ORDIN nr. 185 din 7 septembrie 2011pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 8 septembrie 2011    În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după punctul 114 se introduce un nou punct, punctul 115, cu următorul cuprins:"115. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Dealu Spirii» al Municipiului Bucureşti"2. Articolul 2 se modifică şi va următorul cuprins:"Art. 2. - Elementele de compoziţie descrise şi forma grafică a scutului sau a câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica şi, după caz, devizele care individualizează structurile menţionate sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-115."3. Articolul 3 se modifică şi va următorul cuprins:"Art. 3. - Anexele nr. 1-115 fac parte integrantă din prezentul ordin."4. După anexa nr. 114 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 115, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Românei, Partea I.Ministrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşBucureşti, 7 septembrie 2011.Nr. 185.  +  Anexă─────(Anexa nr. 115 la Ordinul nr. 490/2008)───────────────────────────────────────INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ "DEALU SPIRII"AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTIÎnsemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Dealu Spirii" al Municipiului Bucureşti din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond purpuriu, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, iar în stânga o ramură de măslin verde.Pe pieptul acvilei se află un scut scartelat: 1. pe roşu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2. pe albastru, o femeie înaripată, cu părul strâns la spate, în coc, purtând veşminte lungi, ţinând cu mâna stângă o trompetă dusă la gură, iar cu mâna dreaptă susţinând, lipit de ea, de la subsuoara dreaptă, un ostaş pompier rănit, având ochii închişi, capul dat pe spate şi puţin spre dreapta, ţinându-şi mâna dreaptă la inimă şi piciorul drept flexat şi un coif de pompier aşezat, jos, lângă el, totul de argint; 3. pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat; 4. pe portocaliu, un caduceu de argint, reprezentat printr-o baghetă verticală pe care sunt încolăciţi 2 şerpi afrontaţi, astfel încât partea superioară a corpului lor formează un arc şi se termină prin două aripi deschise.În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond purpuriu: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "DEALU SPIRII" AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI.Semnificaţia elementelor însumate: a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României; c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche; d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă; e) caduceul de argint - reputaţia de virtuţi reale; bagheta - puterea; şerpii - prudenţa; aripile - capacitatea unităţii de a da primul ajutor unui accidentat, unui bolnav; f) femeia înaripată - zeiţa Victoria; coiful - protecţie, invulnerabilitate; ostaşul pompier rănit - jertfa eroilor în lupta de la 13 septembrie 1848, din Dealul Spirii, susţinută de pompierii bucureşteni, comandaţi de căpitanul Pavel Zăgănescu şi de batalionul II din Regimentul Linie sub comanda colonelului Radu Golescu împotriva unei divizii de armată turcească, comandată de Cherim Paşa; compoziţia reprezintă partea superioară a Monumentului Eroilor Pompieri realizat de Wladimir Hegel şi inaugurat la 13 septembrie 1901 în prezenţa câtorva supravieţuitori ai celebrei bătălii.________