DECIZIE nr. 877 din 28 iunie 2011referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 706 din 6 octombrie 2011    Augustin Zegrean - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Lăzăroiu - judecătorMircea Ştefan Minea - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorBenke Karoly - magistrat-asistent-şefCu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, excepţie ridicată de Sindicatul Învăţământului Preuniversitar "Prof. Ion Neacşu" Buzău în Dosarul nr. 1.761/114/2010 al Tribunalului Buzău - Secţia civilă.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Preşedintele dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 3.920D/2010 - nr. 3.947D/2010, nr. 4.039D/2010 - nr. 4.048D/2010, nr. 4.057D/2010 - nr. 4.067D/2010, nr. 4.165D/2010 - nr. 4.167D/2010, nr. 4.250D/2010 - nr. 4.264D/2010, nr. 4.280D/2010, nr. 4.281D/2010, nr. 4.355D/2010 - nr. 4.360D/2010, nr. 4.433D/2010, nr. 4.491D/2010 - nr. 4.494D/2010, nr. 4.500D/2010, nr. 4.501D/2010, nr. 4.607D/2010 - nr. 4.611D/2010, nr. 4.623D/2010 - nr. 4.633D/2010, nr. 4.642D/2010, nr. 4.643D/2010, nr. 4.667D/2010 şi nr. 4.731D/2010, având ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, excepţie ridicată de Sindicatul Învăţământului Preuniversitar "Prof. Ion Neacşu" Buzău, Sindicatul Liber Învăţământ Preuniversitar Buzău, Sindicatul Liber Învăţământ CFR Buzău, precum şi, din oficiu, de Curtea de Apel Ploieşti - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarele nr. 1.834/114/2010, nr. 1.863/114/2010, nr. 1.910/114/2010, nr. 1.911/114/2010, nr. 1.912/114/2010, nr. 1.913/114/2010, nr. 1.914/114/2010, nr. 1.915/114/2010, nr. 1.916/114/2010, nr. 2.007/114/2010, nr. 2.009/114/2010, nr. 2.127/114/2010, nr. 2.128/114/2010, nr. 2.145/114/2010, nr. 2.146/114/2010, nr. 2.172/114/2010, nr. 2.174/114/2010, nr. 2.217/114/2010, nr. 2.218/114/2010, nr. 2.222/114/2010, nr. 2.690/114/2010, nr. 2.691/114/2010, nr. 2.733/114/2010, nr. 2.790/114/2010, nr. 2.791/114/2010, nr. 2.897/114/2010, nr. 2.925/114/2010, nr. 2.244/114/2010, nr. 2.321/114/2010, nr. 2.566/114/2010, nr. 2.567/114/2010, nr. 2.568/114/2010, nr. 2.569/114/2010, nr. 2.570/114/2010, nr. 2.692/114/2010, nr. 2.762/114/2010, nr. 2.827/114/2010, nr. 3.010/114/2010, nr. 2.008/114/2010, nr. 2.006/114/2010, nr. 2.085/114/2010, nr. 2.082/114/2010, nr. 2.084/114/2010, nr. 2.147/114/2010, nr. 2.100/114/2010, nr. 2.896/114/2010, nr. 3.016/114/2010, nr. 2.693/114/2010, nr. 2.083/114/2010, nr. 2.178/114/2010, nr. 2.177/114/2010, nr. 2.164/114/2010, nr. 2.732/114/2010, nr. 1.948/114/2010, nr. 3.012/114/2010, nr. 3.206/114/2010, nr. 2.148/114/2010, nr. 3.161/114/2010, nr. 1.970/114/2010, nr. 1.950/114/2010, nr. 2.617/114/2010, nr. 2.927/114/2010, nr. 2.129/114/2010, nr. 2.130/114/2010, nr. 1.971/114/2010, nr. 1.972/114/2010, nr. 2.144/114/2010, nr. 3.163/114/2010, nr. 3.186/114/2010, nr. 2.315/114/2010, nr. 2.311/114/2010, nr. 2.310/114/2010, nr. 2.309/114/2010, nr. 2.214/114/2010, nr. 2.176/114/2010, nr. 3.127/114/2010, nr. 2.175/114/2010, nr. 2.894/114/2010, nr. 2.219/114/2010, nr. 2.221/114/2010, nr. 2.606/114/2010, nr. 3.187/114/2010, nr. 2.926/114/2010, nr. 2.216/114/2010, nr. 2.215/114/2010, nr. 2.734/114/2010, nr. 2.243/114/2010, nr. 2.320/114/2010, nr. 2.297/114/2010, nr. 2.271/114/2010, nr. 2.296/114/2010, nr. 2.283/114/2010, nr. 3.205/114/2010, nr. 3.162/114/2010, nr. 2.282/114/2010, nr. 3.124/114/2010, nr. 2.322/114/2010, nr. 1.386/114/2010, nr. 3.125/114/2010, nr. 2.319/114/2010, nr. 3.123/114/2010 şi nr. 1.862/114/2010 ale Tribunalului Buzău - Secţia civilă şi ale Curţii de Apel Ploieşti - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele sus-menţionate, din oficiu, pune în discuţie conexarea dosarelor nr. 3.920D/2010 - nr. 3.947D/2010, nr. 4.039D/2010 - nr. 4.048D/2010, 4.057D/2010 - nr. 4.067D/2010, nr. 4.165D/2010 - nr. 4.167D/2010, nr. 4.250D/2010 - nr. 4.264D/2010, nr. 4.280D/2010, nr. 4.281D/2010, nr. 4.355D/2010 - nr. 4.360D/2010, nr. 4.433D/2010, nr. 4.491D/2010 - nr. 4.494D/2010, nr. 4.500D/2010, nr. 4.501D/2010, nr. 4.607D/2010 - nr. 4.611D/2010, nr. 4.623D/2010 - nr. 4.633D/2010, nr. 4.642D/2010, nr. 4.643D/2010, nr. 4.667D/2010 şi nr. 4.731D/2010 la Dosarul nr. 3.919D/2010.Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării dosarelor.Curtea, în temeiul dispoziţiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 3.920D/2010 - nr. 3.947D/2010, nr. 4.039D/2010 - nr. 4.048D/2010, nr. 4.057D/2010 - nr. 4.067D/2010, nr. 4.165D/2010 - nr. 4.167D/2010, nr. 4.250D/2010 - nr. 4.264D/2010, nr. 4.280D/2010, nr. 4.281D/2010, nr. 4.355D/2010 - nr. 4.360D/2010, nr. 4.433D/2010, nr. 4.491D/2010 - nr. 4.494D/2010, nr. 4.500D/2010, nr. 4.501D/2010, nr. 4.607D/2010 - nr. 4.611D/2010, nr. 4.623D/2010 - nr. 4.633D/2010, nr. 4.642D/2010, nr. 4.643D/2010, nr. 4.667D/2010 şi nr. 4.731D/2010 la Dosarul nr. 3.919D/2010, care este primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele Curţii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care solicită respingerea excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă, întrucât textul de lege criticat a fost abrogat, iar problema ridicată de autorii excepţiei a fost tranşată prin Decizia nr. 3 din 4 aprilie 2011 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin încheierile din 13, 15, 20, 27 şi 29 septembrie 2010, 4, 11, 13, 18, 25 şi 27 octombrie 2010, 10 şi 30 noiembrie 2010 şi Sentinţa civilă nr. 1.223 din 18 octombrie 2010, pronunţate în dosarele nr. 1.761/114/2010, nr. 1.834/114/2010, nr. 1.863/114/2010, nr. 1.910/114/2010, nr. 1.911/114/2010, nr. 1.912/114/2010, nr. 1.913/114/2010, nr. 1.914/114/2010, nr. 1.915/114/2010, nr. 1.916/114/2010, nr. 2.007/114/2010, nr. 2.009/114/2010, nr. 2.127/114/2010, nr. 2.128/114/2010, nr. 2.145/114/2010, nr. 2.146/114/2010, nr. 2.172/114/2010, nr. 2.174/114/2010, nr. 2.217/114/2010, nr. 2.218/114/2010, nr. 2.222/114/2010, nr. 2.690/114/2010, nr. 2.691/114/2010, nr. 2.733/114/2010, nr. 2.790/114/2010, nr. 2.791/114/2010, nr. 2.897/114/2010, nr. 2.925/114/2010, nr. 2.244/114/2010, nr. 2.321/114/2010, nr. 2.566/114/2010, nr. 2.567/114/2010, nr. 2.568/114/2010, nr. 2.569/114/2010, nr. 2.570/114/2010, nr. 2.692/114/2010, nr. 2.762/114/2010, nr. 2.827/114/2010, nr. 3.010/114/2010, nr. 2.008/114/2010, nr. 2.006/114/2010, nr. 2.085/114/2010, nr. 2.082/114/2010, nr. 2.084/114/2010, nr. 2.147/114/2010, nr. 2.100/114/2010, nr. 2.896/114/2010, nr. 3.016/114/2010, nr. 2.693/114/2010, nr. 2.083/114/2010, nr. 2.178/114/2010, nr. 2.177/114/2010, nr. 2.164/114/2010, nr. 2.732/114/2010, nr. 1.948/114/2010, nr. 3.012/114/2010, nr. 3.206/114/2010, nr. 2.148/114/2010, nr. 3.161/114/2010, nr. 1.970/114/2010, nr. 1.950/114/2010, nr. 2.617/114/2010, nr. 2.927/114/2010, nr. 2.129/114/2010, nr. 2.130/114/2010, nr. 1.971/114/2010, nr. 1.972/114/2010, nr. 2.144/114/2010, nr. 3.163/114/2010, nr. 3.186/114/2010, nr. 2.315/114/2010, nr. 2.311/114/2010, nr. 2.310/114/2010, nr. 2.309/114/2010, nr. 2.214/114/2010, nr. 2.176/114/2010, nr. 3.127/114/2010, nr. 2.175/114/2010, nr. 2.894/114/2010, nr. 2.219/114/2010, nr. 2.221/114/2010, nr. 2.606/114/2010, nr. 3.187/114/2010, nr. 2.926/114/2010, nr. 2.216/114/2010, nr. 2.215/114/2010, nr. 2.734/114/2010, nr. 2.243/114/2010, nr. 2.320/114/2010, nr. 2.297/114/2010, nr. 2.271/114/2010, nr. 2.296/114/2010, nr. 2.283/114/2010, nr. 3.205/114/2010, nr. 3.162/114/2010, nr. 2.282/114/2010, nr. 3.124/114/2010, nr. 2.322/114/2010, nr. 1.386/114/2010, nr. 3.125/114/2010, nr. 2.319/114/2010, nr. 3.123/114/2010 şi nr. 1.862/114/2010, Tribunalul Buzău - Secţia civilă şi Curtea de Apel Ploieşti - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale au sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, excepţie ridicată de Sindicatul Învăţământului Preuniversitar "Prof. Ion Neacşu" Buzău, Sindicatul Liber Învăţământ Preuniversitar Buzău, Sindicatul Liber Învăţământ CFR Buzău, precum şi, din oficiu, de Curtea de Apel Ploieşti - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în cauze având ca obiect soluţionarea unor litigii de muncă privind personalul didactic din învăţământ.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se arată că textul legal criticat nu ţine seama de prevederile Legii nr. 221/2008 şi nici de deciziile Curţii Constituţionale prin care au fost constatate ca fiind neconstituţionale dispoziţiile ordonanţelor de urgenţă ale Guvernului nr. 136/2008, nr. 151/2008 şi nr. 1/2009. Or, atât timp cât Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 31/2009, precum şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 prelungesc în timp aplicarea unor dispoziţii declarate deja neconstituţionale, textul legal criticat, stabilind salariile de bază la data de 31 decembrie 2009, nu se poate raporta tocmai la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009, întrucât, în continuare, se va perpetua viciul de neconstituţionalitate. Mai mult, se susţine că instanţa constituţională, prin Decizia nr. 124 din 9 februarie 2010, a statuat asupra faptului că dispoziţiile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 conţin vicii de neconstituţionalitate; chiar dacă nu au fost declarate expres ca fiind neconstituţionale, o atare apreciere făcută în considerentele deciziei este obligatorie şi trebuie respectată.Se mai arată că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 se constituie într-un act de contracarare a voinţei Parlamentului, încălcând, astfel, art. 1 alin. (4) şi art. 61 din Constituţie; de asemenea, se arată că Guvernul nu justifică urgenţa măsurii, nu există o situaţie extraordinară şi afectează dreptul de proprietate privată, la salariu şi la un nivel de trai decent, încălcând art. 115 alin. (4) şi (6) din Constituţie.În fine, se apreciază că, prin lipsa consultării Consiliului Economic şi Social în adoptarea acestei măsuri, Guvernul a încălcat art. 102 şi 141 din Constituţie.Tribunalul Buzău - Secţia civilă, cu excepţia Dosarului nr. 4.433D/2010, în care, contrar art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992, nu şi-a exprimat opinia, consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată din moment ce ordonanţa de urgenţă criticată a fost aprobată prin Legea nr. 300/2009.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, notele scrise depuse, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze prezenta excepţie.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 62 din 27 ianuarie 2010, care au următorul cuprins:"Reîncadrarea personalului didactic din învăţământ la data de 1 ianuarie 2010 se face luând în calcul salariile de bază la data de 31 decembrie 2009, stabilite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009, aprobată prin Legea nr. 300/2009."Autorii excepţiei consideră că textul legal criticat încalcă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (4) şi (5) privind principiul separaţiei şi echilibrului puterilor în stat, respectiv obligaţia respectării supremaţiei Constituţiei, ale art. 41 alin. (2) privind dreptul salariaţilor la măsuri de protecţie socială, ale art. 44 alin. (1)-(3) privind dreptul de proprietate privată, ale art. 47 privind nivelul de trai, ale art. 61 alin. (1) privind rolul Parlamentului, ale art. 102 alin. (1) şi (2) privind rolul Guvernului, ale art. 115 alin. (4) şi (6) privind condiţiile de adoptare a ordonanţelor de urgenţă, precum şi ale art. 141 privind Consiliul Economic şi Social.Examinând excepţia de neconstituţionalitate ridicată, Curtea constată următoarele:Prin Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011*), nepublicată încă la data pronunţării prezentei decizii, Curtea a stabilit că sintagma "în vigoare" din cuprinsul dispoziţiilor art. 29 alin. (1) şi ale art. 31 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, este constituţională în măsura în care se interpretează în sensul că sunt supuse controlului de constituţionalitate şi legile sau ordonanţele ori dispoziţiile din legi sau din ordonanţe ale căror efecte juridice continuă să se producă şi după ieşirea lor din vigoare.--------- Notă *) Decizia nr. 766 din 15 iunie 2011 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 549 din 3 august 2011.În cauza de faţă, Curtea constată că textul legal criticat a fost abrogat prin dispoziţiile art. 39 lit. x) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 877 din 28 decembrie 2010, şi nu produce efecte juridice asemenea celor învederate Curţii de către autorii excepţiei de neconstituţionalitate. Însă această situaţie nu se datorează normei abrogatoare, ci faptului că, prin Decizia nr. 3 din 4 aprilie 2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 mai 2011, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii care viza aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 221/2008 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 15/2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţământ, stabilind că acestea se aplică pe toată perioada cuprinsă între 1 octombrie 2008 şi 31 decembrie 2009, astfel încât reîncadrarea personalului didactic din învăţământ la data de 1 ianuarie 2010 se va face pe coeficienţii şi salariul avut în plată la 31 decembrie 2009, stabilit în conformitate cu Legea nr. 221/2008, şi nu cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009. O atare interpretare, departe de a constitui o ingerinţă în sfera de competenţă a puterii legiuitoare, reprezintă o aplicare corectă a deciziilor Curţii Constituţionale pronunţate în materia salarizării personalului din învăţământ (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 124 din 9 februarie 2010, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 272 din 27 aprilie 2010, Decizia nr. 983 din 30 iunie 2009 sau Decizia nr. 989 din 30 iunie 2009, publicate în Monitorul Oficial al României nr. 531 din 31 iulie 2009).Aşadar, Curtea constată că textul criticat, prin prisma interpretării date de Decizia Înaltei Curte de Casaţie şi Justiţie nr. 3 din 4 aprilie 2011, îşi găseşte o aplicare conformă cu Constituţia; în aceste condiţii, având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, excepţia de neconstituţionalitate este inadmisibilă.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge ca devenită inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 5 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, excepţie ridicată de Sindicatul Învăţământului Preuniversitar "Prof. Ion Neacşu" Buzău, Sindicatul Liber Învăţământ Preuniversitar Buzău şi Sindicatul Liber Învăţământ CFR Buzău în dosarele nr. 1.761/114/2010, nr. 1.834/114/2010, nr. 1.863/114/2010, nr. 1.910/114/2010, nr. 1.911/114/2010, nr. 1.912/114/2010, nr. 1.913/114/2010, nr. 1.914/114/2010, nr. 1.915/114/2010, nr. 1.916/114/2010, nr. 2.007/114/2010, nr. 2.009/114/2010, nr. 2.127/114/2010, nr. 2.128/114/2010, nr. 2.145/114/2010, nr. 2.146/114/2010, nr. 2.172/114/2010, nr. 2.174/114/2010, nr. 2.217/114/2010, nr. 2.218/114/2010, nr. 2.222/114/2010, nr. 2.690/114/2010, nr. 2.691/114/2010, nr. 2.733/114/2010, nr. 2.790/114/2010, nr. 2.791/114/2010, nr. 2.897/114/2010, nr. 2.925/114/2010, nr. 2.244/114/2010, nr. 2.321/114/2010, nr. 2.566/114/2010, nr. 2.567/114/2010, nr. 2.568/114/2010, nr. 2.569/114/2010, nr. 2.570/114/2010, nr. 2.692/114/2010, nr. 2.762/114/2010, nr. 2.827/114/2010, nr. 3.010/114/2010, nr. 2.008/114/2010, nr. 2.006/114/2010, nr. 2.085/114/2010, nr. 2.082/114/2010, nr. 2.084/114/2010, nr. 2.147/114/2010, nr. 2.100/114/2010, nr. 2.896/114/2010, nr. 3.016/114/2010, nr. 2.693/114/2010, nr. 2.083/114/2010, nr. 2.178/114/2010, nr. 2.177/114/2010, nr. 2.164/114/2010, nr. 2.732/114/2010, nr. 1.948/114/2010, nr. 3.012/114/2010, nr. 3.206/114/2010, nr. 2.148/114/2010, nr. 3.161/114/2010, nr. 1.970/114/2010, nr. 1.950/114/2010, nr. 2.617/114/2010, nr. 2.927/114/2010, nr. 2.129/114/2010, nr. 2.130/114/2010, nr. 1.971/114/2010, nr. 1.972/114/2010, nr. 2.144/114/2010, nr. 3.163/114/2010, nr. 3.186/114/2010, nr. 2.315/114/2010, nr. 2.311/114/2010, nr. 2.310/114/2010, nr. 2.309/114/2010, nr. 2.214/114/2010, nr. 2.176/114/2010, nr. 3.127/114/2010, nr. 2.175/114/2010, nr. 2.894/114/2010, nr. 2.219/114/2010, nr. 2.221/114/2010, nr. 2.606/114/2010, nr. 3.187/114/2010, nr. 2.926/114/2010, nr. 2.216/114/2010, nr. 2.215/114/2010, nr. 2.734/114/2010, nr. 2.243/114/2010, nr. 2.320/114/2010, nr. 2.297/114/2010, nr. 2.271/114/2010, nr. 2.296/114/2010, nr. 2.283/114/2010, nr. 3.205/114/2010, nr. 3.162/114/2010, nr. 2.282/114/2010, nr. 3.124/114/2010, nr. 2.322/114/2010, nr. 1.386/114/2010, nr. 3.125/114/2010, nr. 2.319/114/2010, nr. 3.123/114/2010 ale Tribunalului Buzău - Secţia civilă, precum şi, din oficiu, de Curtea de Apel Ploieşti - Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în Dosarul acesteia nr. 1.862/114/2010.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 28 iunie 2011.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,AUGUSTIN ZEGREANMagistrat-asistent-şef,Benke Karoly---------