HOTĂRÂRE nr. 909 din 14 septembrie 2011pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 451/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 673 din 21 septembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 2 din Legea nr. 75/2010 privind externarea persoanelor decedate, de religie islamică,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICNormele metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 451/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) după constatarea decesului, cadavrul este păstrat două ore în secţia unde a fost internat pacientul, într-o cameră special amenajată; în situaţia în care nu este posibilă amenajarea unei camere în fiecare secţie, spitalul amenajează o încăpere destinată acestui scop;".2. La articolul 3, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Următoarele acte/manevre medicale post-mortem se efectuează după confirmarea medicală a morţii cerebrale, la interval de cel puţin 6 ore pentru adulţi şi copii cu vârsta de peste 7 ani şi după un interval de cel puţin 12 ore pentru copii sub vârsta de 7 ani: a) autopsia; b) eliberarea certificatului medical constatator de deces, în acelaşi timp cu eliberarea decedatului îmbălsămat şi/sau autopsiat; c) îmbălsămarea."3. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Externarea persoanelor decedate, de religie islamică, se realizează, la cererea familiei, într-un interval de 24 de ore de la constatarea decesului, în condiţiile în care nu există suspiciunea unor implicaţii medico-legale prevăzute de lege."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:--------------Ministrul sănătăţii,Ritli LadislauMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşBucureşti, 14 septembrie 2011.Nr. 909.--------