HOTĂRÂRE nr. 776 din 3 august 2011privind desfiinţarea unor unităţi sanitare publice cu paturi pentru care managementul asistenţei medicale a fost transferat către autorităţile administraţiei publice locale din judeţele Argeş, Bihor, Caraş-Severin, Vrancea şi municipiul Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 567 din 10 august 2011  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă desfiinţarea unităţilor sanitare publice cu paturi, cu personalitate juridică, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a aprobării prin hotărârea autorităţilor locale a înfiinţării căminelor pentru persoane vârstnice, în vederea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 212/2011 pentru aprobarea Programului de interes naţional "Dezvoltarea reţelei naţionale de cămine pentru persoanele vârstnice", cu modificările ulterioare. (2) Patrimoniului şi personalului unităţilor sanitare publice cu paturi, desfiinţate potrivit alin. (1), inclusiv echipamentelor medicale din dotarea acestor unităţi sanitare li se aplică regimul prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 212/2011, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din data de 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă: a) nr. crt. 7 din rubrica "Municipiul Bucureşti" din anexa nr. 1; b) nr. crt. 30, 39 şi 40 din rubrica "Judeţul Argeş" din anexa nr. 2; c) nr. crt. 55 din rubrica "Judeţul Bihor" din anexa nr. 2; d) nr. crt. 101 din rubrica "Judeţul Caraş-Severin" din anexa nr. 2; e) nr. crt. 344 din rubrica "Judeţul Vrancea" din anexa nr. 2.PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Cseke AttilaMinistrul administraţiei şi internelor,Constantin-Traian IgaşMinistrul muncii,familiei şi protecţiei sociale,Laurenţiu Sebastian LăzăroiuBucureşti, 3 august 2011.Nr. 776.  +  Anexa LISTAunităţilor sanitare publice cu paturi pentrucare managementul asistenţei medicale a fosttransferat către autorităţile administraţieipublice locale din judeţele Argeş, Bihor, Caraş-Severin,Vrancea şi municipiul Bucureşti, care se desfiinţează
  Nr. crt Denumirea autorităţii administraţiei publice locale Judeţul Unitatea sanitară cu paturi al cărei management al asistenţei medicale fost transferat autorităţilor administraţiei publice locale, care se desfiinţează
  1. Consiliul Judeţean Argeş Argeş Spitalul de Boli Cronice Mozăceni HCJ nr. 58/2011
  2. Consiliul Judeţean Argeş Argeş Spitalului "Dr. Teja Papahagi" Domneşti HCJ nr. 60/2011
  3. Consiliul Judeţean Argeş Argeş Spitalul de Boli Cronice Rucăr HCJ nr. 59/2011
  4. Consiliul Local Bratca Bihor Centrul de Sănătate Bratca HCL nr. 65/2011
  5. Consiliul General al Municipiului Bucureşti Municipiul Bucureşti Spitalul Clinic Caritas - Academician Nicolae Cajal Bucureşti HCGMB nr. 72/2011
  6. Consiliul Local Anina Caraş- Severin Spitalul Orăşenesc Anina HCL nr. 36/2011 HCL nr. 38/2011
  7. Consiliul Local Mărăşeşti Vrancea Spitalul Orăşenesc Mărăşeşti HCL nr. 31/2011 HCL nr. 48/2011
  --------