HOTĂRÂRE nr. 584 din 27 septembrie 1997privind transmiterea unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 7 octombrie 1997  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea bunurilor, proprietate publică a statului, prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Centrului de Perfecţionare a Personalului din Navigaţia Fluviala Galaţi.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea bunurilor, proprietate publică a statului, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Centrului de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta.  +  Articolul 3Se aprobă transmiterea obiectivului de investiţii "Grupul de sali de învăţământ", aflat în curs de execuţie, prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Transporturilor în administrarea Centrului de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta.  +  Articolul 4Transmiterea bunurilor prevăzute la art. 1 şi 2 se face la valoarea de inventar, rezultată din evidentele contabile.  +  Articolul 5Transmiterea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 3 se face pe baza sumelor înscrise în evidenţa contabilă a Ministerului Transporturilor la data de 31 decembrie 1996.  +  Articolul 6Predarea-primirea bunurilor şi a obiectivului de investiţii, transmise potrivit art. 1-3, se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 7Finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii prevăzut la art. 3 se face din surse proprii, din credite bancare şi, în completare, din alocaţii de la bugetul de stat. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Traian BasescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Mircea Ciumara  +  Anexa 1                    LISTAbunurilor, proprietate publică a statului, care se transmit în administrarea Centrului de Perfecţionare a Personalului din Navigaţia Fluviala Galaţi
             
    Nr. crt.Denumirea bunurilorU.M.CantitateaValoarea totală - mii lei -
      TOTAL, din care:     130.622,13
    1.Radar complet pentru navigaţia fluvială (tip 2050 RACAL DECCA)buc.128.562,32
    2.Display radar (monitor adiţional interconectat)buc.127.024,36
    3.Aparat de copiat tip xerox OCE 1825 ADFbuc.115.035,45
    4.Retroproiector cu accesorii*)buc.27.049,79
    5.Panou cu cristale lichide [cu accesorii*)]buc.245.989,23
    6.Cameră digitală Kodak*)buc.16.960,98
      *) Finanţate parţial de la bugetul de stat.
   +  Anexa 2                    LISTA bunurilor, proprietate publică a statului, care se transmit în administrarea Centrului de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta
             
    Nr. crt.Denumirea bunurilorU.M.CantitateaValoarea totală - mii lei -
    1.Poligon tactic de intervenţie la bordul navelor (cu dotările aferente)buc.1138.666,40
    2.Aparat de respirat izolant autonombuc.822.272,74
    3.Compresor aer respirabilbuc.17.451,08
    4.Dulap vestiarbuc.116.224,80
    5.Rafturi echipamentebuc.2888,24
    6.Mese lucru metalicebuc.22.947,04
      TOTAL:     178.450,30
   +  Anexa 3                     LISTA obiectivului de investiţii "Grupul de sali de învăţământ", care se transmite în administrarea Centrului de Perfecţionare a Personalului din Marina Civilă şi Calificare Personal pentru Exploatare Portuara Constanta
       
    Denumirea obiectivului de investiţiiValoarea lucrărilor efectuate la obiectivul de investiţii, conform evidenţei contabile - mii lei -
    - Grupul de săli de învăţământ  
    ▪ Avizul C.T.E. - M.T. nr. 451 A/1991  
    ▪ Acordul M.F. nr. 376/19921.022.726
  ----------------