RECTIFICARE nr. 149 din 5 iulie 2011referitoare la Legea nr. 149/2011
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 563 din 8 august 2011    La Legea nr. 149/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2010 privind modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 11 iulie 2011, se face următoarea rectificare (care aparține emitentului):– la art. I pct. 28, prin care se modifică art. I pct. 40 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2010, referitor la art. 47^1 alin. (2) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în loc de: "... stabilite conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare..." se va citi: "... stabilite conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare...".----------