ORDIN nr. 1.482 din 24 octombrie 2011privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 1 noiembrie 2011    Având în vedere prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiinţarea Agenţiei Naţionale de Transplant, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 146 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 17, cu următorul cuprins:"Art. 17. - Comisia de avizare a donării de la donatorul viu, înfiinţată în Societatea Comercială EUROMATERNA - S.A. Constanţa, are următoarea componenţă:- membri titulari: a) dr. Raica Dan Mugurel; b) psiholog Ghibu Ruxandra; c) dr. Luţescu Ion Sebastian;- membri suplinitori: a) dr. Asan Rucni; b) dr. Panţu Camelia; c) dr. Ruşa Marius."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauBucureşti, 24 octombrie 2011.Nr. 1.482.--------