HOTĂRÎRE nr. 1217*) din 21 noiembrie 1990privind desfiinţarea şi înfiinţarea unor unităţi economice de reprezentare şi protocol
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 109 din 27 mai 1992    Notă *) Hotărîre cuprinsă în anexa la Hotărîrea Guvernului nr. 102/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 16 aprilie 1992.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Pe data prezentei hotărîri se desfiinţează Regia Autonomă Română de Turism şi Prestaţii "Dacorex amp; Co".  +  Articolul 2Bunurile care sînt în proprietatea statului, cum ar fi: clădiri guvernamentale, bunuri necesare administraţiei de stat, servicii şi altele asemenea se administrează direct de Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat - regie autonomă, cu sediul în Bucureşti, înfiinţată prin prezenta hotărîre, în scopul asigurării necesităţilor stricte de reprezentare şi protocol pentru Adunarea Deputaţilor, Senat, Preşedinţia României şi Guvern.Obiectul de activitate al Administraţiei Patrimoniului Protocolului de Stat - regie autonomă - îl constituie administrarea, întreţinerea, asigurarea serviciilor şi deservirea imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea Adunarea Deputaţilor, Senatul, Preşedinţia României, Guvernul, ministerele şi alte organe centrale, precum şi a spaţiilor şi bunurilor destinate activităţilor de reprezentare şi protocol ale instituţiilor menţionate.Atribuţiile prevăzute de Legea nr. 15/1990 pentru ministerul de resort vor fi îndeplinite, faţă de Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat, de către Secretariatul General al Guvernului.Consiliul de administraţie al regiei va fi alcătuit şi numit în conformitate cu art. 12 al Legii nr. 15/1990.  +  Articolul 3Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat va prelua prin protocol, pe bază de bilanţ contabil încheiat la data de 31 octombrie 1990, unităţile şi subunitatile prevăzute în anexa la prezenta hotărîre, precum şi unităţile prevăzute în art. 4, cu activul şi pasivul acestora.Unităţile fostei Regii Autonome de Turism şi Prestaţii "Dacorex amp; Co" ce nu au fost preluate potrivit alin. 1 se vor reorganiza în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 15/1990 ca societăţi comerciale pe acţiuni sau cu răspundere limitată.  +  Articolul 4La data prezentei hotărîri, Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat va prelua, pe bază de protocol, Întreprinderea pentru Administraţia Clădirilor, precum şi unitatea de întreţinere tehnica, reparaţii şi dotări din cadrul Companiei Autonome de Construcţii "Carpaţi".  +  Articolul 5În termen de 15 zile de la înfiinţarea Administraţiei Patrimoniului Protocolului de Stat se va supune spre aprobare, potrivit art. 4 din Legea nr. 15/1990, regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia.  +  Articolul 6Serviciile prestate şi bunurile furnizate de Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat către Adunarea Deputaţilor, Senat, Preşedinţia României, Guvern, ministere şi alte organe centrale vor fi stabilite şi se vor achită pe bază de contract.  +  Articolul 7Personalul preluat de către Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat de la Regia Autonomă "Dacorex amp; Co", ca şi de la unităţile prevăzute în art. 4 din prezenta hotărîre, se considera transferat în interesul serviciului, aplicindu-i-se, dacă este cazul şi dispoziţiile art. 56 din Legea nr. 15/1990.  +  Articolul 8Ministerul Finanţelor va modifica în mod corespunzător bugetele instituţiilor prevăzute în art. 2 alin. 1 şi 2, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărîri.  +  Articolul 9Pe data infiintarii Administraţiei Patrimoniului Protocolului de Stat, Hotărîrea Guvernului nr. 763/1990 privind înfiinţarea şi funcţionarea Regiei Autonome Române de Turism şi Prestaţii "Dacorex amp; Co" se abroga.PRIM-MINISTRU PETRE ROMAN  +  Anexa 1 UNITĂŢI, SUBUNITATI, IMOBILE ŞI BUNURIcare se preiau din cadrul Regiei Autonome Române de Turism şi Prestaţii "Dacorex amp; Co" de către Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (inclusiv terenurile aferente, mijloacele fixe şi circulante din evidente)I. Unităţi1. Întreprinderea Agroindustriala Baneasa2. Întreprinderea Agroindustriala Magurele3. Întreprinderea Agroindustriala Chitila4. Întreprinderea Agroindustriala Scrovistea5. Întreprinderea Agroindustriala Constanta (cu excepţia Complexului Agroindustrial Neptun)6. Întreprinderea Poligrafica "Bucureştii Noi"7. Întreprinderea de Transport "Bucureştii Noi"8. Întreprinderea de Aprovizionare Desfacere Bucureşti din care fac parte:- Hotelul şi restaurantul Triumf- Hotelul şi restaurantul Floreasca- Depozite şi spaţii frigorifice, str. Maguricea nr. 3-5- Depozite şi spaţii de producţie, aleea Alexandru nr. 45 b- Bufetele aferente instituţiilor prevăzute în art. 2 alin. 2- Serele din strada Girlei- Serele din aleea Modrogan nr. 3- Spaţiile de producţie, depozite şi birouri din aleea Modrogan nr. 20- Casa Lac 1- Casa Lac 2- Casa Lac 3- Casa Dante nr. 1- Casa Kalinin nr. 2- Casa Primaverii nr. 17- Casa Primaverii nr. 48- Casa Turgheniev nr. 16- Casa Primaverii nr. 50- Casa aleea Modrogan nr. 1II. SubunitatiÎn staţiunea Eforie Nord1. Vila Agigea 32. Vila Violeta A+B3. Vila VeraÎn staţiunea Neptun1. Ansamblul D 12. Vila Ghiocel3. Vila Panseluta4. Vila LotusÎn staţiunea Snagov1. Vila 1 A2. Vila 1 B3. Vila 94. Vila 105. Vila 116. Casa Taraneasca7. Palatul Snagov8. Hotel Palat (inclusiv sala de şedinţe)În staţiunea Predeal1. Vila Izvorul2. Vila Carpaţi3. Vila Postavarul4. Vila Panseluta5. Vila StejarulÎn staţiunea SinaiaAnsamblul Vila Foisor (aripa noua, aripa veche, casa noua, casa veche, sera şi heliportul)În localitatea SavirsinCastelul SavirsinIII. Bunuri1. Vaporul Snagov (varianta mica)2. Şalupă nr. 13. Şalupă nr. 2NOTĂ:Întreprinderea de Aprovizionare, Desfacere Bucureşti va continua sa deserveasca şi unităţile cu care colaborează în prezent.-------------