RECTIFICARE nr. 13 din 24 august 2011la Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 694 din 30 septembrie 2011    La Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 29 august 2011, se face următoarea rectificare (care aparţine emitentului):- la liniuţa a 2-a din menţiunea finală privitoare la transpunerea normelor comunitare, în loc de: "- la cap. III-V:" se va citi: "- la cap. II:".----