HOTĂRÂRE nr. 779 din 3 august 2011privind desfiinţarea Preventoriului TBC Poiana Ţapului aflat în reţeaua sanitară a Consiliului Local al Oraşului Buşteni, judeţul Prahova
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", cu modificările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea Preventoriului TBC Poiana Ţapului, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în oraşul Buşteni, Str. Brumărelelor nr. 2, judeţul Prahova, în baza Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Buşteni nr. 44/2011 prin care s-a decis desfiinţarea acestei unităţi sanitare şi înfiinţarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Buşteni, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", cu modificările ulterioare. (2) Personalului şi patrimoniului unităţii sanitare publice cu paturi desfiinţate potrivit alin. (1), inclusiv echipamentelor medicale aflate în dotarea acesteia, li se aplică regimul prevăzut de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă nr. crt. 270 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Laurenţiu Sebastian LăzăroiuBucureşti, 3 august 2011.Nr. 779.---------