ORDONANŢĂ nr. 15 din 24 august 2011pentru modificarea şi completarea art. 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 26 august 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. IV din Legea nr. 131/2011 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Articolul UNICArticolul 3 din Legea nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 20 ianuarie 2011, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale Aromatice şi Produse ale Stupului, instituţie de drept public, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, se reorganizează ca Serviciul Naţional pentru Plante Medicinale Aromatice şi Produse ale Stupului, denumit în continuare S.N.P.M.A.P.S., în cadrul Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA Bucureşti. S.N.P.M.A.P.S. asigură notificarea, supravegherea şi controlul suplimentelor alimentare şi produselor de uz extern obţinute pe bază de plante medicinale, aromatice şi produse ale stupului, cu excepţia produselor cosmetice."2. După alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:"(8^1) Personalul angajat în cadrul Serviciului Naţional pentru Plante Medicinale Aromatice şi Produse ale Stupului care se reorganizează potrivit alin. (8) se preia în cadrul S.N.P.M.A.P.S., iar salarizarea acestuia se va face potrivit reglementărilor în vigoare, aplicabile fiecărei categorii de personal în parte."PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Adrian Rădulescu,secretar de statMinistrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,Laurenţiu Sebastian LăzăroiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 24 august 2011.Nr. 15.--------