HOTĂRÂRE nr. 792 din 3 august 2011pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 16 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III din Legea nr. 83/2011 pentru modificarea unor acte normative din domeniul naval,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.133/2002 privind organizarea și funcționarea Autorității Navale Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 29 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Conducerea Autorității Navale Române este asigurată de către un consiliu de conducere, compus din 7 membri.2. La anexa nr. 1, articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Conducerea ANR este asigurată de către un consiliu de conducere compus din 7 membri, dintre care unul este președinte și director general.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 7 mai 2003, se modifică după cum urmează:1. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Conducerea CERONAV este asigurată de către consiliul de conducere, compus din 7 membri, al cărui președinte este directorul general.2. La anexa nr. 1, la articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10(1) Conducerea CERONAV este asigurată de către un consiliu de conducere, compus din 7 membri, al cărui președinte este directorul general.
  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu
  București, 3 august 2011.Nr. 792.----------