LEGE nr. 256 din 5 decembrie 2011pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 864 din 8 decembrie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 29 august 2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.13 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, cu următoarele modificări:1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Prin derogare de la prevederile art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, statutul asociaţiei şi propunerile de modificare şi de completare a acestuia se avizează de către ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri; avizarea se referă la respectarea prevederilor aplicabile organismului naţional de acreditare stabilite prin regulamentul prevăzut la art. 1."2. La articolul 6, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, conducerea structurii executive a asociaţiei, responsabilă pentru realizarea activităţii de acreditare, se asigură de către directorul general, numit şi revocat din funcţie de către ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, la propunerea consiliului director al asociaţiei, recunoscută conform art. 4 ca organism naţional de acreditare."3. La articolul 11, litera d) va avea următorul cuprins:"d) prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, desemnează, prin ordin al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri, un reprezentant al său, care are calitatea de vicepreşedinte al organismului naţional de acreditare."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORROBERTA ALMA ANASTASEPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 5 decembrie 2011.Nr. 256.-----