HOTĂRÂRE nr. 611 din 6 octombrie 1997pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 84/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 285 din 21 octombrie 1997    În temeiul prevederilor art. 36 din Legea imbunatatirilor funciare nr. 84/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1996,Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de aplicare a Legii imbunatatirilor funciare nr. 84/1996, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul agriculturiişi alimentaţiei,Dinu GavrilescuMinistru de stat, ministrulfinanţelor,Mircea Ciumarap. Ministrul lucrărilorpubliceşi amenajării teritoriului,Ioan Lucacel,secretar de stat  +  AnexăREGULAMENT 06/10/1997