HOTĂRÂRE nr. 1.223 din 14 decembrie 2011pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 904 din 20 decembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează: Notă --------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Valeriu TabărăMinistrul muncii, familiei şi protecţieisociale,Sulfina Barbup. Ministrul finanţelor publice,Bogdan Alexandru Drăgoi,secretar de statBucureşti, 14 decembrie 2011.Nr. 1.223.  +  AnexăREGULAMENT 14/12/2011