LEGE nr. 231 din 5 decembrie 2011privind transmiterea unor suprafeţe de teren aflate în domeniul public al statului din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă", respectiv a obiectivului de investiţii "Autostrada Nădlac-Arad"
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 8 decembrie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prin derogare de la dispoziţiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 16,0324 ha, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Autostrada Arad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă".  +  Articolul 2Prin derogare de la dispoziţiile art. 31 alin. (3) din Legea nr. 45/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă darea în administrarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a unor suprafeţe totale de teren de 41,3525 ha, aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Arad, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. a obiectivului de investiţii "Autostrada Nădlac-Arad".  +  Articolul 3Predarea-preluarea suprafeţelor de teren prevăzute la art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 4Nr. crt. 30 din anexa nr. 3 la Legea nr. 45/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 30 martie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 5 decembrie 2011.Nr. 231.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa suprafeţelor de teren, proprietate publică a statului,care se transmit din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricoleşi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea deCercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Aradîn administrarea Ministerului Transporturilor şiInfrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţionalăde Autostrăzi şi Drumuri Naţionale dinRomânia - S.A. a obiectivului de investiţii "AutostradaArad-Timişoara-Lugoj - Varianta de ocolire Arad cu profil de autostradă"
  *Font 8*
  ┌───┬───────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────┬───────────────────────┐│Nr.│Locul │ │ │ │ ││crt│unde │ │ │ │ ││ │este │ │ │ │ Caracteristicile ││ │situat │Persoana juridică de la care │ Persoana juridică la care │Nr. MF│ tehnice ale terenului ││ │terenul│ se transmite terenul │ se transmite terenul │ │ ││ │care se│ │ │ │ ││ │trans- │ │ │ │ ││ │mite │ │ │ │ │├───┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤│ 1.│Judeţul│Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 0,9675 ha ││ │ Arad │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţională de Autostrăzi şi │ │Categoria de folosinţă:││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan ││ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A578 │├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤│ 2.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 1,8710 ha ││ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţională de Autostrăzi şi │ │Categoria de folosinţă:││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan ││ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A619 │├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤│ 3.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 1,7233 ha ││ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţională de Autostrăzi şi │ │Categoria de folosinţă:││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan ││ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A650 │├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤│ 4.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 1,6728 ha ││ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţională de Autostrăzi şi │ │Categoria de folosinţă:││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan ││ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A655 │├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤│ 5.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 1,1096 ha ││ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţională de Autostrăzi şi │ │Categoria de folosinţă:││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan ││ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A668 │├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤│ 6.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 4,7856 ha ││ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţională de Autostrăzi şi │ │Categoria de folosinţă:││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan ││ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A677 │├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤│ 7.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 1,2824 ha ││ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţională de Autostrăzi şi │ │Categoria de folosinţă:││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan ││ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A671 │├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤│ 8.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 2,6202 ha ││ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţională de Autostrăzi şi │ │Categoria de folosinţă:││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan ││ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A1531 │└───┴───────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────┴───────────────────────┘                                                                           Suprafaţa totală: 16,0324 ha
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa suprafeţelor de teren, proprietate publică a statului,care se transmit din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricoleşi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" - Staţiunea deCercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Bovinelor Aradîn administrarea Ministerului Transporturilor şiInfrastructurii, în vederea realizării de către Compania Naţionalăde Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A.a obiectivului de investiţii "Autostrada Nădlac-Arad"
  *Font 8*
  ┌───┬───────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┬──────┬───────────────────────┐│Nr.│Locul │ │ │ │ ││crt│unde │ │ │ │ ││ │este │ │ │ │ Caracteristicile ││ │situat │Persoana juridică de la care │ Persoana juridică la care │Nr. MF│ tehnice ale terenului ││ │terenul│ se transmite terenul │ se transmite terenul │ │ ││ │care se│ │ │ │ ││ │trans- │ │ │ │ ││ │mite │ │ │ │ │├───┼───────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤│ 1.│Judeţul│Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 2,6275 ha ││ │ Arad │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţională de Autostrăzi şi │ │Categoria de folosinţă:││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan ││ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A779/2 │├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤│ 2.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 1,5299 ha ││ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţională de Autostrăzi şi │ │Categoria de folosinţă:││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan ││ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A627/1/2│├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤│ 3.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 1,3023 ha ││ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţională de Autostrăzi şi │ │Categoria de folosinţă:││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan ││ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A627/1/4│├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤│ 4.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 2,0526 ha ││ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţională de Autostrăzi şi │ │Categoria de folosinţă:││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan ││ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A655/3/2│├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤│ 5.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 4,5102 ha ││ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţională de Autostrăzi şi │ │Categoria de folosinţă:││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan ││ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A663/2 │├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤│ 6.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 0,3909 ha ││ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţională de Autostrăzi şi │ │Categoria de folosinţă:││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan ││ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A681/1/2│├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤│ 7.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 0,3231 ha ││ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţională de Autostrăzi şi │ │Categoria de folosinţă:││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan ││ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A681/3/2│├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤│ 8.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 0,0901 ha ││ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţională de Autostrăzi şi │ │Categoria de folosinţă:││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan ││ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A668 │├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤│ 9.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 14,4223 ha ││ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţională de Autostrăzi şi │ │Categoria de folosinţă:││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan ││ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A677/1/2│├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤│10.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 4,4512 ha ││ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţională de Autostrăzi şi │ │Categoria de folosinţă:││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan ││ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A668/5/2│├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤│11.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 9,5969 ha ││ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţională de Autostrăzi şi │ │Categoria de folosinţă:││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan ││ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A677/3/2│├───┤ ├─────────────────────────────┼─────────────────────────────┼──────┼───────────────────────┤│12.│ │Academia de Ştiinţe Agricole │Ministerul Transporturilor şi│151672│Suprafaţa = 0,0555 ha ││ │ │şi Silvice "Gheorghe Ionescu-│Infrastructurii - Compania │ ├───────────────────────┤│ │ │Şişeşti" - Staţiunea de │Naţională de Autostrăzi şi │ │Categoria de folosinţă:││ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru │Drumuri Naţionale din │ │ A/Extravilan ││ │ │Creşterea Bovinelor Arad │România - S.A. │ ├───────────────────────┤│ │ │ │ │ │Nr. cadastral: A668/4/2│└───┴───────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┴──────┴───────────────────────┘                                                                           Suprafaţa totală: 41,3525 ha-------