DECIZIE nr. 255 din 23 septembrie 2011privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale, operelor scrise şi operelor din domeniul artelor vizuale ale acestora
EMITENT
  • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 4 octombrie 2011



    Având în vedere prevederile art. 123^2 alin. (1) lit. d), ale art. 131 şi art. 138 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (2) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, cu modificările ulterioare,ţinând cont de Cererea formulată de către DACIN-SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual, COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, PERGAM - Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice şi VISARTA - Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. RG II/11.733 din 19 septembrie 2011, precum şi de Referatul nr. RG II/11.971 din 21 septembrie 2011 al Direcţiei registre şi gestiune colectivă,în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) şi art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006, cu modificările ulterioare,directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se constituie Comisia pentru negocierea Metodologiei privind remuneraţia datorată de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor cinematografice şi a altor opere audiovizuale, operelor scrise şi operelor din domeniul artelor vizuale ale acestora, după cum urmează:- câte un reprezentant al DACIN-SARA - Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual, al COPYRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor, al PERGAM - Societatea Autorilor şi Editorilor Români de Opere Ştiinţifice şi al VISARTA - Societatea de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor în Domeniul Artelor Vizuale reprezentând organismele de gestiune colectivă din domeniu, pe de o parte; şi- câte un reprezentant al Societăţii Comerciale ANTENA TV GROUP - S.A. (Antena 1), al Societăţii Comerciale PRO TV - S.A. (Pro TV), al Societăţii Comerciale SBS BROADCASTING MEDIA - S.R.L. (Prima TV), al Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA) şi al Societăţii Române de Televiziune (SRTV), reprezentând utilizatorii, pe de altă parte.  +  Articolul 2Comisia constituită potrivit art. 1 are obligaţia să desfăşoare negocierile în conformitate cu dispoziţiile art. 131^1 şi art. 131^2 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.  +  Articolul 3Comisia îşi va stabili programul întâlnirilor pe care îl va comunică Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.  +  Articolul 4Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispoziţiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi intră în vigoare la data publicării, fiind postată şi pe site-ul www.orda.roDirectorul general al Oficiului Românpentru Drepturile de Autor,Robert BucurBucureşti, 23 septembrie 2011.Nr. 255.-----