ORDIN nr. 165 din 30 august 2011pentru stabilirea condiţiilor privind cantitatea netă pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care produc sau comercializează pâine pe teritoriul României
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 622 din 1 septembrie 2011    Văzând Referatul Direcţiei de control şi supraveghere piaţă din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 1/1224 din 21 iulie 2011,având în vedere prevederile art. 8, 18 şi ale art. 20 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 882/2010 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Prezentul ordin stabileşte condiţiile privind cantitatea netă pe care trebuie să le îndeplinească operatorii economici care produc sau comercializează pâine pe teritoriul României. (2) Cerinţele prezentului ordin nu se aplică produselor fabricate şi/sau comercializate legal în alte state membre ale Uniunii Europene ori în Turcia sau produselor fabricate legal într-un stat membru al Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (AELS) care este parte contractantă la Acordul privind Spaţiul Economic European.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, pâinea este produsul de panificaţie obţinut prin frământarea, fermentarea şi coacerea în condiţii adecvate a diferitelor sortimente de făină, utilizate singure ori în amestec, cu apă potabilă, drojdie şi/sau culturi acidolactice, cu ori fără sare, cu sau fără alte ingrediente - enzime, aditivi alimentari, auxiliari tehnologici.  +  Articolul 3 (1) Pâinea are cantitate netă de minimum 300 de grame, creşterea acesteia fiind permisă numai din 100 în 100 de grame. (2) Face excepţie de la prevederile alin. (1) pâinea produsă în cantitate mai mare de 1.000 de grame care se cântăreşte la locul de vânzare şi se poate vinde porţionată.  +  Articolul 4Pentru pâinea neambalată sunt acceptate scăderi ale cantităţii nete datorate pierderii de umiditate, pe durata de valabilitate, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării.Preşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Constantin CerbulescuBucureşti, 30 august 2011.Nr. 165.  +  Anexa SCĂDERIale cantităţii nete pentru pâine datoratepierderii de umiditate pe durata de valabilitate┌──────┬──────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│ Nr. │ Cantitatea netă a pâinii │ Scădere a cantităţii pentru 24 de ore ││ crt. │ (g) │ Maximum (%) │├──────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 1. │ 300 │ 8 │├──────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 2. │ 400 - 500 │ 6 │├──────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 3. │ 600 - 1.000 │ 4 │├──────┼──────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤│ 4. │ > 1.000 │ < 4 │└──────┴──────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘-----------