ORDIN nr. 87 din 15 noiembrie 2011privind modificarea anexei nr. 4 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 22 noiembrie 2011  Văzând Referatul de aprobare nr. 1.730 din 28 octombrie 2011, întocmit de Direcţia juridică, litigii şi resurse umane şi Direcţia buget, finanţe, investiţii, achiziţii, patrimoniu şi administrativ din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b), art. 18 alin. (5) şi art. 48 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 4 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Radu Roatiş CheţanBucureşti, 15 noiembrie 2011.Nr. 87.  +  Anexa (Anexa nr. 4 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor)TARIFEpentru înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelora unităţilor de vânzare directă sau vânzare cu amănuntul
  Nr. crt. Unitatea Tariful de înregistrare - lei/unitate -
  1. Carne, lapte şi produse din lapte Carmangerie, măcelărie, centru de sacrificare a păsărilor şi/sau lagomorfelor la nivelul fermei sau exploataţiei, centru de prelucrare a laptelui Centru de colectare a vânatului sălbatic 336 - persoane juridice 10 - persoane fizice 224
  2. Peşte şi produse din pescuit, miere şi alte produse din miere şi ouă pentru consum Centru de colectare a peştelui, magazin de desfacere a peştelui, pescărie, centru de colectare a batracienilor, gasteropodelor, crustaceelor, punct de debarcare, centru de extracţie, colectare a mierii şi a altor pro- duse apicole, centru de colectare a ouălor Ambarcaţiune de pescuit, stupină, magazin de desfacere a mierii de albine şi a altor produse apicole 224 112
  3. Unităţi de alimentaţie publică, unităţi de comercializare a alimentelor şi unităţi care desfăşoară alte activităţi în domeniu Restaurant, indiferent de specific, laborator de cofetărie şi/sau patiserie, pensiuni turis- tice, unităţi de vânzare prin internet, staţie de spălare şi dezinfecţie a mijloacelor de transport Pizzerie, cantină, cofetărie/patiserie, magazin alimentar, depozit alimentar, catering Hipermarket/Supermarket 336 224 561
  4. Activităţi de prelucrare şi conservare a fructelor şi legumelor Unităţi de prelucrare a cartofilor şi de pro- ducţie a produselor din cartofi în scop alimentar Unităţi de conservare şi fabricare a sucurilor/ concentratelor de fructe şi legume Unităţi de fabricare a produselor alimentare din fructe şi legume (inclusiv gemuri,marmelade şi jeleuri) 224 224 224
  5. Activităţi de fabricare a uleiurilor şi a gră- similor vegetale şi animale Unităţi pentru producţia şi prelucrarea uleiu- rilor vegetale brute şi rafinate Unităţi pentru fabricarea margarinei, a ames- tecurilor pentru tartine şi a grăsimilor de gătit combinate Unităţi pentru producţia făinii oleaginoase nedegresate 336 336 224
  6. Activităţi de fabricare a produselor de morărit amidonului şi produselor din amidon Unităţi de morărit şi măcinat Unităţi pentru fabricarea cerealelor pentru micul dejun şi a premixurilor Unităţi pentru fabricarea amidonului, glute- nului, glucozei, siropului de glucoză şi a maltozei Unităţi pentru măcinarea legumelor 224 336 224 224
  7. Activităţi de fabricare a altor produse alimentare Unităţi pentru fabricarea pâinii, produselor proaspete şi conservate de patiserie,produselor proaspete şi uscate de panificaţie,plăcintelor, checurilor, tartelor, biscuiţilor,pişcoturilor, prăjiturilor conservate, produselor pentru gus- tări dulci sau sărate etc. Unităţi pentru fabricarea zahărului, produselor zaharoase, gumei de mestecat, ciocolatei şi a produselor din cacao etc. Unităţi pentru fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului, pastelor făinoase şi altor produse făinoase similare Unităţi pentru prelucrarea cafelei, ceaiului şi fabricarea condimentelor Unităţi pentru fabricarea preparatelor alimen- tare omogenizate şi a alimentelor dietetice Unităţi pentru fabricarea produselor alimentare congelate Unităţi pentru fabricarea altor produse alimen- tare de origine nonanimală neclasificate în altă parte Unităţi de fabricare a produselor alimentare confiate/deshidratate (legume, fructe, coji de fructe şi alte părţi de plante - confiate, deshidratate, uscate, glasate sau cristalizate) Unităţi pentru producţia, procesarea şi comer- cializarea ciupercilor 336 336 224 336 336 224 224 224 224
  8. Activităţi de fabricare a băuturilor Unităţi pentru fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie şi a băuturilor alcoolice distilate Unităţi pentru fabricarea vinului, cidrului şi a altor vinuri din fructe Unităţi pentru fabricarea berii, a malţului şi a altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentare Unităţi pentru fabricarea de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice 336 336 336 336
  9. Alte activităţi Unităţi de ambalare şi/sau îmbuteliere a pro- duselor alimentare de origine nonanimală Unităţi de fabricare a îngheţatei Depozit alimentar/frigorific pentru produse de origine nonanimală Depozit pentru seminţe de consum Unităţi de comercializare a produselor alimen- tare de origine nonanimală congelate Unităţi de producere a ambalajelor pentru pro- dusele alimentare ce vin în contact cu alimentele Mijloc de transport al produselor de origine nonanimală 224 224 336 224 336 112 112
  ----