ANEXĂ din 3 iunie 2011cuprinzând Anexele nr. 1, 1.1-1.4, 2, 2.1-2.12, 3, 3.1-3.50, 4, 4.1-4.8, 5, 5.1-5.3, 6, 7, 7.1-7.19, 8, 8.1-8.17, 9, 9.1-9.6 la Legea nr. 72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinte Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 399 bis din 7 iunie 2011     +  Anexa 1 Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare cefuncţionează în subordinea Academiei de Ştiinţe Agricoleşi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"*Font 9* ┌───┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐ │Nr.│Denumirea unităţii de cercetare-dezvoltare│ Sediul │Suprafaţa minimă │ │crt│ care se reorganizează ├───────────┬─────────┤de teren, │ │ │ │Localitatea│ Judeţul │indispensabilă │ │ │ │ │ │activităţii de │ │ │ │ │ │cercetare-dezvol- │ │ │ │ │ │tare-inovare şi │ │ │ │ │ │multiplicării │ │ │ │ │ │materialului │ │ │ │ │ │biologic, │ │ │ │ │ │aparţinând │ │ │ │ │ │domeniului public │ │ │ │ │ │al statului, aflată│ │ │ │ │ │în administrarea │ │ │ │ │ │unităţii sau în │ │ │ │ │ │proprietatea ASAS │ │ │ │ │ │ - ha - │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤ │ 1.│Institutul Naţional de │ │ │ │ │ │Cercetare-Dezvoltare Agricolă - Fundulea │Fundulea │Călăraşi │ 1.844,6457│ ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤ │ 2.│Institutul Naţional de │ │ │ │ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii │ │ │ │ │ │în Horticultura -Ştefăneşti │Ştefăneşti │Argeş │ 423,39│ ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤ │ 3.│Institutul Naţional de │ │ │ │ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru Zootehnie - │ │ │ │ │ │Baloteşti │Baloteşti │Ilfov │ 259,54│ ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤ │ 4.│Institutul Naţional de │ │ │ │ │ │Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi │ │ │ │ │ │Sfeclă de Zahăr -Braşov │Braşov │Braşov │ 883,92│ ├───┴──────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┼───────────────────┤ │ Total │ 3.411,4957│ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┘  +  Anexa 1.1 Datele de identificare a suprafeţelor minime de teren,din domeniul public al statului, aflate în administrareaInstitutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Fundulea,judeţul Călăraşi, indispensabile activităţii decercetare - dezvoltare - inovare şi multiplicării materialului biologic ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │ Locul unde este │ Caracteristicile tehnice ale terenului │ │ situat terenul ├─────────┬─────────┬────────────────┬─────────────────┤ │ │ Tarlaua │ Parcela │ Categoria de │ Suprafaţa │ │ │ │ │ folosinţă │ - ha - │ ├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Fundulea │ 112 │ 3 │ arabil │ 1,1478│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 112 │ 5 │ arabil │ 1,1580│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 112 │ 8 │ arabil │ 1,3771│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 112 │ 10 │ arabil │ 1,2128│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 112 │ 12 │ arabil │ 0,8522│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 122 │ 120 │ arabil │ 2,5096│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 139/2 │ 142 │ arabil │ 30,2226│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 139/2 │ 144 │ arabil │ 3,0963│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 139/2 │ 146 │ arabil │ 47,7803│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 140 │ 149 │ arabil │ 88,3072│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 141 │ 152 │ arabil │ 15,9296│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 141 │ 154 │ arabil │ 40,4166│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 141 │ 155 │ arabil │ 14,2723│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 141 │ 156 │ arabil │ 12,9073│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 142 │ 160/1 │ arabil │ 19,9317│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 142 │ 160/3 │ arabil │ 10,5047│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 143 │ 162/2 │ arabil │ 4,6018│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 143 │ 162/8 │ arabil │ 12,5288│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 143 │ 163 │ arabil │ 0,9479│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 143 │ 163/3 │ arabil │ 1,3147│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 143/1 │ 164 │ arabil │ 6,7845│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 143/2 │ 166 │ arabil │ 5,0471│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 143/2 │ 168 │ arabil │ 5,7797│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 143/2 │ 171 │ arabil │ 4,0179│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 143/2 │ 172 │ arabil │ 9,2425│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 144 │ 174 │ arabil │ 7,9905│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 175 │ arabil │ 4,6769│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 177 │ arabil │ 3,6831│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 179 │ arabil │ 2,5469│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 182 │ arabil │ 2,0766│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 184 │ arabil │ 2,0464│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 185 │ arabil │ 1,3332│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 185/1 │ arabil │ 2,6044│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 190/1 │ arabil │ 9,4700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 190/2 │ arabil │ 5,7110│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 190/3 │ arabil │ 1,1602│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 192 │ arabil │ 1,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 194 │ arabil │ 6,0121│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 196 │ arabil │ 10,1549│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 199 │ arabil │ 7,2159│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 146 │ 202 │ arabil │ 5,4552│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Fundulea │ 146 │ 204 │ arabil │ 4,8023│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 146 │ 207 │ arabil │ 6,1930│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 146 │ 209 │ arabil │ 0,6915│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 146 │ 211 │ arabil │ 1,9842│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 146 │ 213 │ arabil │ 1,0602│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 146 │ 215 │ arabil │ 3,7827│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 146 │ 219 │ arabil │ 11,6585│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 146 │ 223 │ arabil │ 14,0998│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 154/1 │ 301 │ arabil │ 14,5760│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 154/2 │ 304 │ arabil │ 9,0796│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 154/3 │ 308 │ arabil │ 12,6123│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 154/4 │ 310 │ arabil │ 3,1243│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 154/5 │ 311/1 │ arabil │ 8,7534│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 154/5 │ 311/2 │ arabil │ 4,4723│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 154/5 │ 317 │ arabil │ 44,1273│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 154/5 │ 317/1 │ arabil │ 19,3508│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/4 │ 318 │ arabil │ 7,0455│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/2 │ 320 │ arabil │ 14,6810│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/3 │ 321 │ arabil │ 9,7238│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/4 │ 322 │ arabil │ 3,5930│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/5 │ 324 │ arabil │ 29,6045│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/5 │ 329 │ arabil │ 2,5337│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/5 │ 330 │ arabil │ 2,2794│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/6 │ 332 │ arabil │ 15,8587│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/7 │ 334 │ arabil │ 15,7472│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/8 │ 337 │ arabil │ 29,4307│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/8 │ 337/3 │ arabil │ 10,3070│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/9 │ 339 │ arabil │ 16,1262│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/10│ 342 │ arabil │ 16,0705│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/11│ 354 │ arabil │ 0,6166│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/11│ 354/1 │ arabil │ 12,0889│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/11│ 355 │ arabil │ 1,7060│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/11│ 356 │ arabil │ 1,5107│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/12│ 357 │ arabil │ 17,5383│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/13│ 360 │ arabil │ 10,6786│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/14│ 362 │ arabil │ 10,2194│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/15│ 363 │ arabil │ 35,8411│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/16│ 364 │ arabil │ 12,8453│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/17│ 366 │ arabil │ 10,4102│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/18│ 368 │ arabil │ 7,8736│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/19│ 370 │ arabil │ 1,9785│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/20│ 372 │ arabil │ 5,9153│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 165/6 │ 564/1 │ arabil │ 2,5347│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 169 │ 557 │ arabil │ 68,5430│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 169/1 │ 551 │ arabil │ 49,9853│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 170 │ 562 │ arabil │ 54,8929│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 170/1 │ 564 │ arabil │ 73,5522│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 171 │ 567 │ arabil │ 40,7282│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 171/1 │ 569 │ arabil │ 31,6650│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 173/1 │ 576 │ arabil │ 61,8988│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 174 │ 578 │ arabil │ 60,2282│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Fundulea │ 185 │ 606 │ arabil │ 1,4968│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 164/1 │ 44/1 │ arabil │ 3,6633│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 336 │ arabil │ 25,00│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │Spaţiu de│ │ │ │ │ │izolare │ │ │ │ │ │aflat în │ │ │ │ │ │pădurile │ │ │ │ │ │Lizica, │ │ │ │ │ │Tămădu- │ │ │ │ │ │ianca şi │ │ │ │ │ │Odaia │ │ │ │ │ │Manciului│ │ arabil │ 54,5840│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ arabil │ 1.406,4426│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Chirnogi │ 467 │ 3428 │ arabil │ 25,3900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 468 │ 3447 │ arabil │ 15,3335│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 469 │ 3451 │ arabil │ 4,9763│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 470 │ 3459 │ arabil │ 7,5645│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3581 │ arabil │ 80,7529│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 472 │ 3586 │ arabil │ 6,8398│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 473 │3588-3590│ arabil │ 4,6656│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3752 │ arabil │ 22,9312│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3810 │ arabil │ 54,8231│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 476 │ 3861 │ arabil │ 39,9499│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 477 │ 3870 │ arabil │ 6,0444│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 479 │ 3975 │ arabil │ 12,1658│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ arabil │ 281,4370│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ ARABIL │ 1.687,8796│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Fundulea │ 112 │ 19/1 │ păşune │ 1,2279│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 124 │ 85/3 │ păşune │ 0,0715│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ păşune │ 1,2994│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ AGRICOL │ 1.689,1790│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Chirnogi │ 467 │ 3429 │ canal, diguleţ │ 0,2226│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 469 │ 3460 │ canal, diguleţ │ 0,1849│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3485 │ canal, diguleţ │ 0,0514│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3504/1│ canal, diguleţ │ 0,4334│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3504/2│ canal, diguleţ │ 0,7592│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3528 │ canal, diguleţ │ 0,0441│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3528/1│ canal, diguleţ │ 0,2429│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3528/2│ canal, diguleţ │ 0,2388│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3751 │ canal, diguleţ │ 0,3608│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 472 │ 3587/1│ canal, diguleţ │ 0,5514│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 472 │ 3587/2│ canal, diguleţ │ 0,0379│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 472 │ 3465/1│ canal, diguleţ │ 0,2649│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 472 │ 3465/2│ canal, diguleţ │ 0,2909│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3625 │ canal, diguleţ │ 0,7240│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3600/1│ canal, diguleţ │ 0,4726│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3600/2│ canal, diguleţ │ 0,4718│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3651 │ canal, diguleţ │ 0,5987│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3650/1│ canal, diguleţ │ 0,0288│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3671 │ canal, diguleţ │ 0,3515│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3697 │ canal, diguleţ │ 0,3354│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3708 │ canal, diguleţ │ 0,2365│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3708/1│ canal, diguleţ │ 0,2731│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3726 │ canal, diguleţ │ 0,3219│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3736 │ canal, diguleţ │ 0,2451│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3911 │ canal, diguleţ │ 1,2252│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3757 │ canal, diguleţ │ 2,1310│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3757/1│ canal, diguleţ │ 1,1278│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3778 │ canal, diguleţ │ 0,0601│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3912 │ canal, diguleţ │ 0,7300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3931 │ canal, diguleţ │ 0,5429│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3931/1│ canal, diguleţ │ 0,5103│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3950 │ canal, diguleţ │ 0,6841│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3950/1│ canal, diguleţ │ 0,5587│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3909 │ canal, diguleţ │ 0,3558│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 479 │ 3970 │ canal, diguleţ │ 0,0720│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 479 │ 3898 │ canal, diguleţ │ 1,1536│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 479 │ 3898/1│ canal, diguleţ │ 0,5551│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3402/1│ canal, diguleţ │ 0,1788│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3403 │ canal, diguleţ │ 0,0548│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3406 │ canal, diguleţ │ 0,0346│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3408 │ canal, diguleţ │ 0,1425│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3409 │ canal, diguleţ │ 0,0266│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3411 │ canal, diguleţ │ 0,0758│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3412 │ canal, diguleţ │ 0,0717│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3414 │ canal, diguleţ │ 0,0367│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3418 │ canal, diguleţ │ 0,0396│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3419 │ canal, diguleţ │ 0,0428│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3421 │ canal, diguleţ │ 0,0783│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3423 │ canal, diguleţ │ 0,0613│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3424/1│ canal, diguleţ │ 0,0511│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3426 │ canal, diguleţ │ 0,0533│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3428/1│ canal, diguleţ │ 0,1124│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3428/4│ canal, diguleţ │ 0,0022│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3428/5│ canal, diguleţ │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3428/7│ canal, diguleţ │ 0,1330│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3430 │ canal, diguleţ │ 0,3364│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 468 │ 3432 │ canal, diguleţ │ 0,3535│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 468 │ 3432/1│ canal, diguleţ │ 0,1480│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 468 │ 3434 │ canal, diguleţ │ 0,0963│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 468 │ 3436 │ canal, diguleţ │ 0,0528│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 468 │ 3437/1│ canal, diguleţ │ 0,3009│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 468 │ 3438 │ canal, diguleţ │ 0,0479│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 468 │ 3440 │ canal, diguleţ │ 0,0514│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 468 │ 3440/3│ canal, diguleţ │ 0,0306│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 468 │ 3442/1│ canal, diguleţ │ 0,0402│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 468 │ 3445 │ canal, diguleţ │ 0,0172│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 468 │ 3446/1│ canal, diguleţ │ 0,2051│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 468 │ 3446/2│ canal, diguleţ │ 0,0255│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 468 │ 3446/3│ canal, diguleţ │ 0,0766│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 468 │ 3447/1│ canal, diguleţ │ 0,0414│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Chirnogi │ 468 │ 3447/2│ canal, diguleţ │ 0,0597│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 469 │ 3449/1│ canal, diguleţ │ 0,0431│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 469 │ 3449/2│ canal, diguleţ │ 0,1858│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 469 │ 3450 │ canal, diguleţ │ 0,0586│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 469 │ 3451/1│ canal, diguleţ │ 0,1078│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 469 │ 3451/2│ canal, diguleţ │ 0,0677│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 470 │ 3453/1│ canal, diguleţ │ 0,0608│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 470 │ 3454 │ canal, diguleţ │ 0,0423│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 470 │ 3456 │ canal, diguleţ │ 0,0408│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 470 │ 3458 │ canal, diguleţ │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3463 │ canal, diguleţ │ 0,0552│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3466 │ canal, diguleţ │ 0,0568│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3467/1│ canal, diguleţ │ 0,0614│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3470 │ canal, diguleţ │ 0,0792│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3472 │ canal, diguleţ │ 0,0682│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3474 │ canal, diguleţ │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3476 │ canal, diguleţ │ 0,0955│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3477 │ canal, diguleţ │ 0,0418│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3479 │ canal, diguleţ │ 0,0670│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3481 │ canal, diguleţ │ 0,0659│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3483 │ canal, diguleţ │ 0,0525│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3487 │ canal, diguleţ │ 0,0324│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3489 │ canal, diguleţ │ 0,0324│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3491 │ canal, diguleţ │ 0,0261│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3493 │ canal, diguleţ │ 0,0363│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3495 │ canal, diguleţ │ 0,0273│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3496/1│ canal, diguleţ │ 0,0433│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3496/3│ canal, diguleţ │ 0,0816│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3497 │ canal, diguleţ │ 0,0278│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3499 │ canal, diguleţ │ 0,0317│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3501 │ canal, diguleţ │ 0,0290│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3503 │ canal, diguleţ │ 0,0496│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3506/1│ canal, diguleţ │ 0,0625│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3507 │ canal, diguleţ │ 0,0554│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3509 │ canal, diguleţ │ 0,0486│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3511 │ canal, diguleţ │ 0,0493│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3513 │ canal, diguleţ │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3516 │ canal, diguleţ │ 0,1120│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3518 │ canal, diguleţ │ 0,0449│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3519 │ canal, diguleţ │ 0,0396│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3521 │ canal, diguleţ │ 0,0474│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3522 │ canal, diguleţ │ 0,0435│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3524 │ canal, diguleţ │ 0,0436│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3526/1│ canal, diguleţ │ 0,0438│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3530 │ canal, diguleţ │ 0,0445│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3533 │ canal, diguleţ │ 0,0472│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3535 │ canal, diguleţ │ 0,0475│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Chirnogi │ 471 │ 3537 │ canal, diguleţ │ 0,0476│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3539 │ canal, diguleţ │ 0,0477│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3541 │ canal, diguleţ │ 0,0477│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3543 │ canal, diguleţ │ 0,0549│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3570 │ canal, diguleţ │ 0,2682│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3570/1│ canal, diguleţ │ 0,3606│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 472 │ 3583 │ canal, diguleţ │ 0,0711│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 472 │ 3585 │ canal, diguleţ │ 0,0499│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3607 │ canal, diguleţ │ 0,0387│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3609 │ canal, diguleţ │ 0,0334│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3611 │ canal, diguleţ │ 0,0314│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3613 │ canal, diguleţ │ 0,0289│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3615 │ canal, diguleţ │ 0,0425│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3617 │ canal, diguleţ │ 0,0516│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3619 │ canal, diguleţ │ 0,0452│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3621 │ canal, diguleţ │ 0,0341│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3623 │ canal, diguleţ │ 0,0290│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3626 │ canal, diguleţ │ 0,5922│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3627 │ canal, diguleţ │ 0,0380│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3629 │ canal, diguleţ │ 0,0535│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3631 │ canal, diguleţ │ 0,0580│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3633 │ canal, diguleţ │ 0,0675│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3635 │ canal, diguleţ │ 0,0535│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3637 │ canal, diguleţ │ 0,0565│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3696 │ canal, diguleţ │ 0,0587│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3640/1│ canal, diguleţ │ 0,0369│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3641/1│ canal, diguleţ │ 0,0501│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3642/1│ canal, diguleţ │ 0,0454│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3643 │ canal, diguleţ │ 0,8249│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3645 │ canal, diguleţ │ 0,5290│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3645/1│ canal, diguleţ │ 0,8918│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3646/1│ canal, diguleţ │ 0,0585│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3647/1│ canal, diguleţ │ 0,0446│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3647/2│ canal, diguleţ │ 0,4296│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3648/1│ canal, diguleţ │ 0,0542│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3649/1│ canal, diguleţ │ 0,0533│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3652/1│ canal, diguleţ │ 0,0444│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3654 │ canal, diguleţ │ 0,0333│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3656 │ canal, diguleţ │ 0,0412│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3658 │ canal, diguleţ │ 0,0325│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3660 │ canal, diguleţ │ 0,0385│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3662 │ canal, diguleţ │ 0,0472│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3664 │ canal, diguleţ │ 0,0347│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3666 │ canal, diguleţ │ 0,0434│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3668 │ canal, diguleţ │ 0,0393│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3672 │ canal, diguleţ │ 0,3287│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3674 │ canal, diguleţ │ 0,0315│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3675 │ canal, diguleţ │ 0,0392│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3677 │ canal, diguleţ │ 0,0408│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3679 │ canal, diguleţ │ 0,0317│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3681 │ canal, diguleţ │ 0,0488│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3683 │ canal, diguleţ │ 0,0418│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3685 │ canal, diguleţ │ 0,0886│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3687 │ canal, diguleţ │ 0,0762│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3689 │ canal, diguleţ │ 0,0487│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3691/1│ canal, diguleţ │ 0,0191│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3692 │ canal, diguleţ │ 0,4089│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3694 │ canal, diguleţ │ 0,0379│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3696 │ canal, diguleţ │ 0,0362│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3699 │ canal, diguleţ │ 0,0332│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3701 │ canal, diguleţ │ 0,0350│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3703 │ canal, diguleţ │ 0,0388│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3705 │ canal, diguleţ │ 0,0394│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3707 │ canal, diguleţ │ 0,0369│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3711/1│ canal, diguleţ │ 0,0250│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3712 │ canal, diguleţ │ 0,0498│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3714 │ canal, diguleţ │ 0,0498│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3716 │ canal, diguleţ │ 0,0317│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3718 │ canal, diguleţ │ 0,0367│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3720 │ canal, diguleţ │ 0,0462│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3722 │ canal, diguleţ │ 0,0421│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3723/1│ canal, diguleţ │ 0,0227│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3724 │ canal, diguleţ │ 0,3589│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3728 │ canal, diguleţ │ 0,0237│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3730 │ canal, diguleţ │ 0,0311│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3732 │ canal, diguleţ │ 0,0270│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3734 │ canal, diguleţ │ 0,0354│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3737/1│ canal, diguleţ │ 0,1240│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3738 │ canal, diguleţ │ 0,0659│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3740 │ canal, diguleţ │ 0,0497│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3742 │ canal, diguleţ │ 0,0379│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3745 │ canal, diguleţ │ 0,0361│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3747 │ canal, diguleţ │ 0,0288│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3749 │ canal, diguleţ │ 0,0261│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3752 │ canal, diguleţ │ 0,5810│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3762 │ canal, diguleţ │ 0,0604│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3764 │ canal, diguleţ │ 0,0603│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3766 │ canal, diguleţ │ 0,0603│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3768 │ canal, diguleţ │ 0,0603│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3770 │ canal, diguleţ │ 0,0643│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3772 │ canal, diguleţ │ 0,0628│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3774 │ canal, diguleţ │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3776 │ canal, diguleţ │ 0,0601│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3780 │ canal, diguleţ │ 0,0601│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3782 │ canal, diguleţ │ 0,4122│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3783/1│ canal, diguleţ │ 0,0601│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3785 │ canal, diguleţ │ 0,0607│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3787/1│ canal, diguleţ │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3788 │ canal, diguleţ │ 0,0656│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3790 │ canal, diguleţ │ 0,0650│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3792 │ canal, diguleţ │ 0,0644│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3794 │ canal, diguleţ │ 0,0638│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3795 │ canal, diguleţ │ 0,3558│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3796 │ canal, diguleţ │ 0,3566│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3797 │ canal, diguleţ │ 0,0924│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3799 │ canal, diguleţ │ 0,0632│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3802 │ canal, diguleţ │ 0,0650│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3804 │ canal, diguleţ │ 0,0644│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3805/1│ canal, diguleţ │ 0,0618│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3806/1│ canal, diguleţ │ 0,0606│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3807/1│ canal, diguleţ │ 0,0603│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3808/1│ canal, diguleţ │ 0,0597│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3810 │ canal, diguleţ │ 0,4208│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3811 │ canal, diguleţ │ 0,4209│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3814 │ canal, diguleţ │ 1,0921│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3901 │ canal, diguleţ │ 0,0668│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3903 │ canal, diguleţ │ 0,0706│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3904 │ canal, diguleţ │ 0,0420│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3906 │ canal, diguleţ │ 0,0743│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3907/1│ canal, diguleţ │ 0,2509│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3907/2│ canal, diguleţ │ 0,9809│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3908 │ canal, diguleţ │ 0,0699│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3915 │ canal, diguleţ │ 0,0690│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3917 │ canal, diguleţ │ 0,0740│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3919 │ canal, diguleţ │ 0,0706│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3921 │ canal, diguleţ │ 0,0710│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3923 │ canal, diguleţ │ 0,0709│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3925 │ canal, diguleţ │ 0,0711│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3927 │ canal, diguleţ │ 0,0739│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3929 │ canal, diguleţ │ 0,0687│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3932 │ canal, diguleţ │ 0,0740│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3934 │ canal, diguleţ │ 0,0721│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3936 │ canal, diguleţ │ 0,0718│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3938 │ canal, diguleţ │ 0,0714│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3940 │ canal, diguleţ │ 0,0723│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3942 │ canal, diguleţ │ 0,0739│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3943/2│ canal, diguleţ │ 0,0199│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3943/3│ canal, diguleţ │ 0,4513│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3944 │ canal, diguleţ │ 0,0677│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3945/1│ canal, diguleţ │ 0,0746│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3945/3│ canal, diguleţ │ 0,0749│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Chirnogi │ 478 │ 3946/1│ canal, diguleţ │ 0,0726│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3947/1│ canal, diguleţ │ 0,0718│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3948/1│ canal, diguleţ │ 0,0723│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3951/1│ canal, diguleţ │ 0,0737│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3951/3│ canal, diguleţ │ 0,0153│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3951/4│ canal, diguleţ │ 0,3468│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 479 │ 3967/1│ canal, diguleţ │ 0,0719│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 479 │ 3969 │ canal, diguleţ │ 0,3222│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 479 │ 3971/1│ canal, diguleţ │ 0,0704│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 479 │ 3972/1│ canal, diguleţ │ 0,0586│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 479 │ 3973/1│ canal, diguleţ │ 0,0689│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 479 │ 3975/1│ canal, diguleţ │ 0,0780│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 479 │ 3976/1│ canal, diguleţ │ 1,1223│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ canale │ 42,1774│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Chirnogi │ 468 │ 3444 │ canal, │ │ │ │ │ │ construcţii │ │ │ │ │ │ hidrotehnice │ │ │ │ │ │ (hcn) │ 0,0355│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 469 │ 3400 │ hcn │ 2,1757│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 470 │ 3452 │ hcn │ 0,1864│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3468 │ hcn │ 0,8041│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3504 │ hcn │ 0,0762│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3505 │ hcn │ 1,1440│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 471 │ 3527 │ hcn │ 0,3330│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 427 │ 3013 │ hcn │ 0,4996│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3592/1│ hcn │ 0,8991│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3600 │ hcn │ 0,9293│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3644 │ hcn │ 0,7155│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3650/2│ hcn │ 1,1031│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3670 │ hcn │ 0,5183│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3690 │ hcn │ 1,3409│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3709 │ hcn │ 0,8067│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3725 │ hcn │ 0,8585│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3744 │ hcn │ 0,3524│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3910 │ hcn │ 1,3524│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3813 │ hcn │ 2,2101│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3801 │ hcn │ 0,3654│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3755 │ hcn │ 0,1723│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3913 │ hcn │ 0,6245│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3960 │ hcn │ 0,3547│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3949 │ hcn │ 0,5940│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 478 │ 3966 │ hcn │ 0,3789│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 479 │ 3968 │ hcn │ 0,0719│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 479 │ 3977 │ hcn │ 5,2063│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3405 │ hcn │ 0,0348│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3416 │ hcn │ 0,3492│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3428/2│ hcn │ 0,0301│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 467 │ 3431 │ hcn │ 0,3933│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 468 │ 3433 │ hcn │ 0,0723│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 468 │ 3446/4│ hcn │ 0,1511│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 474 │ 3753 │ hcn │ 1,5507│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3759 │ hcn │ 1,5288│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3784 │ hcn │ 0,3637│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3786 │ hcn │ 0,2833│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 479 │ 3897 │ hcn │ 1,4223│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ hcn │ 30,2884│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Fundulea │ 139/1 │ 140 │ drum │ 0,8350│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 139/1 │ 141 │ drum │ 0,1427│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 139/2 │ 143 │ drum │ 0,4102│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 141 │ 151 │ drum │ 0,2037│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 141 │ 153 │ drum │ 0,9551│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 142 │ 161 │ drum │ 0,4102│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 143/1 │ 164/1 │ drum │ 0,0593│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 143/2 │ 165 │ drum │ 0,4484│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 143/2 │ 167 │ drum │ 0,1510│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 143/2 │ 169 │ drum │ 0,4588│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 144 │ 173 │ drum │ 0,1241│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 176 │ drum │ 0,1417│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 176/1 │ drum │ 0,1750│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 180 │ drum │ 0,3467│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 188 │ drum │ 0,2178│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 190 │ drum │ 0,2295│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 193 │ drum │ 0,2253│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 197 │ drum │ 0,2002│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 201 │ drum │ 0,0555│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 146 │ 202/1 │ drum │ 0,1907│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 146 │ 206 │ drum │ 0,5121│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 146 │ 216 │ drum │ 0,0517│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 146 │ 217 │ drum │ 0,0516│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 146 │ 218 │ drum │ 0,0516│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 146 │ 221 │ drum │ 0,0639│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 154/1 │ 300 │ drum │ 0,5186│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 154/1 │ 302 │ drum │ 0,3832│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 154/1 │ 303 │ drum │ 0,0451│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 154/2 │ 305 │ drum │ 0,0523│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 154/2 │ 306 │ drum │ 0,3823│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 154/2 │ 307 │ drum │ 0,1086│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 154/5 │ 312 │ drum │ 0,1659│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 154/5 │ 313 │ drum │ 0,5324│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 154/5 │ 315 │ drum │ 0,2107│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 154/5 │ 316 │ drum │ 0,2994│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/4 │ 323 │ drum │ 0,1719│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/5 │ 325 │ drum │ 0,6462│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/5 │ 331 │ drum │ 0,1585│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/7 │ 335 │ drum │ 0,1610│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/7 │ 336 │ drum │ 0,1782│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Fundulea │ 155/8 │ 338 │ drum │ 0,2206│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/9 │ 340 │ drum │ 0,1475│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/9 │ 341 │ drum │ 1,2950│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/10│ 343 │ drum │ 0,8799│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/12│ 359 │ drum │ 0,4472│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/12│ 361 │ drum │ 0,3313│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 168 │ 556 │ drum │ 0,6487│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 169 │ 558 │ drum │ 0,2992│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 169/1 │ 560 │ drum │ 0,2773│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 170 │ 563 │ drum │ 0,3110│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 170/1 │ 565 │ drum │ 0,4086│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 170/1 │ 566 │ drum │ 0,2861│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 171 │ 568 │ drum │ 0,2440│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 171/2 │ 570 │ drum │ 0,1429│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 173 │ 572 │ drum │ 0,2859│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 173/1 │ 575 │ drum │ 0,4573│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 173/1 │ 577 │ drum │ 0,3050│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 174 │ 579 │ drum │ 0,3045│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 175 │ 584 │ drum │ 1,1020│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │drumuri │ │ │ │exploatare │ 19,1201│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Chirnogi │ 470 │ 3401 │ drum │ 0,8195│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 472 │ 3587 │ drum │ 0,4120│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 472 │ 3465 │ drum │ 1,5015│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 475 │ 3754 │ drum │ 1,2879│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 479 │ 3976 │ drum │ 0,4281│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ drumuri │ │ │ │ exploatare │ 4,4490│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ DRUMURI │ │ │ │ EXPLOATARE │ 23,5691│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Fundulea │ 127 │ 102/2 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,8580│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 139/2 │ 145 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 1,6937│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 142 │ 159/1 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 12,0916│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 143/1 │ 163/1 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 37,3405│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 187 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,3709│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 189 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,3046│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 198 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,0084│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 146 │ 203 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 1,0405│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 154/4 │ 309 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,2749│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 154/5 │ 314 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,5641│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 155/8 │ 337/1 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,3773│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ curţi, │ │ │ │ construcţii │ 54,9245│ │─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Chirnogi │ 470 │ 3395/1 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,3175│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ curţi │ │ │ │ construcţii │ 0,3175│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ CURŢI, │ │ │ │ CONSTRUCŢII │ 55,2420│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Fundulea │ 139/2 │ 147 │ neproductiv │ 2,1364│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 139/2 │ 148 │ neproductiv │ 2,0534│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ neproductiv │ 4,1898│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ NEAGRICOL │ 155,4667│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total oraş Fundulea │ agricol + │ │ │ │ neagricol │ 1.485,9764│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total comuna Chirnogi │ agricol + │ │ │ │ neagricol │ 358,6693│ ├─────────────────────────────────────────┴────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL GENERAL │ 1.844,6457*)│ └──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘----- Notă *) Suprafaţa înregistrata la Ministerul Finanţelor Publice sub nr. M.F. 112624.  +  Anexa 1.2 Datele de identificare a suprafeţelor minime de teren, dindomeniul public al statului, aflate în administrarea InstitutuluiNaţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Biotehnologii înHorticultură - Ştefăneşti, judeţul Argeş, indispensabileactivităţii de cercetare - dezvoltare - inovare şi multiplicăriimaterialului biologic ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │ Locul unde este │ Caracteristicile tehnice ale terenului │ │ situat terenul ├─────────┬─────────┬────────────────┬─────────────────┤ │ │ Tarlaua │ Parcela │ Categoria de │ Suprafaţa │ │ │ │ │ folosinţă │ - ha - │ ├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Ştefăneşti │ 28 │ 1656 │ arabil │ 4,97│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ arabil │ 4,97│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Ştefăneşti │ 15 │ 741 │ păşune │ 0,07│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 744 │ păşune │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 760 │ păşune │ 0,11│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 674 │ păşune │ 0,07│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 827 │ păşune │ 0,12│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 806 │ păşune │ 0,06│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 788 │ păşune │ 0,50│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 799 │ păşune │ 0,05│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 736 │ păşune │ 0,13│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ păşune │ 1,13│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Călineşti │ 9 │ 1291 │ păşune │ 0,10│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ păşune │ 0,10│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Topoloveni │ 16 │ 480 │ păşune │ 0,20│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 485/A │ păşune │ 1,05│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 18 │ 585 │ păşune │ 1,58│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ păşune │ 2,83│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Lunca Corbului│ │ 857 │ păşune │ 12,00│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ păşune │ 12,00│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ PĂŞUNE │ 16,06│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Ştefăneşti │ 28 │ 1625 │ viţă-de-vie │ │ │ │ │ │ nobilă (vie) │ 2,19│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1629 │ vie │ 1,09│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1631 │ vie │ 0,17│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 1/1 │ vie │ 1,74│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 719/1 │ vie │ 2,06│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 719/2 │ vie │ 1,73│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 719/3 │ vie │ 0,50│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 719/4 │ vie │ 0,50│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 723 │ vie │ 0,66│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 727 │ vie │ 1,83│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 721 │ vie │ 0,22│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 730 │ vie │ 0,28│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 733 │ vie │ 0,12│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 735 │ vie │ 0,35│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 738 │ vie │ 0,33│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 745 │ vie │ 0,85│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 728 │ vie │ 0,46│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 749 │ vie │ 0,65│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 752 │ vie │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 757 │ vie │ 1,58│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 756 │ vie │ 0,97│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 754 │ vie │ 0,62│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 773 │ vie │ 0,95│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 762 │ vie │ 0,20│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 763 │ vie │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 764 │ vie │ 0,01│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 765 │ vie │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 768 │ vie │ 0,27│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 769 │ vie │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 675 │ vie │ 0,20│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 850 │ vie │ 0,37│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 785 │ vie │ 0,56│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 783 │ vie │ 0,85│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 779 │ vie │ 0,36│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 781 │ vie │ 0,47│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 777 │ vie │ 2,41│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 826/A │ vie │ 1,08│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 815 │ vie │ 2,12│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 817 │ vie │ 0,96│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 819 │ vie │ 1,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 809 │ vie │ 1,76│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 807 │ vie │ 0,50│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 800 │ vie │ 2,26│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 801 │ vie │ 0,40│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 803 │ vie │ 0,61│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 804 │ vie │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 786 │ vie │ 1,57│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 792 │ vie │ 0,52│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 795 │ vie │ 0,43│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 797 │ vie │ 0,68│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 912 │ vie │ 1,30│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 910 │ vie │ 0,37│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 907 │ vie │ 1,19│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 901 │ vie │ 0,41│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 668 │ vie │ 3,48│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 670 │ vie │ 4,20│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 612 │ vie │ 0,19│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 14 │ 611 │ vie │ 0,19│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 610 │ vie │ 0,85│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 605 │ vie │ 0,40│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 602 │ vie │ 0,53│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 601 │ vie │ 0,17│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 600 │ vie │ 0,76│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 14 │ 591 │ vie │ 0,64│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 587 │ vie │ 0,86│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 585 │ vie │ 0,66│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 568 │ vie │ 0,25│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 566 │ vie │ 0,12│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 564 │ vie │ 0,13│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 562 │ vie │ 0,88│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 560 │ vie │ 0,53│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 558 │ vie │ 0,21│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 555 │ vie │ 0,41│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 553 │ vie │ 0,21│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 549 │ vie │ 0,45│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 547 │ vie │ 0,29│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 546 │ vie │ 0,85│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 544 │ vie │ 0,66│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 515 │ vie │ 0,98│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 516 │ vie │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 517 │ vie │ 1,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 513 │ vie │ 1,11│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 520 │ vie │ 1,84│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 523 │ vie │ 1,88│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 526 │ vie │ 1,66│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 527 │ vie │ 0,93│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 521 │ vie │ 0,32│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ vie │ 70,54│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Călineşti │ 14 │ 1438/A│ vie │ 0,24│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1436 │ vie │ 2,74│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1435 │ vie │ 0,07│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1429 │ vie │ 1,90│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1427 │ vie │ 2,27│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1410 │ vie │ 0,58│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1411 │ vie │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1412 │ vie │ 0,43│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1416 │ vie │ 0,79│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1420 │ vie │ 0,38│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1414 │ vie │ 0,75│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1422 │ vie │ 0,30│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1423 │ vie │ 0,10│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1424 │ vie │ 0,15│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 13 │ 1381 │ vie │ 0,88│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1383 │ vie │ 1,25│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1385 │ vie │ 2,20│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1386 │ vie │ 0,04│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1387 │ vie │ 2,07│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1354 │ vie │ 0,15│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1355 │ vie │ 0,66│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1372 │ vie │ 3,47│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 12 │ 1368 │ vie │ 0,70│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Călineşti │ │ 1359 │ vie │ 1,31│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1371 │ vie │ 1,50│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1353 │ vie │ 0,33│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1351 │ vie │ 1,35│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1338 │ vie │ 4,25│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1357 │ vie │ 1,35│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1361 │ vie │ 0,89│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1363 │ vie │ 0,47│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1365 │ vie │ 0,93│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1367 │ vie │ 0,51│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1324 │ vie │ 0,07│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1328 │ vie │ 0,15│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1336 │ vie │ 1,01│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1092/1│ vie │ 0,30│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1335 │ vie │ 0,37│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1333 │ vie │ 0,40│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1329 │ vie │ 0,57│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1342/A│ vie │ 0,50│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1340/A│ vie │ 0,86│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1218 │ vie │ 0,68│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1220 │ vie │ 0,56│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1223 │ vie │ 1,90│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1227 │ vie │ 1,55│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1231 │ vie │ 1,76│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1226/1│ vie │ 0,75│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1237 │ vie │ 0,96│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1239 │ vie │ 4,56│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1235 │ vie │ 1,00│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1233 │ vie │ 0,95│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1241 │ vie │ 1,34│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1242 │ vie │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 11 │ 1217 │ vie │ 3,90│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1211 │ vie │ 1,23│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1213 │ vie │ 0,88│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1215 │ vie │ 0,65│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1210 │ vie │ 0,07│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1209 │ vie │ 0,15│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1207 │ vie │ 0,60│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1205 │ vie │ 1,14│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1204 │ vie │ 1,88│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1202 │ vie │ 0,55│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1199 │ vie │ 0,42│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1196 │ vie │ 0,75│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1198 │ vie │ 1,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1165 │ vie │ 1,95│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1164 │ vie │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1139 │ vie │ 0,68│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1151 │ vie │ 0,25│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Călineşti │ │ 1135/A│ vie │ 0,60│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1133 │ vie │ 0,96│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1137 │ vie │ 0,70│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1163 │ vie │ 2,34│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1168 │ vie │ 1,11│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1161 │ vie │ 4,56│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1166 │ vie │ 1,89│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1131 │ vie │ 1,25│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1158 │ vie │ 0,07│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1159 │ vie │ 0,90│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 941 │ vie │ 1,00│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 939/1 │ vie │ 2,70│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 937/1 │ vie │ 1,62│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 9 │ 935/1 │ vie │ 3,18│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 933 │ vie │ 0,05│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 936 │ vie │ 1,00│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 938 │ vie │ 0,90│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 940 │ vie │ 0,33│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1141 │ vie │ 0,53│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1143 │ vie │ 0,59│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1267/A│ vie │ 0,73│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1292 │ vie │ 0,80│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1296 │ vie │ 0,75│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1297 │ vie │ 0,10│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1291/1│ vie │ 1,12│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1305 │ vie │ 0,62│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1306 │ vie │ 0,35│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1279 │ vie │ 1,00│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1298 │ vie │ 1,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 16 │ 1304 │ vie │ 0,87│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1307 │ vie │ 0,88│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1319 │ vie │ 0,77│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1317 │ vie │ 0,53│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1315 │ vie │ 0,23│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1294 │ vie │ 0,42│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1295 │ vie │ 0,04│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 53/1 │ vie │ 2,54│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2467 │ vie │ 0,27│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2469 │ vie │ 0,10│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2468/A│ vie │ 0,10│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2466/A│ vie │ 0,50│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2465/A│ vie │ 0,50│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2463/A│ vie │ 3,14│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2464/A│ vie │ 11,00│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2466 │ vie │ 6,32│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2478 │ vie │ 0,50│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2446/1│ vie │ 1,70│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2445 │ vie │ 0,70│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Călineşti │ │ 2442 │ vie │ 0,30│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2440 │ vie │ 0,17│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2439/A│ vie │ 0,25│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2437 │ vie │ 1,96│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2436 │ vie │ 0,30│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2447 │ vie │ 0,45│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2448 │ vie │ 1,52│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2449 │ vie │ 0,64│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2450 │ vie │ 0,34│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2451 │ vie │ 0,40│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2452 │ vie │ 0,43│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2453 │ vie │ 0,40│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2454/A│ vie │ 3,92│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2488 │ vie │ 1,45│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2483 │ vie │ 0,53│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ vie │ 148,38│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Topoloveni │ 16 │ 482/A │ vie │ 0,75│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 460/A │ vie │ 20,12│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 18 │ 585/1 │ vie │ 1,00│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 587 │ vie │ 0,71│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 588 │ vie │ 4,90│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 588/1 │ vie │ 5,41│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ vie │ 32,89│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Lunca Corbului│ 39 │ 852 │ vie │ 28,31│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 845 │ vie │ 20,00│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 854 │ vie │ 1,00│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ vie │ 49,31│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Leordeni │ 1 │ 48 │ vie │ 1,37│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 47 │ vie │ 5,00│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 49 │ vie │ 5,73│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 51 │ vie │ 4,40│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 52 │ vie │ 0,50│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 10 │ vie │ 0,85│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 19 │ vie │ 4,91│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 18 │ vie │ 0,52│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 42 │ vie │ 0,15│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 45 │ vie │ 1,55│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 46 │ vie │ 4,56│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 13/1 │ vie │ 7,20│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 6/1 │ vie │ 9,38│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 6 │ vie │ 1,73│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 8 │ vie │ 0,35│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ vie │ 48,20│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ VIE │ 349,32│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ AGRICOL │ 370,35│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Ştefăneşti │ 28 │ 1627 │ ape, bălţi │ 0,61│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ ape, bălţi │ 0,61│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Ştefăneşti │ 15 │ 740 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,70│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 747 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,06│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 750 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,65│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 753 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,12│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 776 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,07│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 775 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,13│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 766 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,50│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 672 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,33│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 793 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,15│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 14 │ 667 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,21│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ vegetaţie │ │ │ │ forestieră │ 2,92│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Călineşti │ 14 │ 1409 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 1,38│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1415 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,66│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1419 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,40│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1426 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,58│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 13 │ 1389 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,25│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 12 │ 1322 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 5,82│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1326 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,32│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ vegetaţie │ │ │ │ forestieră │ 9,41│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ VEGETAŢIE │ │ │ │ FORESTIERĂ │ 12,33│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Ştefăneşti │ 28 │ 1655 │ drum │ 0,17│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1626 │ drum │ 0,26│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 725 │ drum │ 0,06│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 726 │ drum │ 0,31│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 724 │ drum │ 0,08│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 722 │ drum │ 0,04│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 731 │ drum │ 0,01│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 734 │ drum │ 0,01│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 737 │ drum │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 739 │ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 742 │ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 743 │ drum │ 0,01│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 729 │ drum │ 0,28│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 748 │ drum │ 0,45│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 751 │ drum │ 0,05│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 758 │ drum │ 0,07│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 755 │ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 759 │ drum │ 0,15│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 774 │ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 761 │ drum │ 0,01│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 767 │ drum │ 0,04│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 673 │ drum │ 0,20│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 784 │ drum │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 782 │ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 825 │ drum │ 0,07│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 849 │ drum │ 0,18│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 780 │ drum │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 824 │ drum │ 0,04│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 816 │ drum │ 0,06│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 818 │ drum │ 0,09│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 810 │ drum │ 0,40│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 811 │ drum │ 0,40│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 808 │ drum │ 0,05│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 805 │ drum │ 0,08│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 798 │ drum │ 0,01│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 802 │ drum │ 0,05│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 787 │ drum │ 0,13│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 789 │ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 790 │ drum │ 0,76│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 791 │ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Ştefăneşti │ 15 │ 794 │ drum │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 796 │ drum │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 911 │ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 908 │ drum │ 0,04│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 909 │ drum │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 669 │ drum │ 0,15│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 28 │ 666 │ drum │ 0,35│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 28 │ 609 │ drum │ 0,01│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 28 │ 604 │ drum │ 0,20│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 28 │ 599 │ drum │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 28 │ 590 │ drum │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 28 │ 567 │ drum │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 28 │ 563 │ drum │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 28 │ 561 │ drum │ 0,01│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 28 │ 559 │ drum │ 0,01│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 28 │ 557 │ drum │ 0,01│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 28 │ 554 │ drum │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 28 │ 548 │ drum │ 0,01│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 28 │ 543 │ drum │ 0,11│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 28 │ 545 │ drum │ 0,05│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 28 │ 518 │ drum │ 0,04│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 28 │ 519 │ drum │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 28 │ 522 │ drum │ 0,08│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 28 │ 525 │ drum │ 0,10│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ drumuri │ │ │ │ exploatare │ 6,17│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Călineşti │ 14 │ 1407/A│ drum │ 0,91│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1437 │ drum │ 0,09│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1428 │ drum │ 0,06│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1425 │ drum │ 0,36│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1413 │ drum │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1415/1│ drum │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1417 │ drum │ 0,12│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1418 │ drum │ 0,04│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1421 │ drum │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 13 │ 1382 │ drum │ 0,04│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1384 │ drum │ 0,06│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 12 │ 1370 │ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1374 │ drum │ 0,18│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1352 │ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 12 │ 1358 │ drum │ 0,04│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1360 │ drum │ 0,04│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1362 │ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1364 │ drum │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1366 │ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1323 │ drum │ 0,05│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1325 │ drum │ 0,01│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1332 │ drum │ 0,01│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1334 │ drum │ 0,01│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Călineşti │ │ 1331 │ drum │ 0,05│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1330 │ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1341/A│ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1339/A│ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1337 │ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 11 │ 1219 │ drum │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1221 │ drum │ 0,01│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1222 │ drum │ 0,01│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1224 │ drum │ 0,01│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1225 │ drum │ 0,38│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1232 │ drum │ 0,15│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1226 │ drum │ 0,38│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1236 │ drum │ 0,06│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1234 │ drum │ 0,05│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1240 │ drum │ 0,04│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1212 │ drum │ 0,04│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1214 │ drum │ 0,04│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1208 │ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1206 │ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1203 │ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1201 │ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1200 │ drum │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1132 │ drum │ 0,50│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1157 │ drum │ 0,32│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1167 │ drum │ 0,01│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1162 │ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1160 │ drum │ 0,10│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1129 │ drum │ 0,07│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 943 │ drum │ 0,06│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 940/1 │ drum │ 0,19│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 938/1 │ drum │ 0,04│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 936/1 │ drum │ 0,07│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 9 │ 934 │ drum │ 0,12│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 932 │ drum │ 0,05│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 935 │ drum │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 937 │ drum │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 939 │ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 9 │ 1293/A│ drum │ 0,12│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1259 │ drum │ 0,10│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1280 │ drum │ 0,06│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1296/1│ drum │ 0,04│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1305/1│ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1297/1│ drum │ 0,08│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1276/A│ drum │ 0,14│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1320 │ drum │ 0,04│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1318 │ drum │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1316 │ drum │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1278/1│ drum │ 0,20│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Călineşti │ │ 1298/1│ drum │ 0,08│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1304/1│ drum │ 0,20│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1278/1│ drum │ 0,04│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 30 │ 2438 │ drum │ 1,54│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2489 │ drum │ 0,11│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 2487 │ drum │ 0,05│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ drumuri │ │ │ │ exploatare │ 8,23│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Lunca Corbului│ 39 │ 855 │ drum │ 1,30│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 856 │ drum │ 0,70│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ drumuri │ │ │ │ exploatare │ 2,00│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Leordeni │ 1 │ 1168/1│ drum │ 0,76│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 51/1 │ drum │ 0,17│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 52/1 │ drum │ 0,41│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 50 │ drum │ 0,54│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ drumuri │ │ │ │ exploatare │ 1,88│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ DRUMURI │ │ │ │ EXPLOATARE │ 18,28│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Ştefăneşti │ │ 1653 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 4,04│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 1630 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,11│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 1 │ │ │ │ │ │ (Comb) │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 7,74│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 828 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,15│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 820 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,66│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ curţi, │ │ │ │ construcţii │ 12,70│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Călineşti │ 11 │ 942 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 1,94│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ │ 53/1 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,50│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ curţi, │ │ │ │ construcţii │ 2,44│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Topoloveni │ 16 │ 510, │ │ │ │ │ │ 478 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,59│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ curţi, │ │ │ │ construcţii │ 0,59│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Lunca Corbului│ 42 │ 916, │ │ │ │ │ │ 917, │ curţi, │ │ │ │ │ 918 │ construcţii │ 1,00│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ curţi, │ │ │ │ construcţii │ 1,00│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Leordeni │ 1 │ 57/1 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,66│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ curţi, │ │ │ │ construcţii │ 0,66│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ CURŢI, │ │ │ │ CONSTRUCŢII │ 17,39│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Ştefăneşti │ 28 │ 1623/A│ neproductiv │ 3,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 18 │ 1305/A│ neproductiv │ 0,56│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ neproductiv │ 3,58│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Călineşti │ 13 │ 1356 │ neproductiv │ 0,20│ ├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 30 │ 2334/A│ neproductiv │ 0,65│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ neproductiv │ 0,85│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ NEPRODUCTIV │ 4,43│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ NEAGRICOL │ 53,04│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total oraş Ştefăneşti │ agricol + │ │ │ │ neagricol │ 102,62│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total comuna Călineşti │ agricol + │ │ │ │ neagricol │ 169,41│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total oraş Topoloveni │ agricol + │ │ │ │ neagricol │ 36,31│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total comuna │ │ │ │Lunca Corbului │ agricol + │ │ │ │ neagricol │ 64,31│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total comuna │ │ │ │Leordeni │ agricol + │ │ │ │ neagricol │ 50,74│ ├─────────────────────────────────────────┴────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL GENERAL │ 423,39*)│ └──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘----- Notă *) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice sub nr. M.F. 117074.  +  Anexa 1.3 Datele de identificare a suprafeţelorminime de teren, din domeniul public al statului,aflate în administrarea Institutului Naţional deCercetare - Dezvoltare pentru Zootehnie - Baloteşti,judeţul Ilfov, indispensabile activităţii decercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicăriimaterialului biologic ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │ Locul unde este │ Caracteristicile tehnice ale terenului │ │ situat terenul ├─────────┬─────────┬────────────────┬─────────────────┤ │ │ Tarlaua │ Parcela │ Categoria de │ Suprafaţa │ │ │ │ │ folosinţă │ - ha - │ ├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Baloteşti │ 123 │ 502/1 │ arabil │ 29,90│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 124 │ 504/2 │ arabil │ 10,11│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 124 │ 504/3 │ arabil │ 10,79│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 125 │ 506/1 │ arabil │ 18,01│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 129 │ 536/1 │ arabil │ 5,14│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 129 │ 530 │ arabil │ 1,08 │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 130 │ 538 │ arabil │ 12,60│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 131 │ 541 │ arabil │ 30,07│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 131 │ 542 │ arabil │ 24,93│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 132 │ 548 │ arabil │ 35,78│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 132 │ 548/1 │ arabil │ 7,92│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ arabil │ 186,33│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Mogoşoaia │ 6 │ 46 │ arabil │ 50,33│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ arabil │ 50,33│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ ARABIL │ 236,66│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Baloteşti │ 129 │ 530/1 │ păşune │ 0,23│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 130 │ 539 │ păşune │ 0,39│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 131 │ 542/1 │ păşune │ 0,50│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 131 │ 543 │ păşune │ 0,40│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 131 │ 549 │ păşune │ 0,92│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ păşune │ 2,44│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ AGRICOL │ 239,10│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Baloteşti │ 128 │ 519/1 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,27│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 130 │ 537/1 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 1,72│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ vegetaţie │ │ │ │ forestieră │ 1,99│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Tunari │ 230 │ │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,05│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ vegetaţie │ │ │ │ forestieră │ 0,05│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ VEGETAŢIE │ │ │ │ FORESTIERĂ │ 2,04│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Baloteşti │ 123 │ 546/2 │ drum │ 0,13│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 124 │ 505/3 │ drum │ 0,06│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 124 │ 525/1 │ drum │ 0,07│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 128 │ 522 │ drum │ 0,06│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 128 │ 518/1 │ drum │ 0,10│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 128 │ 518/2 │ drum │ 0,07│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 128 │ 518/3 │ drum │ 0,04│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 128 │ 518/4 │ drum │ 0,09│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 129 │ 531 │ drum │ 0,10│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 129 │ 531/1 │ drum │ 0,06│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 129 │ 528+533 │ drum │ 0,17│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 129 │ 535 │ drum │ 0,06│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 129 │ 532/1 │ drum │ 0,04│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 129 │ 525 │ drum │ 0,10│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 129 │ 505/1 │ drum │ 0,07│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 129 │ 505/2 │ drum │ 0,05│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 130 │ 539/1 │ drum │ 0,15│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 131 │ 542/2 │ drum │ 0,29│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 132 │ 548/2 │ drum │ 0,26│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 132 │ 546/1 │ drum │ 0,04│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ drumuri │ │ │ │ exploatare │ 2,01│ ├───────────────────────────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Tunari 230 │ │ drum │ 0,08│ ├───────────────────────────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ drumuri │ │ │ │ exploatare │ 0,08│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ DRUMURI │ │ │ │ EXPLOATARE │ 2,09│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Baloteşti │ 128 │ 520 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 4,69│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 129 │ 527+ │ │ │ │ │ │ 529+ │ │ │ │ │ │ 532+ │ │ │ │ │ │ 534+ │ curţi, │ │ │ │ │ 536 │ construcţii │ 9,29│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 129 │ 530/1 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 130 │ 539 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,01│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 131 │ 543 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 125 │ 506/1 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,02│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ curţi, │ │ │ │ construcţii │ 14,06│ ├───────────────────────────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Tunari │ 230 │ │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 2,25│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ curţi, │ │ │ │ construcţii │ 2,25│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ CURŢI, │ │ │ │ CONSTRUCŢII │ 16,31│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ NEAGRICOL │ 20,44│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ agricol + │ │ │comuna Baloteşti │ neagricol │ 206,83│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ │ │ │comuna Mogoşoaia │ agricol │ 50,33│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ │ │ │comuna Tunari │ neagricol │ 2,38│ ├─────────────────────────────────────────┴────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL GENERAL │ 259,54*)│ └──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┘----- Notă *) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice sub nr. M.F. 116919.  +  Anexa 1.4 Datele de identificare a suprafeţelor minime de teren,din domeniul public al statului, aflate înadministrarea Institutului Naţional deCercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr -Braşov, judeţul Braşov, indispensabile activităţii decercetare- dezvoltare - inovare şi multiplicăriimaterialului biologic ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │ Locul unde este │ Caracteristicile tehnice ale terenului │ │ situat terenul ├─────────┬─────────┬────────────────┬─────────────────┤ │ │ Tarlaua │ Parcela │ Categoria de │ Suprafaţa │ │ │ │ │ folosinţă │ - ha - │ ├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Municipiul Braşov │ 64 │ 376/1 │ arabil │ 7,54│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 77 │ 469/1 │ arabil │ 10,51│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 78 │ 473 │ arabil │ 22,80│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 78 │ 478/1 │ arabil │ 14,38│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 141 │ 1028 │ arabil │ 11,16│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 141 │ 1030 │ arabil │ 10,03│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 143 │ 1076 │ arabil │ 17,99│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 144 │ 1093 │ arabil │ 7,30│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 1100 │ arabil │ 20,20│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 147 │ 1126 │ arabil │ 19,46│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 147 │ 1133/4 │ arabil │ 12,91│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 148 │ 1133/1 │ arabil │ 3,94│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 149 │ 1133/2 │ arabil │ 1,18│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 151 │ 1151 │ arabil │ 29,56│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 151 │ 1154 │ arabil │ 11,45│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 156 │ 1170 │ arabil │ 16,46│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 157 │ 1173 │ arabil │ 22,75│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ arabil │ 239,62│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Ghimbav │ 4 │ 25 │ arabil │ 37,47│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 11 │ 97/2 │ arabil │ 7,52│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 13 │ 113/1 │ arabil │ 20,09│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 13 │ 113/2 │ arabil │ 34,11│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 118 │ arabil │ 45,97│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 121 │ arabil │ 45,32│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 289 │ arabil │ 47,34│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 291/1 │ arabil │ 73,99│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 11 │ 97/1*) │ arabil │ 20,53│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 11 │ 99/1*) │ arabil │ 27,26│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 17 │ 133*) │ arabil │ 27,33│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ arabil │ 386,93│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Municipiul Codlea │ 93 │ 1118 │ arabil │ 13,86│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 93 │ 1120 │ arabil │ 18,67│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 94 │ 1123/1 │ arabil │ 13,32│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 94 │ 1123/3 │ arabil │ 36,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 95 │ 1136/1 │ arabil │ 14,83│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 95 │ 1136/3 │ arabil │ 10,09│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 95 │ 1136/4 │ arabil │ 10,80│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Municipiul Codlea │ 95 │ 1136/5 │ arabil │ 24,46│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 96 │ 1148/1 │ arabil │ 2,62│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 99 │ 1185 │ arabil │ 22,52│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ arabil │ 167,19│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Săcele │ 135 │ 1748 │ arabil │ 1,83│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ arabil │ 1,83│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Municipiul │ │ │ │ │ │Gheorghieni │ │ 3956 │ arabil │ 6,53│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │(Lăzarea) - │ │ │ │ │ │judeţul Harghita │ │ 3963 │ arabil │ 2,91│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ arabil │ 9,44│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ ARABIL │ 805,01│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Municipiul Braşov │ 147 │ 1129 │ păşune │ 6,64│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 150 │ 1142 │ păşune │ 12,06│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ păşune │ 18,70│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Ghimbav │ 11 │ 97/3 │ fâneaţă │ 0,33│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 11 │ 99/2 │ fâneaţă │ 1,51│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 11 │ 99/4 │ fâneaţă │ 9,28│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 13 │ 110 │ fâneaţă │ 2,49│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ fâneaţă │ 13,61│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Municipiul Codlea │ 95 │ 1136/6 │ fâneaţă │ 1,24│ ├─────────────────────┴─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ │ fâneaţă │ 1,24│ ├─────────────────────┬─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Săcele │ 135 │ 1749 │ fâneaţă │ 0,94│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ fâneaţă │ 0,94│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ FÂNEAŢA │ 15,79│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ AGRICOL │ 839,50│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Municipiul Braşov │ 77 │ 469/2 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ │ │ │ │ │ (tufăriş) │ 0,05│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 149 │ 1133/5 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ │ │ │ │ │ (tufăriş) │ 0,22│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 149 │ 1133/7 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ │ │ │ │ │ (tufăriş) │ 0,39│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ vegetaţie │ │ │ │ forestieră │ │ │ │ (tufăriş) │ 0,66│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Municipiul Braşov │ 145 │ 1105 │ drum │ 0,90│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 149 │ 1132 │ drum │ 0,15│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 150 │ 1138 │ drum │ 0,86│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 151 │ 1149 │ drum │ 0,91│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 152 │ 1152 │ drum │ 0,22│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 153 │ 1159 │ drum │ 0,44│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 153 │ 1163 │ drum │ 1,52│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 156 │ 1169 │ drum │ 0,21│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 156 │ 1171 │ drum │ 0,30│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 157 │ 1172 │ drum │ 0,13│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 157 │ 1174 │ drum │ 0,21│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 158 │ 1141 │ drum │ 0,44│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ drumuri │ │ │ │ exploatare │ 6,29│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Oraş Ghimbav │ 11 │ 99/3 │ drum │ 0,31│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 13 │ 122 │ drum │ 0,57│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 13 │ 113/3 │ drum │ 0,24│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 14 │ 114 │ drum │ 0,40│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 15 │ 119 │ drum │ 0,47│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 292 │ drum │ 0,19│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 8 │ 76 │ drum │ 0,34│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 11 │ 96 │ drum │ 0,39│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 11 │ 101 │ drum │ 1,00│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ drumuri │ │ │ │ exploatare │ 3,91│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Municipiul Codlea │ 94 │ 1123/2 │ drum │ 0,12│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 95 │ 1136/2 │ drum │ 0,12│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ drumuri │ │ │ │ exploatare │ 0,24│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ DRUMURI │ │ │ │ EXPLOATARE │ 10,44│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Municipiul Braşov │ 143 │ 1077 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,05│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 143 │ 1079 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,16│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 145 │ 1104 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 9,96│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 146 │ 1107 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 7,09│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 147 │ 1127 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 1,72│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 149 │ 1133/3 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,02│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 150 │ 1140 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 8,92│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 150 │ 1144 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 4,93│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 151 │ 1150 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,03│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ curţi, │ │ │ │ construcţii │ 32,88│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Săcele │ 135 │ 1747 │ curţi, │ │ │ │ │ │ construcţii │ 0,44│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ curţi, │ │ │ │ construcţii │ 0,44│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ CURŢI, │ │ │ │ CONSTRUCŢII │ 33,32│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ NEAGRICOL │ 44,42│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total municipiul │ agricol + │ │ │Braşov │ neagricol │ 298,15│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total oraş Ghimbav │ agricol + │ │ │ │ neagricol │ 404,45│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total municipiul │ agricol + │ │ │Codlea │ neagricol │ 168,67│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total comuna Săcele │ agricol + │ │ │ │ neagricol │ 3,21│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total municipiul │ agricol │ 9,44│ │Gheorghieni (Lăzarea) │ │ │ ├─────────────────────────────────────────┴────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL GENERAL │ 883,92**)│ └──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘----- Notă *) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice sub nr. M.F.105043. Notă **) Suprafaţă înregistrată la Ministerul Finanţelor Publice sub nr. M.F.104651.  +  Anexa 2 Institutele de cercetare-dezvoltare deramură care funcţionează în subordineaAcademiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice"Gheorghe Ionescu-Şişeşti"*Font 9* ┌───┬──────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────┐ │Nr.│Denumirea unităţii de cercetare-dezvoltare│ Sediul │Suprafaţa minimă │ │crt│ care se reorganizează ├───────────┬─────────┤de teren, │ │ │ │Localitatea│ Judeţul │indispensabilă │ │ │ │ │ │activităţii de │ │ │ │ │ │cercetare-dezvol- │ │ │ │ │ │tare-inovare şi │ │ │ │ │ │multiplicării │ │ │ │ │ │materialului │ │ │ │ │ │biologic, │ │ │ │ │ │aparţinând │ │ │ │ │ │domeniului public │ │ │ │ │ │al statului, aflată│ │ │ │ │ │în administrarea │ │ │ │ │ │unităţii sau în │ │ │ │ │ │proprietatea ASAS │ │ │ │ │ │ - ha - │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤ │ 1.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Valea Că- │Prahova │ 394,3756│ │ │Viticultură şi Vinificaţie-Valea │lugărească │ │ │ │ │Călugărească │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤ │ 2.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Mărăcineni │Argeş │ 314,8902│ │ │Pomicultură Piteşti-Mărăcineni │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤ │ 3.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Vidra │Ilfov │ 307,94│ │ │Legumicultura şi Floricultură Vidra │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤ │ 4.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Bucureşti │- │ 7,6967│ │ │Industrializarea şi Marketingul │ │ │ │ │ │Produselor Horticole "Horting" Bucureşti │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤ │ 5.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Constanţa │Constanţa│ 1.432,9130│ │ │Creşterea Ovinelor şi Caprinelor-Palas │ │ │ 1.779,49***)│ ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤ │ 6.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Baloteşti │Ilfov │ 569,6266│ │ │Creşterea Bovinelor - Baloteşti │ │ │ 462,05***)│ ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤ │ 7.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Galaţi │Galaţi │ 441,53│ │ │Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultura │ │ │ │ │ │Galaţi │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤ │ 8.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Braşov │Braşov │ 231,09│ │ │Pajişti Braşov │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤ │ 9.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Cristian │Sibiu │ 603,4200│ │ │Montanologie Cristian-Sibiu │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤ │10.│Institutul de Cercetare pentru Economia │Bucureşti │- │ -│ │ │Agriculturii şi Dezvoltare Rurală │ │ │ │ │ │Bucureşti │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤ │11.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Bucureşti │- │ 17,149│ │ │Protecţia Plantelor Bucureşti │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤ │12.│Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru │Miercurea- │Harghita │ 107,73│ │ │Cinegetică şi Resurse Montane │Ciuc │ │ │ │ │Miercurea-Ciuc │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤ │13.│Banca de Resurse Genetice Vegetale │Suceava │Suceava │ 2,00│ │ │Suceava "Mihai Cristea" │ │ │ │ ├───┼──────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────┼───────────────────┤ │ │ Total │ │ │ 4.430,3611│ └───┴──────────────────────────────────────────┴───────────┴─────────┴───────────────────┘----- Notă ***) Suprafeţe proprietatea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" care nu sunt cuprinse în total.  +  Anexa 2.1 Datele de identificare a suprafeţelorminime de teren, din domeniul public al statului,aflate în administrarea Institutului deCercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şiVinificaţie Valea Călugărească, judeţul Prahova,indispensabile activităţii decercetare-dezvoltare-inovare şi multiplicăriimaterialului biologic ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │ Locul unde este │ Caracteristicile tehnice ale terenului │ │ situat terenul ├─────────┬─────────┬────────────────┬─────────────────┤ │ │ Tarlaua │ Parcela │ Categoria de │ Suprafaţa │ │ │ │ │ folosinţă │ - ha - │ ├─────────────────────┼─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Bucov - │ │ │ │ │ │Chiţorani │ 89 │ 3898 │ arabil │ 0,3100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 88 │ 3864/1 │ arabil │ 0,1800│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ arabil │ 0,4900│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Valea │ │ │ viţă-de-vie │ │ │Călugărească │ 56 │ 4696 │ nobilă (vie) │ 0,2300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4698 │ vie │ 0,9200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4778 │ vie │ 0,3600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4781 │ vie │ 0,3600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4784 │ vie │ 0,7600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4559 │ vie │ 0,7300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4537 │ vie │ 0,4600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4531 │ vie │ 0,7800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4527 │ vie │ 0,5000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4510 │ vie │ 0,4100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4499 │ vie │ 1,3300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4486 │ vie │ 1,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4480 │ vie │ 0,4970│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4477 │ vie │ 0,3040│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4474 │ vie │ 0,9100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4471 │ vie │ 0,7600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4468 │ vie │ 1,2700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4418 │ vie │ 0,5800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4851 │ vie │ 0,9300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4855 │ vie │ 1,3900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4870 │ vie │ 1,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4543 │ vie │ 0,4500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4524 │ vie │ 0,3600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4518 │ vie │ 0,8400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4514 │ vie │ 1,8600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4464 │ vie │ 1,8200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4462 │ vie │ 0,6900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4460 │ vie │ 1,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4456 │ vie │ 0,9600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3052 │ vie │ 0,3400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3056 │ vie │ 0,5500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3067 │ vie │ 0,4300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3071 │ vie │ 0,3800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3074 │ vie │ 0,4100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3077 │ vie │ 0,2200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Valea │ │ │ │ │ │Călugărească │ 36 │ 3080 │ vie │ 1,2200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4659 │ vie │ 0,5600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4662 │ vie │ 0,3600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4665 │ vie │ 0,1700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4716 │ vie │ 0,1600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4722 │ vie │ 0,1600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4790 │ vie │ 0,6400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4838 │ vie │ 0,1600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4846 │ vie │ 1,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3143 │ vie │ 0,1800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3139 │ vie │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3133 │ vie │ 0,3500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3130 │ vie │ 0,2000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3128 │ vie │ 0,3700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3126 │ vie │ 0,1900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3175 │ vie │ 0,2600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3179 │ vie │ 0,7800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3181 │ vie │ 0,5700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3183 │ vie │ 0,4000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3188 │ vie │ 0,7200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4619 │ vie │ 0,9700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4630 │ vie │ 0,4200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4633 │ vie │ 1,2600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4593 │ vie │ 0,4300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4567 │ vie │ 0,4600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4568 │ vie │ 0,1800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4555 │ vie │ 0,3100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4540 │ vie │ 0,3400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4503 │ vie │ 1,9000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4423 │ vie │ 1,5000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3065/1 │ vie │ 1,6600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4682/1 │ vie │ 0,2000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4652/1 │ vie │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4772/1 │ vie │ 0,3500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4563 │ vie │ 0,8600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4510/1 │ vie │ 1,1400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4394 │ vie │ 3,7500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4398 │ vie │ 0,4800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4403 │ vie │ 0,8700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4409 │ vie │ 2,3800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4415 │ vie │ 0,6100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4416 │ vie │ 0,4000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4445 │ vie │ 1,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4448 │ vie │ 0,7700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4450 │ vie │ 0,7200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4426 │ vie │ 0,1600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4428 │ vie │ 0,3100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4430 │ vie │ 0,3800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4432 │ vie │ 0,5600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4434 │ vie │ 0,3700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Valea │ │ │ │ │ │Călugărească │ 54 │ 4436 │ vie │ 0,4700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4438 │ vie │ 0,2800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4443 │ vie │ 1,2500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 133 │ 70 │ vie │ 0,1500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4410 │ vie │ 0,1200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5924 │ vie │ 2,6500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4283 │ vie │ 1,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4287 │ vie │ 1,3100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3744/1 │ vie │ 0,5000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4279/2 │ vie │ 1,5300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5929 │ vie │ 1,8200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5930 │ vie │ 1,1600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5885 │ vie │ 1,7600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5894 │ vie │ 1,7800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 83 │ 5946 │ vie │ 1,1700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5926 │ vie │ 1,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5935 │ vie │ 13,5400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 50 │ 4181/3 │ vie │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 50 │ 4236 │ vie │ 0,4000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 50 │ 4234 │ vie │ 1,7100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4274 │ vie │ 0,3200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4294 │ vie │ 0,7200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4298 │ vie │ 0,3600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3760/1 │ vie │ 1,2100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5948 │ vie │ 2,3100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4258 │ vie │ 1,5600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4241 │ vie │ 1,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4239 │ vie │ 0,5400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 50 │ 4198 │ vie │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3822 │ vie │ 1,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3843 │ vie │ 1,6700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3554 │ vie │ 0,3500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3556 │ vie │ 0,5100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3550 │ vie │ 0,7900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3552 │ vie │ 0,1300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3570/1 │ vie │ 0,2200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3574 │ vie │ 0,7300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3578/1 │ vie │ 0,2400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3580 │ vie │ 0,2600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3584/1 │ vie │ 0,4100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3583/1 │ vie │ 0,3900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3191 │ vie │ 1,0000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3519 │ vie │ 1,2100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3514/1 │ vie │ 1,2000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3514/2 │ vie │ 1,2100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3660 │ vie │ 0,7500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3664 │ vie │ 0,8500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3472 │ vie │ 0,6000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3709 │ vie │ 1,1100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3712 │ vie │ 0,2500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Valea │ │ │ │ │ │Călugărească │ 42 │ 3719 │ vie │ 0,4500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3702/1 │ vie │ 0,1400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3208 │ vie │ 1,9900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3209 │ vie │ 0,5700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3228/1 │ vie │ 1,1900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3330 │ vie │ 1,1500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3333 │ vie │ 0,2400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3382 │ vie │ 0,4300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3344 │ vie │ 1,0000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3802 │ vie │ 1,5600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3602 │ vie │ 3,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3805 │ vie │ 0,4700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3824 │ vie │ 0,8900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3829 │ vie │ 0,4600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3835 │ vie │ 0,2700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3838/1 │ vie │ 0,2500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3849 │ vie │ 0,6900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3857 │ vie │ 1,6000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3704 │ vie │ 1,5900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3196 │ vie │ 0,7200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3440 │ vie │ 0,2700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3205/1 │ vie │ 0,3500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4368 │ vie │ 0,1700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3790 │ vie │ 1,2700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3798 │ vie │ 0,4700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3807 │ vie │ 0,8100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3813 │ vie │ 0,4100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3816 │ vie │ 0,5000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3846 │ vie │ 0,1400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3605 │ vie │ 1,4500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3611 │ vie │ 0,8200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3614 │ vie │ 1,1100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3617 │ vie │ 0,6100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3622 │ vie │ 0,7700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3628 │ vie │ 0,4900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3631 │ vie │ 0,4600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3636 │ vie │ 0,8300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3639 │ vie │ 0,8200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3648 │ vie │ 0,8400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3667 │ vie │ 1,6200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3679 │ vie │ 0,7500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3715 │ vie │ 0,4800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3722 │ vie │ 0,5000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4331 │ vie │ 0,2500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 334 │ vie │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4339 │ vie │ 0,5000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4343 │ vie │ 0,4700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4348 │ vie │ 0,4800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4361 │ vie │ 0,7600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4365 │ vie │ 0,2000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Valea │ │ │ │ │ │Călugărească │ 53 │ 4371 │ vie │ 0,7300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4374 │ vie │ 0,2200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4378 │ vie │ 0,2200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4382 │ vie │ 0,2300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4385 │ vie │ 0,2900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4388 │ vie │ 0,5600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4391 │ vie │ 0,3100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3406 │ vie │ 0,2400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3408 │ vie │ 0,5500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3411 │ vie │ 0,1300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3414 │ vie │ 0,3400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3422 │ vie │ 0,3500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3432 │ vie │ 0,4400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3437 │ vie │ 0,8300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3450 │ vie │ 0,5800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3455 │ vie │ 0,8000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3458 │ vie │ 0,2300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3461 │ vie │ 0,7300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3465 │ vie │ 0,8800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3475 │ vie │ 0,3800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3480 │ vie │ 1,5000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3483 │ vie │ 0,5800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3486 │ vie │ 0,2400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3494 │ vie │ 0,5900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3501 │ vie │ 0,9000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3505 │ vie │ 0,5200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3534 │ vie │ 1,1900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3537 │ vie │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3539 │ vie │ 1,8100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3543 │ vie │ 0,3800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3547 │ vie │ 0,9900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3559 │ vie │ 0,1300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3563 │ vie │ 1,3200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3567 │ vie │ 1,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3587 │ vie │ 1,7400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3593 │ vie │ 1,3800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3208 │ vie │ 1,9900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3215 │ vie │ 0,3700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3225 │ vie │ 0,4500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3338 │ vie │ 0,8900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3341 │ vie │ 0,1700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3350 │ vie │ 0,1400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3352 │ vie │ 0,8500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3356 │ vie │ 0,2200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3359 │ vie │ 0,6800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3375 │ vie │ 0,7500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3378 │ vie │ 0,6800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3397 │ vie │ 0,1300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3785/1 │ vie │ 4,0000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3796/1 │ vie │ 3,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Valea │ │ │ │ │ │Călugărească │ 88 │ 6016 │ vie │ 0,9100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 88 │ 6018 │ vie │ 1,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6031 │ vie │ 0,1100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6036 │ vie │ 4,6600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6046 │ vie │ 2,2700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6065 │ vie │ 7,5400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6047/1 │ vie │ 0,9400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6057/1 │ vie │ 0,1300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6059/1 │ vie │ 0,2800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6031/1 │ vie │ 0,5500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6061/1 │ vie │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6034/1 │ vie │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6035/1 │ vie │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 88 │ 6015/1 │ vie │ 3,5400│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ vie │ 213,6810│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna │ │ │ │ │ │Bucov-Chiţorani │ 89 │ 3884 │ vie │ 2,9100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 68 │ 2787 │ vie │ 1,8300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 88 │ 3897 │ vie │ 2,0000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 3897/1 │ vie │ 5,8500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 3900 │ vie │ 0,3200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 3901 │ vie │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 3902 │ vie │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 3903 │ vie │ 0,4800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 3905 │ vie │ 1,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 3910 │ vie │ 0,9900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 3912 │ vie │ 0,9700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 3914 │ vie │ 0,8800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 3916 │ vie │ 0,9200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 3918 │ vie │ 0,6900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 3920 │ vie │ 0,8500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 3922 │ vie │ 0,5700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 3924 │ vie │ 0,7100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 3891 │ vie │ 1,1700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 3889 │ vie │ 5,5800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 3887 │ vie │ 2,4300│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ vie │ 30,2000│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna │ │ │ │ │ │Bucov - Pleaşa │ 49 │ 2059 │ vie │ 3,2600│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ vie │ 3,2600│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ VIE │ 247,1410│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Bucov - Pleaşa│ 48 │ 2014 │ livadă │ 0,2000│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ livadă │ 0,2000│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Valea │ │ │ │ │ │Călugărească │ 36 │ 3051 │ fâneaţă │ 0,4700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3053 │ fâneaţă │ 0,1400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3054 │ fâneaţă │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3057 │ fâneaţă │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3068 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3072 │ fâneaţă │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3075 │ fâneaţă │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3078 │ fâneaţă │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3081 │ fâneaţă │ 0,1500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3095 │ fâneaţă │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4650 │ fâneaţă │ 0,1700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4663 │ fâneaţă │ 0,1800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4666 │ fâneaţă │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4697 │ fâneaţă │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4699 │ fâneaţă │ 0,1400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4700 │ fâneaţă │ 0,1300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4717 │ fâneaţă │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4723 │ fâneaţă │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4724 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4725 │ fâneaţă │ 0,1600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4779 │ fâneaţă │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4782 │ fâneaţă │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4785 │ fâneaţă │ 0,1200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4787 │ fâneaţă │ 0,2600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4791 │ fâneaţă │ 0,1700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4801 │ fâneaţă │ 1,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4823 │ fâneaţă │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4839 │ fâneaţă │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4845 │ fâneaţă │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4847 │ fâneaţă │ 0,1400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4848 │ fâneaţă │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4852 │ fâneaţă │ 0,2400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4854 │ fâneaţă │ 0,1100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4855 │ fâneaţă │ 0,1500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4871 │ fâneaţă │ 0,1600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3140 │ fâneaţă │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3142 │ fâneaţă │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3138 │ fâneaţă │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3131 │ fâneaţă │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3124 │ fâneaţă │ 0,3900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3106 │ fâneaţă │ 0,1100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3173 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3177 │ fâneaţă │ 0,3600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3184 │ fâneaţă │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3185 │ fâneaţă │ 0,1800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3189 │ fâneaţă │ 0,8100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4620 │ fâneaţă │ 0,1600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4622 │ fâneaţă │ 0,1500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4623 │ fâneaţă │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4631 │ fâneaţă │ 0,2200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4543 │ fâneaţă │ 0,3100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4637 │ fâneaţă │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4641 │ fâneaţă │ 0,2700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4594 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4590 │ fâneaţă │ 0,4800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4580 │ fâneaţă │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4560 │ fâneaţă │ 0,1700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4556 │ fâneaţă │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4554 │ fâneaţă │ 0,1600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Valea │ 55 │ 4546 │ fâneaţă │ 0,1100│ │Călugărească │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4544 │ fâneaţă │ 0,1900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4541 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4538 │ fâneaţă │ 0,1400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4532 │ fâneaţă │ 0,2700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4528 │ fâneaţă │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4525 │ fâneaţă │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4519 │ fâneaţă │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4515 │ fâneaţă │ 0,4100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4511 │ fâneaţă │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4504 │ fâneaţă │ 0,1500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4501 │ fâneaţă │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4500 │ fâneaţă │ 0,1500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4487 │ fâneaţă │ 0,1300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4481 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4478 │ fâneaţă │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4475 │ fâneaţă │ 0,0890│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4472 │ fâneaţă │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4469 │ fâneaţă │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4465 │ fâneaţă │ 0,3400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4455 │ fâneaţă │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4453 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4452 │ fâneaţă │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 80 │ fâneaţă │ 0,1600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3094/1 │ fâneaţă │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4709/1 │ fâneaţă │ 0,3600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4772/1 │ fâneaţă │ 0,3500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4774/1 │ fâneaţă │ 1,9454│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3082/1 │ fâneaţă │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3134/1 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3374/1 │ fâneaţă │ 0,5100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4629/1 │ fâneaţă │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4592/1 │ fâneaţă │ 0,5400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4588/1 │ fâneaţă │ 2,9800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4573/1 │ fâneaţă │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4566/1 │ fâneaţă │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4564/1 │ fâneaţă │ 0,2600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4557/1 │ fâneaţă │ 0,5400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4553/1 │ fâneaţă │ 0,4400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4550/1 │ fâneaţă │ 0,2800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4548/1 │ fâneaţă │ 0,7900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4645/1 │ fâneaţă │ 0,1400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4572 │ fâneaţă │ 0,2300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4400 │ fâneaţă │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4451 │ fâneaţă │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 133 │ 72 │ fâneaţă │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3762/1 │ fâneaţă │ 3,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3745/1 │ fâneaţă │ 0,3800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4299 │ fâneaţă │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4295 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Valea │ 51 │ 4293 │ fâneaţă │ 0,6200│ │Călugărească │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4288 │ fâneaţă │ 0,1200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4284 │ fâneaţă │ 0,4100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4280/1 │ fâneaţă │ 0,1700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4276 │ fâneaţă │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4275 │ fâneaţă │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4271/1 │ fâneaţă │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4254/1 │ fâneaţă │ 0,1100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 50 │ 4199 │ fâneaţă │ 0,1400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3785 │ fâneaţă │ 0,1700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3796 │ fâneaţă │ 4,3000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3786 │ fâneaţă │ 0,2200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3788 │ fâneaţă │ 0,4700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3791 │ fâneaţă │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3793 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3797 │ fâneaţă │ 1,2100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3799 │ fâneaţă │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3801 │ fâneaţă │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3803 │ fâneaţă │ 0,1200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3806 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3808 │ fâneaţă │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3810 │ fâneaţă │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3814 │ fâneaţă │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3817 │ fâneaţă │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3819 │ fâneaţă │ 0,1800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3820 │ fâneaţă │ 0,1100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3823 │ fâneaţă │ 0,1100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3825 │ fâneaţă │ 0,1500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3826 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3827 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3830 │ fâneaţă │ 0,1200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3836 │ fâneaţă │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3844 │ fâneaţă │ 0,7200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3847 │ fâneaţă │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3850 │ fâneaţă │ 0,1400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3858 │ fâneaţă │ 0,1700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3606 │ fâneaţă │ 0,1200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3607 │ fâneaţă │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3609 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3612 │ fâneaţă │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3615 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3618 │ fâneaţă │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3620 │ fâneaţă │ 0,6500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3623 │ fâneaţă │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3626 │ fâneaţă │ 0,4700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3629 │ fâneaţă │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3632 │ fâneaţă │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3634 │ fâneaţă │ 0,2700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3637 │ fâneaţă │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3640 │ fâneaţă │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Valea │ 42 │ 3642 │ fâneaţă │ 0,8500│ │Călugărească │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3645 │ fâneaţă │ 0,8500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3647 │ fâneaţă │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3652 │ fâneaţă │ 1,1500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3656 │ fâneaţă │ 0,2900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3658 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3661 │ fâneaţă │ 0,1300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3663 │ fâneaţă │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3665 │ fâneaţă │ 0,1200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3668 │ fâneaţă │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3670 │ fâneaţă │ 0,1200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3677 │ fâneaţă │ 1,1300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3680 │ fâneaţă │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3705 │ fâneaţă │ 0,1700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3710 │ fâneaţă │ 0,3000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3713 │ fâneaţă │ 0,1200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3714 │ fâneaţă │ 0,1800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3716 │ fâneaţă │ 0,3000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3720 │ fâneaţă │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 3723 │ fâneaţă │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4330 │ fâneaţă │ 0,4900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4332 │ fâneaţă │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4340 │ fâneaţă │ 0,1100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4342 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4344 │ fâneaţă │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4349 │ fâneaţă │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4358 │ fâneaţă │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4367 │ fâneaţă │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4369 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4370 │ fâneaţă │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4372 │ fâneaţă │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4376 │ fâneaţă │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4379 │ fâneaţă │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4381 │ fâneaţă │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4383 │ fâneaţă │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4386 │ fâneaţă │ 0,1500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4389 │ fâneaţă │ 0,1500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4392 │ fâneaţă │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3409 │ fâneaţă │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3421 │ fâneaţă │ 0,1300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3423 │ fâneaţă │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3433 │ fâneaţă │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3436 │ fâneaţă │ 0,1500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3438 │ fâneaţă │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3441 │ fâneaţă │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3449 │ fâneaţă │ 0,1300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3451 │ fâneaţă │ 0,1500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3453 │ fâneaţă │ 1,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3456 │ fâneaţă │ 0,1600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3459 │ fâneaţă │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Valea │ 39 │ 3462 │ fâneaţă │ 0,2000│ │Călugărească │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3464 │ fâneaţă │ 0,1500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3473 │ fâneaţă │ 0,1900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3476 │ fâneaţă │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3478 │ fâneaţă │ 0,8600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3481 │ fâneaţă │ 0,4300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3484 │ fâneaţă │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3485 │ fâneaţă │ 1,2900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3487 │ fâneaţă │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3490 │ fâneaţă │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3491 │ fâneaţă │ 0,2000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3495 │ fâneaţă │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3499 │ fâneaţă │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3502 │ fâneaţă │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3504 │ fâneaţă │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3506 │ fâneaţă │ 0,1100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3515 │ fâneaţă │ 0,4400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3517 │ fâneaţă │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3520 │ fâneaţă │ 0,3300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3525 │ fâneaţă │ 0,3200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3526 │ fâneaţă │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3530 │ fâneaţă │ 0,1400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3532 │ fâneaţă │ 0,2000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3535 │ fâneaţă │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3540 │ fâneaţă │ 0,1800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3541 │ fâneaţă │ 0,2200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3544 │ fâneaţă │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3546 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3548 │ fâneaţă │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3551 │ fâneaţă │ 0,1100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3557 │ fâneaţă │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3560 │ fâneaţă │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3564 │ fâneaţă │ 0,1100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3565 │ fâneaţă │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3568 │ fâneaţă │ 0,1100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3569 │ fâneaţă │ 0,2300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3572 │ fâneaţă │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3575 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3581 │ fâneaţă │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3586 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3588 │ fâneaţă │ 0,4800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3590 │ fâneaţă │ 0,2000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 40 │ 3594 │ fâneaţă │ 0,4600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3192 │ fâneaţă │ 0,1600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3195 │ fâneaţă │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3197 │ fâneaţă │ 0,1500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3207 │ fâneaţă │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3216 │ fâneaţă │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3226 │ fâneaţă │ 0,1700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3227 │ fâneaţă │ 2,3100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna │ 38 │ 3331 │ fâneaţă │ 0,4100│ │Valea Călugărească │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3334 │ fâneaţă │ 0,7200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3337 │ fâneaţă │ 0,3100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3339 │ fâneaţă │ 0,3400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3342 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3345 │ fâneaţă │ 0,2700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3353 │ fâneaţă │ 0,2700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3354 │ fâneaţă │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3357 │ fâneaţă │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3360 │ fâneaţă │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3371 │ fâneaţă │ 0,7600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3372 │ fâneaţă │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3376 │ fâneaţă │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3379 │ fâneaţă │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3380 │ fâneaţă │ 0,4000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3383 │ fâneaţă │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3392 │ fâneaţă │ 0,7600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3398 │ fâneaţă │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3467 │ fâneaţă │ 2,5100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3468 │ fâneaţă │ 0,8900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3363/1 │ fâneaţă │ 0,9700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3508 │ fâneaţă │ 0,1200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6053/1 │ fâneaţă │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6031/1 │ fâneaţă │ 0,4000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6050/1 │ fâneaţă │ 0,3400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6052/1 │ fâneaţă │ 0,0600│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ fâneaţă │ 69,9544│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna │ 89 │ 3882 │ fâneaţă │ 0,2900│ │Bucov - Chiţorani │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 88 │ 3869 │ fâneaţă │ 0,0900│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ fâneaţă │ 0,3800│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Bucov - Pleaşa│ 48 │ 1995 │ fâneaţă │ 0,8000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 48 │ 2020 │ fâneaţă │ 0,2100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 48 │ 2013 │ fâneaţă │ 0,0900│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ fâneaţă │ 1,1000│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ FÂNEAŢA │ 71,4344│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ AGRICOL │ 319,2654│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna │ 36 │ 3064 │ vegetaţie │ 1,2000│ │Valea Călugărească │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3096 │ vegetaţie │ 0,4200│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4684 │ vegetaţie │ 1,1100│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4720 │ vegetaţie │ 0,0400│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4721 │ vegetaţie │ 0,2000│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4755 │ vegetaţie │ 0,0700│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4849 │ vegetaţie │ 0,0300│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4604 │ vegetaţie │ 0,3100│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4605 │ vegetaţie │ 0,4600│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4624 │ vegetaţie │ 0,6800│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4591 │ vegetaţie │ 1,5200│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4589 │ vegetaţie │ 0,9000│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4570 │ vegetaţie │ 0,5500│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4552 │ vegetaţie │ 0,7500│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4551 │ vegetaţie │ 0,0500│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4488 │ vegetaţie │ 0,2100│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4467 │ vegetaţie │ 0,0400│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3065/1 │ vegetaţie │ 1,6600│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4652/1 │ vegetaţie │ 0,0500│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4712/1 │ vegetaţie │ 0,1600│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4520/1 │ vegetaţie │ 0,0700│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4523/1 │ vegetaţie │ 0,0800│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4513/1 │ vegetaţie │ 0,1400│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4404 │ vegetaţie │ 0,0800│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4406 │ vegetaţie │ 0,0800│ │ │ │ │ forestieră │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 52 │ 4307 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,1200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3763 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 1,3100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3761 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,3000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3742 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,1500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3741 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,2600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4301 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,3400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4292 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4305 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,1300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4289 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 50 │ 4196 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,1700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4290/1 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,1900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3363/2 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,2900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3492 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 2,3200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3600 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,2100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3707 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,2600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3420 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,1100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3434 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3443 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,8500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3527 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,2400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3571 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,2000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3448 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,8600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3370/1 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,1500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3374/1 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,2100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3625 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,4800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6040 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,6400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6063 │ vegetaţie │ │ │ │ │ │ forestieră │ 0,3700│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ vegetaţie │ │ │ │ forestieră │ 21,1800│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna │ 89 │ 3886 │ vegetaţie │ │ │Bucov -Chiţorani │ │ │ forestieră │ 0,9800│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ vegetaţie │ │ │ │ forestieră │ 0,9800│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ VEGETAŢIE │ │ │ │ FORESTIERĂ │ 22,1600│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Valea │ 36 │ 3097 │ ape, bălţi │ 0,0300│ │Călugărească │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4719 │ ape, bălţi │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4751 │ ape, bălţi │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4417 │ ape, bălţi │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4399 │ ape, bălţi │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4306 │ ape, bălţi │ 0,1600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3740/1 │ ape, bălţi │ 0,2800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3419 │ ape, bălţi │ 0,1202│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3365/1 │ ape, bălţi │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6020 │ ape, bălţi │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6041 │ ape, bălţi │ 0,2400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6037 │ ape, bălţi │ 1,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 88 │ 6042 │ ape, bălţi │ 0,5300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6051 │ ape, bălţi │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 6062 │ ape, bălţi │ 0,5300│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ ape, bălţi │ 3,3902│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna │ │ │ │ │ │Bucov - Chiţorani │ 92 │ 3983 │ ape, bălţi │ 1,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 92 │ 3985 │ ape, bălţi │ 1,9100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 92 │ 3989 │ ape, bălţi │ 0,1400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 92 │ 3987 │ ape, bălţi │ 0,1400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 3909 │ ape, bălţi │ 0,2400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 89 │ 3926 │ ape, bălţi │ 0,1000│ ├─────────────────────┴─────────┴─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Total │ ape, bălţi │ 3,5400│ ├─────────────────────────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │TOTAL │ APE, BĂLŢI │ 6,9302│ ├─────────────────────┬─────────┬─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Valea │ 36 │ 3058 │ drum │ 0,0700│ │Călugărească │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3066 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3069 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3070 │ drum │ 0,1800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3073 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3076 │ drum │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3079 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3085 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 36 │ 3098 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4647 │ drum │ 0,1600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4653 │ drum │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4661 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4689 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4695 │ drum │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4718 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4739 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4745 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4750 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4773 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4775 │ drum │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4776 │ drum │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4777 │ drum │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4780 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4783 │ drum │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4786 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4788 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4792 │ drum │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4800 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 56 │ 4805 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4809 │ drum │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4819 │ drum │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4828 │ drum │ 0,2900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4850 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4853 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4857 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Valea │ 57 │ 4865 │ drum │ 0,2800│ │Călugărească │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4872 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4873 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4880 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4882/2 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 57 │ 4885 │ drum │ 0,2400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3132 │ drum │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3129 │ drum │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3127 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3125 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3176 │ drum │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3178 │ drum │ 0,1100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3180 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3182 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3186 │ drum │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 37 │ 3187 │ drum │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 0 │ 3190 │ drum │ 1,7600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4617 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4621 │ drum │ 0,1100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4632 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4635 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4636 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4646/1 │ drum │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4595 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4587 │ drum │ 0,2900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4565 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4562 │ drum │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4561 │ drum │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4558 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4549 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4547 │ drum │ 0,1700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4545 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4542 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4539 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4536 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4535 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4534 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4530 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4528/1 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4526 │ drum │ 0,1300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4521 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4520 │ drum │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4517 │ drum │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4512 │ drum │ 0,1700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4508 │ drum │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4506 │ drum │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4505 │ drum │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4502 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4498 │ drum │ 0,0250│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4495 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Valea │ │ │ │ │ │Călugărească │ 54 │ 4492 │ drum │ 0,0250│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4489 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4485 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4479 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4476 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4473 │ drum │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4470 │ drum │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4463 │ drum │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4461 │ drum │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4459 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4458 │ drum │ 0,1100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4419 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4421 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 133 │ 83 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 55 │ 4510/1 │ drum │ 0,3000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4423/2 │ drum │ 0,2800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4401 │ drum │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4405 │ drum │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4407 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4412 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4413 │ drum │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4424 │ drum │ 0,2500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4444 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4446 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4447 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4427 │ drum │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4429 │ drum │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4431 │ drum │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4433 │ drum │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4435 │ drum │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4437 │ drum │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4440 │ drum │ 0,2700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4442 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 133 │ 74 │ drum │ 0,1200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 133 │ 77 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4402/1 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4408/1 │ drum │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4449/1 │ drum │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 54 │ 4425/1 │ drum │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3746 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4300 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4296 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4291 │ drum │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4286 │ drum │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4282 │ drum │ 0,1900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4281 │ drum │ 0,4500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4273 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4269 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4257 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4242 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Valea │ 51 │ 4240 │ drum │ 0,0200│ │Călugărească │ │ │ │ │ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 51 │ 4238 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 50 │ 4235 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 50 │ 4233 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 50 │ 4197 │ drum │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3748/1 │ drum │ 0,1700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 50 │ 4237/1 │ drum │ 0,1700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5878 │ drum │ 0,1400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5881 │ drum │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5884 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5886 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5889 │ drum │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5893 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5895 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5905 │ drum │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5920 │ drum │ 0,3100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5921 │ drum │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5925 │ drum │ 0,1000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5927 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5928 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5931 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5934 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 80 │ 5936 │ drum │ 0,4600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 83 │ 5946/1 │ drum │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 83 │ 5947/1 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 83 │ 5948/1 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 83 │ 5953 │ drum │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3792 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3795 │ drum │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3800 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3804 │ drum │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3811 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3812 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3815 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3818 │ drum │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3821 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3828 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3831 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3834 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3837 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3842 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3845 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3848 │ drum │ 0,1800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3855 │ drum │ 0,1500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 43 │ 3856 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3601 │ drum │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3603/1 │ drum │ 0,2500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3604/1 │ drum │ 0,2000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3608 │ drum │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3610 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Valea │ │ │ │ │ │Călugărească │ 41 │ 3613 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3616 │ drum │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3619 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3621 │ drum │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3624 │ drum │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3627 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3630 │ drum │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3633 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3635 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 41 │ 3638 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3641/1 │ drum │ 0,3000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3643 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3644 │ drum │ 0,0800│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3646 │ drum │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3659 │ drum │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3662 │ drum │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3666 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3669 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3671/1 │ drum │ 0,1300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3678 │ drum │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3681 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3692 │ drum │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3706 │ drum │ 0,1100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3708 │ drum │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3711 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3717/1 │ drum │ 0,1500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3718 │ drum │ 0,0900│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 42 │ 3721 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4338 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4333 │ drum │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4341 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4345 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4350 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4362/1 │ drum │ 0,1300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4364 │ drum │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4375 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4377 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4384 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4387 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 53 │ 4390 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3407 │ drum │ 0,0200│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3410 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3413 │ drum │ 0,0100│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 38 │ 3415/2 │ drum │ 0,7000│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3431 │ drum │ 0,0600│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3435 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3439 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3442 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3448 │ drum │ 0,0700│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3452 │ drum │ 0,0400│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Comuna Valea │ │ │ │ │ │Călugărească │ 39 │ 3454 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3457 │ drum │ 0,0500│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │ │ 39 │ 3460 │ drum │ 0,0300│ │ ├─────────┼─────────┼────────────────┼─────────────────┤ │