HOTĂRÂRE nr. 12 din 20 iulie 2011pentru aprobarea Normei nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private
EMITENT
  • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 12 august 2011    Având în vedere prevederile art. 15 alin. (6) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 57 alin. (6) şi art. 70 lit. g) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Nota de fundamentare nr. 3.719 din 12 iulie 2011 a Direcţiei reglementare şi autorizare,în temeiul dispoziţiilor art. 16, 21, 22, art. 23 lit. b), f) şi g) şi art. 24 lit. o) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:  +  Articolul 1Se aprobă Norma nr. 9/2011 privind sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre şi norma menţionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcţia secretariat şi directorul general asigură ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.Preşedintele Comisieide Supravegherea Sistemuluide Pensii Private,Mircea OanceaBucureşti, 20 iulie 2011.Nr. 12.  +  AnexăNORMA 9 20/07/2011