ORDIN nr. 2.387 din 29 septembrie 2011pentru modificarea Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 846 din 29 noiembrie 2011    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 182.719 din 29 septembrie 2011,ţinând cont de avizele Academiei Române nr. 3.901 şi nr. 3.902 din 28 septembrie 2011,în baza prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,în temeiul art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 şi 98 bis din 7 februarie 2008, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.2. La articolul 2, alineatele (3)-(5) vor avea următorul cuprins:"(3) Hărţile siturilor de importanţă comunitară, precum şi cele ale limitelor regiunilor biogeografice se pun la dispoziţia factorilor interesaţi de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, pentru vizualizare, prin intermediul paginii de internet http://www.biodiversity.ro/n2000/, ca serviciu ArcIMS, având ca fundal vectorii aferenţi cadastrului apelor din România, hărţile Direcţiei Topografice Militare, ediţia 2000, scara 1:25.000, precum şi mozaicul de imagini satelitare SPOT 2007. (4) Limitele siturilor de importanţă comunitară prevăzute în anexa nr. 1, delimitate la precizia scării 1:10.000-1:25.000, în format digital, ca vectori cu referinţă geografică în sistemul naţional de protecţie Stereografic 1970, se pun la dispoziţie de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului tuturor instituţiilor şi persoanelor interesate, prin intermediul propriei pagini web. (5) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului delimitează siturile de importanţă comunitară conform specificaţiilor tehnice stabilite de Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeană (Inspire), la o precizie aferentă scării de 1:5.000."3. La articolul 4, alineatele (1) şi (2) se abrogă.4. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Tipurile de habitate de interes comunitar, împreună cu codurile aferente, corespund Manualului de interpretare a habitatelor, versiunea EUR-27, aprobat de Comisia Europeană, precum şi concluziilor seminariilor biogeografice."5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Formularele standard Natura 2000, completate pentru siturile de importanţă comunitară prevăzute în anexa nr. 1, se publică pe site-ul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. (2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului raportează baza de date aferentă siturilor de importanţă comunitară Direcţiei Generale de Mediu din cadrul Comisiei Europene, conform procedurilor de raportare specifice stabilite de către Comisia Europeană."6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Anexele nr. 1, 2, 4, 5 şi 6 se modifică prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, în baza recomandărilor Comisiei Europene şi ca urmare a negocierilor în cadrul seminarelor biogeografice dintre autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi Comisia Europeană."7. Anexa nr. 3 se abrogă.8. Anexele nr. 1, 2, 4 şi 5 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.----- Notă *) Anexele nr. 1-4 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul II (1) Limitele siturilor de importanţă comunitară prevăzute la art. 2 alin. (4) din Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007, aşa cum a fost modificat prin prezentul ordin, se pun la dispoziţie în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin. (2) Delimitarea siturilor de importanţă comunitară prevăzută la art. 2 alin. (5) din Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007, aşa cum a fost modificat prin prezentul ordin, se realizează în termen de 36 de luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyBucureşti, 29 septembrie 2011.Nr. 2.387.  +  Anexa 1 (Anexa nr. 1 la OMMDD 1964/2007)LISTA SITURILOR DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Denumirea sitului, unităţile administrativ-teritoriale în care este   localizat situl şi suprafaţa unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă                             în sit (în procente)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1.ROSCI0001 Aninişurile de pe TărlungJudeţul Braşov: Săcele(<1%)2.ROSCI0002 ApuseniJudeţul Alba: Albac(31%), Arieşeni(60%), Gârda de Sus(64%), Horea(55%), Scărişoara(67%)Judeţul Bihor: Budureasa(28%), Bunteşti(11%), Câmpani(46%), Nucet(46%), Pietroasa(84%)Judeţul Cluj: Beliş(99%), Călăţele(11%), Măguri-Răcătău(<1%), Mărgău(30%), Mărişel(5%), Săcuieu(6%)3.ROSCI0003 Arboretele de castan comestibil de la Baia MareJudeţul Maramureş: Baia Mare(9%)4.ROSCI0004 BăgăuJudeţul Alba: Aiud(8%), Hopârta(2%), Lopadea Nouă(7%), Ocna Mureş(18%)5.ROSCI0005 Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat CâineniJudeţul Brăila: Galbenu(7%), Gradiştea(10%), Jirlău(9%), Vişani(15%)Judeţul Buzău: Balta Albă(30%), Boldu(12%)6.ROSCI0006 Balta Mică a BrăileiJudeţul Constanţa: Hârşova(<1%)Judeţul Ialomiţa: Giurgeni(2%)Judeţul Brăila: Berteştii de Jos(38%), Brăila(2%), Chiscani(30%), Gropeni(14%), Măraşu(5%), Stăncuţa(35%)7.ROSCI0007 Bazinul Ciucului de JosJudeţul Harghita: Miercurea Ciuc(<1%), Sâncrăieni(4%), Sânsimion(19%), Sântimbru(6%), Tuşnad(12%)8.ROSCI0008 BetfiaJudeţul Bihor: Hidişelu de Sus(4%), Oşorhei(8%), Sânmartin(14%)9.ROSCI0009 BisocaJudeţul Buzău: Bisoca(13%), Mânzăleşti(2%)10.ROSCI0010 Bistriţa AurieJudeţul Suceava: Ciocăneşti(3%), Cârlibaba(<1%), Iacobeni(<1%)11.ROSCI0011 Braniştea CatârilorJudeţul Olt: Obârşia(7%)12.ROSCI0012 Braţul MăcinJudeţul Constanţa: Ciobanu(2%), Gârliciu(5%), Hârşova(7%)Judeţul Tulcea: Carcaliu(15%), Dăeni(11%), Greci(<1%), Măcin(7%), Ostrov(10%), Peceneaga(7%), Smârdan(2%), Turcoaia(27%)Judeţul Brăila: Frecăţei(9%), Măraşu(1%)13.ROSCI0013 BucegiJudeţul Prahova: Azuga(29%), Buşteni(64%), Comarnic(18%), Sinaia(50%), Valea Doftanei(<1%)Judeţul Dâmboviţa: Moroeni(58%)Judeţul Braşov: Bran(50%), Moieciu(15%), Predeal(8%), Râşnov(21%)14.ROSCI0014 BucşaniJudeţul Dâmboviţa: Bucşani(9%), I.L. Caragiale(<1%)15.ROSCI0015 Buila - VânturariţaJudeţul Vâlcea: Băile Olăneşti(11%), Bărbăteşti(15%), Costeşti(20%), Horezu(<1%)16.ROSCI0016 ButeasaJudeţul Bihor: Budureasa(1%)17.ROSCI0018 Căldările ZăbaleiJudeţul Vrancea: Nereju(2%)18.ROSCI0019 Călimani - GurghiuJudeţul Harghita: Bilbor(4%), Joseni(5%), Praid(2%), Remetea(<1%), Subcetate(<1%), Topliţa(4%)Judeţul Mureş: Brâncoveneşti(<1%), Chiheru de Jos(67%), Deda(38%), Eremitu(21%), Gurghiu(15%), Hodac(<1%), Ibăneşti(72%), Lunca Bradului(99%), Ruşii-Munţi(<1%), Răstoliţa(>99%), Sovata(71%), Stânceni(89%), Vătava(25%)Judeţul Bistriţa-Năsăud: Bistriţa Bârgăului(<1%)Judeţul Suceava: Dorna Candrenilor(8%), Panaci(<1%), Poiana Stampei(27%), Şaru Dornei(9%)19.ROSCI0020 Câmpia CareiuluiJudeţul Bihor: Curtuişeni(28%), Valea lui Mihai(47%), Şimian(40%)Judeţul Satu Mare: Ciumeşti(73%), Foieni(51%), Pişcolt(47%), Sanislău(58%), Urziceni(47%)20.ROSCI0021 Câmpia IeruluiJudeţul Bihor: Cherechiu(58%), Curtuişeni(15%), Diosig(2%), Săcueni(18%), Sălacea(46%), Tarcea(51%), Valea lui Mihai(<1%), Şimian(3%)Judeţul Satu Mare: Andrid(41%), Căuaş(7%), Pir(22%), Pişcolt(<1%), Santău(18%), Tiream(37%)21.ROSCI0022 Canaralele DunăriiJudeţul Constanţa: Aliman(6%), Cernavodă(4%), Crucea(<1%), Ghindăreşti(22%), Horia(4%), Hârşova(10%), Ion Corvin(1%), Lipniţa(5%), Oltina(14%), Ostrov(22%), Rasova(10%), Seimeni(14%), Topalu(20%)Judeţul Călăraşi: Borcea(9%), Călăraşi(5%), Dichiseni(8%), Jegălia(6%), Modelu(1%), Roseţi(6%), Unirea(9%)Judeţul Ialomiţa: Borduşani(5%), Făcăeni(12%), Giurgeni(9%), Stelnica(4%)22.ROSCI0023 Cascada MişinaJudeţul Vrancea: Nistoreşti(<1%)23.ROSCI0024 CeahlăuJudeţul Neamţ: Bicaz(14%), Bicazu Ardelean(16%), Ceahlău(35%), Grinţieş(<1%), Taşca(7%)24.ROSCI0025 CefaJudeţul Bihor: Cefa(36%), Mădăras(12%), Salonta(<1%), Sânnicolau Român(21%)25.ROSCI0026 CenaruJudeţul Vrancea: Andreiaşu de Jos(4%)26.ROSCI0027 Cheile Bicazului - HăşmaşJudeţul Harghita: Gheorgheni(10%), Sândominic(9%), Tulgheş(<1%)Judeţul Neamţ: Bicaz-Chei(13%), Dămuc(16%)27.ROSCI0028 Cheile CerneiJudeţul Hunedoara: Bunila(<1%), Lunca Cernii de Jos(3%), Topliţa(3%)28.ROSCI0029 Cheile Glodului, Cibului şi MăziiJudeţul Hunedoara: Balşa(3%), Geoagiu(<1%)Judeţul Alba: Almaşu Mare(4%)29.ROSCI0030 Cheile LăpuşuluiJudeţul Maramureş: Boiu Mare(2%), Coaş(2%), Copalnic-Mănăştur(<1%), Remetea Chioarului(5%), Târgu Lăpuş(<1%), Vima Mică(9%), Şomcuţa Mare(4%)30.ROSCI0031 Cheile Nerei - BeuşniţaJudeţul Caraş-Severin: Anina(44%), Bozovici(22%), Ciclova Română(39%), Ciuchici(<1%), Cărbunari(42%), Dalboşeţ(<1%), Lăpuşnicu Mare(74%), Naidăş(3%), Oraviţa(20%), Sasca Montană(39%), Socol(<1%), Şopotu Nou(24%)31.ROSCI0032 Cheile RudărieiJudeţul Caraş-Severin: Eftimie Murgu(3%)32.ROSCI0033 Cheile Şugăului - MunticeluJudeţul Neamţ: Bicaz-Chei(3%), Bicazu Ardelean(<1%)33.ROSCI0034 Cheile TurenilorJudeţul Cluj: Sănduleşti(4%), Tureni(<1%)34.ROSCI0035 Cheile TurziiJudeţul Cluj: Mihai Viteazu(2%), Petreştii de Jos(3%), Sănduleşti(1%)35.ROSCI0036 Cheile VârghişuluiJudeţul Covasna: Vârghiş(3%)Judeţul Harghita: Mereşti(6%)36.ROSCI0037 Ciomad - BalvanyosJudeţul Covasna: Bixad(30%), Turia(29%)Judeţul Harghita: Băile Tuşnad(<1%), Cozmeni(<1%), Plăieşii de Jos(<1%), Tuşnad(<1%)37.ROSCI0038 CiucaşJudeţul Prahova: Ceraşu(17%), Măneciu(28%)Judeţul Braşov: Săcele(19%), Tărlungeni(11%), Vama Buzăului(34%)38.ROSCI0039 Ciuperceni - DesaJudeţul Dolj: Calafat(52%), Ciupercenii Noi(98%), Desa(>99%), Ghidici(39%), Negoi(<1%), Piscu Vechi(68%), Poiana Mare(48%), Rast(10%)39.ROSCI0040 Coasta LuniiJudeţul Cluj: Luna(6%), Viişoara(4%)Judeţul Mureş: Cheţani(2%)40.ROSCI0041 Coasta Rupturile TanacuJudeţul Vaslui: Tanacu(5%)41.ROSCI0042 Codru MomaJudeţul Arad: Archiş(5%), Dezna(5%), Hăşmaş(4%), Igneşti(4%), Moneasa(46%)Judeţul Bihor: Finiş(65%), Lazuri de Beiuş(52%), Lunca(35%), Rieni(42%), Tărcaia(62%), Şoimi(3%)42.ROSCI0043 ComanaJudeţul Giurgiu: Băneasa(20%), Comana(82%), Călugăreni(35%), Ghimpaţi(<1%), Gostinari(27%), Greaca(2%), Hotarele(15%), Isvoarele(<1%), Mihai Bravu(66%), Prundu(18%), Schitu(8%), Singureni(18%), Stoeneşti(7%)Judeţul Călăraşi: Crivăţ(<1%), Căscioarele(<1%)43.ROSCI0044 Corabia - Turnu MăgureleJudeţul Teleorman: Ciuperceni(3%), Islaz(37%), Seaca(<1%), Traian(9%), Turnu Măgurele(13%)Judeţul Olt: Corabia(14%), Giuvărăşti(<1%), Gârcov(33%), Orlea(13%)44.ROSCI0045 Coridorul JiuluiJudeţul Dolj: Almăj(4%), Bechet(28%), Bistreţ(43%), Braloştiţa(13%), Bratovoeşti(23%), Breasta(6%), Brădeşti(6%), Bucovăţ(42%), Calopăr(21%), Catane(<1%), Coţofenii din Dos(10%), Coţofenii din Faţă(13%), Craiova(3%), Cârna(79%), Călăraşi(11%), Dobreşti(47%), Drănic(17%), Dăbuleni(8%), Filiaşi(7%), Ghindeni(4%), Gighera(40%), Goicea(<1%), Gângiova(27%), Işalniţa(<1%), Malu Mare(4%), Mârşani(1%), Măceşu de Jos(41%), Ostroveni(62%), Podari(9%), Rojişte(3%), Sadova(29%), Scăeşti(4%), Segarcea(<1%), Teasc(16%), Valea Stanciului(19%), Vârvoru de Jos(14%), Ţuglui(13%)Judeţul Olt: Ianca(5%)Judeţul Mehedinţi: Butoieşti(3%)Judeţul Gorj: Aninoasa(23%), Borăscu(<1%), Brăneşti(34%), Bâlteni(22%), Bărbăteşti(9%), Drăguţeşti(14%), Dăneşti(6%), Fărcăşeşti(<1%), Ioneşti(13%), Negomir(<1%), Plopşoru(53%), Săuleşti(<1%), Turburea(3%), Turceni(27%), Urdari(34%), Ţicleni(23%), Ţânţăreni(10%)45.ROSCI0046 CoziaJudeţul Vâlcea: Berislăveşti(14%), Brezoi(29%), Băile Olăneşti(<1%), Călimăneşti(46%), Muereasca(<1%), Perişani(11%), Racoviţa(22%), Sălătrucel(31%)46.ROSCI0047 Creasta NemireiJudeţul Covasna: Estelnic(<1%), Lemnia(<1%)Judeţul Bacău: Dofteana(5%), Dărmăneşti(6%), Slănic-Moldova(9%)47.ROSCI0048 Crişul AlbJudeţul Arad: Chişineu-Criş(<1%), Pilu(3%), Socodor(5%)48.ROSCI0049 Crişul NegruJudeţul Arad: Mişca(2%), Zerind(2%)Judeţul Bihor: Avram Iancu(3%), Batăr(4%), Ciumeghiu(<1%), Cociuba Mare(1%), Căpâlna(4%), Tinca(3%), Şoimi(<1%)49.ROSCI0050 Crişul Repede amonte de OradeaJudeţul Bihor: Aleşd(3%), Auşeu(2%), Aştileu(2%), Ineu(<1%), Lugaşu de Jos(11%), Măgeşti(<1%), Oradea(<1%), Oşorhei(2%), Săcădat(4%), Tileagd(3%), Vadu Crişului(<1%), Ţeţchea(2%)50.ROSCI0051 CuşmaJudeţul Bistriţa-Năsăud: Bistriţa Bârgăului(>99%), Cetate(64%), Dumitriţa(49%), Josenii Bârgăului(39%), Livezile(39%), Prundu Bârgăului(30%), Tiha Bârgăului(33%)Judeţul Mureş: Răstoliţa(<1%)Judeţul Suceava: Poiana Stampei(<1%)51.ROSCI0052 DăncioaneaJudeţul Caraş-Severin: Băuţar(2%)52.ROSCI0053 Dealul Alah BairJudeţul Constanţa: Crucea(<1%)53.ROSCI0054 Dealul Cetăţii DevaJudeţul Hunedoara: Deva(2%)54.ROSCI0055 Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina HărmanJudeţul Braşov: Hărman(1%), Sânpetru(10%)55.ROSCI0056 Dealul Ciocaş - Dealul ViţeluluiJudeţul Braşov: Bod(<1%), Hărman(2%), Sânpetru(<1%)Judeţul Covasna: Ilieni(<1%), Vâlcele(14%)56.ROSCI0057 Dealul IstriţaJudeţul Buzău: Breaza(9%), Năeni(<1%), Pietroasele(2%)57.ROSCI0058 Dealul lui DumnezeuJudeţul Iaşi: Leţcani(<1%), Movileni(<1%), Rediu(6%), Româneşti(6%)58.ROSCI0059 Dealul PerchiuJudeţul Bacău: Oneşti(4%), Târgu Trotuş(<1%)59.ROSCI0060 Dealurile AgighioluluiJudeţul Tulcea: Frecăţei(<1%), Mihail Kogălniceanu(2%), Sarichioi(<1%), Tulcea(2%), Valea Nucarilor(4%)60.ROSCI0061 Defileul Crişului NegruJudeţul Bihor: Uileacu de Beiuş(7%), Şoimi(19%)61.ROSCI0062 Defileul Crişului Repede - Pădurea CraiuluiJudeţul Bihor: Aştileu(30%), Bratca(4%), Budureasa(4%), Bulz(50%), Ceica(<1%), Curăţele(<1%), Căbeşti(14%), Dobreşti(45%), Măgeşti(37%), Pomezeu(5%), Remetea(25%), Roşia(53%), Vadu Crişului(68%), Vârciorog(24%), Şuncuiuş(81%), Ţeţchea(<1%)Judeţul Cluj: Poieni(<1%)62.ROSCI0063 Defileul JiuluiJudeţul Gorj: Bumbeşti-Jiu(48%), Schela(<1%)Judeţul Hunedoara: Aninoasa(8%), Petroşani(<1%), Vulcan(<1%)63.ROSCI0064 Defileul MureşuluiJudeţul Hunedoara: Burjuc(57%), Dobra(1%), Gurasada(33%), Ilia(3%), Zam(30%)Judeţul Timiş: Margina(1%), Ohaba Lungă(<1%)Judeţul Arad: Bata(11%), Birchiş(7%), Bârzava(10%), Conop(2%), Lipova(<1%), Petriş(21%), Săvârşin(34%), Ususău(<1%), Vărădia de Mureş(63%)64.ROSCI0065 Delta DunăriiJudeţul Constanţa: Corbu(48%), Istria(57%), Mihai Viteazu(57%), Săcele(9%)Judeţul Tulcea: Babadag(21%), Baia(<1%), Beştepe(45%), C.A. Rosetti(>99%), Ceamurlia de Jos(47%), Ceatalchioi(>99%), Chilia Veche(>99%), Crişan(>99%), Grindu(9%), Isaccea(25%), Jurilovca(67%), Luncaviţa(2%), Mahmudia(65%), Maliuc(>99%), Mihai Bravu(2%), Murighiol(88%), Niculiţel(<1%), Nufăru(40%), Pardina(>99%), Sarichioi(49%), Sfântu Gheorghe(>99%), Somova(54%), Sulina(>99%), Tulcea(31%), Valea Nucarilor(27%)Judeţul Galaţi: Galaţi(<1%)65.ROSCI0066 Delta Dunării - zona marinăJudeţul Tulcea: C.A. Rosetti(<1%), Jurilovca(<1%), Sfântu Gheorghe(<1%), Sulina(<1%)66.ROSCI0067 Deniz TepeJudeţul Tulcea: Mihai Bravu(<1%), Mihail Kogălniceanu(3%)67.ROSCI0068 DiosigJudeţul Bihor: Diosig(4%), Săcueni(<1%)68.ROSCI0069 Domogled - Valea CerneiJudeţul Caraş-Severin: Băile Herculane(80%), Cornereva(54%), Mehadia(28%), Teregova(<1%), Topleţ(<1%), Zăvoi(<1%)Judeţul Mehedinţi: Balta(16%), Cireşu(<1%), Isverna(18%), Obârşia-Cloşani(56%), Podeni(2%)Judeţul Gorj: Padeş(71%), Tismana(10%)Judeţul Hunedoara: Râu de Mori(<1%)69.ROSCI0070 DroceaJudeţul Arad: Almaş(34%), Brazii(26%), Buteni(11%), Bârzava(34%), Chisindia(48%), Gurahonţ(4%), Săvârşin(17%), Vărădia de Mureş(<1%)70.ROSCI0071 Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul VederoasaJudeţul Constanţa: Adamclisi(17%), Aliman(45%), Chirnogeni(6%), Cobadin(5%), Deleni(14%), Dobromir(3%), Dumbrăveni(48%), Independenţa(8%), Ion Corvin(13%), Rasova(5%)71.ROSCI0072 Dunele de nisip de la Hanul ConachiJudeţul Galaţi: Fundeni(6%)72.ROSCI0073 Dunele marine de la AgigeaJudeţul Constanţa: Agigea(<1%)73.ROSCI0074 Făgetul Clujului - Valea MoriiJudeţul Cluj: Ciurila(2%), Cluj-Napoca(6%), Feleacu(5%), Floreşti(1%), Tureni(<1%)74.ROSCI0075 Pădurea PătrăuţiJudeţul Suceava: Adâncata(15%), Calafindeşti(3%), Dărmăneşti(7%), Grămeşti(<1%), Mitocu Dragomirnei(46%), Pătrăuţi(48%), Suceava(<1%), Zamostea(32%), Zvoriştea(17%), Şerbăuţi(24%)75.ROSCI0076 Dealul Mare - HârlăuJudeţul Iaşi: Deleni(47%), Hârlău(5%), Lespezi(<1%), Sireţel(32%)Judeţul Suceava: Dolhasca(15%)Judeţul Botoşani: Copălău(<1%), Corni(29%), Coşula(50%), Cristeşti(2%), Curteşti(8%), Flămânzi(5%), Frumuşica(42%), Tudora(40%), Vlădeni(2%), Vorona(23%)76.ROSCI0077 Fânaţele BârcaJudeţul Iaşi: Miroslava(<1%), Mogoşeşti(2%), Voineşti(<1%)77.ROSCI0079 Fânaţele de pe Dealul Corhan - SăbedJudeţul Mureş: Ceuaşu de Câmpie(5%), Şincai(<1%)78.ROSCI0080 Fânaţurile de la GlodeniJudeţul Vaslui: Negreşti(<1%), Rebricea(<1%)79.ROSCI0081 Fâneţele seculare FrumoasaJudeţul Suceava: Moara(<1%)80.ROSCI0082 Fâneţele seculare PonoareJudeţul Suceava: Bosanci(<1%)81.ROSCI0083 Fântâniţa MurfatlarJudeţul Constanţa: Ciocârlia(<1%), Murfatlar(9%)82.ROSCI0084 Ferice - PlaiJudeţul Bihor: Budureasa(6%), Curăţele(<1%)83.ROSCI0085 FrumoasaJudeţul Vâlcea: Brezoi(5%), Câineni(5%), Malaia(4%), Voineasa(48%)Judeţul Hunedoara: Beriu(<1%), Orăştioara de Sus(10%), Petrila(<1%), Petroşani(<1%)Judeţul Sibiu: Boiţa(88%), Cisnădie(52%), Cristian(34%), Gura Râului(55%), Jina(84%), Orlat(29%), Râu Sadului(44%), Răşinari(42%), Sadu(20%), Sibiu(8%), Sălişte(22%), Tilişca(15%), Tălmaciu(85%), Şelimbăr(<1%)Judeţul Alba: Cugir(22%), Pianu(1%), Săsciori(<1%), Şugag(72%)84.ROSCI0086 Găina - LucinaJudeţul Suceava: Cârlibaba(<1%), Moldova-Suliţa(8%)85.ROSCI0087 Grădiştea Muncelului - CiclovinaJudeţul Hunedoara: Baru(41%), Beriu(<1%), Boşorod(42%), Băniţa(62%), Orăştioara de Sus(59%), Petrila(2%), Petroşani(5%), Pui(38%)Judeţul Alba: Cugir(<1%)86.ROSCI0088 Gura Vedei - Şaica - SloboziaJudeţul Teleorman: Bragadiru(<1%), Bujoru(<1%), Năsturelu(14%), Pietroşani(14%)Judeţul Giurgiu: Giurgiu(2%), Gostinu(22%), Găujani(7%), Malu(13%), Oinacu(9%), Prundu(8%), Slobozia(9%), Vedea(13%)Judeţul Călăraşi: Chirnogi(2%)87.ROSCI0089 Gutâi - Creasta CocoşuluiJudeţul Maramureş: Budeşti(<1%), Cavnic(2%), Deseşti(2%), Ocna Şugatag(1%), Şişeşti(2%)88.ROSCI0090 Harghita MădăraşJudeţul Harghita: Cârţa(2%), Căpâlniţa(27%), Dăneşti(34%), Mădăraş(46%), Racu(15%), Siculeni(5%), Suseni(6%), Vlăhiţa(8%), Zetea(17%)89.ROSCI0091 HerculianJudeţul Covasna: Brăduţ(46%), Băţani(23%)Judeţul Harghita: Mereşti(<1%), Miercurea Ciuc(<1%), Sâncrăieni(<1%), Sânsimion(<1%), Sântimbru(<1%), Tuşnad(<1%)90.ROSCI0092 IgnişJudeţul Maramureş: Baia Mare(<1%), Câmpulung la Tisa(3%), Deseşti(25%), Giuleşti(31%), Ocna Şugatag(33%), Sarasău(<1%), Sighetu Marmaţiei(39%), Săpânţa(36%)91.ROSCI0093 Insulele Stepice Şura Mică - SlimnicJudeţul Sibiu: Sibiu(<1%), Slimnic(<1%), Şura Mare(3%), Şura Mică(<1%)92.ROSCI0094 Izvoarele sulfuroase submarine de la MangaliaJudeţul Constanţa: Mangalia(<1%)93.ROSCI0095 La SărăturaJudeţul Bistriţa-Năsăud: Şintereag(<1%)94.ROSCI0096 Lacul BâlbâitoareaJudeţul Prahova: Starchiojd(<1%)95.ROSCI0097 Lacul NegruJudeţul Vrancea: Nistoreşti(<1%), Pauleşti(<1%)96.ROSCI0098 Lacul PeţeaJudeţul Bihor: Oradea(<1%), Sânmartin(<1%)97.ROSCI0099 Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - BonţidaJudeţul Cluj: Bonţida(16%), Căianu(<1%), Fizeşu Gherlii(3%), Geaca(5%), Gherla(2%), Jucu(6%), Pălatca(<1%), Sic(16%), Ţaga(4%)98.ROSCI0100 Lacurile Fărăgău - GlodeniJudeţul Mureş: Băla(<1%), Fărăgău(1%), Glodeni(2%), Voivodeni(2%)99.ROSCI0101 LarionJudeţul Suceava: Coşna(3%), Poiana Stampei(1%)Judeţul Bistriţa-Năsăud: Lunca Ilvei(18%)100.ROSCI0102 LeaotaJudeţul Argeş: Dragoslavele(3%)Judeţul Dâmboviţa: Moroeni(1%)Judeţul Braşov: Fundata(<1%), Moieciu(6%)101.ROSCI0103 Lunca BuzăuluiJudeţul Buzău: Berca(2%), Buzău(4%), C.A. Rosetti(6%), Cilibia(7%), Cislău(2%), Gălbinaşi(9%), Măgura(6%), Mărăcineni(10%), Nehoiu(<1%), Pârscov(2%), Pănătău(3%), Pătârlagele(2%), Robeasca(19%), Siriu(<1%), Săgeata(9%), Săpoca(10%), Unguriu(8%), Vadu Paşii(6%), Verneşti(2%), Vipereşti(4%)Judeţul Brăila: Făurei(8%), Galbenu(<1%), Jirlău(9%), Surdila-Greci(2%), Vişani(2%)102.ROSCI0104 Lunca Inferioară a Crişului RepedeJudeţul Bihor: Borş(<1%), Girişu de Criş(7%), Oradea(<1%), Sântandrei(7%), Toboliu(3%)103.ROSCI0105 Lunca Joasă a PrutuluiJudeţul Tulcea: Grindu(<1%)Judeţul Galaţi: Cavadineşti(11%), Folteşti(3%), Frumuşiţa(5%), Galaţi(7%), Măstăcani(3%), Oancea(15%), Suceveni(6%), Tuluceşti(<1%), Vlădeşti(9%)Judeţul Vaslui: Blăgeşti(<1%), Murgeni(<1%)104.ROSCI0106 Lunca Mijlocie a ArgeşuluiJudeţul Giurgiu: Floreşti-Stoeneşti(<1%), Găiseni(8%), Vânătorii Mici(3%)Judeţul Dâmboviţa: Corbii Mari(3%), Costeştii din Vale(6%), Găeşti(<1%), Mogoşani(12%), Mătăsaru(5%), Odobeşti(15%), Petreşti(10%), Potlogi(5%), Ulieşti(6%)105.ROSCI0107 Lunca MirceştiJudeţul Iaşi: Mirceşti(2%)106.ROSCI0108 Lunca Mureşului InferiorJudeţul Timiş: Cenad(13%), Periam(3%), Saravale(3%), Sânnicolau Mare(<1%), Sânpetru Mare(10%)Judeţul Arad: Arad(7%), Felnac(30%), Nădlac(3%), Pecica(15%), Secusigiu(38%), Semlac(8%), Zădăreni(16%), Şeitin(11%)107.ROSCI0109 Lunca TimişuluiJudeţul Timiş: Belinţ(<1%), Boldur(1%), Bucovăţ(2%), Buziaş(3%), Chevereşu Mare(17%), Ciacova(5%), Coşteiu(1%), Foeni(2%), Ghilad(3%), Giera(1%), Giroc(12%), Giulvăz(5%), Lugoj(<1%), Moşniţa Nouă(14%), Parţa(4%), Peciu Nou(1%), Pădureni(28%), Racoviţa(14%), Recaş(<1%), Sacoşu Turcesc(5%), Topolovăţu Mare(<1%), Şag(9%)108.ROSCI0110 Măgurile BăiţeiJudeţul Hunedoara: Băiţa(2%)109.ROSCI0111 Mestecănişul de la ReciJudeţul Covasna: Ozun(16%), Reci(16%)110.ROSCI0112 Mlaca TătarilorJudeţul Sibiu: Arpaşu de Jos(<1%)111.ROSCI0113 Mlaştina după LuncăJudeţul Harghita: Suseni(<1%), Voşlăbeni(3%)112.ROSCI0114 Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera MovileiJudeţul Constanţa: Mangalia(4%)113.ROSCI0115 Mlaştina SatchinezJudeţul Timiş: Biled(<1%), Orţişoara(1%), Satchinez(14%), Variaş(2%)Judeţul Arad: Vinga(3%)114.ROSCI0116 Molhaşurile CăpăţâneiJudeţul Alba: Bistra(4%)Judeţul Cluj: Măguri-Răcătău(<1%)115.ROSCI0117 Movila lui BurcelJudeţul Vaslui: Micleşti(<1%)116.ROSCI0118 Movilele de la PăuceaJudeţul Sibiu: Blăjel(<1%)117.ROSCI0119 Muntele MareJudeţul Alba: Bistra(4%), Lupşa(<1%), Poşaga(5%)Judeţul Cluj: Valea Ierii(3%)118.ROSCI0120 Muntele TâmpaJudeţul Braşov: Braşov(1%)119.ROSCI0121 Muntele VulcanJudeţul Hunedoara: Blăjeni(<1%), Buceş(<1%)Judeţul Alba: Ciuruleasa(<1%)120.ROSCI0122 Munţii FăgăraşJudeţul Argeş: Albeştii de Muscel(<1%), Arefu(89%), Berevoeşti(<1%), Brăduleţ(7%), Lereşti(38%), Nucşoara(85%), Rucăr(54%), Sălătrucu(62%), Valea Mare Pravăţ(4%)Judeţul Vâlcea: Boişoara(33%), Câineni(45%), Perişani(47%), Titeşti(<1%)Judeţul Braşov: Drăguş(42%), Hârseni(58%), Lisa(56%), Recea(48%), Sâmbăta de Sus(50%), Ucea(40%), Viştea(30%), Zărneşti(17%), Şinca(35%), Şinca Nouă(5%)Judeţul Sibiu: Arpaşu de Jos(36%), Avrig(25%), Boiţa(<1%), Cârţişoara(64%), Porumbacu de Jos(42%), Racoviţa(24%), Turnu Roşu(51%)121.ROSCI0123 Munţii MăcinuluiJudeţul Tulcea: Cerna(23%), Greci(42%), Hamcearca(35%), Horia(<1%), Jijila(5%), Luncaviţa(16%), Măcin(16%), Turcoaia(2%)122.ROSCI0124 Munţii MaramureşuluiJudeţul Maramureş: Bistra(78%), Borşa(53%), Leordina(1%), Moisei(6%), Petrova(2%), Poienile de sub Munte(88%), Repedea(82%), Ruscova(28%), Săcel(<1%), Vişeu de Jos(1%), Vişeu de Sus(84%)Judeţul Suceava: Cârlibaba(<1%)123.ROSCI0125 Munţii RodneiJudeţul Bistriţa-Năsăud: Maieru(56%), Parva(17%), Rebrişoara(32%), Rodna(55%), Romuli(8%), Sângeorz-Băi(39%), Telciu(11%), Şanţ(31%)Judeţul Maramureş: Borşa(10%), Moisei(42%), Săcel(9%)Judeţul Suceava: Cârlibaba(<1%)124.ROSCI0126 Munţii ŢarcuJudeţul Caraş-Severin: Armeniş(35%), Bolvaşniţa(62%), Băuţar(<1%), Cornereva(1%), Marga(<1%), Slatina-Timiş(26%), Teregova(43%), Turnu Ruieni(39%), Zăvoi(60%)Judeţul Gorj: Padeş(<1%)Judeţul Hunedoara: Râu de Mori(<1%)125.ROSCI0127 Muntioru UrsoaiaJudeţul Buzău: Bisoca(2%)Judeţul Vrancea: Vintileasca(<1%)126.ROSCI0128 Nordul Gorjului de EstJudeţul Vâlcea: Malaia(<1%), Vaideeni(11%)Judeţul Gorj: Baia de Fier(83%), Bumbeşti-Jiu(15%), Crasna(61%), Muşeteşti(58%), Novaci(53%), Polovragi(77%)Judeţul Hunedoara: Petroşani(<1%)127.ROSCI0129 Nordul Gorjului de VestJudeţul Gorj: Bumbeşti-Jiu(7%), Godineşti(8%), Padeş(23%), Peştişani(69%), Runcu(86%), Schela(84%), Stăneşti(67%), Tismana(82%), Turcineşti(2%)Judeţul Mehedinţi: Baia de Aramă(<1%)Judeţul Hunedoara: Lupeni(<1%), Uricani(3%), Vulcan(<1%)128.ROSCI0130 Oituz - OjdulaJudeţul Covasna: Breţcu(53%), Ghelinţa(<1%), Lemnia(14%), Ojdula(70%)Judeţul Vrancea: Tulnici(<1%)Judeţul Bacău: Mănăstirea Caşin(<1%), Oituz(<1%), Slănic-Moldova(<1%)129.ROSCI0131 Olteniţa - Mostiştea - ChiciuJudeţul Călăraşi: Alexandru Odobescu(1%), Chiselet(13%), Ciocăneşti(11%), Cuza Voda(2%), Călăraşi(<1%), Dorobanţu(12%), Frăsinet(9%), Grădiştea(7%), Independenţa(<1%), Mânăstirea(18%), Olteniţa(7%), Spanţov(8%), Ulmu(13%), Valea Argovei(9%)Judeţul Constanţa: Ostrov(<1%)130.ROSCI0132 Oltul Mijlociu - Cibin - HârtibaciuJudeţul Vâlcea: Câineni(<1%), Racoviţa(2%)Judeţul Sibiu: Alţina(<1%), Arpaşu de Jos(<1%), Avrig(1%), Boiţa(<1%), Bârghiş(<1%), Cisnădie(2%), Cârţa(4%), Marpod(<1%), Nocrich(<1%), Porumbacu de Jos(<1%), Racoviţa(2%), Roşia(<1%), Sadu(9%), Turnu Roşu(1%), Tălmaciu(<1%), Şelimbăr(4%)Judeţul Braşov: Beclean(3%), Făgăraş(1%), Mândra(2%), Ucea(1%), Viştea(1%), Voila(2%), Şercaia(<1%)131.ROSCI0133 Pădurea BădeanaJudeţul Vaslui: Pogoneşti(<1%), Tutova(1%)132.ROSCI0134 Pădurea Balta - MunteniJudeţul Galaţi: Negrileşti(2%)133.ROSCI0135 Pădurea Bârnova - RepedeaJudeţul Iaşi: Bârnova(31%), Ciurea(27%), Comarna(<1%), Dobrovăţ(49%), Grajduri(34%), Iaşi(<1%), Mogoşeşti(<1%), Schitu Duca(31%), Scânteia(<1%), Tomeşti(<1%)Judeţul Vaslui: Tăcuta(<1%)134.ROSCI0136 Pădurea BejanJudeţul Hunedoara: Cârjiţi(<1%), Deva(1%)135.ROSCI0137 Pădurea BogăţiiJudeţul Braşov: Apaţa(<1%), Comăna(<1%), Crizbav(<1%), Feldioara(<1%), Hoghiz(22%), Măieruş(38%)136.ROSCI0138 Pădurea BolintinJudeţul Giurgiu: Bolintin-Vale(21%), Bucşani(7%), Crevedia Mare(27%), Grădinari(3%), Găiseni(36%), Ogrezeni(9%), Vânătorii Mici(6%)137.ROSCI0139 Pădurea Breana - RoşcaniJudeţul Galaţi: Băneasa(2%)138.ROSCI0140 Pădurea CălugăreascăJudeţul Olt: Drăgăneşti-Olt(<1%), Dăneasa(12%), Radomireşti(<1%), Stoicăneşti(<1%)139.ROSCI0141 Pădurea CiornohalJudeţul Botoşani: Călăraşi(5%), Santa Mare(<1%)140.ROSCI0142 Pădurea DălhăuţiJudeţul Vrancea: Coteşti(<1%), Cârligele(5%)141.ROSCI0143 Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul FânaţuluiJudeţul Braşov: Şoarş(<1%)142.ROSCI0144 Padurea de gorun şi stejar de pe Dealul PurcăretuluiJudeţul Braşov: Beclean(<1%), Cincu(<1%), Voila(<1%)143.ROSCI0145 Pădurea de la AlpareaJudeţul Bihor: Copăcel(<1%), Oşorhei(7%)144.ROSCI0146 Pădurea de stejar pufos de la HoiaJudeţul Cluj: Baciu(<1%), Floreşti(<1%)145.ROSCI0147 Padurea de stejar pufos de la MirăslăuJudeţul Alba: Mirăslău(<1%)146.ROSCI0148 Pădurea de stejar pufos de la PetişJudeţul Sibiu: Şeica Mare(<1%)147.ROSCI0149 Pădurea Eseschioi - Lacul BugeacJudeţul Constanţa: Lipniţa(1%), Ostrov(16%)148.ROSCI0151 Pădurea GârboaveleJudeţul Galaţi: Tuluceşti(3%)149.ROSCI0152 Pădurea Floreanu - Frumuşica - CiureaJudeţul Iaşi: Dagâţa(10%), Dumeşti(16%), Horleşti(35%), Mădârjac(71%), Popeşti(22%), Sineşti(49%), Tansa(<1%), Voineşti(9%), Ţibana(14%), Ţibăneşti(24%)Judeţul Neamţ: Stăniţa(27%)150.ROSCI0153 Pădurea GlodeasaJudeţul Prahova: Valea Doftanei(2%)151.ROSCI0154 Pădurea GlodeniJudeţul Mureş: Ceuaşu de Câmpie(1%), Glodeni(17%), Târgu Mureş(<1%)152.ROSCI0155 Pădurea GoronişteJudeţul Bihor: Husasău de Tinca(<1%), Tinca(7%), Tulca(<1%)153.ROSCI0156 Munţii GoşmanJudeţul Neamţ: Alexandru cel Bun(53%), Dumbrava Roşie(19%), Piatra Şoimului(56%), Piatra-Neamţ(26%), Pângăraţi(10%), Tarcău(<1%)154.ROSCI0157 Pădurea Hagieni - Cotul VăiiJudeţul Constanţa: Albeşti(17%), Limanu(12%), Mangalia(2%), Negru Vodă(4%), Pecineaga(<1%)155.ROSCI0158 Pădurea Bălteni - HârboancaJudeţul Vaslui: Bălteni(15%), Deleşti(1%), Puşcaşi(<1%), Vaslui(<1%), Ştefan cel Mare(<1%)156.ROSCI0159 Pădurea HomiţaJudeţul Iaşi: Cristeşti(<1%), Moţca(<1%)157.ROSCI0160 Pădurea IcuşeniJudeţul Iaşi: Golăieşti(<1%)158.ROSCI0161 Pădurea MedeleniJudeţul Iaşi: Golăieşti(<1%), Victoria(2%)159.ROSCI0162 Lunca Siretului InferiorJudeţul Brăila: Măxineni(5%), Siliştea(3%), Vădeni(5%)Judeţul Galaţi: Braniştea(10%), Cosmeşti(27%), Fundeni(9%), Independenţa(19%), Iveşti(5%), Lieşti(3%), Movileni(34%), Nicoreşti(16%), Nămoloasa(16%), Piscu(8%), Poiana(39%), Slobozia Conachi(<1%), Tudor Vladimirescu(19%), Umbrăreşti(17%), Şendreni(3%)Judeţul Vrancea: Adjud(28%), Bilieşti(26%), Garoafa(16%), Homocea(9%), Măicăneşti(<1%), Mărăşeşti(18%), Năneşti(13%), Ploscuţeni(30%), Pufeşti(18%), Rugineşti(7%), Suraia(13%), Vulturu(4%), Vânători(11%)Judeţul Bacău: Urecheşti(9%)160.ROSCI0163 Pădurea Mogoş - MâţeleJudeţul Galaţi: Scânteieşti(1%)161.ROSCI0164 Pădurea PlopeniJudeţul Prahova: Băicoi(1%), Cocorăştii Mislii(<1%), Plopeni(<1%)162.ROSCI0165 Pădurea PogăneştiJudeţul Galaţi: Suceveni(3%)163.ROSCI0166 Pădurea Reşca HotăraniJudeţul Olt: Dobrosloveni(14%), Fălcoiu(<1%), Fărcaşele(16%), Mărunţei(<1%)164.ROSCI0167 Pădurea RoşcaniJudeţul Iaşi: Roşcani(1%)165.ROSCI0168 Pădurea SaruluiJudeţul Olt: Bobiceşti(21%), Cârlogani(<1%), Găneasa(21%), Morunglav(62%), Piatra-Olt(7%), Pleşoiu(<1%)Judeţul Vâlcea: Laloşu(<1%)166.ROSCI0169 Pădurea Seaca - MovileniJudeţul Vaslui: Coroieşti(<1%)167.ROSCI0170 Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la PrejmerJudeţul Braşov: Hărman(2%), Prejmer(4%)168.ROSCI0171 Pădurea şi pajiştile de la MârzeştiJudeţul Iaşi: Popricani(<1%), Rediu(4%)169.ROSCI0172 Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - IortmacJudeţul Constanţa: Aliman(8%), Băneasa(23%), Dobromir(1%), Ion Corvin(17%), Lipniţa(21%), Oltina(34%)170.ROSCI0173 Pădurea StârminaJudeţul Mehedinţi: Burila Mare(2%), Devesel(7%), Hinova(23%), Rogova(5%)171.ROSCI0174 Pădurea StudiniţaJudeţul Olt: Studina(2%)172.ROSCI0175 Pădurea TălăşmaniJudeţul Galaţi: Bereşti(1%)Judeţul Vaslui: Vinderei(<1%)173.ROSCI0176 Pădurea TătăruşiJudeţul Iaşi: Cristeşti(<1%), Tătăruşi(<1%), Valea Seacă(<1%)174.ROSCI0177 Pădurea TopanaJudeţul Olt: Topana(26%)Judeţul Argeş: Ciomăgeşti(<1%), Uda(<1%)175.ROSCI0178 Pădurea TorceştiJudeţul Galaţi: Iveşti(<1%), Umbrăreşti(2%)176.ROSCI0179 Pădurea TroianuJudeţul Teleorman: Troianul(1%)177.ROSCI0181 Pădurea UricaniJudeţul Iaşi: Miroslava(1%)178.ROSCI0182 Pădurea VerdeleJudeţul Vrancea: Nistoreşti(1%)179.ROSCI0183 Pădurea VlădilaJudeţul Olt: Redea(<1%), Vlădila(16%)180.ROSCI0184 Pădurea Zamostea - LuncaJudeţul Suceava: Grămeşti(<1%), Zamostea(4%), Zvoriştea(<1%)Judeţul Botoşani: Cândeşti(<1%), Vârfu Câmpului(<1%)181.ROSCI0185 Păduricea de la SantăuJudeţul Bihor: Borş(2%)182.ROSCI0186 Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava MareJudeţul Sibiu: Dumbrăveni(<1%), Hoghilag(1%)Judeţul Mureş: Bălăuşeri(<1%), Daneş(1%), Nadeş(<1%), Sighişoara(<1%), Viişoara(<1%)183.ROSCI0187 Pajiştile lui SuciuJudeţul Alba: Blaj(<1%), Bucerdea Grânoasă(20%), Fărău(15%), Hopârta(45%), Jidvei(<1%), Lopadea Nouă(48%), Rădeşti(21%), Sâncel(26%), Teiuş(1%), Şona(44%)184.ROSCI0188 ParângJudeţul Gorj: Baia de Fier(<1%), Bumbeşti-Jiu(5%), Crasna(13%), Muşeteşti(<1%), Novaci(29%)Judeţul Vâlcea: Malaia(11%), Voineasa(14%)Judeţul Hunedoara: Petrila(18%), Petroşani(26%)185.ROSCI0189 Pârâul BarlangosJudeţul Harghita: Suseni(<1%)186.ROSCI0190 PenteleuJudeţul Covasna: Comandău(<1%), Zagon(<1%)Judeţul Buzău: Gura Teghii(24%)187.ROSCI0191 Peştera LimanuJudeţul Constanţa: Limanu(<1%), Mangalia(<1%)188.ROSCI0192 Peştera MăguriciJudeţul Sălaj: Ileanda(<1%)Judeţul Maramureş: Boiu Mare(<1%), Valea Chioarului(<1%)189.ROSCI0193 Peştera TăuşoareJudeţul Bistriţa-Năsăud: Rebrişoara(<1%)190.ROSCI0194 Piatra CraiuluiJudeţul Argeş: Dragoslavele(9%), Dâmbovicioara(74%), Rucăr(14%)Judeţul Braşov: Bran(2%), Fundata(12%), Moieciu(19%), Zărneşti(17%)191.ROSCI0195 Piatra MareJudeţul Braşov: Predeal(10%), Săcele(10%)192.ROSCI0196 Pietrosul Broştenilor - Cheile ZugrenilorJudeţul Suceava: Crucea(1%), Dorna-Arini(2%)193.ROSCI0197 Plaja submersă Eforie Nord - Eforie SudJudeţul Constanţa: Eforie(<1%)194.ROSCI0198 Platoul MehedinţiJudeţul Mehedinţi: Baia de Aramă(74%), Bala(3%), Balta(73%), Cireşu(>99%), Godeanu(69%), Iloviţa(35%), Isverna(77%), Izvoru Bârzii(13%), Obârşia-Cloşani(44%), Podeni(98%), Ponoarele(63%)Judeţul Caraş-Severin: Băile Herculane(<1%), Mehadia(<1%), Topleţ(<1%)Judeţul Gorj: Padeş(5%)195.ROSCI0199 Platoul MeledicJudeţul Buzău: Lopătari(<1%), Mânzăleşti(1%)196.ROSCI0200 Platoul VaşcăuJudeţul Arad: Dezna(<1%), Gurahonţ(<1%)Judeţul Bihor: Criştioru de Jos(2%), Cărpinet(55%), Vaşcău(15%)197.ROSCI0201 Podişul Nord DobrogeanJudeţul Constanţa: Pantelimon(<1%), Vulturu(<1%)Judeţul Tulcea: Babadag(38%), Baia(29%), Beidaud(22%), Casimcea(23%), Ceamurlia de Jos(1%), Cerna(8%), Ciucurova(68%), Dorobanţu(46%), Dăeni(<1%), Frecăţei(11%), Hamcearca(39%), Horia(27%), Isaccea(21%), Izvoarele(48%), Jurilovca(2%), Luncaviţa(14%), Mihai Bravu(5%), Nalbant(40%), Niculiţel(47%), Ostrov(5%), Peceneaga(14%), Sarichioi(11%), Slava Cercheză(65%), Somova(4%), Stejaru(45%), Topolog(24%), Valea Teilor(59%)198.ROSCI0202 Silvostepa OltenieiJudeţul Dolj: Brabova(<1%), Carpen(5%), Cioroiaşi(<1%), Orodel(<1%), Perişor(43%), Pleniţa(10%), Radovan(24%), Seaca de Pădure(26%), Sălcuţa(7%), Vela(3%), Verbiţa(34%), Vârvoru de Jos(<1%), Întorsura(<1%)Judeţul Mehedinţi: Bălăciţa(<1%)199.ROSCI0203 Poiana cu narcise de la NegraşiJudeţul Argeş: Negraşi(<1%)200.ROSCI0204 Poiana MuntioruJudeţul Vrancea: Andreiaşu de Jos(<1%), Nereju(<1%), Vintileasca(<1%)201.ROSCI0205 Poienile cu narcise de la Dumbrava VaduluiJudeţul Braşov: Mândra(<1%), Şercaia(4%), Şinca(<1%)202.ROSCI0206 Porţile de FierJudeţul Mehedinţi: Brezniţa-Ocol(22%), Drobeta-Turnu Severin(52%), Dubova(94%), Eşelniţa(58%), Iloviţa(65%), Izvoru Bârzii(<1%), Orşova(83%), Sviniţa(>99%)Judeţul Caraş-Severin: Berzasca(93%), Bănia(<1%), Coronini(>99%), Cărbunari(35%), Gârnic(>99%), Moldova Nouă(85%), Naidăş(<1%), Pojejena(99%), Sasca Montană(<1%), Sicheviţa(85%), Socol(19%), Topleţ(9%), Şopotu Nou(28%)203.ROSCI0207 PostăvarulJudeţul Braşov: Braşov(3%), Predeal(6%), Râşnov(<1%), Săcele(<1%)204.ROSCI0208 Putna - VranceaJudeţul Buzău: Gura Teghii(<1%)Judeţul Vrancea: Negrileşti(<1%), Nistoreşti(9%), Pauleşti(86%), Soveja(<1%), Tulnici(92%)Judeţul Covasna: Breţcu(<1%), Covasna(<1%), Ghelinţa(<1%), Ojdula(<1%), Zăbala(<1%)Judeţul Bacău: Mănăstirea Caşin(<1%)205.ROSCI0209 Racâş - HidaJudeţul Sălaj: Bălan(1%), Hida(1%)206.ROSCI0210 Râpa LechinţaJudeţul Mureş: Cuci(<1%), Iernut(2%)207.ROSCI0211 Podişul SecaşelorJudeţul Sibiu: Apoldu de Jos(14%), Loamneş(7%), Ludoş(12%), Ocna Sibiului(<1%), Păuca(11%) Judeţul Alba: Alba Iulia(2%), Berghin(3%), Blaj(<1%), Cergău(<1%), Daia Română(5%), Doştat(18%), Ohaba(4%), Roşia de Secaş(10%), Sebeş(4%), Şpring(21%)208.ROSCI0212 Rarău - GiumalăuJudeţul Suceava: Crucea(4%), Câmpulung Moldovenesc(4%), Dorna-Arini(<1%), Pojorâta(3%), Stulpicani(5%)209.ROSCI0213 Râul PrutJudeţul Galaţi: Cavadineşti(<1%)Judeţul Vaslui: Berezeni(2%), Drânceni(6%), Duda-Epureni(<1%), Fălciu(12%), Lunca Banului(6%), Murgeni(13%), Stănileşti(9%), Vetrişoaia(10%)Judeţul Iaşi: Bivolari(5%), Golăieşti(7%), Gorban(16%), Grozeşti(6%), Prisăcani(12%), Probota(<1%), Trifeşti(11%), Ungheni(3%), Victoria(10%), Ţuţora(10%)210.ROSCI0214 Râul TurJudeţul Satu Mare: Agriş(19%), Botiz(<1%), Călineşti-Oaş(42%), Gherţa Mică(34%), Halmeu(3%), Lazuri(20%), Livada(44%), Medieşu Aurit(15%), Micula(55%), Oraşu Nou(40%), Porumbeşti(22%), Turulung(41%), Turţ(2%)211.ROSCI0215 Recifii Jurasici CheiaJudeţul Constanţa: Cogealac(3%), Grădina(15%), Mihail Kogălniceanu(2%), Pantelimon(3%), Târguşor(29%)212.ROSCI0216 Reghiu ScruntarJudeţul Vrancea: Reghiu(2%)213.ROSCI0217 RetezatJudeţul Gorj: Padeş(<1%), Tismana(3%)Judeţul Hunedoara: Pui(<1%), Râu de Mori(54%), Sălaşu de Sus(40%), Uricani(17%)Judeţul Caraş-Severin: Teregova(<1%), Zăvoi(22%)214.ROSCI0218 Dealul Mocrei - Rovina - IneuJudeţul Arad: Bocsig(17%), Buteni(8%), Chisindia(<1%), Ineu(13%), Şilindia(<1%)215.ROSCI0219 Rusca MontanăJudeţul Caraş-Severin: Băuţar(<1%), Glimboca(<1%), Marga(<1%), Obreja(<1%), Oţelu Roşu(<1%), Rusca Montană(82%), Zăvoi(<1%)Judeţul Hunedoara: Lunca Cernii de Jos(<1%)Judeţul Timiş: Nădrag(<1%), Tomeşti(<1%)216.ROSCI0220 SăcueniJudeţul Bihor: Săcueni(5%)217.ROSCI0221 Sărăturile din valea IleneiJudeţul Iaşi: Dumeşti(1%), Leţcani(<1%), Româneşti(<1%)218.ROSCI0222 Sărăturile Jijia Inferioară - PrutJudeţul Iaşi: Andrieşeni(3%), Gropniţa(15%), Movileni(15%), Popricani(16%), Probota(14%), Trifeşti(2%), Victoria(3%), Vlădeni(30%), Ţigănăşi(47%)219.ROSCI0223 Sărăturile Ocna VecheJudeţul Cluj: Turda(1%)220.ROSCI0224 ScrovişteaJudeţul Dâmboviţa: Niculeşti(<1%)Judeţul Ilfov: Ciolpani(27%), Periş(29%), Snagov(<1%)Judeţul Prahova: Poienarii Burchii(<1%)221.ROSCI0225 Seaca - OptăşaniJudeţul Olt: Cungrea(<1%), Leleasca(1%), Poboru(22%), Spineni(6%)222.ROSCI0226 Semenic - Cheile CaraşuluiJudeţul Caraş-Severin: Anina(35%), Bozovici(23%), Brebu Nou(<1%), Caraşova(70%), Ciudanoviţa(<1%), Goruia(15%), Mehadica(<1%), Prigor(23%), Reşiţa(9%), Teregova(8%), Ticvaniu Mare(<1%), Văliug(59%)223.ROSCI0227 Sighişoara - Târnava MareJudeţul Braşov: Buneşti(98%), Caţa(<1%), Jibert(17%), Rupea(9%)Judeţul Sibiu: Agnita(8%), Aţel(<1%), Biertan(89%), Bârghiş(3%), Dumbrăveni(22%), Hoghilag(42%), Iacobeni(<1%), Laslea(93%), Moşna(<1%)Judeţul Mureş: Albeşti(35%), Apold(89%), Daneş(71%), Saschiz(98%), Sighişoara(40%), Vânători(81%)Judeţul Harghita: Cristuru Secuiesc(<1%)224.ROSCI0228 ŞindriliţaJudeţul Vrancea: Nereju(5%), Nistoreşti(<1%)225.ROSCI0229 SiriuJudeţul Buzău: Chiojdu(10%), Siriu(22%)Judeţul Covasna: Sita Buzăului(<1%)226.ROSCI0230 SlănicJudeţul Bacău: Dofteana(2%), Slănic-Moldova(9%)227.ROSCI0231 Nădab - Socodor - VărşadJudeţul Arad: Chişineu-Criş(5%), Grăniceri(21%), Macea(19%), Pilu(12%), Socodor(14%), Şimand(6%)228.ROSCI0232 Someşul Mare SuperiorJudeţul Bistriţa-Năsăud: Feldru(<1%), Ilva Mică(<1%), Năsăud(<1%), Rebrişoara(<1%)229.ROSCI0233 Someşul ReceJudeţul Alba: Câmpeni(<1%)Judeţul Cluj: Măguri-Răcătău(31%), Valea Ierii(<1%)230.ROSCI0234 Stânca - ŞtefăneştiJudeţul Botoşani: Ştefăneşti(<1%)231.ROSCI0235 Stânca TohaniJudeţul Prahova: Gura Vadului(1%)232.ROSCI0236 Strei - HaţegJudeţul Hunedoara: Baru(48%), Bretea Română(<1%), Băniţa(<1%), General Berthelot(8%), Haţeg(33%), Lupeni(<1%), Pui(33%), Sântămăria-Orlea(3%), Sălaşu de Sus(35%), Uricani(<1%)233.ROSCI0238 Suatu -Cojocna - CrairâtJudeţul Cluj: Aiton(12%), Apahida(2%), Cojocna(13%), Căianu(3%), Feleacu(1%), Mociu(2%), Ploscoş(12%), Suatu(10%), Turda(2%)234.ROSCI0239 Târnovu Mare - LatoriţaJudeţul Vâlcea: Malaia(3%)235.ROSCI0240 TăşadJudeţul Bihor: Copăcel(1%), Drăgeşti(27%)236.ROSCI0241 Tinovul Apa Lina - HoncsokJudeţul Covasna: Estelnic(25%), Mereni(<1%), Poian(<1%)Judeţul Harghita: Plăieşii de Jos(18%)237.ROSCI0242 Tinovul Apa RoşieJudeţul Covasna: Estelnic(<1%), Mereni(<1%)238.ROSCI0243 Tinovul de la Dealul AlbinelorJudeţul Harghita: Joseni(<1%)Judeţul Mureş: Ibăneşti(<1%)239.ROSCI0244 Tinovul de la Fântâna BrazilorJudeţul Harghita: Corund(<1%)240.ROSCI0245 Tinovul de la RomâneştiJudeţul Suceava: Coşna(<1%)241.ROSCI0246 Tinovul LuciJudeţul Harghita: Miercurea Ciuc(<1%), Sâncrăieni(3%)242.ROSCI0247 Tinovul Mare Poiana StampeiJudeţul Bistriţa-Năsăud: Tiha Bârgăului(<1%)Judeţul Suceava: Poiana Stampei(2%)243.ROSCI0248 Tinovul Mohoş - Lacul Sf. AnaJudeţul Covasna: Bixad(<1%)Judeţul Harghita: Cozmeni(6%)244.ROSCI0249 Tinovul Şaru DorneiJudeţul Suceava: Şaru Dornei(<1%)245.ROSCI0250 Ţinutul PădurenilorJudeţul Caraş-Severin: Rusca Montană(<1%)Judeţul Hunedoara: Bunila(4%), Bătrâna(17%), Cerbăl(33%), Lunca Cernii de Jos(14%), Lăpugiu de Jos(<1%)Judeţul Timiş: Pietroasa(<1%), Tomeşti(<1%)246.ROSCI0251 Tisa SuperioarăJudeţul Maramureş: Bistra(<1%), Bocicoiu Mare(21%), Bârsana(<1%), Câmpulung la Tisa(20%), Petrova(<1%), Remeţi(10%), Rona de Jos(<1%), Rona de Sus(47%), Sarasău(18%), Sighetu Marmaţiei(2%), Săpânţa(4%)247.ROSCI0252 Topliţa - Scaunul Rotund BorsecJudeţul Harghita: Borsec(19%), Sărmaş(20%), Topliţa(7%)248.ROSCI0253 TrascăuJudeţul Alba: Aiud(22%), Bucium(2%), Cricău(<1%), Galda de Jos(40%), Ighiu(12%), Livezile(67%), Meteş(17%), Mirăslău(11%), Mogoş(<1%), Ocoliş(76%), Ponor(10%), Poşaga(28%), Rimetea(78%), Râmeţ(75%), Stremţ(14%), Sălciua(9%), Zlatna(18%), Întregalde(34%)Judeţul Cluj: Băişoara(<1%), Iara(6%), Moldoveneşti(7%)249.ROSCI0254 Tufurile calcaroase din Valea BobâlnaJudeţul Hunedoara: Rapoltu Mare(<1%)250.ROSCI0255 Turbăria de la DerscaJudeţul Botoşani: Lozna(<1%)251.ROSCI0256 Turbăria Ruginosu ZagonJudeţul Covasna: Zagon(1%)252.ROSCI0257 Tusa - BarcăuJudeţul Sălaj: Sâg(<1%)253.ROSCI0258 Văile Brătiei şi BrătioareiJudeţul Argeş: Albeştii de Muscel(1%), Berevoeşti(<1%), Bughea de Jos(<1%)254.ROSCI0259 Valea CălmăţuiuluiJudeţul Buzău: C.A. Rosetti(2%), Cilibia(12%), Costeşti(9%), Gherăseni(13%), Gălbinaşi(2%), Largu(18%), Luciu(37%), Ruşeţu(11%), Smeeni(16%), Ţinteşti(6%)Judeţul Brăila: Bordei Verde(7%), Cireşu(18%), Surdila-Greci(3%), Ulmu(16%), Zăvoaia(16%), Însurăţei(13%)255.ROSCI0260 Valea CepelorJudeţul Alba: Arieşeni(7%), Avram Iancu(<1%)Judeţul Bihor: Criştioru de Jos(<1%)256.ROSCI0262 Valea IadeiJudeţul Bihor: Budureasa(6%), Curăţele(13%)257.ROSCI0263 Valea IeriiJudeţul Cluj: Băişoara(12%), Valea Ierii(33%)258.ROSCI0264 Valea Izei şi Dealul SolovanJudeţul Maramureş: Bogdan Vodă(14%), Botiza(>99%), Bârsana(13%), Băiuţ(<1%), Călineşti(<1%), Dragomireşti(94%), Groşii Ţibleşului(<1%), Ieud(>99%), Lăpuş(<1%), Moisei(<1%), Onceşti(16%), Poienile Izei(>99%), Rozavlea(38%), Sighetu Marmaţiei(15%), Strâmtura(27%), Săcel(69%), Săliştea de Sus(71%), Vadu Izei(11%), Şieu(>99%)Judeţul Bistriţa-Năsăud: Romuli(<1%)259.ROSCI0265 Valea lui DavidJudeţul Iaşi: Leţcani(3%), Miroslava(3%), Rediu(20%), Valea Lupului(20%)260.ROSCI0266 Valea OlteţuluiJudeţul Olt: Balş(2%), Bârza(5%), Dobrun(3%), Fălcoiu(5%), Osica de Jos(4%), Osica de Sus(4%), Pârşcoveni(2%), Voineasa(10%), Şopârliţa(7%)261.ROSCI0267 Valea RoşieJudeţul Bihor: Ineu(1%), Oradea(<1%), Oşorhei(<1%), Paleu(16%)262.ROSCI0268 Valea VâlsanuluiJudeţul Argeş: Albeştii de Argeş(1%), Brăduleţ(77%), Corbeni(<1%), Corbi(3%), Domneşti(<1%), Muşăteşti(54%), Nucşoara(<1%), Pietroşani(2%), Valea Iaşului(<1%)263.ROSCI0269 Vama Veche - 2 MaiJudeţul Constanţa: Limanu(<1%)264.ROSCI0270 Vânători - NeamţJudeţul Neamţ: Agapia(55%), Brusturi(33%), Bălţăteşti(41%), Crăcăoani(80%), Gârcina(<1%), Hangu(<1%), Pipirig(<1%), Răuceşti(9%), Târgu Neamţ(9%), Vânători-Neamţ(72%)Judeţul Suceava: Boroaia(<1%), Râşca(<1%)265.ROSCI0272 Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele MiciJudeţul Buzău: Beceni(<1%), Berca(2%), Scorţoasa(8%)266.ROSCI0273 Zona marină de la Capul TuzlaJudeţul Constanţa: Tuzla(<1%)267.ROSCI0275 Bârsău - ŞomcutaJudeţul Maramureş: Asuaju de Sus(5%), Băiţa de sub Codru(6%), Fărcaşa(3%), Gârdani(63%), Mireşu Mare(<1%), Satulung(17%), Sălsig(16%), Şomcuţa Mare(7%)Judeţul Satu Mare: Bârsău(11%)268.ROSCI0277 Becicherecu MicJudeţul Timiş: Becicherecu Mic(<1%), Dudeştii Noi(13%), Sânandrei(12%), Timişoara(3%)269.ROSCI0278 Borduşani - BorceaJudeţul Ialomiţa: Borduşani(8%), Făcăeni(8%), Giurgeni(<1%), Vlădeni(16%)270.ROSCI0279 BorzontJudeţul Harghita: Joseni(1%)271.ROSCI0280 Buzăul SuperiorJudeţul Buzău: Siriu(<1%)Judeţul Covasna: Sita Buzăului(2%)272.ROSCI0281 Cap AuroraJudeţul Constanţa: Mangalia(<1%)273.ROSCI0283 Cheile DoftaneiJudeţul Prahova: Bertea(<1%), Brebu(22%), Comarnic(<1%), Secăria(10%), Valea Doftanei(3%), Şotrile(2%)274.ROSCI0284 Cheile TeregoveiJudeţul Caraş-Severin: Armeniş(<1%), Teregova(<1%)275.ROSCI0285 Codrii seculari de la Strâmbu - BăiuţJudeţul Maramureş: Botiza(<1%), Băiuţ(22%), Lăpuş(<1%)276.ROSCI0286 Colinele ElanuluiJudeţul Vaslui: Berezeni(3%), Găgeşti(4%), Vutcani(2%)277.ROSCI0287 Comloşu MareJudeţul Timiş: Comloşu Mare(28%)278.ROSCI0289 Coridorul Drocea - Codru MomaJudeţul Arad: Buteni(3%), Dezna(16%), Dieci(11%), Sebiş(9%)279.ROSCI0290 Coridorul IalomiţeiJudeţul Ialomiţa: Adâncata(8%), Albeşti(5%), Alexeni(20%), Andrăşeşti(24%), Axintele(20%), Balaciu(6%), Borăneşti(11%), Brazii(12%), Bucu(16%), Bueşti(4%), Bărbuleşti(3%), Bărcăneşti(12%), Ciochina(2%), Ciulniţa(5%), Cosâmbeşti(<1%), Coşereni(15%), Căzăneşti(1%), Dridu(16%), Fierbinţi-Târg(6%), Gheorghe Lazăr(<1%), Giurgeni(5%), Ion Roată(10%), Maia(14%), Manasia(4%), Mihail Kogălniceanu(3%), Moldoveni(23%), Munteni-Buzău(2%), Mărculeşti(12%), Ograda(3%), Perieţi(13%), Platoneşti(2%), Sfântu Gheorghe(3%), Sineşti(<1%), Slobozia(12%), Sudiţi(2%), Sălcioara(7%), Sărăţeni(4%), Săveni(1%), Urziceni(2%), Vlădeni(6%), Ţăndărei(3%)Judeţul Ilfov: Ciolpani(<1%)Judeţul Prahova: Balta Doamnei(39%), Berceni(<1%), Brazi(8%), Ciorani(2%), Cocorăştii Colţ(19%), Drăgăneşti(9%), Dumbrava(8%), Gherghiţa(6%), Gorgota(20%), Olari(3%), Poienarii Burchii(<1%), Puchenii Mari(7%), Râfov(20%), Tinosu(44%), Târgşoru Vechi(3%), Valea Călugărească(<1%), Şirna(16%)280.ROSCI0291 Coridorul Munţii Bihorului - Codru MomaJudeţul Arad: Dezna(5%), Dieci(<1%), Gurahonţ(6%), Moneasa(5%), Vârfurile(23%)Judeţul Bihor: Criştioru de Jos(7%), Cărpinet(16%), Lunca(4%), Vaşcău(8%)281.ROSCI0292 Coridorul Rusca Montană - Ţarcu - RetezatJudeţul Hunedoara: Densuş(55%), Lunca Cernii de Jos(7%), Râu de Mori(16%), Sarmizegetusa(47%)Judeţul Caraş-Severin: Băuţar(34%), Marga(<1%), Rusca Montană(<1%), Zăvoi(<1%)282.ROSCI0293 Costinesti - 23 AugustJudeţul Constanţa: 23 August(<1%), Costineşti(<1%)283.ROSCI0294 Crişul Alb între Gurahonţ şi IneuJudeţul Arad: Almaş(<1%), Bocsig(4%), Buteni(2%), Bârsa(6%), Dieci(1%), Gurahonţ(<1%), Ineu(<1%), Sebiş(<1%)284.ROSCI0295 Dealurile Clujului de EstJudeţul Cluj: Apahida(11%), Bonţida(12%), Borşa(75%), Chinteni(53%), Cluj-Napoca(5%), Dăbâca(34%),Jucu(3%), Panticeu(3%), Vultureni(57%)285.ROSCI0296 Dealurile DrăgăşaniuluiJudeţul Olt: Cârlogani(13%), Grădinari(2%), Strejeşti(5%)Judeţul Vâlcea: Creţeni(15%), Guşoeni(<1%), Lungeşti(46%), Mădulari(8%), Suteşti(20%), Ştefăneşti(36%), Şuşani(23%)286.ROSCI0297 Dealurile Târnavei Mici - BicheşJudeţul Mureş: Bereni(31%), Chibed(96%), Eremitu(29%), Fântânele(9%), Ghindari(94%), Găleşti(3%), Miercurea Nirajului(13%), Măgherani(88%), Neaua(95%), Sovata(10%), Sângeorgiu de Pădure(27%), Sărăţeni(95%)Judeţul Harghita: Atid(26%), Praid(6%)287.ROSCI0298 Defileul Crişului AlbJudeţul Hunedoara: Vaţa de Jos(<1%)Judeţul Arad: Brazii(<1%), Dezna(<1%), Dieci(4%), Gurahonţ(42%), Hălmagiu(3%), Pleşcuţa(92%), Vârfurile(13%)288.ROSCI0299 Dunărea la Gârla Mare - MaglavitJudeţul Dolj: Calafat(5%), Cetate(18%), Maglavit(20%)Judeţul Mehedinţi: Gârla Mare(22%), Pristol(2%), Salcia(25%), Vrata(45%)289.ROSCI0300 Fânaţele Pietroasa - PodeniJudeţul Cluj: Moldoveneşti(<1%)290.ROSCI0303 Hârtibaciu Sud - EstJudeţul Braşov: Comăna(45%), Hoghiz(6%), Homorod(<1%), Jibert(22%), Mândra(<1%), Părău(2%), Racoş(<1%), Rupea(16%), Ticuşu(97%), Ungra(67%), Şercaia(28%), Şoarş(7%)291.ROSCI0304 Hârtibaciu Sud - VestJudeţul Sibiu: Arpaşu de Jos(6%), Avrig(26%), Boiţa(3%), Chirpăr(7%), Cârţa(25%), Marpod(29%), Nocrich(40%), Porumbacu de Jos(5%), Racoviţa(1%), Roşia(28%), Turnu Roşu(26%), Tălmaciu(6%), Şelimbăr(18%)292.ROSCI0305 Ianca - Plopu - Sărat - ComăneascaJudeţul Brăila: Ianca(5%), Movila Miresii(12%), Romanu(<1%), Traian(2%), Tudor Vladimirescu(14%)293.ROSCI0306 JianaJudeţul Mehedinţi: Burila Mare(16%), Devesel(5%), Gogoşu(31%), Gruia(24%), Jiana(32%), Pristol(3%), Pătulele(17%), Vânju Mare(2%), Vânjuleţ(1%)294.ROSCI0307 Lacul Sărat - BrăilaJudeţul Brăila: Brăila(<1%), Chiscani(3%), Tichileşti(2%)295.ROSCI0308 Lacul şi Pădurea CernicaJudeţul Călăraşi: Fundeni(<1%)Judeţul Ilfov: Brăneşti(5%), Cernica(5%), Găneasa(<1%), Pantelimon(41%)296.ROSCI0309 Lacurile din jurul MăscureiJudeţul Vaslui: Ciocani(1%), Iana(5%), Pogana(10%), Puieşti(2%)Judeţul Bacău: Motoşeni(<1%), Răchitoasa(<1%)297.ROSCI0310 Lacurile FălticeniJudeţul Suceava: Bosanci(<1%), Buneşti(4%), Fălticeni(7%), Horodniceni(1%), Moara(4%), Rădăşeni(8%)298.ROSCI0314 LoznaJudeţul Sălaj: Băbeni(34%), Ileanda(10%), Lozna(70%), Rus(40%), Surduc(21%)299.ROSCI0315 Lunca ChinejaJudeţul Galaţi: Folteşti(2%), Fârţăneşti(3%), Măstăcani(5%), Târgu Bujor(2%)300.ROSCI0316 Lunca Râului DoamneiJudeţul Argeş: Coşeşti(<1%)301.ROSCI0318 Măgura Târgu OcnaJudeţul Bacău: Dofteana(<1%), Slănic-Moldova(2%), Târgu Ocna(13%)302.ROSCI0319 Mlaştina de la FeteştiJudeţul Călăraşi: Borcea(3%)Judeţul Ialomiţa: Feteşti(7%)303.ROSCI0320 MociarJudeţul Mureş: Beica de Jos(10%), Gurghiu(19%), Hodac(<1%), Ibăneşti(<1%), Ideciu de Jos(<1%), Petelea(<1%), Reghin(<1%), Solovăstru(39%)304.ROSCI0321 Moldova SuperioarăJudeţul Suceava: Breaza(1%), Câmpulung Moldovenesc(<1%), Fundu Moldovei(1%), Pojorâta(<1%), Sadova(<1%)305.ROSCI0322 Muntele ŞesJudeţul Bihor: Aleşd(65%), Auşeu(51%), Borod(54%), Bratca(2%), Brusturi(10%), Derna(9%), Lugaşu de Jos(24%), Popeşti(37%), Suplacu de Barcău(15%), Şinteu(47%)Judeţul Cluj: Negreni(2%)Judeţul Sălaj: Halmăşd(30%), Marca(21%), Plopiş(40%), Sâg(20%), Valcău de Jos(46%)306.ROSCI0323 Muntii CiuculuiJudeţul Harghita: Ciceu(3%), Ciucsângeorgiu(31%), Cârţa(3%), Dăneşti(<1%), Frumoasa(81%), Leliceni(63%), Lunca de Jos(80%), Lunca de Sus(88%), Miercurea Ciuc(13%), Mihăileni(83%), Mădăraş(<1%), Păuleni-Ciuc(83%), Racu(7%), Sâncrăieni(<1%), Sândominic(7%), Tomeşti(2%)Judeţul Bacău: Agăş(<1%), Ghimeş-Făget(58%), Palanca(<1%)Judeţul Neamţ: Dămuc(2%), Tarcău(<1%)307.ROSCI0324 Munţii BihorJudeţul Hunedoara: Baia de Criş(<1%), Bulzeştii de Sus(<1%), Tomeşti(22%)Judeţul Arad: Hălmagiu(13%), Hălmăgel(33%), Vârfurile(17%)Judeţul Alba: Arieşeni(8%), Avram Iancu(29%)Judeţul Bihor: Criştioru de Jos(72%), Nucet(38%)308.ROSCI0325 Munţii MetaliferiJudeţul Hunedoara: Baia de Criş(15%), Gurasada(5%), Luncoiu de Jos(7%), Vaţa de Jos(37%), Vorţa(21%), Zam(15%)309.ROSCI0326 Muscelele ArgeşuluiJudeţul Argeş: Aninoasa(11%), Bălileşti(12%), Coşeşti(28%), Davideşti(5%), Domneşti(9%), Hârtieşti(13%), Mihăeşti(17%), Pietroşani(24%), Poienarii de Muscel(20%), Schitu Goleşti(34%), Vlădeşti(28%), Vultureşti(18%)310.ROSCI0327 Nemira - LapoşJudeţul Covasna: Estelnic(<1%)Judeţul Harghita: Ciucsângeorgiu(6%), Plăieşii de Jos(11%)Judeţul Bacău: Asău(<1%), Dofteana(<1%), Dărmăneşti(17%)311.ROSCI0328 Obcinele BucovineiJudeţul Suceava: Breaza(14%), Brodina(<1%), Câmpulung Moldovenesc(<1%), Frumosu(14%), Moldova- Suliţa(6%), Moldoviţa(72%), Putna(11%), Sadova(2%), Vama(8%), Vatra Moldoviţei(31%)312.ROSCI0329 Oltul SuperiorJudeţul Braşov: Apaţa(1%), Augustin(4%), Codlea(<1%), Dumbrăviţa(2%), Feldioara(1%), Hălchiu(<1%), Hărman(<1%), Măieruş(<1%), Ormeniş(4%), Prejmer(<1%), Racoş(<1%)Judeţul Covasna: Aita Mare(2%), Arcuş(<1%), Baraolt(2%), Belin(<1%), Bixad(<1%), Bodoc(<1%), Băţani(<1%), Chichiş(<1%), Ghidfalău(<1%), Hăghig(<1%), Ilieni(1%), Malnaş(<1%), Micfalău(<1%), Sfântu Gheorghe(<1%), Vâlcele(<1%)313.ROSCI0330 Oseşti - BârzeştiJudeţul Vaslui: Cozmeşti(<1%), Oşeşti(4%), Vultureşti(18%), Ştefan cel Mare(11%)314.ROSCI0331 Pajiştile Balda - Frata - Miheşu de CâmpieJudeţul Mureş: Miheşu de Câmpie(2%), Pogăceaua(<1%), Sărmaşu(<1%)Judeţul Cluj: Frata(<1%)315.ROSCI0333 Pajiştile Sărmăşel - Milaş - UrmenişJudeţul Mureş: Cozma(3%), Crăieşti(<1%), Râciu(<1%), Sânpetru de Câmpie(2%), Sărmaşu(<1%)Judeţul Bistriţa-Năsăud: Budeşti(2%), Milaş(1%), Silivaşu de Câmpie(4%), Urmeniş(<1%)Judeţul Cluj: Cămăraşu(8%), Cătina(3%)316.ROSCI0334 Pădurea Buciumeni - HomoceaJudeţul Galaţi: Brăhăşeşti(14%), Buciumeni(27%), Poiana(7%)Judeţul Vrancea: Corbiţa(21%), Homocea(15%), Ploscuţeni(27%), Tănăsoaia(9%)317.ROSCI0335 Pădurea Dobrina - HuşiJudeţul Vaslui: Albeşti(<1%), Creţeşti(51%), Dimitrie Cantemir(6%), Hoceni(24%), Huşi(<1%), Olteneşti(24%), Pădureni(8%), Vutcani(4%)318.ROSCI0336 Pădurea DumbravaJudeţul Timiş: Boldur(15%), Buziaş(<1%), Darova(<1%), Racoviţa(5%)319.ROSCI0337 Pădurea NeudorfuluiJudeţul Timiş: Bogda(<1%)Judeţul Arad: Lipova(19%), Zăbrani(10%), Şiştarovăţ(6%)320.ROSCI0338 Pădurea PaniovaJudeţul Timiş: Ghizela(21%), Secaş(<1%)321.ROSCI0339 Pădurea Povernii - Valea CerniţaJudeţul Hunedoara: Buceş(<1%)Judeţul Alba: Ciuruleasa(14%)322.ROSCI0341 Pădurea şi Lacul StolniciJudeţul Argeş: Hârseşti(<1%), Stolnici(15%)Judeţul Olt: Sârbii-Măgura(<1%)323.ROSCI0342 Pădurea Târgu MureşJudeţul Mureş: Cristeşti(<1%), Crăciuneşti(<1%), Livezeni(<1%), Sângeorgiu de Mureş(<1%), Târgu Mureş(8%)324.ROSCI0343 Pădurile din Silvostepa MostişteiJudeţul Călăraşi: Chiselet(12%), Curcani(<1%), Frăsinet(<1%), Fundeni(2%), Fundulea(<1%), Gurbăneşti(<1%), Mitreni(<1%), Mânăstirea(<1%), Nana(4%), Plătăreşti(<1%), Sohatu(7%), Ulmeni(<1%), Vasilaţi(<1%)325.ROSCI0344 Pădurile din Sudul Piemontului CândeştiJudeţul Dâmboviţa: Cobia(6%), Crângurile(10%), Gura Foii(19%), Hulubeşti(2%), Lucieni(19%), Ludeşti(19%), Măneşti(12%), Raciu(<1%), Tătărani(<1%)326.ROSCI0345 Pajiştea CenadJudeţul Timiş: Cenad(5%), Saravale(34%), Sânnicolau Mare(11%), Sânpetru Mare(7%)327.ROSCI0346 Pajiştea CiacovaJudeţul Timiş: Ciacova(<1%)328.ROSCI0347 Pajiştea FegernicJudeţul Bihor: Spinuş(4%), Sârbi(3%)329.ROSCI0348 Pajiştea JebelJudeţul Timiş: Ciacova(2%), Jebel(<1%), Parţa(<1%)330.ROSCI0349 Pajiştea PesacJudeţul Timiş: Lenauheim(1%)331.ROSCI0350 Lunca TeuzuluiJudeţul Arad: Apateu(<1%), Cermei(1%), Ineu(<1%), Mişca(35%), Sintea Mare(3%), Şepreuş(15%), Şicula(1%)Judeţul Bihor: Avram Iancu(<1%)332.ROSCI0352 PerşaniJudeţul Braşov: Dumbrăviţa(9%), Şinca(3%), Şinca Nouă(9%)333.ROSCI0353 Peştera - DeleniJudeţul Constanţa: Adamclisi(2%), Ciocârlia(2%), Deleni(11%), Peştera(1%)334.ROSCI0354 Platforma CotmeanaJudeţul Olt: Topana(<1%), Vitomireşti(1%)Judeţul Argeş: Băbana(18%), Ciomăgeşti(11%), Cocu(20%), Cotmeana(36%), Cuca(31%), Drăganu(17%), Morăreşti(9%), Uda(21%)Judeţul Vâlcea: Dănicei(14%), Galicea(9%), Milcoiu(<1%), Nicolae Bălcescu(19%), Olanu(2%), Stoileşti(5%)335.ROSCI0355 Podişul Lipovei - Poiana RuscăJudeţul Caraş-Severin: Rusca Montană(9%)Judeţul Hunedoara: Burjuc(6%), Bătrâna(<1%), Cerbăl(<1%), Lunca Cernii de Jos(<1%), Lăpugiu de Jos(20%), Zam(2%)Judeţul Timiş: Curtea(66%), Margina(55%), Pietroasa(93%), Tomeşti(36%)Judeţul Arad: Birchiş(6%), Săvârşin(10%)336.ROSCI0356 Poienile de la ŞardJudeţul Cluj: Baciu(<1%)337.ROSCI0357 PorumbeniJudeţul Harghita: Cristuru Secuiesc(14%), Dârjiu(11%), Feliceni(4%), Mugeni(21%), Porumbeni(47%), Şimoneşti(14%)Judeţul Mureş: Vânători(5%)338.ROSCI0358 Pricop - Huta - CertezeJudeţul Satu Mare: Bixad(3%), Certeze(13%)Judeţul Maramureş: Remeţi(23%), Săpânţa(<1%)339.ROSCI0359 Prigoria - BengeştiJudeţul Gorj: Albeni(<1%), Bengeşti-Ciocadia(14%), Bumbeşti-Piţic(1%), Prigoria(23%)340.ROSCI0360 Râul Bârlad între Zorleni şi Gura GârbăvoţuluJudeţul Galaţi: Bălăşeşti(8%), Cerţeşti(2%)Judeţul Vaslui: Bârlad(11%), Băcani(4%), Fruntişeni(<1%), Griviţa(9%), Pochidia(9%), Tutova(3%), Vinderei(<1%), Zorleni(4%)341.ROSCI0361 Râul CaraşJudeţul Caraş-Severin: Grădinari(2%), Ticvaniu Mare(<1%), Vrani(<1%), Vărădia(5%)342.ROSCI0362 Râul GilortJudeţul Gorj: Albeni(5%), Bengeşti-Ciocadia(8%), Bumbeşti-Piţic(<1%), Novaci(<1%), Târgu Cărbuneşti(<1%)343.ROSCI0363 Râul Moldova între Oniceni şi MiteştiJudeţul Neamţ: Drăgăneşti(13%), Păstrăveni(1%), Răuceşti(3%), Timişeşti(7%), Urecheni(3%), Ţibucani(<1%)Judeţul Iaşi: Cristeşti(7%), Mirosloveşti(21%), Moţca(10%)Judeţul Suceava: Drăguşeni(10%), Forăşti(2%)344.ROSCI0364 Râul Moldova între Tupilaţi şi RomanJudeţul Neamţ: Boteşti(10%), Cordun(14%), Dulceşti(16%), Gherăeşti(21%), Horia(12%), Roman(1%), Tupilaţi(14%), Văleni(37%), Ţibucani(<1%)Judeţul Iaşi: Mirosloveşti(<1%)345.ROSCI0365 Râul Moldova între Păltinoasa şi RuşiJudeţul Neamţ: Drăgăneşti(3%)Judeţul Suceava: Baia(16%), Berchişeşti(9%), Bogdăneşti(1%), Boroaia(6%), Capu Câmpului(7%), Cornu Luncii(15%), Forăşti(2%), Fântâna Mare(17%), Gura Humorului(<1%), Mălini(<1%), Păltinoasa(4%), Râşca(3%), Vadu Moldovei(11%), Valea Moldovei(11%)346.ROSCI0366 Râul MotruJudeţul Mehedinţi: Baia de Aramă(1%), Butoieşti(7%), Corcova(1%), Strehaia(5%), Stângăceaua(3%)Judeţul Gorj: Cătunele(1%), Glogova(12%), Padeş(<1%), Văgiuleşti(2%)347.ROSCI0367 Râul Mureş între Moreşti şi OgraJudeţul Mureş: Ogra(2%), Sânpaul(6%), Ungheni(2%)348.ROSCI0368 Râul Mureş între Deda şi ReghinJudeţul Mureş: Aluniş(2%), Brâncoveneşti(1%), Ideciu de Jos(2%), Reghin(<1%), Ruşii-Munţi(<1%), Suseni(2%)349.ROSCI0369 Râul Mureş între Iernuţeni şi PerişJudeţul Mureş: Gorneşti(<1%), Petelea(3%), Reghin(<1%), Voivodeni(<1%)350.ROSCI0370 Râul Mureş între Lipova şi PăulişJudeţul Arad: Lipova(4%), Păuliş(<1%), Zăbrani(<1%)351.ROSCI0373 Râul Mureş între Brănişca şi IliaJudeţul Hunedoara: Brănişca(16%), Ilia(5%), Veţel(<1%), Şoimuş(1%)352.ROSCI0374 Râul NegruJudeţul Covasna: Boroşneu Mare(7%), Brateş(3%), Catalina(<1%), Cernat(<1%), Dalnic(3%), Estelnic(<1%), Ghelinţa(<1%), Lemnia(<1%), Mereni(<1%), Ojdula(<1%), Poian(<1%), Reci(<1%), Sânzieni(<1%), Târgu Secuiesc(<1%), Zagon(<1%), Zăbala(<1%)353.ROSCI0375 Râul Nera între Bozovici şi MocerişJudeţul Caraş-Severin: Bozovici(<1%), Bănia(<1%), Dalboşeţ(<1%), Lăpuşnicu Mare(<1%)354.ROSCI0376 Râul Olt între Mărunţei şi Turnu MăgureleJudeţul Teleorman: Beciu(<1%), Islaz(5%), Liţa(9%), Lunca(7%), Plopii-Slăviteşti(14%), Saelele(24%), Segarcea-Vale(6%), Slobozia Mândra(22%), Turnu Măgurele(6%), Uda-Clocociov(10%)Judeţul Olt: Băbiciu(9%), Cilieni(4%), Coteana(<1%), Drăgăneşti-Olt(11%), Dăneasa(6%), Fălcoiu(3%), Fărcaşele(15%), Giuvărăşti(21%), Gostavăţu(8%), Izbiceni(11%), Mărunţei(5%), Osica de Sus(1%), Rusăneşti(8%), Scărişoara(7%), Sprâncenata(6%), Stoeneşti(15%), Tia Mare(9%)355.ROSCI0377 Râul PutnaJudeţul Vrancea: Bârseşti(5%), Negrileşti(1%), Năruja(<1%), Tulnici(<1%), Valea Sării(5%), Vidra(<1%), Vrâncioaia(2%)356.ROSCI0378 Râul Siret între Paşcani şi RomanJudeţul Neamţ: Doljeşti(4%), Gâdinţi(7%), Horia(3%), Ion Creangă(4%), Roman(8%), Sagna(3%), Tămăşeni(6%)Judeţul Iaşi: Alexandru I. Cuza(10%), Butea(9%), Hălăuceşti(4%), Mirceşti(<1%), Mogoşeşti-Siret(6%), Paşcani(2%), Ruginoasa(<1%), Răchiteni(13%), Stolniceni-Prăjescu(10%)357.ROSCI0379 Râul SuceavaJudeţul Suceava: Bilca(3%), Dorneşti(2%), Frătăuţii Noi(2%), Frătăuţii Vechi(3%), Gălăneşti(5%), Horodnic de Jos(2%), Horodnic de Sus(<1%), Milişăuţi(<1%), Muşeniţa(<1%), Rădăuţi(<1%), Satu Mare(3%), Vicovu de Jos(3%), Vicovu de Sus(3%), Voitinel(3%)358.ROSCI0380 Râul Suceava LiteniJudeţul Suceava: Bosanci(2%), Ipoteşti(14%), Salcea(4%), Suceava(<1%), Udeşti(7%), Vereşti(3%)359.ROSCI0381 Râul Târgului - Argeşel - RâuşorJudeţul Argeş: Albeştii de Muscel(12%), Bughea de Sus(<1%), Lereşti(45%), Nucşoara(<1%), Rucăr(14%), Valea Mare Pravăţ(22%)Judeţul Braşov: Zărneşti(<1%)360.ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi MihalţJudeţul Alba: Blaj(3%), Cenade(<1%), Crăciunelu de Jos(7%), Mihalţ(3%), Sântimbru(<1%), Valea Lungă(1%)Judeţul Sibiu: Axente Sever(<1%), Micăsasa(2%), Şeica Mică(<1%)361.ROSCI0383 Râul Târnava Mare între Odorheiu Secuiesc şi VânătoriJudeţul Mureş: Vânători(<1%)Judeţul Harghita: Cristuru Secuiesc(3%), Feliceni(<1%), Mugeni(<1%), Odorheiu Secuiesc(<1%), Porumbeni(<1%), Secuieni(3%)362.ROSCI0384 Râul Târnava MicăJudeţul Mureş: Bahnea(<1%), Bălăuşeri(<1%), Coroisânmărtin(2%), Fântânele(<1%), Găneşti(<1%), Mica(<1%), Suplac(1%), Sângeorgiu de Pădure(<1%), Târnăveni(<1%), Zagăr(<1%)363.ROSCI0385 Râul Timiş între Rusca şi PrisacaJudeţul Caraş-Severin: Buchin(<1%), Bucoşniţa(2%), Caransebeş(3%), Constantin Daicoviciu(1%), Obreja(3%), Păltiniş(<1%), Slatina-Timiş(1%), Teregova(<1%)364.ROSCI0386 Râul VedeaJudeţul Teleorman: Alexandria(<1%), Balaci(<1%), Buzescu(2%), Călineşti(7%), Dideşti(<1%), Dobroteşti(<1%), Drăcşenei(<1%), Drăgăneşti de Vede(44%), Mavrodin(6%), Măldăeni(<1%), Nanov(1%), Nenciuleşti(8%), Peretu(10%), Plosca(4%), Roşiorii de Vede(5%), Rădoieşti(<1%), Scrioaştea(22%), Sfinţeşti(<1%), Stejaru(20%), Săceni(<1%), Vedea(13%)Judeţul Olt: Corbu(<1%), Crâmpoia(3%), Ghimpeţeni(4%), Icoana(4%), Movileni(<1%), Nicolae Titulescu(9%), Tufeni(14%), Văleni(2%), Şerbăneşti(<1%)Judeţul Argeş: Bârla(<1%)365.ROSCI0387 SalontaJudeţul Bihor: Ciumeghiu(2%), Mădăras(<1%), Salonta(19%)366.ROSCI0388 Sărăturile de la Foeni - GrăniceriJudeţul Timiş: Foeni(<1%), Giera(1%)367.ROSCI0389 Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai BravuJudeţul Ialomiţa: Giurgeni(5%), Gura Ialomiţei(28%), Mihail Kogălniceanu(<1%)Judeţul Brăila: Berteştii de Jos(<1%), Victoria(1%)368.ROSCI0390 Sărăturile DiniaşJudeţul Timiş: Parţa(<1%), Peciu Nou(4%), Sânmihaiu Român(7%)369.ROSCI0391 Siretul Mijlociu - BuceceaJudeţul Suceava: Dumbrăveni(<1%), Hânţeşti(4%), Siminicea(7%)Judeţul Botoşani: Bucecea(3%), Vârfu Câmpului(<1%)370.ROSCI0392 SlatinaJudeţul Suceava: Slatina(<1%), Valea Moldovei(3%)371.ROSCI0393 Someşul MareJudeţul Bistriţa-Năsăud: Beclean(2%), Chiuza(3%), Nimigea(2%), Salva(1%), Şintereag(<1%)372.ROSCI0394 Someşul MicJudeţul Cluj: Dej(<1%), Mica(<1%), Mintiu Gherlii(<1%)373.ROSCI0395 SovejaJudeţul Vrancea: Câmpuri(<1%), Negrileşti(<1%), Soveja(48%), Tulnici(<1%)Judeţul Bacău: Mănăstirea Caşin(<1%)374.ROSCI0398 Straja-CumpănaJudeţul Constanţa: Agigea(5%), Bărăganu(<1%), Cumpăna(3%), Techirghiol(<1%), Topraisar(6%)375.ROSCI0399 Suharau - DarabaniJudeţul Botoşani: Conceşti(15%), Darabani(3%), Hudeşti(3%), Suharău(9%)376.ROSCI0400 Şieu - BudacJudeţul Bistriţa-Năsăud: Beclean(<1%), Bistriţa(<1%), Budacu de Jos(3%), Cetate(<1%), Lechinţa(<1%), Mărişelu(<1%), Şieu-Măgheruş(4%), Şieu-Odorhei(4%), Şintereag(2%)377.ROSCI0401 Turnu - VariaşuJudeţul Arad: Pecica(1%)378.ROSCI0402 Valea din SânandreiJudeţul Timiş: Sânandrei(<1%)379.ROSCI0403 Vânju MareJudeţul Mehedinţi: Corlăţel(<1%), Rogova(<1%), Vânju Mare(23%), Vânjuleţ(<1%)380.ROSCI0406 Zarandul de EstJudeţul Hunedoara: Vaţa de Jos(7%), Zam(14%)Judeţul Arad: Brazii(20%), Gurahonţ(3%), Petriş(76%), Săvârşin(19%)381.ROSCI0407 Zarandul de VestJudeţul Arad: Bârzava(19%), Chisindia(<1%), Conop(10%), Tauţ(10%)382.ROSCI0408 Zau de CampieJudeţul Mureş: Valea Largă (<1%), Zau de Câmpie (<1%)  +  Anexa 2 (Anexa nr. 2 la OMMDD 1964/2007)HARTA DELIMITĂRII REGIUNILOR BIOGEOGRAFICE--------------NOTĂ(CTCE)Harta delimitării regiunilor biogeografice se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 846 bis din 29 noiembrie 2011, la pagina 22 (a se vedea imaginea asociată).  +  Anexa 3 (Anexa nr. 4 la OMMDD 1964/2007)LISTA TIPURILOR DE HABITATE ŞI A SPECIILOR DEINTERES COMUNITAR PENTRU CARE A FOST DECLARATFIECARE SIT DE IMPORTANŢĂ COMUNITARĂ1. ROSCI0001 - Aninişurile de pe TărlungTipuri de habitate: 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)2. ROSCI0002 - ApuseniTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 4030 - Tufărişuri uscate europene; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 6110* - Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6190 - Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis); 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 6520 - Fâneţe montane; 7110* - Turbării active; 7120 - Turbării degradate capabile de regenerare naturală; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat); 7150 - Comunităţi depresionare din Rhynchosporion pe substrate turboase; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8160* - Grohotişuri medio-europene calcaroase din etajele colinar şi montan; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestieră; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91Q0 - Păduri relictare cu Pinus sylvestris pe substrate calcaroase; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montană Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1306 - Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoavă al lui Blasius); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc)Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus; 4057 - Chilostoma banaticum; 4030 - Colias myrmidone; 1074 - Eriogaster catax; 1065 - Euphydryas aurinia; 1052 - Euphydryas maturna; 4050 - Isophya stysi (Cosaş); 1060 - Lycaena dispar; 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare); 2186 - Syringa josikaea (Liliac transilvănean, Lemnul vântului); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)3. ROSCI0003 - Arboretele de castan comestibil de la Baia MareTipuri de habitate: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9260 - Vegetaţie forestieră cu Castanea sativaSpecii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de nevertebrate: 4052 - Odontopodisma rubripes (Lăcustă de munte); 4055 - Stenobothrus eurasius (Lăcustă)4. ROSCI0004 - BăgăuTipuri de habitate: 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 4052 - Odontopodisma rubripes (Lăcustă de munte)Specii de plante: 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare)5. ROSCI0005 - Balta Albă - Amara - Jirlău - Lacul Sărat CâineniTipuri de habitate: 1310 - Comunităţi cu Salicornia spp. şi alte specii anuale care colonizează terenurile umede şi nisipoase; 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 3140 - Ape puternic oligo-mezotrofice cu vegetaţie bentonică de specii de Chara spp.Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1060 - Lycaena dispar; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean)6. ROSCI0006 - Balta Mică a BrăileiTipuri de habitate: 3130 - Ape stătătoare oligotrofice până la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba; 92D0 - Galerii ripariene şi tufărişuri (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae)Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcă); 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)7. ROSCI0007 - Bazinul Ciucului de JosTipuri de habitate: 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat); 7230 - Mlaştini alcaline; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc)Specii de nevertebrate: 1014 - Vertigo angustior; 1016 - Vertigo moulinsianaSpecii de plante: 1939 - Agrimonia pilosa (Turiţă); 1617 - Angelica palustris (Angelică de baltă); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele); 1528 - Saxifraga hirculus (Ochii şoricelului)8. ROSCI0008 - BetfiaSpecii de mamifere: 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei; 4057 - Chilostoma banaticum9. ROSCI0009 - BisocaTipuri de habitate: 6520 - Fâneţe montane; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-FagetumSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de nevertebrate: 1065 - Euphydryas auriniaSpecii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui)10. ROSCI0010 - Bistriţa AurieTipuri de habitate: 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 1105 - Hucho hucho (Lostriţă)Specii de plante: 1386 - Buxbaumia viridis11. ROSCI0011 - Braniştea CatârilorTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.12. ROSCI0012 - Braţul MăcinTipuri de habitate: 3130 - Ape stătătoare oligotrofice până la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3140 - Ape puternic oligo-mezotrofice cu vegetaţie bentonică de specii de Chara spp.; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 62C0* - Stepe pontosarmatice; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasă de uscat dobrogeană); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)Specii de peşti: 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcă); 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)Specii de plante: 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă)13. ROSCI0013 - BucegiTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 4080 - Tufărişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6110* - Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat); 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8160* - Grohotişuri medio-europene calcaroase din etajele colinar şi montan; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montanăSpecii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc)Specii de nevertebrate: 4057 - Chilostoma banaticum; 4030 - Colias myrmidone; 4046 - Cordulegaster heros (Calul dracului); 1086 - Cucujus cinnaberinus; 1065 - Euphydryas aurinia; 4048 - Isophya costata (Cosaş); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 4039* - Nymphalis vaualbum; 4052 - Odontopodisma rubripes (Lăcustă de munte); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag); 1015 - Vertigo genesiiSpecii de plante: 1386 - Buxbaumia viridis; 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1381 - Dicranum viride; 2113 - Draba dorneri (Flămânzică); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele); 1389 - Meesia longiseta; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)14. ROSCI0014 - BucşaniTipuri de habitate: 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de amfibieni şi reptile: 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)15. ROSCI0015 - Buila - VânturariţaTipuri de habitate: 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 6110* - Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele)16. ROSCI0016 - ButeasaTipuri de habitate: 4030 - Tufărişuri uscate europene; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-FagetumSpecii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei17. ROSCI0018 - Căldările ZăbaleiTipuri de habitate: 6520 - Fâneţe montane; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-FagetumSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)18. ROSCI0019 - Călimani - GurghiuTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6520 - Fâneţe montane; 7110* - Turbării active; 7240* - Formaţiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montanăSpecii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1105 - Hucho hucho (Lostriţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4012 - Carabus hampei; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1086 - Cucujus cinnaberinus; 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1060 - Lycaena dispar; 4039* - Nymphalis vaualbum; 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)Specii de plante: 1617 - Angelica palustris (Angelică de baltă); 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1381 - Dicranum viride; 1393 - Drepanocladus vernicosus; 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă); 1389 - Meesia longiseta; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)19. ROSCI0020 - Câmpia CareiuluiTipuri de habitate: 2190 - Depresiuni umede interdunale; 2340* - Dune panonice; 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 6120* - Pajişti xerice pe nisipuri calcaroase; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, ŞŞuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 2011 - Umbra krameri (Ţigănuş)Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1059 - Maculinea teleius; 4052 - Odontopodisma rubripes (Lăcustă de munte)Specii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrăţel); 1617 - Angelica palustris (Angelică de baltă); 4081 - Cirsium brachycephalum (Pălămidă); 1898 - Eleocharis carniolica; 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 4098 - Iris humilis ssp. arenaria (Iris, Stânjenel); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă); 4110* - Pulsatilla pratensis ssp. hungarica (Dediţei, Sisinei)20. ROSCI0021 - Câmpia IeruluiTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 3130 - Ape stătătoare oligotrofice până la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 2011 - Umbra krameri (Ţigănuş)Specii de nevertebrate: 4056 - Anisus vorticulus (Melcul cu cârlig); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1052 - Euphydryas maturna; 4036 - Leptidea morsei; 1060 - Lycaena disparSpecii de plante: 1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrăţel); 4081 - Cirsium brachycephalum (Pălămidă); 1898 - Eleocharis carniolica; 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă)21. ROSCI0022 - Canaralele DunăriiTipuri de habitate: 3130 - Ape stătătoare oligotrofice până la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3140 - Ape puternic oligo-mezotrofice cu vegetaţie bentonică de specii de Chara spp.; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos; 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba; 92D0 - Galerii ripariene şi tufărişuri (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae)Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasă de uscat dobrogeană); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcă); 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)Specii de nevertebrate: 4056 - Anisus vorticulus (Melcul cu cârlig)Specii de plante: 2236 - Campanula romanica (Clopoţel dobrogean); 2079 - Moehringia jankae (Merinană)22. ROSCI0023 - Cascada MişinaTipuri de habitate: 6520 - Fâneţe montane; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc)Specii de nevertebrate: 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)23. ROSCI0024 - CeahlăuTipuri de habitate: 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 4080 - Tufărişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6110* - Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montanăSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc)Specii de nevertebrate: 4052 - Odontopodisma rubripes (Lăcustă de munte)Specii de plante: 4066 - Asplenium adulterinum (Feriguţă, Ruginiţă); 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)24. ROSCI0025 - CefaTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 3160 - Lacuri distrofice şi iazuri; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă)Specii de nevertebrate: 4045 - Coenagrion ornatum (Ţărăncuţă)Specii de plante: 4081 - Cirsium brachycephalum (Pălămidă); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă)25. ROSCI0026 - CenaruTipuri de habitate: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-FagetumSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)26. ROSCI0027 - Cheile Bicazului - HăşmaşTipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 6520 - Fâneţe montane; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 7230 - Mlaştini alcaline; 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91Q0 - Păduri relictare cu Pinus sylvestris pe substrate calcaroase; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc)Specii de nevertebrate: 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean)Specii de plante: 4066 - Asplenium adulterinum (Feriguţă, Ruginiţă); 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)27. ROSCI0028 - Cheile CerneiTipuri de habitate: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum28. ROSCI0029 - Cheile Glodului, Cibului şi MăziiTipuri de habitate: 6190 - Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis); 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi raveneSpecii de mamifere: 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de plante: 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)29. ROSCI0030 - Cheile LăpuşuluiTipuri de habitate: 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus30. ROSCI0031 - Cheile Nerei - BeuşniţaTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6110* - Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6190 - Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis); 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91K0 - Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion); 91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 2533 - Cobitis elongata (Fâsă mare); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar)Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1044 - Coenagrion mercuriale (Ţărăncuţă); 4046 - Cordulegaster heros (Calul dracului); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4039* - Nymphalis vaualbum; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag); 4064 - Theodoxus transversalis; 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)Specii de plante: 2327 - Himantoglossum caprinum (Ouăle popii)31. ROSCI0032 - Cheile RudărieiTipuri de habitate: 6110* - Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91K0 - Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)Specii de amfibieni şi reptile: 1217 - Testudo hermanni (Ţestoasă de uscat bănăţeană)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă)Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul)Specii de plante: 4066 - Asplenium adulterinum (Feriguţă, Ruginiţă)32. ROSCI0033 - Cheile Şugăului - MunticeluTipuri de habitate: 6520 - Fâneţe montane; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 91Q0 - Păduri relictare cu Pinus sylvestris pe substrate calcaroaseSpecii de mamifere: 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de nevertebrate: 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)33. ROSCI0034 - Cheile TurenilorTipuri de habitate: 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6110* - Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroaseSpecii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1052 - Euphydryas maturna; 4036 - Leptidea morsei34. ROSCI0035 - Cheile TurziiTipuri de habitate: 6110* - Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6190 - Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis); 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8160* - Grohotişuri medio-europene calcaroase din etajele colinar şi montan; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)Specii de mamifere: 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavă); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă)Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei; 4030 - Colias myrmidone; 4034 - Glyphipterix loricatella; 4050 - Isophya stysi (Cosaş); 4036 - Leptidea morsei; 1060 - Lycaena dispar; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean); 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat); 1016 - Vertigo moulinsianaSpecii de plante: 1689 - Dracocephalum austriacum (Mătăciune); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2170* - Ferula sadleriana (Aerel); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 4098 - Iris humilis ssp. arenaria (Iris, Stânjenel); 1477 - Pulsatilla patens (Dediţei, Sisinei); 4087* - Serratula lycopifolia (Gălbinare)35. ROSCI0036 - Cheile VârghişuluiTipuri de habitate: 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc)Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 4057 - Chilostoma banaticum; 1086 - Cucujus cinnaberinus; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)36. ROSCI0037 - Ciomad - BalvanyosTipuri de habitate: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestieră; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de nevertebrate: 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean)Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele)37. ROSCI0038 - CiucaşTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91Q0 - Păduri relictare cu Pinus sylvestris pe substrate calcaroase; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montanăSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus; 4057 - Chilostoma banaticum; 4036 - Leptidea morsei; 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele); 1379 - Mannia triandra38. ROSCI0039 - Ciuperceni - DesaTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 2160 - Dune cu Hippophae rhamnoides; 2190 - Depresiuni umede interdunale; 3130 - Ape stătătoare oligotrofice până la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3140 - Ape puternic oligo-mezotrofice cu vegetaţie bentonică de specii de Chara spp.; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 6120* - Pajişti xerice pe nisipuri calcaroase; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 4056 - Anisus vorticulus (Melcul cu cârlig); 4013 - Carabus hungaricus; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)Specii de plante: 1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrăţel); 2285 - Colchicum arenarium (Brânduşă); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă)39. ROSCI0040 - Coasta LuniiTipuri de habitate: 6240* - Pajişti stepice subpanoniceSpecii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de nevertebrate: 4028 - Catopta thrips; 4031 - Cucullia mixta; 4035 - Gortyna borelii lunata; 4043 - Pseudophilotes baviusSpecii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean)40. ROSCI0041 - Coasta Rupturile TanacuTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice41. ROSCI0042 - Codru MomaTipuri de habitate: 6110* - Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup)Specii de amfibieni şi reptile: 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă)42. ROSCI0043 - ComanaTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 3130 - Ape stătătoare oligotrofice până la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice şi iazuri; 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 2011 - Umbra krameri (Ţigănuş)Specii de nevertebrate: 4056 - Anisus vorticulus (Melcul cu cârlig); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4045 - Coenagrion ornatum (Ţărăncuţă); 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4039* - Nymphalis vaualbum; 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 1014 - Vertigo angustiorSpecii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2327 - Himantoglossum caprinum (Ouăle popii); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă)43. ROSCI0044 - Corabia - Turnu MăgureleTipuri de habitate: 3140 - Ape puternic oligo-mezotrofice cu vegetaţie bentonică de specii de Chara spp.; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)Specii de nevertebrate: 4064 - Theodoxus transversalis44. ROSCI0045 - Coridorul JiuluiTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 3130 - Ape stătătoare oligotrofice până la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3140 - Ape puternic oligomezotrofice cu vegetaţie bentonică de specii de Chara spp.; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 6120* - Pajişti xerice pe nisipuri calcaroase; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)Specii de nevertebrate: 4013 - Carabus hungaricus; 1044 - Coenagrion mercuriale (Ţărăncuţă); 4045 - Coenagrion ornatum (Ţărăncuţă); 4048 - Isophya costata (Cosaş); 1042 - Leucorrhinia pectoralis (Calul dracului); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean)Specii de plante: 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă)45. ROSCI0046 - CoziaTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4049 - Isophya harzi (Cosaş); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4052 - Odontopodisma rubripes (Lăcustă de munte); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean)Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)46. ROSCI0047 - Creasta NemireiTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 4030 - Tufărişuri uscate europene; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat); 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)47. ROSCI0048 - Crişul AlbTipuri de habitate: 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie)Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)Specii de plante: 4081 - Cirsium brachycephalum (Pălămidă); 1898 - Eleocharis carniolica; 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă)48. ROSCI0049 - Crişul NegruTipuri de habitate: 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)Specii de nevertebrate: 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)49. ROSCI0050 - Crişul Repede amonte de OradeaTipuri de habitate: 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc)Specii de nevertebrate: 4052 - Odontopodisma rubripes (Lăcustă de munte); 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)Specii de plante: 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă)50. ROSCI0051 - CuşmaTipuri de habitate: 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestieră; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1052 - Euphydryas maturna; 4036 - Leptidea morsei; 1060 - Lycaena dispar; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean)51. ROSCI0052 - DăncioaneaTipuri de habitate: 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)52. ROSCI0053 - Dealul Alah BairTipuri de habitate: 62C0* - Stepe ponto-sarmaticeSpecii de plante: 2236 - Campanula romanica (Clopoţel dobrogean); 2125 - Potentilla emilii-popii (Buruiană de cinci degete); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei)53. ROSCI0054 - Dealul Cetăţii DevaTipuri de habitate: 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria54. ROSCI0055 - Dealul Cetăţii Lempeş - Mlaştina HărmanTipuri de habitate: 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat); 7210* - Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus; 7230 - Mlaştini alcaline; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de amfibieni şi reptile: 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de nevertebrate: 4030 - Colias myrmidoneSpecii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele); 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare)55. ROSCI0056 - Dealul Ciocaş - Dealul ViţeluluiTipuri de habitate: 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panoniceSpecii de mamifere: 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusă))Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de nevertebrate: 4030 - Colias myrmidone; 1060 - Lycaena disparSpecii de plante: 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)56. ROSCI0057 - Dealul IstriţaTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmaticeSpecii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de nevertebrate: 4036 - Leptidea morsei; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1060 - Lycaena dispar57. ROSCI0058 - Dealul lui DumnezeuTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmaticeSpecii de mamifere: 2021 - Sicista subtilis (Şoarece săritor de stepă); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1298 - Vipera ursinii (Viperă de stepă)Specii de nevertebrate: 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat)58. ROSCI0059 - Dealul PerchiuTipuri de habitate: 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufosSpecii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)59. ROSCI0060 - Dealurile AgighioluluiTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufosSpecii de mamifere: 2609 - Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster românesc); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1219 - Testudo graeca (Ţestoasă de uscat dobrogeană)Specii de plante: 2236 - Campanula romanica (Clopoţel dobrogean)60. ROSCI0061 - Defileul Crişului NegruTipuri de habitate: 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi raveneSpecii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 4057 - Chilostoma banaticumSpecii de plante: 2097 - Paeonia officinalis ssp. banatica (Bujor)61. ROSCI0062 - Defileul Crişului Repede - Pădurea CraiuluiTipuri de habitate: 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat); 7230 - Mlaştini alcaline; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91H0* - Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescens; 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavă); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 1060 - Lycaena dispar; 4052 - Odontopodisma rubripes (Lăcustă de munte)Specii de plante: 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 1477 - Pulsatilla patens (Dediţei, Sisinei); 2186 - Syringa josikaea (Liliac transilvănean, Lemnul vântului)62. ROSCI0063 - Defileul JiuluiTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1086 - Cucujus cinnaberinus; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 4026 - Rhysodes sulcatus (Gândac de apă); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)Specii de plante: 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)63. ROSCI0064 - Defileul MureşuluiTipuri de habitate: 6120* - Pajişti xerice pe nisipuri calcaroase; 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorunSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1352* - Canis lupus (Lup); 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusă)); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavă); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)Specii de nevertebrate: 1052 - Euphydryas maturnaSpecii de plante: 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă)64. ROSCI0065 - Delta DunăriiTipuri de habitate: 1110 - Bancuri de nisip submerse de mică adâncime; 1150* - Lagune costiere; 1210 - Vegetaţie anuală de-a lungul liniei ţărmului; 1310 - Comunităţi cu Salicornia spp. şi alte specii anuale care colonizează terenurile umede şi nisipoase; 1410 - Pajişti sărăturate de tip mediteranean (Juncetalia maritimi); 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 2110 - Dune mobile embrionare (în formare); 2130* - Dune fixate cu vegetaţie herbacee perenă (dune gri); 2160 - Dune cu Hippophae rhamnoides; 2190 - Depresiuni umede interdunale; 3130 - Ape stătătoare oligotrofice până la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau IsoetoNanojuncetea; 3140 - Ape puternic oligo-mezotrofice cu vegetaţie bentonică de specii de Chara spp.; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice şi iazuri; 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 6120* - Pajişti xerice pe nisipuri calcaroase; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6420 - Pajişti mediteraneene umede cu ierburi înalte din Molinio-Holoschoenion; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 7210* - Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus; 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos; 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba; 92D0 - Galerii ripariene şi tufărişuri (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae)Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de stepă); 1356 - Mustela lutreola (Noriţa, Nurcă, Vidră mică, Dihor de apă); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită); 2635 - Vormela peregusna (Dihor pătat)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasă de uscat dobrogeană); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean); 1298 - Vipera ursinii (Viperă de stepă)Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcă); 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 2011 - Umbra krameri (Ţigănuş); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)Specii de nevertebrate: 4056 - Anisus vorticulus (Melcul cu cârlig); 4027 - Arytrura musculus; 4028 - Catopta thrips; 4045 - Coenagrion ornatum (Ţărăncuţă); 4030 - Colias myrmidone; 1082 - Graphoderus bilineatus (Gândac de apă); 4036 - Leptidea morsei; 1060 - Lycaena dispar; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 1037 - Ophiogomphus cecilia; 4064 - Theodoxus transversalisSpecii de plante: 1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrăţel); 2253 - Centaurea jankae (Vineţele, Dioc, Zglăvoc); 2255 - Centaurea pontica (Vineţele, Dioc, Zglăvoc); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă)65. ROSCI0066 - Delta Dunării - zona marinăTipuri de habitate: 1110 - Bancuri de nisip submerse de mică adâncime; 1130 - Estuare; 1140 - Suprafeţe de nisip şi mâl descoperite la maree joasă; 1160 - Braţe de mare şi golfuri mari puţin adânciSpecii de mamifere: 1351 - Phocoena phocoena (Marsuin, Porc de mare); 1349 - Tursiops truncatus (Delfin mare, Delfin cu bot gros)Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcă)66. ROSCI0067 - Deniz TepeTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmaticeSpecii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare)Specii de plante: 2236 - Campanula romanica (Clopoţel dobrogean)67. ROSCI0068 - DiosigTipuri de habitate: 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de plante: 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă); 4110* - Pulsatilla pratensis ssp. hungarica (Dediţei, Sisinei)68. ROSCI0069 - Domogled - Valea CerneiTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6110* - Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6190 - Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis); 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8160* - Grohotişuri medio-europene calcaroase din etajele colinar şi montan; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91K0 - Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion); 91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9530* - Vegetaţie forestieră sub-mediteraneeană cu endemitul Pinus nigra ssp. banaticaSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1306 - Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoavă al lui Blasius); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavă); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1217 - Testudo hermanni (Ţestoasă de uscat bănăţeană)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1085 - Buprestis splendens (Gândacul auriu); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4057 - Chilostoma banaticum; 4046 - Cordulegaster heros (Calul dracului); 1052 - Euphydryas maturna; 4035 - Gortyna borelii lunata; 4036 - Leptidea morsei; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1059 - Maculinea teleius; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4039* - Nymphalis vaualbum; 4052 - Odontopodisma rubripes (Lăcustă de munte); 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 1924 - Oxyporus mannerheimii; 4053 - Paracaloptenus caloptenoides (Calul dracului); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean); 4026 - Rhysodes sulcatus (Gândac de apă); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 2327 - Himantoglossum caprinum (Ouăle popii)69. ROSCI0070 - DroceaTipuri de habitate: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)70. ROSCI0071 - Dumbrăveni - Valea Urluia - Lacul VederoasaTipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos; 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorunSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavă al lui Mehely); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită); 2635 - Vormela peregusna (Dihor pătat)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasă de uscat dobrogeană); 1217 - Testudo hermanni (Ţestoasă de uscat bănăţeană); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă)Specii de nevertebrate: 4028 - Catopta thrips; 4033 - Erannis ankeraria; 1074 - Eriogaster catax; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1060 - Lycaena disparSpecii de plante: 2253 - Centaurea jankae (Vineţele, Dioc, Zglăvoc); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2327 - Himantoglossum caprinum (Ouăle popii); 2125 - Potentilla emilii-popii (Buruiană de cinci degete)71. ROSCI0072 - Dunele de nisip de la Hanul ConachiTipuri de habitate: 6120* - Pajişti xerice pe nisipuri calcaroase; 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufosSpecii de amfibieni şi reptile: 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4033 - Erannis ankerariaSpecii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui)72. ROSCI0073 - Dunele marine de la AgigeaTipuri de habitate: 2130* - Dune fixate cu vegetaţie herbacee perenă (dune gri)Specii de amfibieni şi reptile: 1219 - Testudo graeca (Ţestoasă de uscat dobrogeană)Specii de nevertebrate: 4053 - Paracaloptenus caloptenoides (Calul dracului)73. ROSCI0074 - Făgetul Clujului - Valea MoriiTipuri de habitate: 7210* - Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus; 7230 - Mlaştini alcaline; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-CarpinetumSpecii de amfibieni şi reptile: 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)Specii de nevertebrate: 4030 - Colias myrmidone; 1074 - Eriogaster catax; 1052 - Euphydryas maturna; 4050 - Isophya stysi (Cosaş); 4036 - Leptidea morsei; 1060 - Lycaena dispar; 1059 - Maculinea teleiusSpecii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 1898 - Eleocharis carniolica; 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele); 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare)74. ROSCI0075 - Pădurea PătrăuţiTipuri de habitate: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1324 - Myotis myotis (Liliac comun)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)75. ROSCI0076 - Dealul Mare - HârlăuTipuri de habitate: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculusSpecii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)76. ROSCI0077 - Fânaţele BârcaTipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpinSpecii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculusSpecii de plante: 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei)77. ROSCI0079 - Fânaţele de pe Dealul Corhan - SăbedTipuri de habitate: 6240* - Pajişti stepice subpanoniceSpecii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de plante: 1939 - Agrimonia pilosa (Turiţă); 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei); 1477 - Pulsatilla patens (Dediţei, Sisinei)78. ROSCI0080 - Fânaţurile de la GlodeniTipuri de habitate: 62C0* - Stepe ponto-sarmaticeSpecii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2191 - Galium moldavicum; 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)79. ROSCI0081 - Fâneţele seculare FrumoasaTipuri de habitate: 62C0* - Stepe ponto-sarmaticeSpecii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei); 1477 - Pulsatilla patens (Dediţei, Sisinei)80. ROSCI0082 - Fâneţele seculare PonoareTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei); 1477 - Pulsatilla patens (Dediţei, Sisinei)81. ROSCI0083 - Fântâniţa MurfatlarTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufosSpecii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită); 2635 - Vormela peregusna (Dihor pătat)Specii de amfibieni şi reptile: 1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasă de uscat dobrogeană)Specii de nevertebrate: 4030 - Colias myrmidone; 1060 - Lycaena dispar; 4053 - Paracaloptenus caloptenoides (Calul dracului)Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei)82. ROSCI0084 - Ferice - PlaiTipuri de habitate: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-FagetumSpecii de mamifere: 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)83. ROSCI0085 - FrumoasaTipuri de habitate: 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 4080 - Tufărişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7110* - Turbării active; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar)Specii de nevertebrate: 1085 - Buprestis splendens (Gândacul auriu); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4046 - Cordulegaster heros (Calul dracului); 1065 - Euphydryas aurinia; 1060 - Lycaena dispar; 4039* - Nymphalis vaualbum; 1037 - Ophiogomphus cecilia; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean); 4024* - Pseudogaurotina excellens (Croitor); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)Specii de plante: 1386 - Buxbaumia viridis; 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1381 - Dicranum viride; 1393 Drepanocladus vernicosus; 1389 - Meesia longiseta; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)84. ROSCI0086 - Găina - LucinaTipuri de habitate: 7110* - Turbării active; 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestieră; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)Specii de mamifere: 1361 - Lynx lynx (Râs)Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele)85. ROSCI0087 - Grădiştea Muncelului - CiclovinaTipuri de habitate: 6110* - Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1074 - Eriogaster catax; 1065 - Euphydryas aurinia; 4035 - Gortyna borelii lunata; 1060 - Lycaena dispar; 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1381 - Dicranum viride86. ROSCI0088 - Gura Vedei - Şaica - SloboziaTipuri de habitate: 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavă al lui Mehely); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)Specii de nevertebrate: 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)87. ROSCI0089 - Gutâi - Creasta CocoşuluiTipuri de habitate: 4030 - Tufărişuri uscate europene; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 7110* - Turbării active; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat); 7230 - Mlaştini alcaline; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-FagetumSpecii de mamifere: 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele)88. ROSCI0090 - Harghita MădăraşTipuri de habitate: 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 7110* - Turbării active; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestieră; 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de nevertebrate: 4036 - Leptidea morseiSpecii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele); 1389 - Meesia longiseta89. ROSCI0091 - HerculianTipuri de habitate: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de plante: 1381 - Dicranum viride90. ROSCI0092 - IgnişTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 7110* - Turbării active; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat); 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-FagetumSpecii de mamifere: 2612 - Microtus tatricus (Şoarece de Tatra)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele)91. ROSCI0093 - Insulele Stepice Şura Mică - SlimnicTipuri de habitate: 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de nevertebrate: 4043 - Pseudophilotes baviusSpecii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 1617 - Angelica palustris (Angelică de baltă); 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)92. ROSCI0094 - Izvoarele sulfuroase submarine de la MangaliaTipuri de habitate: 1110 - Bancuri de nisip submerse de mică adâncime; 1140 - Suprafeţe de nisip şi mâl descoperite la maree joasă; 1170 - Recifi93. ROSCI0095 - La SărăturaTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmaticeSpecii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de nevertebrate: 4028 - Catopta thrips; 4030 - Colias myrmidone; 1074 - Eriogaster catax; 1060 - Lycaena dispar94. ROSCI0096 - Lacul BâlbâitoareaTipuri de habitate: 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 7110* - Turbării activeSpecii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de plante: 1393 - Drepanocladus vernicosus95. ROSCI0097 - Lacul NegruTipuri de habitate: 7110* - Turbării active; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat); 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-FagetumSpecii de mamifere: 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)96. ROSCI0098 - Lacul PeţeaTipuri de habitate: 31A0* - Ape termale din Transilvania acoperite cu lotus (dreţe)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4057 - Chilostoma banaticum; 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)97. ROSCI0099 - Lacul Ştiucilor - Sic - Puini - BonţidaTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91H0* - Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescens; 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de nevertebrate: 4011 - Bolbelasmus unicornis (Cărăbuşul cu corn); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea)Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4087* - Serratula lycopifolia (Gălbinare)98. ROSCI0100 - Lacurile Fărăgău - GlodeniTipuri de habitate: 3160 - Lacuri distrofice şi iazuriSpecii de amfibieni şi reptile: 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)99. ROSCI0101 - LarionTipuri de habitate: 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestierăSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de plante: 1386 - Buxbaumia viridis100. ROSCI0102 - LeaotaTipuri de habitate: 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 8160* - Grohotişuri medio-europene calcaroase din etajele colinar şi montanSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)101. ROSCI0103 - Lunca BuzăuluiTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 3130 - Ape stătătoare oligotrofice până la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba; 92D0 - Galerii ripariene şi tufărişuri (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion tinctoriae)Specii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc)Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul)Specii de plante: 1939 - Agrimonia pilosa (Turiţă); 1898 - Eleocharis carniolica102. ROSCI0104 - Lunca Inferioară a Crişului RepedeTipuri de habitate: 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)Specii de nevertebrate: 4045 - Coenagrion ornatum (Ţărăncuţă)103. ROSCI0105 - Lunca Joasă a PrutuluiTipuri de habitate: 3130 - Ape stătătoare oligotrofice până la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice şi iazuri; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 2021 - Sicista subtilis (Şoarece săritor de stepă)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria104. ROSCI0106 - Lunca Mijlocie a ArgeşuluiTipuri de habitate: 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)105. ROSCI0107 - Lunca MirceştiTipuri de habitate: 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculusSpecii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)106. ROSCI0108 - Lunca Mureşului InferiorTipuri de habitate: 3130 - Ape stătătoare oligotrofice până la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice şi iazuri; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusă)); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)Specii de nevertebrate: 4056 - Anisus vorticulus (Melcul cu cârlig); 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4057 - Chilostoma banaticum; 4045 - Coenagrion ornatum (Ţărăncuţă); 1074 - Eriogaster catax; 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1037 - Ophiogomphus cecilia; 4064 - Theodoxus transversalis; 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)Specii de plante: 4081 - Cirsium brachycephalum (Pălămidă)107. ROSCI0109 - Lunca TimişuluiTipuri de habitate: 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1324 - Myotis myotis (Liliac comun)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)Specii de nevertebrate: 4032 - Dioszeghyana schmidtii; 1052 - Euphydryas maturna; 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)Specii de plante: 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă)108. ROSCI0110 - Măgurile BăiţeiTipuri de habitate: 6520 - Fâneţe montane; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de nevertebrate: 1065 - Euphydryas aurinia; 1060 - Lycaena disparSpecii de plante: 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)109. ROSCI0111 - Mestecănişul de la ReciTipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 6120* - Pajişti xerice pe nisipuri calcaroase; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestieră; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)Specii de mamifere: 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusă))Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de nevertebrate: 4030 - Colias myrmidone; 1060 - Lycaena dispar; 1059 - Maculinea teleiusSpecii de plante: 1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrăţel); 1381 - Dicranum viride; 1477 - Pulsatilla patens (Dediţei, Sisinei)110. ROSCI0112 - Mlaca TătarilorTipuri de habitate: 7150 - Comunităţi depresionare din Rhynchosporion pe substrate turboaseSpecii de amfibieni şi reptile: 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)111. ROSCI0113 - Mlaştina după LuncăTipuri de habitate: 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 7230 - Mlaştini alcaline; 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestierăSpecii de mamifere: 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele)112. ROSCI0114 - Mlaştina Hergheliei - Obanul Mare şi Peştera MovileiTipuri de habitate: 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzisSpecii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)113. ROSCI0115 - Mlaştina SatchinezTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmaticeSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar)Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculus; 4013 - Carabus hungaricus; 4035 - Gortyna borelii lunata; 1060 - Lycaena dispar114. ROSCI0116 - Molhaşurile CăpăţâneiTipuri de habitate: 7110* - Turbării active; 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestieră; 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)115. ROSCI0117 - Movila lui BurcelTipuri de habitate: 62C0* - Stepe ponto-sarmaticeSpecii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)116. ROSCI0118 - Movilele de la PăuceaTipuri de habitate: 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia)Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui)117. ROSCI0119 - Muntele MareTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 7110* - Turbării activeSpecii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)118. ROSCI0120 - Muntele TâmpaTipuri de habitate: 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)Specii de mamifere: 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de nevertebrate: 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1689 - Dracocephalum austriacum (Mătăciune); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)119. ROSCI0121 - Muntele VulcanTipuri de habitate: 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 9150 - Păduri medioeuropene de fag din Cephalanthero-FagionSpecii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de plante: 2186 - Syringa josikaea (Liliac transilvănean, Lemnul vântului)120. ROSCI0122 - Munţii FăgăraşTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 4080 - Tufărişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7240* - Formaţiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae; 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91Q0 - Păduri relictare cu Pinus sylvestris pe substrate calcaroase; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4012 - Carabus hampei; 4057 - Chilostoma banaticum; 1065 - Euphydryas aurinia; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 1037 - Ophiogomphus cecilia; 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag); 1927 - Stephanopachys substriatus (Gândac); 1014 - Vertigo angustiorSpecii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1393 - Drepanocladus vernicosus; 1898 - Eleocharis carniolica; 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare); 1389 - Meesia longiseta; 4122 - Poa granitica ssp. disparilis (Firuţă de munte); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)121. ROSCI0123 - Munţii MăcinuluiTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 8230 - Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stâncării silicioase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91X0 - Păduri dobrogene de fag; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 2609 - Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster românesc); 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de stepă); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită); 2635 - Vormela peregusna (Dihor pătat)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasă de uscat dobrogeană)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean)Specii de plante: 1939 - Agrimonia pilosa (Turiţă); 2236 - Campanula romanica (Clopoţel dobrogean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2327 - Himantoglossum caprinum (Ouăle popii); 2079 - Moehringia jankae (Merinană)122. ROSCI0124 - Munţii MaramureşuluiTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4030 - Tufărişuri uscate europene; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 4080 - Tufărişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau lutoargiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7110* - Turbării active; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 8230 - Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stâncării silicioase; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1105 - Hucho hucho (Lostriţă); 1131 - Leuciscus souffia (Clean dungat); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei; 4015 - Carabus zawadszkii; 4057 - Chilostoma banaticum; 4030 - Colias myrmidone; 1060 - Lycaena dispar; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean); 4024* - Pseudogaurotina excellens (Croitor); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)Specii de plante: 1939 - Agrimonia pilosa (Turiţă); 1386 - Buxbaumia viridis; 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1381 - Dicranum viride; 1898 - Eleocharis carniolica; 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele); 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare); 1389 - Meesia longiseta; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)123. ROSCI0125 - Munţii RodneiTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 4080 - Tufărişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7110* - Turbării active; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat); 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 7230 - Mlaştini alcaline; 7240* - Formaţiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae; 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montanăSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 2612 - Microtus tatricus (Şoarece de Tatra); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4012 - Carabus hampei; 4014 - Carabus variolosus; 4015 - Carabus zawadszkii; 4030 - Colias myrmidone; 4046 - Cordulegaster heros (Calul dracului); 1086 - Cucujus cinnaberinus; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean); 4024* - Pseudogaurotina excellens (Croitor); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)Specii de plante: 1386 - Buxbaumia viridis; 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1381 - Dicranum viride; 1393 - Drepanocladus vernicosus; 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele); 1389 - Meesia longiseta; 4122 - Poa granitica ssp. disparilis (Firuţă de munte); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)124. ROSCI0126 - Munţii ŢarcuTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 4080 - Tufărişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 7230 - Mlaştini alcaline; 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91K0 - Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion); 91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 2485 - Eudontomyzon vladykovi; 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc)Specii de plante: 4066 - Asplenium adulterinum (Feriguţă, Ruginiţă); 2327 - Himantoglossum caprinum (Ouăle popii); 1389 - Meesia longiseta; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)125. ROSCI0127 - Muntioru UrsoaiaTipuri de habitate: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)126. ROSCI0128 - Nordul Gorjului de EstTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Q0 - Păduri relictare cu Pinus sylvestris pe substrate calcaroase; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 9260 - Vegetaţie forestieră cu Castanea sativa; 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea) Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)127. ROSCI0129 - Nordul Gorjului de VestTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 9260 - Vegetaţie forestieră cu Castanea sativa; 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavă); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4030 - Colias myrmidone; 4036 - Leptidea morsei; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1037 - Ophiogomphus cecilia; 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)Specii de plante: 4066 - Asplenium adulterinum (Feriguţă, Ruginiţă); 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)128. ROSCI0130 - Oituz - OjdulaTipuri de habitate: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)129. ROSCI0131 - Olteniţa - Mostiştea - ChiciuTipuri de habitate: 3130 - Ape stătătoare oligotrofice până la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 2011 - Umbra krameri (Ţigănuş); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)130. ROSCI0132 - Oltul Mijlociu - Cibin - HârtibaciuTipuri de habitate: 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-FagetumSpecii de mamifere: 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusă)); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)Specii de nevertebrate: 4056 - Anisus vorticulus (Melcul cu cârlig); 4057 - Chilostoma banaticum; 1037 - Ophiogomphus cecilia; 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)131. ROSCI0133 - Pădurea BădeanaTipuri de habitate: 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufosSpecii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie)132. ROSCI0134 - Pădurea Balta - MunteniTipuri de habitate: 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)Specii de nevertebrate: 4033 - Erannis ankeraria133. ROSCI0135 - Pădurea Bârnova - RepedeaTipuri de habitate: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie)Specii de nevertebrate: 4011 - Bolbelasmus unicornis (Cărăbuşul cu corn); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4035 - Gortyna borelii lunata; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4026 - Rhysodes sulcatus (Gândac de apă); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)134. ROSCI0136 - Pădurea BejanTipuri de habitate: 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)135. ROSCI0137 - Pădurea BogăţiiTipuri de habitate: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4030 - Colias myrmidone; 1074 - Eriogaster catax; 1065 - Euphydryas aurinia; 1052 - Euphydryas maturna; 1060 - Lycaena dispar; 4026 - Rhysodes sulcatus (Gândac de apă)136. ROSCI0138 - Pădurea BolintinTipuri de habitate: 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)137. ROSCI0139 - Pădurea Breana - RoşcaniTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)138. ROSCI0140 - Pădurea CălugăreascăTipuri de habitate: 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)139. ROSCI0141 - Pădurea CiornohalTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de plante: 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)140. ROSCI0142 - Pădurea DălhăuţiTipuri de habitate: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-CarpinetumSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea)Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)141. ROSCI0143 - Pădurea de gorun şi stejar de la Dosul FânaţuluiTipuri de habitate: 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)142. ROSCI0144 - Padurea de gorun şi stejar de pe Dealul PurcăretuluiTipuri de habitate: 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.143. ROSCI0145 - Pădurea de la AlpareaTipuri de habitate: 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-CarpinetumSpecii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)144. ROSCI0146 - Pădurea de stejar pufos de la HoiaTipuri de habitate: 91H0* - Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescens145. ROSCI0147 - Padurea de stejar pufos de la MirăslăuTipuri de habitate: 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91H0* - Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescensSpecii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui)146. ROSCI0148 - Pădurea de stejar pufos de la PetişTipuri de habitate: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91H0* - Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescens147. ROSCI0149 - Pădurea Eseschioi - Lacul BugeacTipuri de habitate: 3130 - Ape stătătoare oligotrofice până la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorunSpecii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasă de uscat dobrogeană)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă)Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea)Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2125 - Potentilla emilii-popii (Buruiană de cinci degete)148. ROSCI0151 - Pădurea GârboaveleTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4033 - Erannis ankeraria; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea)Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei)149. ROSCI0152 - Pădurea Floreanu - Frumuşica - CiureaTipuri de habitate: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie)Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)150. ROSCI0153 - Pădurea GlodeasaTipuri de habitate: 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)Specii de mamifere: 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)151. ROSCI0154 - Pădurea GlodeniTipuri de habitate: 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-CarpinetumSpecii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie)Specii de nevertebrate: 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea)152. ROSCI0155 - Pădurea GoronişteTipuri de habitate: 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)153. ROSCI0156 - Munţii GoşmanTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)154. ROSCI0157 - Pădurea Hagieni - Cotul VăiiTipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos; 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorunSpecii de mamifere: 2609 - Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster românesc); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de stepă); 1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavă al lui Mehely); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasă de uscat dobrogeană)Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculus; 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4033 - Erannis ankeraria; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1060 - Lycaena disparSpecii de plante: 2253 - Centaurea jankae (Vineţele, Dioc, Zglăvoc); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2327 - Himantoglossum caprinum (Ouăle popii); 2125 - Potentilla emilii-popii (Buruiană de cinci degete)155. ROSCI0158 - Pădurea Bălteni - HârboancaTipuri de habitate: 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen156. ROSCI0159 - Pădurea HomiţaTipuri de habitate: 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.Specii de nevertebrate: 4050 - Isophya stysi (Cosaş)Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)157. ROSCI0160 - Pădurea IcuşeniTipuri de habitate: 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.158. ROSCI0161 - Pădurea MedeleniTipuri de habitate: 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculus159. ROSCI0162 - Lunca Siretului InferiorTipuri de habitate: 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1014 - Vertigo angustior160. ROSCI0163 - Pădurea Mogoş - MâţeleTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei)161. ROSCI0164 - Pădurea PlopeniTipuri de habitate: 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen162. ROSCI0165 - Pădurea PogăneştiTipuri de habitate: 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)163. ROSCI0166 - Pădurea Reşca HotăraniTipuri de habitate: 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)164. ROSCI0167 - Pădurea RoşcaniTipuri de habitate: 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.165. ROSCI0168 - Pădurea SaruluiTipuri de habitate: 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorunSpecii de amfibieni şi reptile: 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)166. ROSCI0169 - Pădurea Seaca - MovileniTipuri de habitate: 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui)167. ROSCI0170 - Pădurea şi mlaştinile eutrofe de la PrejmerTipuri de habitate: 7210* - Mlaştini calcaroase cu Cladium mariscus; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)Specii de mamifere: 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusă))Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de nevertebrate: 1065 - Euphydryas aurinia; 1059 - Maculinea teleiusSpecii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele); 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare)168. ROSCI0171 - Pădurea şi pajiştile de la MârzeştiTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.Specii de mamifere: 2021 - Sicista subtilis (Şoarece săritor de stepă); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 1298 - Vipera ursinii (Viperă de stepă)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat)Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei)169. ROSCI0172 - Pădurea şi Valea Canaraua Fetii - IortmacTipuri de habitate: 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorunSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavă al lui Mehely); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită); 2635 - Vormela peregusna (Dihor pătat)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasă de uscat dobrogeană); 1217 - Testudo hermanni (Ţestoasă de uscat bănăţeană)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4033 - Erannis ankeraria; 1074 - Eriogaster catax; 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1060 - Lycaena dispar; 4053 - Paracaloptenus caloptenoides (Calul dracului); 4043 - Pseudophilotes baviusSpecii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2125 - Potentilla emilii-popii (Buruiană de cinci degete)170. ROSCI0173 - Pădurea StârminaTipuri de habitate: 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1217 - Testudo hermanni (Ţestoasă de uscat bănăţeană)Specii de peşti: 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă)Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)171. ROSCI0174 - Pădurea StudiniţaTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos172. ROSCI0175 - Pădurea TălăşmaniTipuri de habitate: 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen173. ROSCI0176 - Pădurea TătăruşiTipuri de habitate: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-FagetumSpecii de nevertebrate: 4050 - Isophya stysi (Cosaş)Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)174. ROSCI0177 - Pădurea TopanaTipuri de habitate: 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorunSpecii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea)175. ROSCI0178 - Pădurea TorceştiTipuri de habitate: 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)176. ROSCI0179 - Pădurea TroianuTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos; 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun177. ROSCI0181 - Pădurea UricaniTipuri de habitate: 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea)178. ROSCI0182 - Pădurea VerdeleTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul)179. ROSCI0183 - Pădurea VlădilaTipuri de habitate: 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.180. ROSCI0184 - Pădurea Zamostea - LuncaTipuri de habitate: 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1324 - Myotis myotis (Liliac comun)Specii de amfibieni şi reptile: 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)181. ROSCI0185 - Păduricea de la SantăuTipuri de habitate: 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie)182. ROSCI0186 - Pădurile de Stejar Pufos de pe Târnava MareTipuri de habitate: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91H0* - Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescens183. ROSCI0187 - Pajiştile lui SuciuTipuri de habitate: 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean); 4121* - Vipera ursinii rakosiensis (Viperă de fâneaţă)Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)184. ROSCI0188 - ParângTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 4080 - Tufărişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7240* - Formaţiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae; 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestieră; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montanăSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc)Specii de nevertebrate: 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean); 4024* - Pseudogaurotina excellens (Croitor)Specii de plante: 1386 - Buxbaumia viridis; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)185. ROSCI0189 - Pârâul BarlangosTipuri de habitate: 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzisSpecii de mamifere: 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)186. ROSCI0190 - PenteleuTipuri de habitate: 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus; 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1381 - Dicranum viride; 1393 - Drepanocladus vernicosus187. ROSCI0191 - Peştera LimanuTipuri de habitate: 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzisSpecii de mamifere: 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavă al lui Mehely); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)188. ROSCI0192 - Peştera MăguriciSpecii de mamifere: 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă)189. ROSCI0193 - Peştera TăuşoareSpecii de mamifere: 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă)190. ROSCI0194 - Piatra CraiuluiTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 4080 - Tufărişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6110* - Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91Q0 - Păduri relictare cu Pinus sylvestris pe substrate calcaroase; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1306 - Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoavă al lui Blasius); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavă); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar)Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 4057 - Chilostoma banaticum; 1044 - Coenagrion mercuriale (Ţărăncuţă); 4045 - Coenagrion ornatum (Ţărăncuţă); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)Specii de plante: 1386 - Buxbaumia viridis; 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1898 - Eleocharis carniolica; 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele); 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare); 1379 - Mannia triandra; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)191. ROSCI0195 - Piatra MareTipuri de habitate: 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4080 - Tufărişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de plante: 1386 - Buxbaumia viridis192. ROSCI0196 - Pietrosul Broştenilor - Cheile ZugrenilorTipuri de habitate: 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1105 - Hucho hucho (Lostriţă)Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel)193. ROSCI0197 - Plaja submersă Eforie Nord - Eforie SudTipuri de habitate: 1110 - Bancuri de nisip submerse de mică adâncime; 1140 - Suprafeţe de nisip şi mâl descoperite la maree joasă; 1170 - RecifiSpecii de mamifere: 1351 - Phocoena phocoena (Marsuin, Porc de mare); 1349 - Tursiops truncatus (Delfin mare, Delfin cu bot gros)Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcă)194. ROSCI0198 - Platoul MehedinţiTipuri de habitate: 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91K0 - Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion); 91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion)Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1306 - Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoavă al lui Blasius); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavă); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1217 - Testudo hermanni (Ţestoasă de uscat bănăţeană); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4057 - Chilostoma banaticum; 1044 - Coenagrion mercuriale (Ţărăncuţă); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4053 - Paracaloptenus caloptenoides (Calul dracului)Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 2327 - Himantoglossum caprinum (Ouăle popii)195. ROSCI0199 - Platoul MeledicTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmaticeSpecii de nevertebrate: 1060 - Lycaena dispar196. ROSCI0200 - Platoul VaşcăuTipuri de habitate: 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)Specii de mamifere: 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)197. ROSCI0201 - Podişul Nord DobrogeanTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 8230 - Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stâncării silicioase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos; 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91X0 - Păduri dobrogene de fag; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 2609 - Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster românesc); 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de stepă); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 2021 - Sicista subtilis (Şoarece săritor de stepă); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită); 2635 - Vormela peregusna (Dihor pătat)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasă de uscat dobrogeană)Specii de nevertebrate: 4011 - Bolbelasmus unicornis (Cărăbuşul cu corn); 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1060 - Lycaena dispar; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4053 - Paracaloptenus caloptenoides (Calul dracului)Specii de plante: 2236 - Campanula romanica (Clopoţel dobrogean); 2253 - Centaurea jankae (Vineţele, Dioc, Zglăvoc); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2327 - Himantoglossum caprinum (Ouăle popii); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 2079 - Moehringia jankae (Merinană); 2125 - Potentilla emilii-popii (Buruiană de cinci degete)198. ROSCI0202 - Silvostepa OltenieiTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorunSpecii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de nevertebrate: 4013 - Carabus hungaricus; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea)199. ROSCI0203 - Poiana cu narcise de la NegraşiTipuri de habitate: 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion200. ROSCI0204 - Poiana MuntioruTipuri de habitate: 6520 - Fâneţe montaneSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)201. ROSCI0205 - Poienile cu narcise de la Dumbrava VaduluiTipuri de habitate: 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de nevertebrate: 1065 - Euphydryas aurinia; 1060 - Lycaena dispar; 4038 - Lycaena helle; 1059 - Maculinea teleiusSpecii de plante: 1898 - Eleocharis carniolica202. ROSCI0206 - Porţile de FierTipuri de habitate: 3130 - Ape stătătoare oligotrofice până la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3140 - Ape puternic oligo-mezotrofice cu vegetaţie bentonică de specii de Chara spp.; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peripanonice; 6110* - Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6120* - Pajişti xerice pe nisipuri calcaroase; 6190 - Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis); 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 8230 - Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stâncării silicioase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufos; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91K0 - Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion); 91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba; 9530* - Vegetaţie forestieră sub-mediteraneeană cu endemitul Pinus nigra ssp. banaticaSpecii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi); 1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavă); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavă al lui Mehely)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1217 - Testudo hermanni (Ţestoasă de uscat bănăţeană)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 2011 - Umbra krameri (Ţigănuş); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4046 - Cordulegaster heros (Calul dracului); 1074 - Eriogaster catax; 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1061 - Maculinea nausithous; 1059 - Maculinea teleius; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag); 4064 - Theodoxus transversalis; 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)Specii de plante: 1939 - Agrimonia pilosa (Turiţă); 4066 - Asplenium adulterinum (Feriguţă, Ruginiţă); 2285 - Colchicum arenarium (Brânduşă); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 1898 - Eleocharis carniolica; 4096 - Gladiolus palustris (Gladiolă de baltă); 2327 - Himantoglossum caprinum (Ouăle popii); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă); 2097 - Paeonia officinalis ssp. banatica (Bujor); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei); 2318 - Stipa danubialis (Colilie); 2120 - Thlaspi jankae (Punguliţă); 2300 - Tulipa hungarica (Lalea galbenă)203. ROSCI0207 - PostăvarulTipuri de habitate: 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4080 - Tufărişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de nevertebrate: 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean); 4026 - Rhysodes sulcatus (Gândac de apă); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele)204. ROSCI0208 - Putna - VranceaTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4030 - Tufărişuri uscate europene; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc)Specii de nevertebrate: 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag); 1014 - Vertigo angustior; 1015 - Vertigo genesiiSpecii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)205. ROSCI0209 - Racâş - HidaTipuri de habitate: 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)206. ROSCI0210 - Râpa LechinţaTipuri de habitate: 6240* - Pajişti stepice subpanoniceSpecii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă)Specii de nevertebrate: 4031 - Cucullia mixta207. ROSCI0211 - Podişul SecaşelorTipuri de habitate: 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4028 - Catopta thrips; 4036 - Leptidea morsei; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4039* - Nymphalis vaualbum; 4043 - Pseudophilotes baviusSpecii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)208. ROSCI0212 - Rarău - GiumalăuTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4030 - Tufărişuri uscate europene; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7230 - Mlaştini alcaline; 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)Specii de plante: 4066 - Asplenium adulterinum (Feriguţă, Ruginiţă); 1386 - Buxbaumia viridis; 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1381 - Dicranum viride; 1393 - Drepanocladus vernicosus; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)209. ROSCI0213 - Râul PrutTipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice şi iazuri; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris)Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculusSpecii de plante: 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă)210. ROSCI0214 - Râul TurTipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice şi iazuri; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6120* - Pajişti xerice pe nisipuri calcaroase; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1114 - Rutilus pigus; 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar)Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4045 - Coenagrion ornatum (Ţărăncuţă); 1074 - Eriogaster catax; 1065 - Euphydryas aurinia; 1082 - Graphoderus bilineatus (Gândac de apă); 4036 - Leptidea morsei; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1060 - Lycaena dispar; 4038 - Lycaena helle; 1059 - Maculinea teleius; 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)Specii de plante: 1898 - Eleocharis carniolica; 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)211. ROSCI0215 - Recifii Jurasici CheiaTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 91AA - Vegetaţie forestieră ponto-sarmatică cu stejar pufosSpecii de mamifere: 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1302 - Rhinolophus mehelyi (Liliacul cu potcoavă al lui Mehely); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1219 - Testudo graeca (Ţestoasă de uscat dobrogeană)Specii de plante: 2236 - Campanula romanica (Clopoţel dobrogean); 2253 - Centaurea jankae (Vineţele, Dioc, Zglăvoc); 2079 - Moehringia jankae (Merinană)212. ROSCI0216 - Reghiu ScruntarTipuri de habitate: 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)213. ROSCI0217 - RetezatTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 4080 - Tufărişuri cu specii sub-arctice de Salix spp.; 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat); 7240* - Formaţiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae; 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montanăSpecii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavă); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1052 - Euphydryas maturna; 4034 - Glyphipterix loricatella; 4036 - Leptidea morsei; 1060 - Lycaena dispar; 4039* - Nymphalis vaualbum; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean); 4024* - Pseudogaurotina excellens (Croitor); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 2113 - Draba dorneri (Flămânzică); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele); 1389 - Meesia longiseta; 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)214. ROSCI0218 - Dealul Mocrei - Rovina - IneuTipuri de habitate: 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculus; 4032 - Dioszeghyana schmidtii; 1074 - Eriogaster catax; 4048 - Isophya costata (Cosaş); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 4039* - Nymphalis vaualbum; 1037 - Ophiogomphus cecilia; 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat)215. ROSCI0219 - Rusca MontanăTipuri de habitate: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de nevertebrate: 4039* - Nymphalis vaualbum216. ROSCI0220 - SăcueniTipuri de habitate: 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)Specii de plante: 4110* - Pulsatilla pratensis ssp. hungarica (Dediţei, Sisinei)217. ROSCI0221 - Sărăturile din valea IleneiTipuri de habitate: 1310 - Comunităţi cu Salicornia spp. şi alte specii anuale care colonizează terenurile umede şi nisipoase; 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpinSpecii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculus218. ROSCI0222 - Sărăturile Jijia Inferioară - PrutTipuri de habitate: 1310 - Comunităţi cu Salicornia spp. şi alte specii anuale care colonizează terenurile umede şi nisipoase; 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă)Specii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculus219. ROSCI0223 - Sărăturile Ocna VecheTipuri de habitate: 1310 - Comunităţi cu Salicornia spp. şi alte specii anuale care colonizează terenurile umede şi nisipoase; 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmaticeSpecii de plante: 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare); 1389 - Meesia longiseta; 4087* - Serratula lycopifolia (Gălbinare)220. ROSCI0224 - ScrovişteaTipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3160 - Lacuri distrofice şi iazuri; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de amfibieni şi reptile: 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 2011 - Umbra krameri (Ţigănuş)Specii de nevertebrate: 1052 - Euphydryas maturna; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea)Specii de plante: 1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrăţel); 1428 - Marsilea quadrifolia (Trifoiaş de baltă)221. ROSCI0225 - Seaca - OptăşaniSpecii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)222. ROSCI0226 - Semenic - Cheile CaraşuluiTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 6110* - Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi; 6190 - Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis); 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 7110* - Turbării active; 7120 - Turbării degradate capabile de regenerare naturală; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat); 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91K0 - Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion); 91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen (Erythronio-Carpinion); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi); 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1306 - Rhinolophus blasii (Liliacul cu potcoavă al lui Blasius); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavă); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4057 - Chilostoma banaticum; 4048 - Isophya costata (Cosaş); 1060 - Lycaena dispar; 1061 - Maculinea nausithous; 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 4039* - Nymphalis vaualbum; 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic)223. ROSCI0227 - Sighişoara - Târnava MareTipuri de habitate: 3130 - Ape stătătoare oligotrofice până la mezotrofice cu vegetaţie din Littorelletea uniflorae şi/sau Isoeto-Nanojuncetea; 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peripanonice; 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia);L 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91H0* - Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescens; 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 4011 - Bolbelasmus unicornis (Cărăbuşul cu corn); 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4028 - Catopta thrips; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1074 - Eriogaster catax; 1065 - Euphydryas aurinia; 1052 - Euphydryas maturna; 4036 - Leptidea morsei; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1060 - Lycaena dispar; 1059 - Maculinea teleius; 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean); 1032 - Unio crassus (Scoica de râu); 1014 - Vertigo angustiorSpecii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 1939 - Agrimonia pilosa (Turiţă); 1617 - Angelica palustris (Angelică de baltă); 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)224. ROSCI0228 - ŞindriliţaTipuri de habitate: 6520 - Fâneţe montane; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc)225. ROSCI0229 - SiriuTipuri de habitate: 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 7110* - Turbării active; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc)Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel)226. ROSCI0230 - SlănicTipuri de habitate: 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 6520 - Fâneţe montane; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)227. ROSCI0231 - Nădab - Socodor - VărşadTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmaticeSpecii de mamifere: 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de stepă); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)228. ROSCI0232 - Someşul Mare SuperiorTipuri de habitate: 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)229. ROSCI0233 - Someşul ReceTipuri de habitate: 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 6520 - Fâneţe montane; 7110* - Turbării active; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestieră; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea)230. ROSCI0234 - Stânca - ŞtefăneştiTipuri de habitate: 6110* - Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifile din Alysso-Sedion albi231. ROSCI0235 - Stânca TohaniTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 8230 - Comunităţi pioniere din Sedo-Scleranthion sau din Sedo albi-Veronicion dilleni pe stâncării silicioaseSpecii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui)232. ROSCI0236 - Strei - HaţegTipuri de habitate: 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzis; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu picioare lungi); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 1065 - Euphydryas aurinia; 1052 - Euphydryas maturna; 4035 - Gortyna borelii lunata; 4048 - Isophya costata (Cosaş); 4050 - Isophya stysi (Cosaş); 1060 - Lycaena dispar; 1059 - Maculinea teleius; 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean)233. ROSCI0237 - Structuri submarine metanogene - Sf. GheorgheTipuri de habitate: 1180 - Structuri submarine create de emisii de gazeSpecii de mamifere: 1351 - Phocoena phocoena (Marsuin, Porc de mare); 1349 - Tursiops truncatus (Delfin mare, Delfin cu bot gros)Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcă)234. ROSCI0238 - Suatu -Cojocna - CrairâtTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.Specii de mamifere: 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă)Specii de nevertebrate: 4028 - Catopta thrips; 4031 - Cucullia mixta; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1060 - Lycaena dispar; 4043 - Pseudophilotes baviusSpecii de plante: 2132 - Astragalus peterfii (Cosaci); 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 4098 - Iris humilis ssp. arenaria (Iris, Stânjenel); 4087* - Serratula lycopifolia (Gălbinare)235. ROSCI0239 - Târnovu Mare - LatoriţaTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montană236. ROSCI0240 - TăşadTipuri de habitate: 8310 - Peşteri în care accesul publicului este interzisSpecii de mamifere: 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavă); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)237. ROSCI0241 - Tinovul Apa Lina - HoncsokTipuri de habitate: 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6520 - Fâneţe montane; 7230 - Mlaştini alcaline; 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestieră; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele)238. ROSCI0242 - Tinovul Apa RoşieTipuri de habitate: 7110* - Turbării active; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat); 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestierăSpecii de plante: 1617 - Angelica palustris (Angelică de baltă); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele)239. ROSCI0243 - Tinovul de la Dealul AlbinelorTipuri de habitate: 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestieră; 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)240. ROSCI0244 - Tinovul de la Fântâna BrazilorTipuri de habitate: 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestieră; 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)241. ROSCI0245 - Tinovul de la RomâneştiTipuri de habitate: 7110* - Turbării active; 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestieră; 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele)242. ROSCI0246 - Tinovul LuciTipuri de habitate: 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestierăSpecii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele)243. ROSCI0247 - Tinovul Mare Poiana StampeiTipuri de habitate: 7110* - Turbării active; 7120 - Turbării degradate capabile de regenerare naturală; 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestierăSpecii de amfibieni şi reptile: 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de nevertebrate: 4046 - Cordulegaster heros (Calul dracului); 1042 - Leucorrhinia pectoralis (Calul dracului)Specii de plante: 1381 - Dicranum viride; 1393 - Drepanocladus vernicosus; 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele)244. ROSCI0248 - Tinovul Mohoş - Lacul Sf. AnaTipuri de habitate: 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 7110* - Turbării active; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat); 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestieră; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele); 1389 - Meesia longiseta245. ROSCI0249 - Tinovul Şaru DorneiTipuri de habitate: 7110* - Turbării active; 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestierăSpecii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele)246. ROSCI0250 - Ţinutul PădurenilorTipuri de habitate: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-FagetumSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)247. ROSCI0251 - Tisa SuperioarăTipuri de habitate: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 1105 - Hucho hucho (Lostriţă); 1131 - Leuciscus souffia (Clean dungat); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)248. ROSCI0252 - Topliţa - Scaunul Rotund BorsecTipuri de habitate: 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)249. ROSCI0253 - TrascăuTipuri de habitate: 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6190 - Pajişti panonice de stâncării (Stipo-Festucetalia pallentis); 8120 - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajele montan şi alpin (Thlaspietea rotundifolii); 8160* - Grohotişuri medio-europene calcaroase din etajele colinar şi montan; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91H0* - Vegetaţie forestieră panonică cu Quercus pubescens; 91Q0 - Păduri relictare cu Pinus sylvestris pe substrate calcaroase; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea); 9420 - Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montanăSpecii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1310 - Miniopterus schreibersi (Liliac cu aripi lungi); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4028 - Catopta thrips; 4030 - Colias myrmidone; 1074 - Eriogaster catax; 1052 - Euphydryas maturna; 4048 - Isophya costata (Cosaş); 4050 - Isophya stysi (Cosaş); 4036 - Leptidea morsei; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 4052 - Odontopodisma rubripes (Lăcustă de munte); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean)250. ROSCI0254 - Tufurile calcaroase din Valea BobâlnaTipuri de habitate: 7220* - Izvoare petrifiante cu formare de travertin (Cratoneurion)251. ROSCI0255 - Turbăria de la DerscaTipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 7120 - Turbării degradate capabile de regenerare naturalăSpecii de nevertebrate: 4027 - Arytrura musculusSpecii de plante: 1617 - Angelica palustris (Angelică de baltă)252. ROSCI0256 - Turbăria Ruginosu ZagonTipuri de habitate: 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat); 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestieră; 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de plante: 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele)253. ROSCI0257 - Tusa - BarcăuTipuri de habitate: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-FagetumSpecii de nevertebrate: 4052 - Odontopodisma rubripes (Lăcustă de munte)254. ROSCI0258 - Văile Brătiei şi BrătioareiTipuri de habitate: 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc)255. ROSCI0259 - Valea CălmăţuiuluiTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-BatrachionSpecii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă)Specii de nevertebrate: 1060 - Lycaena dispar256. ROSCI0260 - Valea CepelorTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de plante: 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)257. ROSCI0262 - Valea IadeiTipuri de habitate: 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 8160* - Grohotişuri medio-europene calcaroase din etajele colinar şi montan; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de plante: 2186 - Syringa josikaea (Liliac transilvănean, Lemnul vântului)258. ROSCI0263 - Valea IeriiTipuri de habitate: 6150 - Pajişti boreale şi alpine pe substrate silicioase; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc)Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea)259. ROSCI0264 - Valea Izei şi Dealul SolovanTipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 6520 - Fâneţe montane; 7110* - Turbării active; 7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat); 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus alba; 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1131 - Leuciscus souffia (Clean dungat); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar)Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei; 4014 - Carabus variolosus; 4015 - Carabus zawadszkii; 4057 - Chilostoma banaticum; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)260. ROSCI0265 - Valea lui DavidTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmaticeSpecii de mamifere: 2021 - Sicista subtilis (Şoarece săritor de stepă); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1298 - Vipera ursinii (Viperă de stepă)Specii de nevertebrate: 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat)Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 2191 - Galium moldavicum; 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 2093 - Pulsatilla grandis (Dediţei, Sisinei)261. ROSCI0266 - Valea OlteţuluiTipuri de habitate: 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 1037 - Ophiogomphus cecilia262. ROSCI0267 - Valea RoşieTipuri de habitate: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-FagetumSpecii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)263. ROSCI0268 - Valea VâlsanuluiTipuri de habitate: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1998 - Romanichthys valsanicola (Asprete, Popete); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 1065 - Euphydryas aurinia; 4048 - Isophya costata (Cosaş); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean)264. ROSCI0269 - Vama Veche - 2 MaiTipuri de habitate: 1110 - Bancuri de nisip submerse de mică adâncime; 1140 - Suprafeţe de nisip şi mâl descoperite la maree joasă; 1170 - RecifiSpecii de mamifere: 1351 - Phocoena phocoena (Marsuin, Porc de mare); 1349 - Tursiops truncatus (Delfin mare, Delfin cu bot gros)Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcă)265. ROSCI0270 - Vânători - NeamţTipuri de habitate: 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix elaeagnos de-a lungul râurilor montane; 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 6520 - Fâneţe montane; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean)Specii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1903 - Liparis loeselii (Moşişoare)266. ROSCI0272 - Vulcanii Noroioşi de la Pâclele Mari şi Pâclele MiciTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmaticeSpecii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)267. ROSCI0273 - Zona marină de la Capul TuzlaTipuri de habitate: 1110 - Bancuri de nisip submerse de mică adâncime; 1140 - Suprafeţe de nisip şi mâl descoperite la maree joasă; 1170 - RecifiSpecii de mamifere: 1351 - Phocoena phocoena (Marsuin, Porc de mare); 1349 - Tursiops truncatus (Delfin mare, Delfin cu bot gros)Specii de peşti: 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcă)268. ROSCI0275 - Bârsău - ŞomcutaTipuri de habitate: 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul mediteranean cu potcoavă); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)269. ROSCI0277 - Becicherecu MicTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmaticeSpecii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie)270. ROSCI0278 - Borduşani - BorceaTipuri de habitate: 3160 - Lacuri distrofice şi iazuri; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)271. ROSCI0279 - BorzontTipuri de habitate: 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubiiSpecii de plante: 4068 - Adenophora lilifolia; 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele)272. ROSCI0280 - Buzăul SuperiorTipuri de habitate: 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de peşti: 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar)273. ROSCI0281 - Cap AuroraTipuri de habitate: 1110 - Bancuri de nisip submerse de mică adâncime; 1170 - RecifiSpecii de mamifere: 1351 - Phocoena phocoena (Marsuin, Porc de mare); 1349 - Tursiops truncatus (Delfin mare, Delfin cu bot gros)Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcă)274. ROSCI0283 - Cheile DoftaneiTipuri de habitate: 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de nevertebrate: 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)275. ROSCI0284 - Cheile TeregoveiTipuri de habitate: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91K0 - Păduri ilirice de Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)276. ROSCI0285 - Codrii seculari de la Strâmbu - BăiuţTipuri de habitate: 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7110* - Turbării active; 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestieră; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de nevertebrate: 4012 - Carabus hampei; 4014 - Carabus variolosus; 4015 - Carabus zawadszkii; 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)277. ROSCI0286 - Colinele ElanuluiTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmaticeSpecii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)278. ROSCI0287 - Comloşu MareSpecii de mamifere: 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de stepă); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)279. ROSCI0289 - Coridorul Drocea - Codru MomaSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)280. ROSCI0290 - Coridorul IalomiţeiTipuri de habitate: 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusă)); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)281. ROSCI0291 - Coridorul Munţii Bihorului - Codru MomaSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)282. ROSCI0292 - Coridorul Rusca Montană - Ţarcu - RetezatTipuri de habitate: 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 6520 - Fâneţe montane; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)283. ROSCI0293 - Costinesti - 23 AugustTipuri de habitate: 1110 - Bancuri de nisip submerse de mică adâncime; 1140 - Suprafeţe de nisip şi mâl descoperite la maree joasă; 1170 - RecifiSpecii de mamifere: 1351 - Phocoena phocoena (Marsuin, Porc de mare); 1349 - Tursiops truncatus (Delfin mare, Delfin cu bot gros)Specii de peşti: 4125 - Alosa immaculata; 4127 - Alosa tanaica (Rizeafcă)284. ROSCI0294 - Crişul Alb între Gurahonţ şi IneuTipuri de habitate: 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)285. ROSCI0295 - Dealurile Clujului de EstTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice; 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 2021 - Sicista subtilis (Şoarece săritor de stepă)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean); 4121* - Vipera ursinii rakosiensis (Viperă de fâneaţă)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4028 - Catopta thrips; 4031 - Cucullia mixta; 4036 - Leptidea morsei; 1060 - Lycaena dispar; 1061 - Maculinea nausithous; 1059 - Maculinea teleius; 4039* - Nymphalis vaualbum; 4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat); 4043 - Pseudophilotes baviusSpecii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 1477 - Pulsatilla patens (Dediţei, Sisinei); 4087* - Serratula lycopifolia (Gălbinare)286. ROSCI0296 - Dealurile DrăgăşaniuluiTipuri de habitate: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)287. ROSCI0297 - Dealurile Târnavei Mici - BicheşSpecii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea)288. ROSCI0298 - Defileul Crişului AlbTipuri de habitate: 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar)289. ROSCI0299 - Dunărea la Gârla Mare - MaglavitTipuri de habitate: 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)Specii de peşti: 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă)290. ROSCI0300 - Fânaţele Pietroasa - PodeniTipuri de habitate: 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau luto-argiloase (Molinion caeruleae); 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de plante: 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui)291. ROSCI0303 - Hârtibaciu Sud - EstTipuri de habitate: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusă)); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea)292. ROSCI0304 - Hârtibaciu Sud - VestTipuri de habitate: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusă)); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea)293. ROSCI0305 - Ianca - Plopu - Sărat - ComăneascaTipuri de habitate: 1310 - Comunităţi cu Salicornia spp. şi alte specii anuale care colonizează terenurile umede şi nisipoase; 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice294. ROSCI0306 - JianaTipuri de habitate: 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1217 - Testudo hermanni (Ţestoasă de uscat bănăţeană); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)295. ROSCI0307 - Lacul Sărat - BrăilaTipuri de habitate: 1310 - Comunităţi cu Salicornia spp. şi alte specii anuale care colonizează terenurile umede şi nisipoase; 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice296. ROSCI0308 - Lacul şi Pădurea CernicaTipuri de habitate: 3150 - Lacuri naturale eutrofice cu vegetaţie tip Magnopotamion sau Hydrocharition; 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 2011 - Umbra krameri (Ţigănuş)297. ROSCI0309 - Lacurile din jurul MăscureiSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)298. ROSCI0310 - Lacurile FălticeniSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)299. ROSCI0314 - LoznaTipuri de habitate: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)300. ROSCI0315 - Lunca ChinejaTipuri de habitate: 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)301. ROSCI0316 - Lunca Râului DoamneiTipuri de habitate: 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)Specii de amfibieni şi reptile: 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)302. ROSCI0318 - Măgura Târgu OcnaTipuri de habitate: 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)303. ROSCI0319 - Mlaştina de la FeteştiTipuri de habitate: 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)304. ROSCI0320 - MociarTipuri de habitate: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de nevertebrate: 4050 - Isophya stysi (Cosaş); 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru)305. ROSCI0321 - Moldova SuperioarăTipuri de habitate: 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de peşti: 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar)306. ROSCI0322 - Muntele ŞesTipuri de habitate: 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajişti stepice subpanonice; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 7120 - Turbării degradate capabile de regenerare naturală; 8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9150 - Păduri medioeuropene de fag din Cephalanthero-Fagion; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de nevertebrate: 1093* - Austropotamobius torrentium (Racul de ponoare); 4014 - Carabus variolosus; 4050 - Isophya stysi (Cosaş); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)307. ROSCI0323 - Muntii CiuculuiTipuri de habitate: 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 6170 - Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 6210* - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia); 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 6520 - Fâneţe montane; 7230 - Mlaştini alcaline; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar)Specii de nevertebrate: 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean)Specii de plante: 1902 - Cypripedium calceolus (Papucul doamnei, Blabornic); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele); 1477 - Pulsatilla patens (Dediţei, Sisinei); 4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului)308. ROSCI0324 - Munţii BihorTipuri de habitate: 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)309. ROSCI0325 - Munţii MetaliferiTipuri de habitate: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorunSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)310. ROSCI0326 - Muscelele ArgeşuluiTipuri de habitate: 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)311. ROSCI0327 - Nemira - LapoşTipuri de habitate: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)312. ROSCI0328 - Obcinele BucovineiTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestieră; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)Specii de plante: 4066 - Asplenium adulterinum (Feriguţă, Ruginiţă); 4070* - Campanula serrata (Clopoţel); 1758 - Ligularia sibirica (Curechi de munte, Gălbenele)313. ROSCI0329 - Oltul SuperiorSpecii de mamifere: 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusă)); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 1065 - Euphydryas aurinia314. ROSCI0330 - Oseşti - BârzeştiSpecii de mamifere: 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de stepă); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)315. ROSCI0331 - Pajiştile Balda - Frata - Miheşu de CâmpieTipuri de habitate: 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajişti stepice subpanoniceSpecii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui)316. ROSCI0333 - Pajiştile Sărmăşel - Milaş - UrmenişTipuri de habitate: 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajişti stepice subpanoniceSpecii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui)317. ROSCI0334 - Pădurea Buciumeni - HomoceaTipuri de habitate: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen318. ROSCI0335 - Pădurea Dobrina - HuşiTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup)319. ROSCI0336 - Pădurea DumbravaTipuri de habitate: 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun320. ROSCI0337 - Pădurea NeudorfuluiTipuri de habitate: 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup)321. ROSCI0338 - Pădurea PaniovaTipuri de habitate: 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun322. ROSCI0339 - Pădurea Povernii - Valea CerniţaTipuri de habitate: 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)323. ROSCI0341 - Pădurea şi Lacul StolniciTipuri de habitate: 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea)324. ROSCI0342 - Pădurea Târgu MureşTipuri de habitate: 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1321 - Myotis emarginatus (Liliac cărămiziu)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea)325. ROSCI0343 - Pădurile din Silvostepa MostişteiTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp.Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)326. ROSCI0344 - Pădurile din Sudul Piemontului CândeştiTipuri de habitate: 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)327. ROSCI0345 - Pajiştea CenadSpecii de mamifere: 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de stepă); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)328. ROSCI0346 - Pajiştea CiacovaTipuri de habitate: 6240* - Pajişti stepice subpanonice329. ROSCI0347 - Pajiştea FegernicTipuri de habitate: 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice330. ROSCI0348 - Pajiştea JebelTipuri de habitate: 6240* - Pajişti stepice subpanonice331. ROSCI0349 - Pajiştea PesacSpecii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)332. ROSCI0350 - Lunca TeuzuluiSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)333. ROSCI0352 - PerşaniSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea)334. ROSCI0353 - Peştera - DeleniSpecii de mamifere: 2609 - Mesocricetus newtoni (Grivan mic, Hamster românesc); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)335. ROSCI0354 - Platforma CotmeanaTipuri de habitate: 3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie până în etajul montan, cu vegetaţie din Ranunculion fluitantis şi Callitricho-Batrachion; 3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. şi Bidention p.p; 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6510 - Pajişti de altitudine joasă (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis); 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)336. ROSCI0355 - Podişul Lipovei - Poiana RuscăSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de nevertebrate: 4050 - Isophya stysi (Cosaş); 4038 - Lycaena helle337. ROSCI0356 - Poienile de la ŞardSpecii de nevertebrate: 1065 - Euphydryas aurinia; 4050 - Isophya stysi (Cosaş)338. ROSCI0357 - PorumbeniSpecii de mamifere: 1308 - Barbastella barbastellus (Liliac cârn); 1352* - Canis lupus (Lup); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă)Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea)339. ROSCI0358 - Pricop - Huta - CertezeTipuri de habitate: 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)340. ROSCI0359 - Prigoria - BengeştiTipuri de habitate: 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de nevertebrate: 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu); 1084* - Osmoderma eremita (Pustnicul, Gândacul sihastru)341. ROSCI0360 - Râul Bârlad între Zorleni şi Gura GârbăvoţuluSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 2633 - Mustela eversmannii (Dihor de stepă); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)342. ROSCI0361 - Râul CaraşSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă)343. ROSCI0362 - Râul GilortSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)344. ROSCI0363 - Râul Moldova între Oniceni şi MiteştiSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)345. ROSCI0364 - Râul Moldova între Tupilaţi şi RomanSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)346. ROSCI0365 - Râul Moldova între Păltinoasa şi RuşiSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)347. ROSCI0366 - Râul MotruSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)348. ROSCI0367 - Râul Mureş între Moreşti şi OgraSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar)349. ROSCI0368 - Râul Mureş între Deda şi ReghinSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)350. ROSCI0369 - Râul Mureş între Iernuţeni şi PerişSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1160 - Zingel streber (Fusar)351. ROSCI0370 - Râul Mureş între Lipova şi PăulişSpecii de mamifere: 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusă)); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 2555 - Gymnocephalus baloni (Ghiborţ de râu); 1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr); 2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă); 1159 - Zingel zingel (Pietrar)352. ROSCI0373 - Râul Mureş între Brănişca şi IliaSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)353. ROSCI0374 - Râul NegruSpecii de mamifere: 1337 - Castor fiber (Castor, breb (specie reintrodusă)); 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)354. ROSCI0375 - Râul Nera între Bozovici şi MocerişSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1304 - Rhinolophus ferrumequinum (Liliacul mare cu potcoavă); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 2533 - Cobitis elongata (Fâsă mare)355. ROSCI0376 - Râul Olt între Mărunţei şi Turnu MăgureleSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 1993 - Triturus dobrogicus (Triton cu creastă dobrogean)Specii de peşti: 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă)356. ROSCI0377 - Râul PutnaSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)Specii de peşti: 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)357. ROSCI0378 - Râul Siret între Paşcani şi RomanSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă)358. ROSCI0379 - Râul SuceavaTipuri de habitate: 3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 1061 - Maculinea nausithous359. ROSCI0380 - Râul Suceava LiteniSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă)360. ROSCI0381 - Râul Târgului - Argeşel - RâuşorTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium (Mugo-Rhododendretum hirsuti); 6230* - Pajişti montane de Nardus bogate în specii, pe substrate silicioase; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 8110 - Grohotişuri silicioase din etajele montan şi alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 2001 - Triturus montandoni (Triton carpatic)Specii de peşti: 1163 - Cottus gobio (Zglăvoc)Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)361. ROSCI0382 - Râul Târnava Mare între Copşa Mică şi MihalţSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)362. ROSCI0383 - Râul Târnava Mare între Odorheiu Secuiesc şi VânătoriSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi mari); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1303 - Rhinolophus hipposideros (Liliacul mic cu potcoavă)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)363. ROSCI0384 - Râul Târnava MicăTipuri de habitate: 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)Specii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 1060 - Lycaena dispar; 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)364. ROSCI0385 - Râul Timiş între Rusca şi PrisacaSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră); 1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic); 1324 - Myotis myotis (Liliac comun)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1217 - Testudo hermanni (Ţestoasă de uscat bănăţeană); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar); 2485 - Eudontomyzon vladykovi; 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă)365. ROSCI0386 - Râul VedeaTipuri de habitate: 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri (Ulmenion minoris); 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen; 92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus albaSpecii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)366. ROSCI0387 - SalontaTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice367. ROSCI0388 - Sărăturile de la Foeni - GrăniceriTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice368. ROSCI0389 - Sărăturile de la Gura Ialomiţei - Mihai BravuTipuri de habitate: 1310 - Comunităţi cu Salicornia spp. şi alte specii anuale care colonizează terenurile umede şi nisipoase; 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmaticeSpecii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită)369. ROSCI0390 - Sărăturile DiniaşTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice370. ROSCI0391 - Siretul Mijlociu - BuceceaTipuri de habitate: 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpinSpecii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)Specii de nevertebrate: 1032 - Unio crassus (Scoica de râu)371. ROSCI0392 - SlatinaSpecii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de nevertebrate: 4050 - Isophya stysi (Cosaş)372. ROSCI0393 - Someşul MareSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)373. ROSCI0394 - Someşul MicSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă)Specii de peşti: 1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă)374. ROSCI0395 - SovejaTipuri de habitate: 3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 4060 - Tufărişuri alpine şi boreale; 6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la câmpie până în etajele montan şi alpin; 6520 - Fâneţe montane; 7120 - Turbării degradate capabile de regenerare naturală; 9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91D0* - Turbării cu vegetaţie forestieră; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91V0 - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 9410 - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea)Specii de mamifere: 1324 - Myotis myotis (Liliac comun); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de nevertebrate: 1078* - Callimorpha quadripunctaria; 4014 - Carabus variolosus; 4054 - Pholidoptera transsylvanica (Cosaşul transilvănean); 1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag)375. ROSCI0398 - Straja-CumpănaSpecii de mamifere: 1335 - Spermophilus citellus (Popândău, Şuită); 2635 - Vormela peregusna (Dihor pătat)376. ROSCI0399 - Suharau - DarabaniTipuri de habitate: 40C0* - Tufărişuri de foioase ponto-sarmatice; 62C0* - Stepe ponto-sarmatice; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de amfibieni şi reptile: 1188 - Bombina bombina (Buhai de baltă cu burta roşie); 1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă de apă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel)377. ROSCI0400 - Şieu - BudacSpecii de mamifere: 1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă)Specii de peşti: 1130 - Aspius aspius (Avat); 1138 - Barbus meridionalis (Moioagă); 1124 - Gobio albipinnatus (Porcuşor de şes); 2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip); 1122 - Gobio uranoscopus (Petroc); 1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă); 1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă)378. ROSCI0401 - Turnu - VariaşuTipuri de habitate: 1530* - Pajişti şi mlaştini halofile panonice şi ponto-sarmatice379. ROSCI0402 - Valea din SânandreiTipuri de habitate: 6240* - Pajişti stepice subpanonice380. ROSCI0403 - Vânju MareTipuri de habitate: 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen381. ROSCI0406 - Zarandul de EstTipuri de habitate: 6520 - Fâneţe montane; 9130 - Păduri de fag de tip Asperulo-Fagetum; 9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi gorun; 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpenSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă); 4008 - Triturus vulgaris ampelensis (Triton comun transilvănean)Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 1088 - Cerambyx cerdo (Croitor mare, gornicul); 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea); 1089 - Morimus funereus (Croitorul cenuşiu)382. ROSCI0407 - Zarandul de VestSpecii de mamifere: 1352* - Canis lupus (Lup); 1361 - Lynx lynx (Râs); 1354* - Ursus arctos (Urs brun)Specii de amfibieni şi reptile: 1193 - Bombina variegata (Buhai de baltă cu burta galbenă); 1166 - Triturus cristatus (Triton cu creastă)Specii de nevertebrate: 4014 - Carabus variolosus; 1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea)383. ROSCI0408 - Zau de CampieTipuri de habitate: 40A0* - Tufărişuri subcontinentale peri-panonice; 6240* - Pajişti stepice subpanoniceSpecii de plante: 4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean); 4067 - Echium russicum (Capul şarpelui); 4097 - Iris aphylla ssp. hungarica (Iris, Stânjenel); 4098 - Iris humilis ssp. arenaria (Iris, Stânjenel)  +  Anexa 4 (Anexa nr. 5 la OMMDD 1964/2007)Lista de referinţă a tipurilor de habitate şi a speciilorde interes comunitar pentru care au fost declaratesiturile de importanţă comunitară
    *Font 9*
    ┌──────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┐│ REGIUNI BIOGEOGRAFICE: │ALPIN │CONTI- │PANONIC│PONTIC │ MAREA │ STEPIC││ │ │NENTAL │ │ │ NEAGRA│ │├──────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│1 - Tipuri de habitate │├──────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│1110 - Bancuri de nisip submerse de mică │ │ │ │ │ │ ││ adâncime │ │ │ │ │Prezent│ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1130 - Estuare │ │ │ │ │Prezent│ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1140 - Suprafeţe de nisip şi mâl │ │ │ │ │ │ ││ descoperite la maree joasă │ │ │ │Prezent│Prezent│ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1150* - Lagune costiere │ │ │ │Prezent│ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1160 - Braţe de mare şi golfuri mari │ │ │ │ │ │ ││ puţin adânci │ │ │ │ │Prezent│ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1170 - Recifi │ │ │ │ │Prezent│ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1180 - Structuri submarine create │ │ │ │ │ │ ││ de emisii de gaze │ │ │ │ │Prezent│ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1210 - Vegetaţie anuală de-a lungul │ │ │ │ │ │ ││ liniei ţărmului │ │ │ │Prezent│ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1310 - Comunităţi cu Salicornia spp. şi │ │ │ │ │ │ ││ alte specii anuale care colonizează │ │ │ │ │ │ ││ terenurile umede şi nisipoase │ │Prezent│ │Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1410 - Pajişti sărăturate de tip │ │ │ │ │ │ ││ mediteranean (Juncetalia maritimi) │ │ │ │Prezent│ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1530* - Pajişti şi mlaştini halofile │ │ │ │ │ │ ││ panonice şi ponto-sarmatice │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2110 - Dune mobile embrionare (în formare)│ │ │ │Prezent│ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2130* - Dune fixate cu vegetaţie │ │ │ │ │ │ ││ herbacee perenă (dune gri) │ │ │ │Prezent│ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2160 - Dune cu Hippophae rhamnoides │ │ │ │Prezent│ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2190 - Depresiuni umede interdunale │ │ │ │Prezent│ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2340* - Dune panonice │ │ │Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│3130 - Ape stătătoare oligotrofice până la│ │ │ │ │ │ ││ mezotrofice cu vegetaţie din │ │ │ │ │ │ ││ Littorelletea uniflorae şi/sau │ │ │ │ │ │ ││ Isoeto-Nanojuncetea │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│3140 - Ape puternic oligo-mezotrofice cu │ │ │ │ │ │ ││ vegetaţie bentonică de specii de │ │ │ │ │ │ ││ Chara spp │ │Prezent│ │Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│3150 - Lacuri naturale eutrofice cu │ │ │ │ │ │ ││ vegetaţie tip Magnopotamion sau │ │ │ │ │ │ ││ Hydrocharition │Prezent│Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│3160 - Lacuri distrofice şi iazuri │ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│31A0* - Ape termale din Transilvania │ │ │ │ │ │ ││ acoperite cu lotus (dreţe) │ │ │Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│3220 - Vegetaţie herbacee de pe malurile │ │ │ │ │ │ ││ râurilor montane │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│3230 - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria │ │ │ │ │ │ ││ germanica de-a lungul râurilor montane│Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│3240 - Vegetaţie lemnoasă cu Salix │ │ │ │ │ │ ││ elaeagnos de-a lungul râurilor montane│Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│3260 - Cursuri de apă din zona de câmpie │ │ │ │ │ │ ││ până în etajul montan, cu vegetaţie │ │ │ │ │ │ ││ din Ranunculion fluitantis şi │ │ │ │ │ │ ││ Callitricho-Batrachion │Prezent│Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│3270 - Râuri cu maluri nămoloase cu │ │ │ │ │ │ ││ vegetaţie din Chenopodion rubri p.p. │ │ │ │ │ │ ││ şi Bidention p.p │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4030 - Tufărişuri uscate europene │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4060 - Tufărişuri alpine şi boreale │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4070* - Tufărişuri cu Pinus mugo şi │ │ │ │ │ │ ││ Rhododendron myrtifolium │ │ │ │ │ │ ││ (Mugo-Rhododendretum) │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4080 - Tufărişuri cu specii sub-arctice │ │ │ │ │ │ ││ de Salix spp │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│40A0* - Tufărişuri subcontinentale │ │ │ │ │ │ ││ peri-panonice │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│40C0* - Tufărişuri de foioase │ │ │ │ │ │ ││ ponto-sarmatice │ │Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│6110* - Comunităţi rupicole calcifile sau │ │ │ │ │ │ ││ pajişti bazifile din Alysso-Sedion │ │ │ │ │ │ ││ albi │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│6120* - Pajişti xerice pe nisipuri │ │ │ │ │ │ ││ calcaroase │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│6150 - Pajişti boreale şi alpine pe │ │ │ │ │ │ ││ substrate silicioase │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│6170 - Pajişti calcifile alpine şi │ │ │ │ │ │ ││ subalpine │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│6190 - Pajişti panonice de stâncării │ │ │ │ │ │ ││ (Stipo-Festucetalia pallentis) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│6210* - Pajişti uscate seminaturale şi │ │ │ │ │ │ ││ faciesuri cu tufărişuri pe substrate│ │ │ │ │ │ ││ calcaroase (Festuco Brometalia) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│6230 - Pajişti montane de Nardus bogate │ │ │ │ │ │ ││ în specii, pe substrate silicioase │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│6240* - Pajişti stepice subpanonice │ │Prezent│Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│62C0* - Stepe ponto-sarmatice │ │Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│6410 - Pajişti cu Molinia pe soluri │ │ │ │ │ │ ││ calcaroase, turboase sau │ │ │ │ │ │ ││ luto-argiloase (Molinion caeruleae) │Prezent│Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│6420 - Pajişti mediteraneene umede cu │ │ │ │ │ │ ││ ierburi înalte din │ │ │ │ │ │ ││ Molinio-Holoschoenion │ │ │ │Prezent│ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│6430 - Comunităţi de lizieră cu ierburi │ │ │ │ │ │ ││ înalte hidrofile de la câmpie până │ │ │ │ │ │ ││ în etajele montan şi alpin │Prezent│Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│6440 - Pajişti aluviale din Cnidion dubii │Prezent│Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│6510 - Pajişti de altitudine joasă │ │ │ │ │ │ ││ (Alopecurus pratensis, Sanguisorba │ │ │ │ │ │ ││ officinalis) │Prezent│Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│6520 - Fâneţe montane │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│7110* - Turbării active │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│7120 - Turbării degradate capabile de │ │ │ │ │ │ ││ regenerare naturală │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│7140 - Mlaştini turboase de tranziţie şi │ │ │ │ │ │ ││ turbării oscilante (nefixate de │ │ │ │ │ │ ││ substrat) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│7150 - Comunităţi depresionare din │ │ │ │ │ │ ││ Rhynchosporion pe substrate turboase │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│7210* - Mlaştini calcaroase cu Cladium │ │ │ │ │ │ ││ mariscus │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│7220* - Izvoare petrifiante cu formare de │ │ │ │ │ │ ││ travertin (Cratoneurion) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│7230 - Mlaştini alcaline │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│7240* - Formaţiuni pioniere alpine din │ │ │ │ │ │ ││ Caricion bicoloris-atrofuscae │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│8110 - Grohotişuri silicioase din etajele │ │ │ │ │ │ ││ montan şi alpin (Androsacetalia │ │ │ │ │ │ ││ alpinae şi Galeopsietalia ladani) │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│8120 - Grohotişuri calcaroase şi de │ │ │ │ │ │ ││ şisturi calcaroase din etajele montan│ │ │ │ │ │ ││ şi alpin (Thlaspietea rotundifolii) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│8160* - Grohotişuri medio-europene calca- │ │ │ │ │ │ ││ roase din etajele colinar şi montan │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│8210 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie │ │ │ │ │ │ ││ chasmofitică pe roci calcaroase │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│8220 - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie │ │ │ │ │ │ ││ chasmofitică pe roci silicioase │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│8230 - Comunităţi pioniere din Sedo- │ │ │ │ │ │ ││ Scleranthion sau din Sedo albi- │ │ │ │ │ │ ││ Veronicion dilleni pe stâncării │ │ │ │ │ │ ││ silicioase │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│8310 - Peşteri în care accesul publicului │ │ │ │ │ │ ││ este interzis │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│8330 - Pesteri marine total sau parţial │ │ │ │ │Rezervă│ ││ submerse │ │ │ │ │ştiin- │ ││ │ │ │ │ │ţifică │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│9110 - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum│Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│9130 - Păduri de fag de tip │ │ │ │ │ │ ││ Asperulo-Fagetum │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│9150 - Păduri medio-europene de fag din │ │ │ │ │ │ ││ Cephalanthero-Fagion │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│9170 - Paduri de stejar cu carpen de tip │ │ │ │ │ │ ││ Galio-Carpinetum │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│9180* - Păduri din Tilio-Acerion pe │ │ │ │ │ │ ││ versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene│Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│91AA - Vegetaţie forestieră ponto- │ │ │ │ │ │ ││ sarmatică cu stejar pufos │ │Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│91D0* - Turbării cu vegetaţie forestieră │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│91E0* - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa│ │ │ │ │ │ ││ şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, │ │ │ │ │ │ ││ Alnion incanae, Salicion albae) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│91F0 - Păduri ripariene mixte cu Quercus │ │ │ │ │ │ ││ robur, Ulmus laevis, Fraxinus │ │ │ │ │ │ ││ excelsior sau Fraxinus angustifolia, │ │ │ │ │ │ ││ din lungul marilor râuri │ │ │ │ │ │ ││ (Ulmenion minoris) │ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│91H0* - Vegetaţie forestieră panonică cu │ │ │ │ │ │ ││ Quercus pubescens │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│91I0* - Vegetaţie de silvostepă eurosibe- │ │ │ │ │ │ ││ riană cu Quercus spp. │ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│91K0 - Păduri ilirice de Fagus sylvatica │ │ │ │ │ │ ││ (Aremonio-Fagion) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│91L0 - Păduri ilirice de stejar cu carpen │ │ │ │ │ │ ││ (Erythronio-Carpinion) │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│91M0 - Păduri balcano-panonice de cer şi │ │ │ │ │ │ ││ gorun │ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│91Q0 - Păduri relictare cu Pinus │ │ │ │ │ │ ││ sylvestris pe substrate calcaroase │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│91V0 - Păduri dacice de fag │ │ │ │ │ │ ││ (Symphyto-Fagion) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│91X0 - Păduri dobrogene de fag │ │ │ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen │ │Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│9260 - Vegetaţie forestieră cu Castanea │ │ │ │ │ │ ││ sativa │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│92A0 - Zăvoaie cu Salix alba şi Populus │ │ │ │ │ │ ││ alba │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│92D0 - Galerii ripariene şi tufărişuri │ │ │ │ │ │ ││ (Nerio-Tamaricetea şi Securinegion │ │ │ │ │ │ ││ tinctoriae) │ │ │ │Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│9410 - Păduri acidofile de Picea abies din│ │ │ │ │ │ ││ regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│9420 - Păduri de Larix decidua şi/sau │ │ │ │ │ │ ││ Pinus cembra din regiunea montană │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│9530* - Vegetaţie forestieră sub-meditera-│ │ │ │ │ │ ││ neeană cu endemitul Pinus nigra ssp.│ │ │ │ │ │ ││ banatica │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│2 - Specii de mamifere │├──────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│1308 - Barbastella barbastellus │ │ │ │ │ │ ││ (Liliac cârn) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2647* - Bison bonassus (Zimbru) │Extinct│Extinct│ │ │ │ ││ │în săl-│în săl-│ │ │ │ ││ │băticie│băticie│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1352* - Canis lupus (Lup) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1337 - Castor fiber (Castor, Breb) │Extinct│Rein- │Extinct│ │ │Extinct││ │ │trodus │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1355 - Lutra lutra (Vidră, Lutră) │Prezent│Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1361 - Lynx lynx (Râs) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2609 - Mesocricetus newtoni │ │ │ │ │ │ ││ (Grivan mic, Hamster românesc) │ │ │ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2612 - Microtus tatricus(Şoarece de Tatra)│Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1310 - Miniopterus schreibersi │ │ │ │ │ │ ││ (Liliac cu aripi lungi) │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1366 - Monachus monachus (Vacă de mare, │ │ │ │ │ │ ││ Focă cu burtă albă) │ │ │ │ │Extinct│ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2633 - Mustela eversmannii(Dihor de stepă)│ │ │Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1356* - Mustela lutreola (Noriţa, Nurcă, │ │ │ │ │ │ ││ Vidră mică, Dihor de apă) │ │ │ │Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1323 - Myotis bechsteini (Liliac cu urechi│ │ │ │ │ │ ││ mari) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1307 - Myotis blythii (Liliac comun mic) │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1316 - Myotis capaccinii (Liliac cu │ │ │ │ │ │ ││ picioare lungi) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1318 - Myotis dasycneme (Liliac de iaz) │ │Prezent│Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1321 - Myotis emarginatus │ │ │ │ │ │ ││ (Liliac cărămiziu) │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1324 - Myotis myotis (Liliac comun) │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1351 - Phocoena phocoena (Marsuin, │ │ │ │ │ │ ││ Porc de mare) │ │ │ │ │Prezent│ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1306 - Rhinolophus blasii (Liliacul cu │ │ │ │ │ │ ││ potcoavă al lui Blasius) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1305 - Rhinolophus euryale (Liliacul │ │ │ │ │ │ ││ mediteranean cu potcoavă) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1304 - Rhinolophus ferrumequinum │ │ │ │ │ │ ││ (Liliacul mare cu potcoavă) │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1303 - Rhinolophus hipposideros │ │ │ │ │ │ ││ (Liliacul mic cu potcoavă) │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1302 - Rhinolophus mehelyi │ │ │ │ │ │ ││ (Liliacul cu potcoavă al lui Mehely) │ │Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2021 - Sicista subtilis │ │ │ │ │ │ ││ (Şoarece săritor de stepă) │ │Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1335 - Spermophilus citellus │ │ │ │ │ │ ││ (Popândău, Şuită) │ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1349 - Tursiops truncatus │ │ │ │ │ │ ││ (Delfin mare, Delfin cu bot gros) │ │ │ │ │Prezent│ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1354* - Ursus arctos (Urs brun) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2635 - Vormela peregusna (Dihor pătat) │ │ │ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│3 - Specii de amfibieni şi reptile │├──────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│1188 - Bombina bombina │ │ │ │ │ │ ││ (Buhai de baltă cu burta roşie) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1193 - Bombina variegata │ │ │ │ │ │ ││ (Buhai de baltă cu burta galbenă) │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1279 - Elaphe quatuorlineata (Balaur mare)│ │Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1220 - Emys orbicularis (Broască ţestoasă │ │ │ │ │ │ ││ de apă) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1219 - Testudo graeca │ │ │ │ │ │ ││ (Ţestoasă de uscat dobrogeană) │ │ │ │Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1217 - Testudo hermanni │ │ │ │ │ │ ││ (Ţestoasă de uscat bănăţeană) │ │Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1166 - Triturus cristatus │ │ │ │ │ │ ││ (Triton cu creastă) │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1993 - Triturus dobrogicus │ │ │ │ │ │ ││ (Triton cu creastă dobrogean) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2001 - Triturus montandoni │ │ │ │ │ │ ││ (Triton carpatic) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4008 - Triturus vulgaris ampelensis │ │ │ │ │ │ ││ (Triton comun transilvănean) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1298 - Vipera ursinii (Viperă de stepă) │ │Prezent│ │Prezent│ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4121* - Vipera ursinii rakosiensis │ │ │ │ │ │ ││ (Viperă de fâneaţă) │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│4 - Specii de peşti │├──────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│1101* - Accipenser sturio (Şip) │ │ │ │Extinct│ │Extinct│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4125 - Alosa immaculata │ │Prezent│ │Prezent│Prezent│Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4127 - Alosa tanaica (Rizeafcă) │ │ │ │Prezent│Prezent│Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1130 - Aspius aspius (Avat) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1138 - Barbus meridionalis (Moioagă) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1141 - Chalcaburnus chalcoides(Obleţ mare)│ │Rezervă│ │Rezervă│ │Rezervă││ │ │ştiin- │ │ştiin- │ │ştiin- ││ │ │ţifică │ │ţifică │ │ţifică │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2533 - Cobitis elongata (Fâsă mare) │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1149 - Cobitis taenia (Zvârlugă) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1163 - Cottus gobio (Zglăvoc) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4123 - Eudontomyzon danfordi (Cicar) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2484 - Eudontomyzon mariae (Cicar) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2485 - Eudontomyzon vladykovi (Cicar) │Rezervă│Rezervă│ │ │ │ ││ │ştiin- │ştiin- │ │ │ │ ││ │ţifică │ţifică │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1124 - Gobio albipinnatus(Porcuşor de şes)│ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2511 - Gobio kessleri (Porcuşor de nisip) │ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1122 - Gobio uranoscopus (Petroc) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2555 - Gymnocephalus baloni │ │ │ │ │ │ ││ (Ghiborţ de râu) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1157 - Gymnocephalus schraetzer (Răspăr) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1105 - Hucho hucho (Lostriţă) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1131 - Leuciscus souffia (Clean dungat) │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1145 - Misgurnus fossilis (Ţipar) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2522 - Pelecus cultratus (Sabiţă) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1134 - Rhodeus sericeus amarus (Boarţă) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1998 - Romanichthys valsanicola │ │ │ │ │ │ ││ (Asprete, Popete) │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1114 - Rutilus pigus (Babuşcă de tur) │ │Rezervă│ │ │ │ ││ │ │ştiin- │ │ │ │ ││ │ │ţifică │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1146 - Sabanejewia aurata (Dunariţă) │Prezent│Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2011 - Umbra krameri (Ţigănuş) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1160 - Zingel streber (Fusar) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1159 - Zingel zingel (Pietrar) │ │Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│5 - Specii de nevertebrate │├──────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│4056 - Anisus vorticulus(Melcul cu cârlig)│ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4027 - Arytrura musculus │ │ │Prezent│ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1093* - Austropotamobius torrentium │ │ │ │ │ │ ││ (Racul de ponoare) │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4011 - Bolbelasmus unicornis │ │ │ │ │ │ ││ (Cărăbuşul cu corn) │ │Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1085 - Buprestis splendens(Gândacul auriu)│ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1078* - Callimorpha quadripunctaria │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4012 - Carabus hampei │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4013 - Carabus hungaricus │ │Prezent│Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4014 - Carabus variolosus │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4015 - Carabus zawadszkii │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4028 - Catopta thrips │ │Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1088 - Cerambyx cerdo │ │ │ │ │ │ ││ (Croitor mare, gornicul) │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4057 - Chilostoma banaticum │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1044 - Coenagrion mercuriale (Ţărăncuţă) │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4045 - Coenagrion ornatum (Ţărăncuţă) │ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4030 - Colias myrmidone │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4046 - Cordulegaster heros(Calul dracului)│Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1086 - Cucujus cinnaberinus │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4031 - Cucullia mixta │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4032 - Dioszeghyana schmidtii │ │Prezent│Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4033 - Erannis ankeraria │ │ │ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1074 - Eriogaster catax │ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1065 - Euphydryas aurinia │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4034 - Glyphipterix loricatella │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4035 - Gortyna borelii lunata │ │Prezent│Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1082 - Graphoderus bilineatus │ │ │ │ │ │ ││ (Gândac de apă) │ │Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1052 - Hypodrias maturna │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4048 - Isophya costata (Cosaş) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4049 - Isophya harzi (Cosaş) │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4050 - Isophya stysi (Cosaş) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4036 - Leptidea morsei │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1042 - Leucorrhinia pectoralis │ │ │ │ │ │ ││ (Calul dracului) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1083 - Lucanus cervus (Rădaşcă, Răgacea) │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1060 - Lycaena dispar │Prezent│Prezent│Prezent│Prezent│ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4038 - Lycaena helle │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1061 - Maculinea nausithous │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1059 - Maculinea teleius │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1089 - Morimus funereus(Croitorul cenuşiu)│Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4039* - Nymphalis vaualbum │ │Prezent│Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4052 - Odontopodisma rubripes │ │ │ │ │ │ ││ (Lăcustă de munte) │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1037 - Ophiogomphus cecilia │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1084* - Osmoderma eremita │ │ │ │ │ │ ││ (Pustnicul, Gândacul sihastru) │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1924 - Oxyporus mannerheimii │ │ │ │ │ │ ││ (Gândac cu aripile scurte) │Extinct│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4053 - Paracaloptenus caloptenoides │ │ │ │ │ │ ││ (Calul dracului) │ │Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4054 - Pholidoptera transsylvanica │ │ │ │ │ │ ││ (Cosaşul transilvănean) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4021* - Phryganophilus ruficollis │Rezervă│ │ │ │ │ ││ │ştiin- │ │ │ │ │ ││ │ţifică │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4020 - Pilemia tigrina (Croitor marmorat) │ │Prezent│Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4022 - Probaticus subrugosus │ │ │ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4024* - Pseudogaurotina excellens(Croitor)│Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4043 - Pseudophilotes bavius │ │Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4026 - Rhysodes sulcatus (Gândac de apă) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1087* - Rosalia alpina (Croitor de fag) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4055 - Stenobothrus eurasius (Lăcustă) │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1927 - Stephanopachys substriatus (Gândac)│Extinct│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1924 - Theodoxus transversalis │ │Rezervă│Rezervă│ │ │Rezervă││ │ │ştiin- │ştiin- │ │ │ştiin- ││ │ │ţifică │ţifică │ │ │ţifică │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1032 - Unio crassus (Scoica de râu) │ │Prezent│Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1014 - Vertigo angustior │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1015 - Vertigo genesii │Rezervă│ │ │ │ │ ││ │ştiin- │ │ │ │ │ ││ │ţifică │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1016 - Vertigo moulinsiana │Prezent│Extinct│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┤│6 - Plante │├──────────────────────────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┤│4068 - Adenophora lilifolia │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1939 - Agrimonia pilosa (Turiţă) │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1516 - Aldrovanda vesiculosa (Otrăţel) │ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1614 - Apium repens (Ţelină) │Extinct│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1617 - Angelica palustris │ │ │ │ │ │ ││ (Angelică de baltă) │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4066 - Asplenium adulterinum │ │ │ │ │ │ ││ (Feriguţă, Ruginiţă) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2132 - Astragalus peterfii (Cosaci) │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1386 - Buxbaumia viridis │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1832 - Caldesia parnassifolia (Limbariţă) │ │Extinct│ │ │ │Extinct│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2236 - Campanula romanica │ │ │ │ │ │ ││ (Clopoţel dobrogean) │ │ │ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4070* - Campanula serrata (Clopoţel) │Prezent│Prezent│ │ │ │ ││2253 - Centaurea jankae │ │ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│ (Vineţele, Dioc, Zglăvoc) │ │ │ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2255 - Centaurea pontica │ │ │ │ │ │ ││ (Vineţele, Dioc, Zglăvoc) │ │ │ │Prezent│ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4081 - Cirsium brachycephalum (Pălămidă) │ │ │Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2285 - Colchicum arenarium (Brânduşă) │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4091 - Crambe tataria (Târtan, Hodolean) │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1902 - Cypripedium calceolus │ │ │ │ │ │ ││ (Papucul doamnei, Blabornic) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4074 - *Dianthus diutinus (Garofiţă) │ │ │Rezervă│ │ │ ││ │ │ │ştiin- │ │ │ ││ │ │ │ţifică │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1381 - Dicranum viride │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2113 - Draba dorneri (Flămânzică) │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1689 - Dracocephalum austriacum(Mătăciune)│Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1393 - Drepanocladus vernicosus │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4067 - Echium russicum (Capul şarpelui) │ │Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1898 - Eleocharis carniolica │Prezent│Prezent│Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2170* - Ferula sadleriana (Aerel) │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2191 - Galium moldavicum │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4096 - Gladiolus palustris │ │ │ │ │ │ ││ (Gladiolă de baltă) │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2327 - Himantoglossum caprinum │ │ │ │ │ │ ││ (Ouăle popii) │ │Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4097 - Iris aphylla ssp. hungarica │ │ │ │ │ │ ││ (Iris, Stânjenel) │Prezent│Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4098 - Iris humilis ssp. arenaria │ │ │ │ │ │ ││ (Iris, Stânjenel) │ │Prezent│Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1758 - Ligularia sibirica │ │ │ │ │ │ ││ (Curechi de munte, Gălbenele) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1903 - Liparis loeselii (Moşişoare) │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1831 - Luronium natans │ │Extinct│ │Extinct│ │Extinct│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1379 - Mannia triandra │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1428 - Marsilea quadrifolia │ │ │ │ │ │ ││ (Trifoiaş de baltă) │ │Prezent│Prezent│ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1389 - Meesia longiseta │Prezent│Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2079 - Moehringia jankae (Merinană) │ │ │ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2097 - Paeonia officinalis ssp. banatica │ │ │ │ │ │ ││ (Bujor) │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4122 - Poa granitica ssp. disparilis │ │ │ │ │ │ ││ (Firuţă de munte) │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2125 - Potentilla emilii-popii │ │ │ │ │ │ ││ (Buruiană de cinci degete) │ │ │ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2093 - Pulsatilla grandis │ │ │ │ │ │ ││ (Dediţei, Sisinei) │ │Prezent│ │ │ │Prezent│├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1477 - Pulsatilla patens(Dediţei, Sisinei)│ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4110* - Pulsatilla pratensis ssp. │ │ │ │ │ │ ││ hungarica (Dediţei, Sisinei) │ │ │Prezent│ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1528 - Saxifraga hirculus │ │ │ │ │ │ ││ (Ochii şoricelului) │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4087* - Serratula lycopifolia (Gălbinare) │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2318 - Stipa danubialis (Colilie) │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2186 - Syringa josikaea (Liliac │ │ │ │ │ │ ││ transilvănean, Lemnul vântului) │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│1437 - Thesium ebracteatum (Măciulie) │ │Extinct│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2120 - Thlaspi jankae (Punguliţă) │ │Prezent│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│4116 - Tozzia carpathica (Iarba gâtului) │Prezent│ │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤│2300 - Tulipa hungarica (Lalea galbenă) │ │Prezent│ │ │ │ │└──────────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘-------