HOTĂRÂRE nr. 808 din 10 august 2011privind desfiinţarea unei unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către Consiliul Judeţean Argeş
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 22 august 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă desfiinţarea unităţii sanitare publice cu paturi Spitalul "Dr. Ion Crăciun" Călineşti, cu sediul în str. Ion Crăciun nr. 1, oraşul Călineşti, judeţul Argeş, pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către Consiliul Judeţean Argeş, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 64/2011, astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 111/2011.  +  Articolul 2 (1) Componentele bazei materiale achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau credite externe garantate de Guvern, precum şi celelalte componente ale bazei materiale, cu excepţia componentelor bazei materiale achiziţionate din fonduri ale autorităţilor administraţiei publice locale, sunt proprietate privată a statului şi se administrează de către unităţile sanitare publice la care vor fi redistribuite de către direcţia de sănătate publică, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, la momentul desfiinţării unităţii sanitare publice cu paturi. (2) Stocurile de medicamente, materiale sanitare şi alimente pot fi redistribuite la unităţile sanitare publice cu paturi de pe raza judeţului de către direcţia de sănătate publică, cu avizul Ministerului Sănătăţii.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă nr. crt. 38 de la rubrica "Judeţul Argeş" din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 1 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul finanţelor publiceGheorghe IalomiţianuBucureşti, 10 august 2011.Nr. 808.-------