HOTĂRÎRE nr. 1223 din 20 noiembrie 1990privind încadrarea în grupa a II-a de muncă, în vederea pensionării, a unor locuri de muncă sau activităţi din construcţii-montaj
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 27 mai 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Personalul care este în activitate şi care a lucrat la locurile de muncă sau activităţile cu condiţii de muncă nocive, grele sau periculoase de pe santierele de construcţii-montaj, grupurile de santiere şi întreprinderile-şantier, inclusiv unităţile de deservire ale acestora: bazele de producţie, depozitele, laboratoarele, unităţile de mecanizare se încadrează în grupa a II-a de muncă în vederea pensionării, pentru întreaga perioadă efectiv lucrata după 18 martie 1969.  +  Articolul 2Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupa a II-a de muncă, se face de consiliile de administraţie, împreună cu sindicatele libere din unităţi.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN--------------