RECTIFICARE nr. 1.391 din 4 octombrie 2006referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 902 din 20 decembrie 2011    La Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, se face următoarea rectificare:- în anexa nr. 1, la art. 142 lit. e), în loc de: "... înainte şi înainte de acestea;" se va citi: "... înainte şi după acestea;".------