HOTĂRÂRE nr. 956 din 28 septembrie 2011privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 5 octombrie 2011  În temeiulart. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 27 din Legea nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, republicată, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Daniela Nicoleta Andreescu
  Președintele Agenției Naționale
  Anti-Doping,
  Graziela Elena Vâjială
  Ministrul sănătății,
  Ritli Ladislau
  Ministrul administrației și internelor,
  Constantin-Traian Igaș
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 28 septembrie 2011.Nr. 956.  +  ANEXĂNORME METODOLOGICEpentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea produceriiși traficului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc