ORDIN nr. 234 din 20 octombrie 2011privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 234 din 20 octombrie 2011
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 2.698 din 24 octombrie 2011
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 3 noiembrie 2011  Având în vedere prevederile art. III alin. (11) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:  +  Articolul 1Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, prevăzută în tabelul 2 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Media numărului de locuitori calculată pe baza numărului locuitorilor pe fiecare unitate administrativ-teritorială la 1 ianuarie 2011 comunicată de către Institutul Naţional de Statistică se utilizează de către instituţiile prefectului pentru stabilirea numărului maxim de posturi, pentru anul 2012, pentru fiecare unitate administrativ-teritorială.  +  Articolul 3 (1) În termen de 20 de zile de la publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, prefectul comunică numărul maxim de posturi aferent anului 2012, pe fiecare unitate/subdiviziune administrativ-teritorială. (2) Comunicările se transmit, în format electronic, şi către Ministerul Administraţiei şi Internelor, Direcţia pentru politici fiscale şi bugetare locale, la adresa dpfbl@mai.gov.ro  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe Ialomiţianu  +  Anexa
  Tabelul 2. Media numărului locuitorilor corespunzător grupei, pe categorii de unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale
  Nr. crt. Grupe în func- ţie de numărul de locuitori Comune Oraşe Munici- pii Judeţe Sectoare ale municipiului Bucureşti Municipiul Bucureşti
  0 1 2 3 4 5 6 7
  1. cel mult 1.500 1.164 X X X X X
  2. 1.501-3.000 2.255 2.531 X X X X
  3. 3.001-5.000 3.818 4.152 X X X X
  4. 5.001-10.000 6.218 7.347 X X X X
  5. 10.001-20.000 11.207 12.792 17.166 X X X
  6. 20.001-50.000 X 25.944 31.397 X X X
  7. 50.001-100.000 X X 71.321 X X X
  8. 100.001-200.000 X X 131.915 X X X
  9. 200.001-400.000 X X 280.773 X X X
  10. cel mult 500.000 X X X 362.193 X X
  11. cel puţin 500.001 X X X 654.418 X X
  12. sectoare ale municipiului Bucureşti X X X X 324.696 X
  13. municipiul Bucureşti X X X X X 1.937.421
  ---------