ORDIN nr. 2.119/C din 17 octombrie 2011pentru completarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.478/C/2010
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 744 din 24 octombrie 2011    Având în vedere prevederile art. 81 alin. (1) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul dispoziţiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul justiţiei emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.478/C/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 751 din 10 noiembrie 2010, se completează după cum urmează:- După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 53^1, cu următorul cuprins:"Art. 53^1. - Dispoziţiile prezentului regulament se aplică în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei."  +  Articolul IICompartimentele din cadrul Ministerului Justiţiei vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul justiţiei,Lidia Barac,secretar de statBucureşti, 17 octombrie 2011.Nr. 2.119/C.-----------