HOTĂRÂRE nr. 1.179 din 30 noiembrie 2011pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 857 din 5 decembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICLa articolul 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 3 decembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Sediul Autorităţii este în municipiul Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sectorul 1."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Secretarul general al Guvernului,Ştefan Gatip. Preşedintele Autorităţii NaţionaleSanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Stelian CaramitruBucureşti, 30 noiembrie 2011.Nr. 1.179.---------