LEGE nr. 182 din 14 octombrie 2011privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 733 din 19 octombrie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 1 din 19 ianuarie 2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 26 ianuarie 2011, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul unic, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 2^1 și 2^2, cu următorul cuprins:2^1. La anexa nr. 1 tabelul 3, parametrul «Clor rezidual liber», valoarea CMA se modifică și va avea următorul cuprins:«Valoare CMA≥ 0,1 - ≤ 0,5»2^2. La anexa nr. 1 tabelul 3, nota 6) se modifică și va avea următorul cuprins:6) Pentru apa potabilă îmbuteliată în sticle sau alte recipiente, valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unități de pH. Pentru apa îmbuteliată care conține în mod natural sau este îmbogățită cu dioxid de carbon, valoarea pH-ului poate fi mai mică.2. La articolul unic punctul 3, cu referire la anexa nr. 1 tabelul 3, la parametrul "Clor rezidual liber", nota 13) se modifică și va avea următorul cuprins:13) Intervalul valoric al CMA trebuie respectat în rețeaua de distribuție (branșament, capăt de rețea).  +  Articolul IILegea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 29 iulie 2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ
  București, 14 octombrie 2011.Nr. 182.______