HOTĂRÂRE nr. 1.062 din 19 octombrie 2011privind aprobarea Normelor metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 din 14 noiembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 33 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru evaluarea şi clasificarea în vederea certificării a unităţilor şi instituţiilor din sistemul naţional de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pentru institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, procedura primei evaluări şi clasificări se iniţiază de către Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare şi Inovare, denumit în continuare CCCDI, la cererea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, denumită în continuare ANCS, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Pentru unităţile şi instituţiile care sunt evaluate şi clasificate obligatoriu, potrivit art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât cele prevăzute la art. 2, procedura primei evaluări şi clasificări se iniţiază de către CCCDI, la cererea ANCS, cel târziu la data de 1 februarie 2012.  +  Articolul 4Pentru unităţile şi instituţiile care sunt evaluate şi clasificate obligatoriu, potrivit art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt certificate, procedura se iniţiază de către CCCDI, la cererea ANCS, cu cel puţin 6 luni înainte de data de expirare a certificării, conform normelor metodologice prevăzute în anexă.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 551/2007 pentru aprobarea Criteriilor şi standardelor, precum şi a Metodologiei de evaluare şi atestare a capacităţii de a desfăşura activităţi de cercetare-dezvoltare de către unităţi şi instituţii care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea şi de acreditare a unităţilor componente ale sistemului de cercetare-dezvoltare de interes naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 416 din 21 iunie 2007, precum şi Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 2.171/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura în cazul neacordării atestării/reatestării sau acreditării/reacreditării, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 4 octombrie 2007.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,Daniel Petru FuneriuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 19 octombrie 2011.Nr. 1.062.  +  AnexăNORMA 19/10/2011