LEGE nr. 225 din 29 noiembrie 2011pentru modificarea art. 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 2 decembrie 2011    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IArticolul 64 din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La alineatul (5), litera b) va avea următorul cuprins:"b) 50% din valoarea indemnizaţiei corespunzătoare cuvenite potrivit lit. a) pentru următoarele medalii de aur şi argint obţinute la jocurile olimpice şi pentru medaliile de aur obţinute la campionatele mondiale sau campionatele europene."2. Alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Pentru sportivii care cumulează titlul de campion sau vicecampion olimpic cu cel de campion mondial sau european ori titlul de campion mondial cu cel european renta viageră acordată pentru cea mai bună performanţă se cumulează cu cea pentru performanţă inferioară, potrivit nivelurilor prevăzute la alin. (5) lit. b)."  +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,IOAN OLTEANPREŞEDINTELE SENATULUIMIRCEA-DAN GEOANĂBucureşti, 29 noiembrie 2011.Nr. 225.-------