HOTĂRÂRE nr. 1.181 din 30 noiembrie 2011pentru aprobarea atestării zonei Şuior-Baia Sprie, oraşul Baia Sprie, judeţul Maramureş, ca staţiune turistică de interes local
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 8 decembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă atestarea zonei Şuior-Baia Sprie, oraşul Baia Sprie, judeţul Maramureş, ca staţiune turistică de interes local.  +  Articolul 2La punctul II al anexei nr. 5 "Lista localităţilor atestate ca staţiuni turistice de interes naţional, respectiv local" la Hotărârea Guvernului nr. 852/2008 pentru aprobarea normelor şi criteriilor de atestare a staţiunilor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 20 august 2008, cu completările ulterioare, după poziţia 46 se introduce o nouă poziţie, poziţia 47, cu următorul cuprins:"47. Zona Şuior-Baia Sprie, oraşul Baia Sprie - judeţul Maramureş".PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul dezvoltăriiregionale şi turismului,Elena Gabriela Udreap. Ministrul administraţieişi internelor,Mihai Capră,secretar de statBucureşti, 30 noiembrie 2011.Nr. 1.181.--------