HOTĂRÂRE nr. 579 din 25 septembrie 1997privind înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale în judeţul Ilfov
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 7 octombrie 1997  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale în judeţul Ilfov, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Organizarea serviciilor publice descentralizate, înfiinţate potrivit art. 1 se face în cadrul numărului de personal stabilit. PRIM-MINISTRU VICTOR CIORBEAContrasemnează:---------------Ministru delegatpe lângă primul-ministru pentrucoordonarea Secretariatului Generalal Guvernului şi a Departamentuluipentru Administraţie Publică Locală,Remus OprisMinistru de stat, ministrul finanţelor,Mircea CiumaraMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Alexandru Athanasiu  +  Anexa                    LISTA serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale care se organizează în judeţul Ilfov
       
    Nr. crt.Ministerul sau organul central  ───────────────────────────────  Serviciul public descentralizat
    1.Ministerul Finanţelor  ─────────────────────  Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat
    2.Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale ───────────────────────────────────────  1. Direcţia generală de muncă şi protecţie socială
      2. Inspectoratul de stat pentru protecţia muncii
    3.Ministerul de Interne ───────────────────── Inspectoratul judeţean de poliţie
    4.Ministerul Apărării Naţionale  ─────────────────────────────  Inspectoratul judeţean de protecţie civilă
    5.Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei  ───────────────────────────────────────  1. Direcţia generală pentru agricultură şi alimentaţie
      2. Direcţia sanitară-veterinară
    6.Ministerul Transporturilor - Oficiul rutier central  ─────────────────────────────────────────────────── Serviciul rutier judeţean
    7.Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului  ───────────────────────────────────────────────────  Agenţia de protecţie a mediului
    8.Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului  ──────────────────────────────────────────────────────── Inspecţia teritorială în construcţii, lucrări publice, urbanism şi amenajarea teritoriului
    9.Ministerul Educaţiei Naţionale ──────────────────────────────  Inspectoratul şcolar judeţean
    10.Ministerul Sănătăţii ────────────────────  1. Direcţia sanitară
      2. Inspectoratul de sănătate publică judeţean
    11.Ministerul Culturii  ───────────────────  Inspectoratul teritorial pentru cultură
    12.Ministerul Tineretului şi Sportului  ───────────────────────────────────  Direcţia judeţeană pentru tineret şi sport
    13.Comisia Naţională pentru Statistică  ───────────────────────────────────  Direcţia judeţeană de statistică
    14.Secretariatul de Stat pentru Handicapaţi  ──────────────────────────────────────── Inspectoratul teritorial de stat pentru handicapaţi
    15.Oficiul Concurenţei  ───────────────────  Inspectoratul de concurenţă judeţean
    16.Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor  ───────────────────────────────────────  Oficiul judeţean pentru protecţia consumatorilor
    17.Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie  ───────────────────────────────────────────────────── Oficiul judeţean de cadastru, geodezie şi cartografie
  -----------