HOTĂRÂRE nr. 1.016 din 12 octombrie 2011privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 743 din 24 octombrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 109/2000 privind staţiunile balneare, climatice şi balneoclimatice şi asistenţa medicală balneară şi de recuperare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 343/2002, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se acordă statutul de staţiune balneoclimatică pentru localităţile şi arealele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se acordă statutul de staţiune balneară pentru localităţile prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ritli Ladislaup. Ministrul dezvoltării regionaleşi turismului,Gheorghe Nastasia,secretar generalMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul economiei, comerţuluişi mediului de afaceri,Ion AritonMinistrul mediului şi pădurilor,Laszlo BorbelyBucureşti, 12 octombrie 2011.Nr. 1.016.  +  Anexa 1 Localităţile şi arealele pentru care se acordăstatutul de staţiune balneoclimatică1. Arealul Băile Felix din structura comunei Sânmartin, judeţul Bihor2. Oraşul Covasna, judeţul Covasna3. Oraşul Sovata, judeţul Mureş4. Oraşul Ocna Sibiului, judeţul Sibiu5. Oraşul Băile Olăneşti, judeţul Vâlcea6. Arealul Călimăneşti-Căciulata, judeţul Vâlcea  +  Anexa 2 Localităţile pentru care se acordăstatutul de staţiune balneară1. Oraşul Băile Herculane, judeţul Caraş-Severin2. Oraşul Techirghiol, judeţul Constanţa3. Oraşul Amara, judeţul Ialomiţa4. Oraşul Băile Govora, judeţul Vâlcea-----------