HOTĂRÂRE nr. 630 din 6 octombrie 1997privind aprobarea renunțării la cetățenia română de către unele persoane
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 14 octombrie 1997  În temeiul art. 27 din Legea cetățeniei române nr. 21/1991,Guvernul României hotărăște:  +  ARTICOL UNICSe aprobă renunțarea la cetățenia română persoanelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA
  Contrasemnează:
  Ministrul justiției,
  Valeriu Stoica
  p. Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Lazar Comanescu,
  secretar de stat
  p. Ministru de interne,
  Emanuel Albu,
  secretar de stat
  București, 6 octombrie 1997Nr. 630.  +  ANEXĂ
  LISTA
  persoanelor pentru care s-a aprobat renunțarea la cetățenia română
  Notă
  Din cauza conținutului mare de date cu caracter personal din cadrul acestui act, fapt care depășește scopul prezentei aplicații legislative în contextul legislației aplicabile, acesta nu este prezent în baza de date legislativă disponibilă aici. Pentru a accesa acest conținut vă puteți adresa Monitorului Oficial sau emitentului actului.
  -----