HOTĂRÂRE nr. 807 din 10 august 2011privind desfiinţarea Spitalului de Boli Cronice Victoria, judeţul Braşov
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 25 august 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă desfiinţarea Spitalului de Boli Cronice Victoria, cu sediul în oraşul Victoria, Str. Policlinicii nr. 14, judeţul Braşov, ca urmare a Hotărârii Consiliului Local Victoria nr. 67/2011, unitate sanitară publică cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autoritatea administraţiei publice locale.  +  Articolul 2 (1) Componentele bazei materiale achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau credite externe garantate de Guvern, precum şi celelalte componente ale bazei materiale, cu excepţia componentelor bazei materiale achiziţionate din fonduri ale autorităţilor administraţiei publice locale, sunt proprietate privată a statului şi se administrează de către unităţile sanitare publice la care vor fi redistribuite de către direcţia de sănătate publică, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, la momentul desfiinţării unităţii sanitare publice cu paturi. (2) Stocurile de medicamente, materiale sanitare şi alimente pot fi redistribuite la unităţile sanitare publice cu paturi de pe raza judeţului de către direcţia de sănătate publică, cu avizul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă nr. crt. 85 de la rubrica "Judeţul Braşov" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţieişi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 10 august 2011.Nr. 807.------------