ORDIN nr. 1.749/C din 19 august 2011privind modificarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 199/C/2010
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 14 septembrie 2011  În temeiul dispozițiilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul ILa nr. crt. 97 din Nomenclatorul specializărilor expertizei tehnice judiciare, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 199/C/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 4 februarie 2010, sintagma "Urbanism și administrarea teritoriului" se modifică și se înlocuiește cu sintagma "Urbanism și amenajarea teritoriului".  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIServiciul profesii juridice conexe va duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
  p. Ministrul justiției,
  Lidia Barac,
  secretar de stat
  București, 19 august 2011.Nr. 1.749/C.----