ORDIN nr. 2.353 din 26 septembrie 2011pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 27 octombrie 2011    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 228.241 din 31 august 2011 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,în temeiul prevederilor art. 123 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 pentru organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior în valoare de 71 de lei.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.343/2010 pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 1 septembrie 2010, se abrogă.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării.Ministrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyBucureşti, 26 septembrie 2011.Nr. 2.353.--------