor de implementare relevante, părţile, inclusiv comandantul român şi reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite omolog, vor schimba informaţii cu privire la securitatea şi protecţia bazei, iar România se va coordona cu Statele Unite în privinţa planificării pentru securitate şi protecţie, atât înainte, cât şi după ce sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România devine operaţional.23. În cazul în care securitatea şi protecţia sunt asigurate de către contractori, aceste entităţi au obligaţia de a respecta toate cerinţele relevante ale legii române.24. În cazul în care comandantul român sau reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite sesizează o situaţie de criză în cadrul bazei care ar putea afecta siguranţa populaţiei care locuieşte în zonă, acel comandant sau reprezentant de rang înalt îşi va informa imediat omologul.25. Părţile se angajează să coopereze, în mod corespunzător, pentru schimbul de informaţii referitoare la toate ameninţările la adresa bazei sau care au legătură cu funcţionarea Sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România.26. Părţile vor desfăşura această cooperare cu privire la bază şi facilitate şi vor stabili proceduri pentru schimbul în timp util al informaţiilor şi datelor contrainformative prin instituţiile şi organizaţiile competente, prin intermediul unor mecanisme care vor fi stipulate într-un aranjament de implementare.27. Limitele bazei şi ale facilităţii sunt reprezentate, cu scop ilustrativ, în harta anexată. Detaliile tehnice ale hărţii pot fi actualizate printr-un aranjament de implementare.  +  Articolul VFacilitatea1. Facilitatea include componente ale sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, cum ar fi, dar fără a se limita la: un sistem de lansare, un sistem de comandă şi control, un sistem radar, un sistem de comunicaţii, infrastructură de utilităţi, infrastructură de securitate, infrastructură de depozitare şi distribuire a combustibilului, echipament şi infrastructură aferente misiunii şi sprijinirii misiunii.2. Descrierea elementelor, inclusiv a interceptorilor sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România şi numărul membrilor forţei şi al componentei civile staţionaţi în Bază, precum şi orice modificare permanentă vor fi raportate în scris României în momentul amplasării/desfăşurării iniţiale şi ulterior la fiecare şase luni şi vor face obiectul consultărilor periodice între comandantul român şi reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite. Numărul membrilor forţei şi al componentei civile nu poate depăşi numărul stabilit de articolul IV alineatul (9) decât cu acordul prealabil expres, exprimat în scris de către Ministerul Apărării Naţionale din România.3. Statele Unite vor furniza României date cu privire la forţele Statelor Unite, contractorii Statelor Unite, angajaţii contractorilor Statelor Unite şi membrii de familie care lucrează sau locuiesc în bază. Prevederile cu privire la tipul, frecvenţa şi procedurile pentru furnizarea unor astfel de date vor fi stabilite într-un aranjament de implementare a acestui Acord.4. Statele Unite vor utiliza exclusiv şi vor avea acces nerestricţionat la facilitatea din cadrul Bazei.5. Statele Unite vor controla accesul la facilitatea din cadrul bazei.6. Comandantul român şi reprezentanţii săi autorizaţi vor avea acces prompt la facilitate, în conformitate cu cerinţele operaţionale, de siguranţă şi de securitate.7. Reprezentanţii autorităţilor competente din România, incluzând, dar fără a se limita la, personalul Ministerului Apărării Naţionale, personalul pentru situaţii de urgenţă şi personalul de aplicare a legii vor avea acces prompt la facilitate, în exercitarea atribuţiilor oficiale, în conformitate cu cerinţele operaţionale, de siguranţă şi de securitate.8. Înainte ca sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România să devină complet operaţional, Statele Unite vor numi un reprezentant de rang înalt, care va fi punct unic de contact al Statelor Unite cu privire la activităţile curente în conformitate cu prezentul acord şi care va avea autoritate asupra facilităţii şi a forţelor Statelor Unite, membrilor de familie, contractorilor Statelor Unite, angajaţilor contractorilor Statelor Unite şi asupra oricăror altor persoane folosite de forţele Statelor Unite în cadrul bazei.9. Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite va avea autoritate exclusivă asupra activităţilor şi operaţiunilor din cadrul facilităţii.10. Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite va fi responsabil şi pentru probleme legate de bunuri, infrastructură, instalaţii, dotări, echipamente şi materiale localizate în cadrul bazei, dar în afara Facilităţii, care sunt deţinute sau folosite exclusiv de Statele Unite.11. Statele Unite vor fi responsabile de asigurarea securităţii şi protecţiei pentru facilitate. În aplicarea Acordului de cooperare în domeniul apărării, a SOFA Suplimentar şi a aranjamentelor lor de implementare aplicabile, părţile vor schimba informaţii cu privire la securitatea şi protecţia facilităţii, iar Statele Unite se vor coordona şi vor coopera cu România în privinţa planificării pentru securitate şi protecţie, atât înainte, cât şi după ce sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România devine operaţional.12. Statele Unite vor notifica în scris şi se vor consulta cu România cu cel puţin 30 de zile înainte de modificări majore ale sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România şi ale componentelor de apărare antirachetă din bază/facilitate. Statele Unite vor lua în considerare în mod corespunzător şi vor gestiona potenţialele preocupări ale României.  +  Articolul VIComanda şi controlul sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice1. România are jurisdicţia suverană asupra Bazei. Statele Unite vor avea în mod exclusiv comanda şi controlul Sistemului de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România.2. Părţile confirmă că sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România va fi utilizat exclusiv pentru scopuri de legitimă apărare, în conformitate cu dreptul internaţional şi cu principiile şi normele care reglementează dreptul inerent de legitimă apărare individuală şi colectivă.3. Aranjamentele privind consultările, comanda şi controlul pentru utilizarea interceptorilor amplasaţi în facilitate vor fi verificate şi validate prin participarea României şi, respectiv, a Statelor Unite în Consiliul Nord-Atlantic şi în comitetele relevante ale NATO. Aceasta va asigura conformitatea cu politicile stabilite de principala structură de decizie pentru apărarea teritorială antirachetă a NATO.4. Statele Unite se vor consulta cu România în mod regulat şi ori de câte ori este necesar, la cererea oricăreia dintre părţi, cu privire la sistemul de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite şi operarea acestuia în ceea ce priveşte zona Atlanticului de Nord, aşa cum este acest termen folosit în Tratatul Atlanticului de Nord, inclusiv în privinţa aspectelor privind consecinţele unei operaţiuni de apărare antirachetă lansate de pe teritoriul României.5. Statele Unite vor pune la dispoziţia României un mijloc de comunicare pentru a primi informaţii actuale privind operaţiunile de apărare antirachetă referitoare la zona Atlanticului de Nord şi privind statutul facilităţii. Statele Unite vor transmite României imediat informaţii de ultimă oră pentru cunoaşterea continuă a situaţiei din orice moment, inclusiv privind rachetele detectate şi urmărite de sistem, originea şi impactul anticipat al acestora şi angajarea componentelor de apărare antirachetă amplasate pe teritoriul României, pentru a asigura nivelul adecvat de cooperare în cazul unei operaţiuni de apărare antirachetă. Detalii suplimentare cu privire la aspectele prevăzute în prezentul alineat vor fi incluse într-un aranjament de implementare.6. Statele Unite vor facilita formarea şi instruirea membrilor forţelor armate române în comanda şi controlul şi în operarea sistemelor de apărare împotriva rachetelor balistice, inclusiv privind interceptorii, cu scopul de a dobândi cunoştinţe de fond în dezvoltarea aranjamentelor de comandă şi control preplanificate pentru operaţiuni de apărare împotriva rachetelor balistice şi funcţionalităţile complete ale sistemelor de apărare împotriva rachetelor balistice. Aceasta va include formarea şi instruirea pentru operaţiunile de apărare antirachetă, cum sunt cele care vor fi dezvoltate în cadrul NATO şi implementate în context NATO.7. România şi Statele Unite vor înfiinţa o poziţie de ofiţer român de legătură în cadrul Comandamentului European al Statelor Unite, pentru a asigura un parteneriat strategic strâns şi continuu în mai multe domenii, inclusiv al apărării împotriva rachetelor balistice. Detaliile specifice vor fi discutate în cadrul comitetului mixt şi vor fi reglementate într-un aranjament de implementare separat.  +  Articolul VIIInformaţii clasificateToate informaţiile clasificate furnizate sau generate în aplicarea prezentului acord vor fi protejate în conformitate cu Acordul privind informaţiile militare clasificate, cu excepţia informaţiilor NATO clasificate, care vor fi gestionate în conformitate cu Acordul de securitate NATO.  +  Articolul VIIIMediu, sănătate şi siguranţă1. În conformitate cu articolul XIV din Acordul de cooperare în domeniul apărării şi cu Aranjamentul de implementare pe probleme de mediu, părţile confirmă acordul lor de a implementa prezentul acord într-un mod conform cu protecţia mediului natural şi a sănătăţii umane.2. Părţile vor avea o abordare preventivă cu privire la protecţia mediului. În acest scop, toate problemele care ar putea apărea vor fi tratate cu celeritate în vederea prevenirii oricărui prejudiciu durabil adus mediului sau periclitării siguranţei şi sănătăţii umane. Statele Unite vor furniza României informaţii privind impactul spectrului electromagnetic asupra siguranţei persoanelor.3. Alte aspecte suplimentare privind orice impact relevant de mediu vor fi reglementate prin aranjamentul de implementare existent.  +  Articolul IXCoordonarea cu autorităţile române localeComandantul român şi reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite se pot consulta cu privire la problematica locală cu autorităţile locale din zona în care baza este localizată.  +  Articolul XPretenţii1. Pretenţiile formulate în România pentru prejudicii produse pe teritoriul României vor fi gestionate în conformitate cu SOFA Suplimentar şi cu articolul VIII din NATO SOFA.2. România nu îşi va asuma răspunderea pentru niciun prejudiciu sau pentru nicio pretenţie în legătură cu un astfel de prejudiciu, cauzat în afara teritoriului României de elemente ale sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al Statelor Unite în România, în cazul în care astfel de prejudicii nu sunt rezultatul acţiunilor sau neglijenţei României.3. În implementarea acestui articol, părţile, la cererea oricăreia dintre ele, se vor întâlni cu scopul de a ajunge la o soluţionare reciproc acceptabilă, echitabilă şi justă a pretenţiilor în timp util, ţinând cont de circumstanţe şi de obligaţiile respective ale părţilor.  +  Articolul XIResponsabilităţile financiare în relaţia dintre părţi1. Obligaţiile părţilor în conformitate cu prezentul acord vor fi îndeplinite sub rezerva disponibilităţii fondurilor în acest scop. Prezentul alineat nu afectează obligaţiile părţilor care decurg din NATO SOFA şi SOFA Suplimentar.2. Fiecare parte va fi responsabilă pentru costurile îndeplinirii obligaţiilor sale conform prezentului acord:(a) Cu excepţia cazului în care se decide altfel, Statele Unite vor fi responsabile pentru costul: (1) transportării, construirii, întreţinerii, susţinerii şi operării interceptorilor pentru apărarea împotriva rachetelor balistice şi ale facilităţilor conexe din cadrul Facilităţii; şi (2) serviciilor solicitate, primite şi furnizate şi al taxelor de procesare în legătură directă cu astfel de interceptori şi facilităţi, cum ar fi utilităţi şi linii de telecomunicaţii care vor fi plătite la o rată nu mai puţin favorabilă decât cea acordată forţelor armate române situate în cadrul bazei, cu excepţia cazului în care se convine altfel.(b) Cu excepţia cazului în care se decide altfel, România va fi responsabilă pentru costul: (1) construirii, întreţinerii, susţinerii şi operării facilităţilor aflate sub comandă românească sau folosite în mod exclusiv ori principal de către autorităţile române în cadrul bazei; şi (2) taxelor locale în legătură cu baza în ceea ce priveşte proprietatea asupra terenului sau altei proprietăţi imobiliare.(c) Dacă, în legătură cu construirea şi funcţionarea bazei, părţile convin că este necesară construirea sau modificarea clădirilor, facilităţilor, drumurilor, utilităţilor, comunicaţiilor sau oricărui alt element de infrastructură, referitoare la, dar situate în afara facilităţii, inclusiv în afara bazei, pentru folosirea comună de către România şi Statele Unite, o astfel de construcţie sau dezvoltare, precum şi costurile de funcţionare şi întreţinere aferente vor fi împărţite între părţi proporţional cu folosirea acestora, în conformitate cu articolul II alineatul (5) al Acordului de cooperare în domeniul apărării, cu excepţia cazului în care se convine altfel.(d) Statele Unite vor rambursa României costurile stabilite de comun acord ale serviciilor specifice convenite, furnizate de România pentru sprijinirea Statelor Unite.  +  Articolul XIIImplementarea1. Pentru implementarea prezentului acord va fi înfiinţat un subcomitet mixt în cadrul comitetului mixt înfiinţat în conformitate cu articolul XI alineatul (2) al Acordului de cooperare în domeniul apărării.2. Elementele privind înfiinţarea, componenţa şi funcţionarea acestui subcomitet mixt vor fi specificate într-un aranjament de implementare.3. În conformitate cu articolul XI alineatul (1) al Acordului de cooperare în domeniul apărării, părţile sau autorităţile desemnate de acestea pot încheia aranjamente de implementare suplimentare sau pot modifica aranjamentele de implementare aplicabile, necesare pentru îndeplinirea prevederilor prezentului acord.4. În conformitate cu articolul I alineatul (2) al prezentului acord, aranjamentele de implementare existente încheiate pentru implementarea Acordului de cooperare în domeniul apărării vor fi aplicate şi pentru implementarea prezentului acord, conform celor convenite de părţi, prin intermediul unui inventar, care urmează a fi finalizat de preferinţă nu mai târziu de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului acord. Aranjamentele de implementare care trebuie amendate vor fi modificate cu acordul părţilor, în cel mai scurt timp posibil.  +  Articolul XIIIInterpretarea şi soluţionarea diferendelor1. În conformitate cu articolul XV al Acordului de cooperare în domeniul apărării, orice problemă sau diferend cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, inclusiv diferendele dintre comandantul român şi reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite referitoare la funcţionarea curentă a bazei vor fi soluţionate numai prin consultări bilaterale.2. Astfel de diferende vor fi soluţionate la nivelul competent cel mai scăzut posibil, prin consultări între reprezentanţii părţilor.3. Orice diferend poate fi supus spre examinare şi, dacă este posibil, soluţionare comitetului mixt înfiinţat în conformitate cu articolul XI alineatul (2) al Acordului de cooperare în domeniul apărării sau consultărilor între părţi.  +  Articolul XIVIntrarea în vigoare, durata, denunţarea şi modificarea1. Prezentul acord este încheiat pe o perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare în conformitate cu legile interne ale fiecărei părţi şi la data primirii ultimei notificări scrise prin care părţile se informează reciproc, prin canale diplomatice, că toate procedurile interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord au fost îndeplinite.2. Prezentul acord poate fi amendat prin acordul scris al părţilor. Amendamentele vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alineatului (1) al acestui articol.3. Prezentul acord poate fi denunţat în orice moment de către oricare dintre părţi printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte părţi, care-şi va produce efectele în termen de 2 ani de la data comunicării acesteia.Pentru conformitate, subsemnaţii, autorizaţi în mod corespunzător de guvernele lor, au semnat prezentul acord.Semnat la Washington la data de 13 septembrie 2011, în două exemplare originale, fiecare în limbile română şi engleză, ambele texte fiind egal autentice.Pentru România,Teodor Baconschi,ministrul afacerilor externePentru Statele Unite ale Americii,Hillary Clinton,secretar de stat  +  Anexă--------