LEGE nr. 262 din 7 decembrie 2011pentru ratificarea Acordului dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2011, pentru aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene, semnată la Paris la 30 mai 1975, pentru aderarea României la Acordul dintre statele părţi la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 883 din 14 decembrie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Acordul dintre România şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) privind aderarea României la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi termenii şi condiţiile aferente, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 2011, denumit în continuare Acord.  +  Articolul 2România aderă la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene (Convenţia ESA), semnată la Paris la 30 mai 1975.  +  Articolul 3România aderă la Acordul între statele părţi la Convenţia pentru înfiinţarea Agenţiei Spaţiale Europene şi Agenţia Spaţială Europeană privind protecţia şi schimbul de informaţii clasificate, semnat la Paris la 19 august 2002.  +  Articolul 4Agenţia Spaţială Română (ROSA) este autoritatea desemnată să reprezinte România în aplicarea Acordului.  +  Articolul 5 (1) Începând cu anul 2011, contribuţia financiară a României se suportă integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în limita prevederilor bugetare aprobate. (2) La nivelul anului 2011, contribuţia financiară a României în calitate de stat membru este de 5,7 milioane euro, reprezentând participarea entităţilor din România la programele obligatorii ale ESA, la care se adaugă plata specială de aderare în valoare de 3,6 milioane euro (conform art. 3 din Acord) - echivalentul în lei la cursul Băncii Naţionale a României din data efectuării plăţii. Plata contribuţiei obligatorii începând cu anul 2012 se efectuează anual, valoarea fiind ajustată în conformitate cu metodologia aplicată statelor membre, prevăzută la art. XIII pct. 1 din Convenţia ESA. (3) Contribuţia financiară pentru programele opţionale ale ESA, calculată conform art. XIII pct. 2 din Convenţia ESA, va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 6 (1) În vederea creşterii competitivităţii entităţilor de cercetare, industriale şi academice pentru participarea la activităţile ESA, inclusiv activităţile de precalificare şi adaptare la cerinţele ESA, Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică va iniţia şi finanţa pentru perioada 2011-2019 un Program de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI). (2) Managementul Programului de CDI menţionat la alin. (1) va fi asigurat de ROSA pe bază de contract de finanţare multianual, încheiat cu Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, în condiţiile legii.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEp. PREŞEDINTELE SENATULUI,IOAN CHELARUBucureşti, 7 decembrie 2011.Nr. 262.ACORD 20/01/2011CONVENTIE 30/05/1975ACORD 19/08/2002