HOTĂRÂRE nr. 875 din 31 august 2011pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 659 din 15 septembrie 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Activităţile de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare care sunt în desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se finalizează şi se valorifică cu aplicarea prevederilor legale în vigoare la data iniţierii lor.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 31 august 2011.Nr. 875.  +  AnexăNORMA 31/08/2011