HOTĂRÂRE nr. 754 din 27 iulie 2011pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate şi a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 4 august 2011    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 5 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    Nr. Ţara Valuta Salariul lunar în valută crt.
    "1. Afganistan USD 1.300"
     +  Articolul IILa anexa la Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia nr. 1, se modifică şi va avea următorul cuprins:┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Nr. Ţara Valuta Categoriile de diurnă Plafoanele de cazare││crt. ──────────────────────────────────────────┤│ I II A B │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│"1. Afganistan USD 120 150 180 360" │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘PRIM-MINISTRUEMIL BOCContrasemnează:---------------p. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul muncii, familieişi protecţiei sociale,Laurenţiu Sebastian LăzăroiuMinistrul finanţelor publice,Gheorghe IalomiţianuBucureşti, 27 iulie 2011.Nr. 754.-----------